Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți

Program de formare continuă a cadrelor didactice acreditat prin


O.M.E.N. nr.................../ ..........................

PORTOFOLIU CURSANT

Nume, prenume, școala, localitatea, județul

FORMATOR:

PERIOADA:

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020