Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.5.a.

Sinteză pentru activități metodice


Diverse instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor

Instrumente de evaluare utilizate la disciplina Matematică


Evaluarea iniţială Evaluarea formativă
harta conceptuală; grila de observare sistematică;
investigaţia; fişa de lucru însoțită de chei de
chestionarul; verificare care să permită
testul. autoevaluare, inter-evaluare;
examinarea orală;
tehnica 3-2-1;
metoda R.A.I.;
autoevaluarea/inter-evaluarea;
portofoliul;
proiectul.

Avantajele formelor de evaluare Dezavantajele formelor de evaluare


Evaluarea iniţială

oferă profesorului cât şi elevului nu permite o apreciere globală a


posibilitatea de a avea o reprezentare cât performanţelor elevului şi nici realizarea
mai exactă a situaţiei existente şi a une ierarhii;
formula cerințele următoare; nu-şi propune şi nici nu poate să determine
pe baza informaţiilor evaluării iniţiale se cauzele existenţei lacunelor în sistemul
planifică demersul pedagogic imediat cognitiv al elevului.
următor şi eventual a unor programe de
recuperare.
formativăEvaluarea

permite elevului să-şi remedieze erorile “aplicarea acestei strategii de evaluare,


şi lacunele imediat după apariţia ei şi foarte pretenţioasă, necesită o organizare
înainte de declanşarea unui proces riguroasă a predării, competenţă în
cumulativ; precizarea obiectivelor, în stabilirea
oferă un feed-back rapid, reglând din sarcinilor, în alegera tehnicilor de evaluare”
mers procesul; (Ioan. Cerghit);
este orientată spre ajutorul pedagogic “recursul la evaluarea formativă este testul
imediat; unei pedagogii a rigorii, a lucidităţii şi a
dezvoltă capacitatea de autoevaluare la eficienţei” (I. Cerghit).
elevi;
sesizează punctele critice în învăţare.
Evaluarea sumativă

rezultatele constatate pot fi folosite nu oferă suficiente informaţii despre cum


pentru preîntâmpinarea greşelilor la alte elevii şi-au însuşit conţinutul predat sau
serii de formabili; dacă un elev stăpâneşte toate conţinuturile
permite aprecieri cu privire la prestaţia esenţiale predate;
profesorilor, a calităţii proceselor de nu favorizează dezvoltarea capacităţii de
instruire, a programelor de studii; autoevaluare la elevi;
oferă o recunoaştere socială a meritelor. nu oferă o radiografie a dificultăţilor în
învăţare;
generează stres, teamă, anxietate.