Sunteți pe pagina 1din 9

Data: 25.11.

2021
Grădinița PP Furnicuța Arad
Profesor preșcolar: Roșu Daniela-Adriana
NIVEL : II ( Grupa mare)

Tema anuală de studiu: “CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”

Tema proiectului tematic : “O lume minunată”


Tema activității: “ Unul pentru toți, toți pentru unul!”
Tipul activității: Predare și consolidare de cunoștinte, priceperi și deprinderi
Forma de realizare: Activitate integrată
Componența activității integrate: DLC + ALA1 + DOS + ALA2
Scopul : Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini
pozitive față de acestea precum și educarea capacității de a exprima mesaje ecologice prin diverse tehnici specifice abilităților
practice și plastice.

Categorii de activități de învățare abordate:


ADP
 RUTINE
 Întâlnirea de dimineață – “Am prieteni de nădejde” ( deprinderea de a oferi ajutor în orice împrejurare);
 Salutul : “( fiecare copil își spune numele si isi așează poza pe panoul de prezența)
 Calendarul naturii
 Gustarea
 TRANZIȚII:
 Numaratoare :”1, 2, 3, pe buturugi ne asezăm, / Spre pădure noi să plecăm,/ Si povestea o ascultăm!”
 “ Spre fabricam noi pornim,Ajutorul-l oferim, In echipa noi muncim!
 Joc muzical :,,Am o căsuță mică!”
ADE
 Domeniul Limba și Comunicare : Educarea limbajului - Povestirea educatoarei: “Unul pentru toți, toți pentru unul”
 Domeniul Om si Societate: Activitate practica – decupare, indoire, imbinare si lipire – “Căsuțe pentru prieteni”

ALA1
 ARTĂ: Pictura - ,,Suport pentru hrană
 STIINTE: Selectare deșeuri :”Copiii pricepuți”
 BIBLIOTECĂ: Ghicitori - “Personaje din poveste”
 JOC DE MASA: Puzzle: “Căsuțe pentru prieteni”

ALA 2 : Joc distractiv: “Cine ajunge primul?”

DOMENIUL DE DEZVOLTARE:

A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ȘI A IGIENEI PERSONALE


1. Motricitate grosieră și motricitate fină, în contexte de viață familiare

1.2. Participă activ in jocuri.

1.3. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte

C. CAPACITATE ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE

1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare

1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în

situații noi.

2. Finalizarea sarcinilor și acțiunilor ( persistență în activitate)


2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
2.2. Integrează ajutorul primit, prin realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți
3. Activarea și manifestarea potențialului creativ
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse

D.DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR CITIRII ȘI SCRIERII


1. Mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
1.1.Exersarea, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui.

1.2.Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor;

2. Mesaje orale, în diverse situații de comunicare.


2.1.Demonstrează capacitatea de comunicare clară a unor idei, nevoie, curiozități, acțiuni, emoții proprii.

Obiective operaționale:
ALA1 :
- ARTĂ:
o Să folosească adecvat ustensilelor de lucru;
o Să utilizeze culorile specifice temei date;
- ȘTIINȚE:
o Să selecteze în recipientele specifice deșeurile;
- BIBLIOTECĂ:
o Să descopere răspunsurile ghicitorilor;
o Să asocieze ghicitoarea cu personajul corespunzător
- JOC DE MASĂ:
o Să îmbine piesele, pentru a descoperi imaginea;

ADE:
 Cognitiv – informaționale:
- Să urmărească expunerea textului cu ajutorul sorțului povestitor;
- Să utilizeze cuvintele noi în cadrul activităților de învățare prin formulare de propoziții;
- Să se exprime coerent, corect din punct de vedere gramatical, răspunzând adecvat la întrebări;
- Să interpreteze corect mesajul transmis de text, cu ajutorul întrebărilor educatoarei;
 Psiho-motorii
- Să decupeze elementele date, respectând conturul;
- Să îndoaie, să îmbine și să lipească la locul potrivit;
-
 Afective:
- Să exprime sentimente de bucurie, satisfacție, pe durata desfășurării activității.

ALA 2:
- Să participe cu interes și plăcere la joc;
- Să respecte traseul;
- Să respecte poziția corectă a corpului, în timpul deplasării
- Să așeze căsuța la locul indicat

Strategii didactice:
 Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, povestirea, metoda TURUL GALERIEI
 Forma de organizare: individual, frontal, pe grupe.
 Mijloace didactice: ecusoane cu personajele din poveste – Bobiță și Buburuză, siluetele personajelor din poveste, șorțul povestitor, recipiente de
selectare, carte cu ghicitori, puzzle cu imaginea căsuțelor, pensule, tempera, machetă – Bobiță, Buburuză, căsuța,căsuța – model, foarfeca, lipici, buline
reciclabile din jaluzele, bețe de înghețată, cartoane, cutii de lapte, borcănele Actimel, baloane.

Modalități de evaluare: aprecieri verbale, recompense, metoda Turul Galeriei.


Programul debutează cu întâlnirea de după-amiază, în care copiii au posibilitatea de a-și manifesta starea de spirit, de bună dispoziție. Copiii sunt aranjați în
semicerc pentru a avea un contact vizual cu toți membrii grupului. Copiii sunt întrebați cum se simt. Are loc salutul în grup, desfășurat circular și pe versuri: “(numele
său), își pune poza pe panoul de prezență, apoi vor saluta invitatul.
Copiii vor primi ecusoane cu personaje din poveste, trimise de prietenii pădurii, Bobiță și Buburuză.
- Cum te simți astăzi?

Calendarul naturii se completează cu ajutorul întrebărilor educatoarei:


- În ce anotimp suntem?
- Cum este vremea afară?
- Ce zi a săptămânii este?
- În ce dată suntem astazi?

Cu ajutorul tranziției:” 1, 2, 3 pe buturugă ne asezăm, În pădure noi plecăm, / Și povestea ascultăm!”, copiii se așează pe buturugi, pentru a audia povestea.
Noutatea zilei constă în apariția unei scrisori la geam, aduse de Moș Vânt, unde Bobiță și Buburuză ne cere ajutorul în rezolvarea problemei lor. Anunț copiii
că prin activitățile pe care urmează să le desfășurăm vom descoperi o poveste despre doi prieteni, care doresc să salveze padurea, cu ajutorul nostru. Tot pe înțelesul
copiilor, voi enunța și obiectivele acestei activități:”Trebuie să urmăriți povestea cu atenție, pentru a afla ce se întâmplă cu Bobiță și Buburuză și cum îi putem ajuta să-
și salveze casa și prietenii.
Vom descoperi ghicitorile, vom selecta deseuri, vom picta suportul pentru hrana păsărelelor, vom rezolva puzzle, vom realiza ,, Căsuțe pentru prieteni” , printr-o
activitate interesantă. La final, vom participa la un joc interesant ,,Cine ajunge primul? “
La Domeniul Limbă și Comunicare, copiii vor asculta și urmări cu ajutorul marionetelor povestea “Unul pentru toți, toți pentru unul”. La Domeniul Om și
Societate, vor realiza căsuțe pentru prieteni din carton și bețe de înghețată și buline reciclabile din jaluzele, prin decupare, îmbinare, îndoire și lipire.
La lucrul pe centre, la ARTĂ vor picta recipiente pentru hrana păsărelelor, la ȘTIINȚE vor selecta deșeurile în recipiente, la BIBLIOTECĂ, vor rezolva
ghicitorile din carte, iar la JOC DE MASĂ vor îmbina piese de puzzle, pentru a descoperi imaginea căsuței .
La ALA2 , copiii împărțiți în două echipe, în funcție de ecusonul primit, având căsuța proprie în mânuță, fiecare copil aleargă, respectând traseul, până la
copăcelul său din pădure, asezând căsuța în copaci. Se fac aprecieri cu aplauze.
La final, copiii vor primi baloane.
EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
DIDACTIC Metode și Forma de Mijloace
procedee organizar didactice
e
1. Moment Asigurarea condițiilor socio-afective necesare desfășurării activității.
organizatoric Pregatirea sălii de grupă și a materialului didactic necesar pentru FRONTAL APRECIERI
desfășurarea activității. CONVERSAȚIA INDIVIDUA VERBALE
Rutine: Salutul, prezența, calendarul naturii. L
2. Captarea atenției Copiii intră organizat în rând, pe melodia: ”Ocrotesc natura”, asezându- O C C
se în semicerc pe scaunele. B O O
Se va realiza prin descoperirea unui scrisori, aduse de Moș Vânt, de la SCRISOARE S M P
prietenii lor Bobiță și Buburuză, în care li se cere ajutorul în salvarea E P I
pădurii. R O I
În scrisoare, copiii vor primi indicații despre toate materialele necesare, ECUSOANE V R L
CONVERSAȚIA
pentru activitățile din întreaga zi, care se afla în pădurea lor. A T O
Educatoarea le spune copiilor că au primit o poveste despre doi prieteni, R A R
SILUETE
care ne roagă să fim prietenii lui și să îi ajutăm pentru a-și salva casa și EXPLICAȚIA FRONTAL E M
BOBIȚĂ
prietenii. E
BUBURUZA
ExercițiIle pentru mobilitatea aparatului fono-articular au fost realizate A N
CĂSUȚA
la întâlnirea de dimineață, prin poezia “Gărdulețul”. T
U
L
U
I
3. Anunțarea temei Astăzi la activitatea noastra o să vă spun o poveste frumoasă despre doi
și a obiectivelor prieteni, intitulată:” Unul pentru toți, toți pentru unul”.
propuse Se fixează titlul poveștii. OBSERVAREA
“Ce poveste o să ascultăm noi astăzi?” (Unul pentru toți, toți pentru EXPLICAȚIA FRONTAL COMPORTAME
unul). NTULUI
Voi trebuie să urmăriți povestea cu atenție, pentru a observa ce se COPIILOR
poate întâmpla dacă aruncăm pe jos ambalaje.
4. Prezentarea Se expune conținutul poveștii “ Unul pentru toți, toți pentru unul” cu
conținutului și ajutorul siluetelor și a machetelor, cu intonația adecvată, cu tonalitatea EXPLICAȚIA OBSERVAREA
dirijarea învățării potrivită, cu modularea vocii, pentru a imita personajele. FRONTAL SILUETELE COMPORTAME
Pe parcursul expunerii poveștii, indic semnificația cuvintelor CONVERSAȚIA PERSONAJELOR NTULUI
necunocute, oferind sinonime pe înțelesul copiilor. ( reciclare, selectam, COPIILOR
recipiente). POVESTIREA
5. Fixarea Se va realiza cu ajutorul întrebărilor pe baza planului de întrebări.
conținutului Educatoarea cere copiilor să precizeze care sunt personajele întâlnite și INDIVIDUA
cum s-au comportat ele. L APRECIERE
Copiii scot în evidență sentimentul de empatie existent între personaje. CONVERSAȚIA RĂSPUNSURI
Se vor formula propoziții cu cuvintele necunoscute: reciclare, selectăm, CORECTE
recipiente.
FRONTAL

Tranziția către ALA 1


6. Obținerea ,,Spre fabricăm noi pornim, CARTE CU
performanței și Ajutorul-l oferim, GHICITORI
asigurarea retenției În echipă noi muncim! INDIVIDUA PERSONAJE APRECIERI
Copiii rând pe rând merg la centrele de lucru. L VERBALE
Copiilor li se va aduce aminte că cei doi prieteni, Bobiță si Buburuză ne- RECIPIENTE
EXPLICAȚIA
au rugat să rezolvăm sarcinile pregătite la centre. SELECTIVE
FRONTAL RECIPIENT
Se va realiza încălzirea mușchilor mici de la mâini, pentru executarea
sarcinilor. ACTIMEL
INDIVIDUA
La centrul BIBLIOTECĂ, copiii vor desluși ghicitorile din carte, asociindu- CUTII LAPTE
L OBSERVARE
le personajele corect . EXPLICAȚIA BEȚE DE
COMPORTAME
La centru ȘTIINȚE, copiii vor aduna deșeurile din pădure selectiv. ÎNGHEȚATĂ
NT
La centru ARTĂ, copiii vor picta recipientul pentru hrana păsărelelor. COPII
La centrul JOC DE MASĂ, copiii vor îmbina piese de puzzle, pentru a PENSULE
descoperi imaginea căsuței. EXERCIȚIUL TEMPERA
RECIPIENT
ACTIMEL

PIESE PUZZLE
8. Fixarea Tranziția către DOS: “Ne relaxăm și casuțe realizăm!” OBERVAREA
cunoștințelor Copiilor li se cere să își amintească faptul că Bobiță și Buburuză ne-au FRONTAL COMPORTAME
rugat să le realizăm căsuțe pentru prieteni. ȘABLON DIN NTULUI
Astfel ei vor îndoi, îmbina, decupa și lipi materialele oferite, pentru a CUTII LAPTE A COPIILOR
obține căsuțele prietenilor, pe care le vor așeza pe buturugi. CĂSUȚEI
1. INTUIREA MATERIALELOR
EXPLICAȚIA BEȚE DE
Copiii descoperă materialele trimise de Bobiță și Buburuză și le
denumesc: materialele adunate din pădure ( cartoane, bețe de ÎNGHEȚATĂ
înghețată, recipiente actimel), foarfecă, lipici, buline reciclabile din
jaluzele, poza fiecărui copil, căsuța model pictată. RECIPIENT
INDIVIDUA
2. PREZENTAREA LUCRĂRII MODEL ACTIMEL
OBSERVAȚIA L
Educatoarea le arată copiilor o lucrare model.
POZA
3. EXPLICAREA ȘI DEMONSTRAREA ETAPELOR DE LUCRU DEMONSTRAȚIA
COPILULUI
Se demonstrează și se explică fiecare etapă de lucru: îmbinarea și lipirea
căsuței, lipirea recipientului pentru hrana, îmbinarea și lipirea APRECIERI
POZA CĂSUȚEI
bețișoarelor pe acoperișul căsuței, decuparea și lipirea pozei pe căsuță, VERBALE
MODEL
decorarea prin lipire a bulinelor reciclate, dupa indicațiile date.
ARACET
4. REALIZAREA TEMEI
Cu ajutorul indicațiilor individuale și generale oferite de educatoare, EXERCIȚIUL
BULINE
copiii realizează tema dată.
RECICLATE
5. ANALIZA LUCRĂRILOR
Căsuțele realizate vor fi expuse pe buturugi, iar prin metoda TURUL
CONVERSAȚIA
GALERIEI, educatoarea, împreună cu copiii, analizează modul de lucru.
Copiii revin la mese pentru a face curățenie.

9. Încheierea Se fac aprecieri asupra modului de participare la activitate. APRECIERI


activității Copiii primesc drept recompense baloane. CONVERSAȚIA FRONTAL RECOMPENSE VERBALE
ALA2

JOC DISTRACTIV: “Cine ajunge primul?”


Obiective :
- Să participe cu interes și plăcere la joc;
- Să realizeze traseul corect, asezând căsuța la locul indicat;
- Să respecte poziția corectă a corpului, în timpul deplasării pe traseu.

Metode didactice: Jocul - concurs


Material didactic : pădurea, buturugă personalizată, căsuțele realizate de copii, obstacolele de pe traseu, recompense – baloane.
Procedee și tehnici didactice: Copiii sunt împărțiți pe grupe, în funcție de ecusonul din piept, având căsuța proprie în mânuță, aleargă, respectând traseul, până
la copăcelul său din padure, așezând căsuța în copaci. Se fac aprecieri cu aplauze. Se realizează jocul de probă. Un copil se oferă voluntar, pentru a executa traseul,
asezând căsuța pe copăcelul său. La semnalul educatoarei, acesta, păstrându-și poziția corectă a corpului, execută traseul corect.
Se repetă jocul de 2-3 ori. Copiii sunt încurajați cu aplauze.
Copiii primesc drept recompense baloane.

S-ar putea să vă placă și