Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

pentru
ACTIVITATEA INTEGRATĂ
Data: 26.04.2018
Unitatea de învăţământ:Grădinița cu program prelungit „ABC” , Suceava
Profesor învăţământ preşcolar:
Propunător : Adăscăliţei Georgiana
Nivel /Grupa: I / Grupa Mica „Țăndărică”
Tema anuală de studiu : „Cine sunt ⁄suntem?”
Tema săptămânii : „Prietenii pădurii”
Tema activităţii integrate: „Animalele din pădure”

 Elementele componente ale activității integrate :


 ADE- D.E.C. – „Dă culoare animaluţului”- pictură
D.L.C.- „Spune ce ştii despre mine”
( joc didactic)

ALA 2: „În curtea bunicii” (joc distractiv)

 SCOPUL: -Stimularea capacităţii de interrelaţionare în situaţii concrete şi variate,


în diverse activităţi frontale şi de grup, prin valorificarea şi consolidarea
cunoştinţelor şi deprinderilor de muncă intelectuală specifice, cât şi
practic-aplicative;
-Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere gramatical ,
formularea corectă de propozitii simple.
 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - Să picteze siluetele personajelor respectând conturul și culorile corespunzătoare;


O2 - Să utilizeze corect instrumentele de lucru pentru realizarea activității practice
O3- Să identifice animale domestice specificând caracteristicile fiecăruia,
pronunţând clar şi corect onomatopeea corespunzătoare animalului denumit;
O4- Să utilizeze corect limbajul oral în contexte variate, pe baza înţelegerii cerinţelor
de joc;
O5 -Să execute acţiuni motrice simple, participând activ în spiritul jocului, în vederea
îndeplinirii unei sarcini date.

 STRATEGII DIDACTICE:

 Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, explicaţia, expunerea, demonstraţia,


exemplul, jocul didactic, exerciţiul, învăţarea prin cooperare;
 Forme de organizare: frontal, individual;
 Resurse materiale: şabloane cu animale, jetoane cu animale domestice, ,săculeţ ,
acuarele, pensoane, suport polistiren ,beţişoare, personajul Bunicuţa , decorul
“Pădurea” , coşuleţul bunicuţei;
 Resurse temporale : 1 oră
 Elemente de joc: surpriza, mânuirea materialului, aplauze, onomatopee,clopoţel, formulă
ritmată.
 Sarcini didactice : - identificarea animalelor şi precizarea denumirii acestora
- emiterea onomatopeelor specifice unui anume animal
- precizarea mediul de viaţă a animalului selectat , a surselor de hrană
cât şi a tipului acestuia: domestic sau sălbatic.
 Regulile jocului : -- la semnalul sonor al educatoarei (clopoţelul), săculeţul va merge din
mână în mână, iar la un alt semnal se va opri;
- copilul la care s-a oprit săculeţul va extrage din el un jeton cu un
animal şi va preciza numele lui , onomatopeele specifice şi o
caracteristică a acestuia;
- răspunsurile vor fi aplaudate;
- fiecare răspuns corect va fi recompensat cu un zâmbărici;
- complicarea jocului se va face prin denumirea tipului fiecărui animal
domestic / sălbatic extras din săculeţ, urmată de precizarea mediului în care acesta trăieşte , cu ce se
hrăneşte.
- toate răspunsurile se vor formula în propoziţie .

 BIBLIOGRAFIE:

-M.E.C. – „Noul curriculum pentru învăţământul preşcolar” – aprobat O.M. Nr. 5233, din
01.09.2008
-L. Culea, A. Sesovici, F.Grama, M. Pletea, D. Enescu, N. Anghel, 2008 – „Activitatea
integrată din grădiniţă”, Bucureşti, Editura Didactica Publishing House
-Dima Silvia, 1995 – „Veniţi să ne jucăm copii!”, antologie de jocuri didactice, Bucureşti,
Editura Coresi

Copiii intră în sala de grupă, în rând câte unul şi sunt îndrumaţi să rămână în semicerc.
Mă voi reprezenta şi îî voi ruga să privească la decorul din jur şi să spună ce obsservă . În
jur se va afla personajul Bunicuţa (noutatea zilei) lângă pădurea de lângă casa sa, care din păcate
este atât de goală...şi Bunicuţa este foarte tristă.
Voi întreba copiii de ce cred că este aceasta tristă. După ascultarea a câtorva răspunsuri , le
voi dezvălui copiilor un secret : Bunicuţa este tristă fiindcă a rămas fără prietenii ei din pădure şi
este atât de singură ... Are nevoie de nişte prieteni..
În momentul următor copiii intuiesc că prietenii bunicuţei ar putea deveni chiar nişte
animale care să locuiască în pădure şi va avea loc o discuţie despre animale :
- „Ştiţi voi cine este considerat prietenul cel mai bun al omului?”- câinele
- „Voi aveţi astfel de prieteni?”
- „Cum se numesc ei?”
După această secvenţă , voi ruga copiii să-şi ia scăunelul şi să poftească la măsuţă , unde
vom realiza , în cadrul activităţii D.E.C , prieteni pentru Bunicuţa noastră. Se vor valorifica
deprinderi practic-aplicative de pictură prin folosirea corectă a tehnicilor de lucru în redarea
temei date, deprinderile de utilizare a unor elemente de limbaj plastic . Se vor intui
materialele și se va apela la explicarea și demonstrarea sarcinilor de lucru. Se vor desfășura
câteva exerciții de încălzire a mușchilor mâinilor și se va face un scurt instructaj referitor la
utilizarea corectă a materialelor. În timp ce lucrează, copiii sunt sprijiniți de către
educatoare, ajutați să finalizeze tema.

 Tranziţie:
„Oac, oac, diri-diri-dam” (cântec) – ANEXA 1

Întorşi de la grupul sanitar , copiii îşi vor expune lucrările relizate în grădina Bunicuţei şi
vor alege câte un animal despre care vor vorbi şi vor alcătui câte o propoziţie.

Acum Bunicuţa e fericită , aşa că ne va răsplăti cu un joculeţ realizat în cadrul activităţii


D.L.C.
Se va anunţa titlul jocului : “Spune ce ştii despre mine !”
Jocul didactic se va desfăşura astfel:
- la semnalul sonor al educatoarei (clopoţelul), săculeţul va merge din mână în mână, iar
la un alt semnal se va opri. Educatoarea va rosti o formulă ritmată (un lait-motiv al jocului):
„Săculeţul s-a oprit!
-“Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?”
- copilul la care a ajuns săculeţul, scoate din el un jeton cu un animal ,îl denumeşte şi
emite onomatopeea corespunzătoare, adăugând caracteristici,
- jocul va continua până ce vor fi antrenaţi toţi copiii.
- complicarea jocului se va face prin denumirea tipului fiecărui animal domestic /
sălbatic extras din săculeţ, urmată de precizarea mediului în care acesta trăieşte , cu ce se hrăneşte.
- răspunsurile se vor formula în propoziţie .

În finalul jocului didactic, vom desfăşura jocul distractiv “În curtea bunicii” de la ALA 2
.
Copiii rămân așezați în semicerc pe scăunele. Înainte de a începe jocul, educatoarea îi
previne pe copii că va rosti numele unor animale, însă de se va întâmpla să „greșească”, să rostească
și alte cuvinte străine, copiii să-i dea de știre la momentul cuvenit, bătând palme.
 Educatoarea: “Animalele ne-așteaptă toate
Sa le privim pe săturate:
Porci, vaci, pisici, câini,
Bluze.”
Copiii bat din palme.
 Educatoarea: „Ce-i copii? Ce-ați auzit?
De ce bateți? Am greșit!?”
Copiii: „Da! Bluzele nu sunt animale!”
 Educatoarea: „Dar ce sunt bluzele?”
Copiii: „Obiecte de îmbrăcăminte.”
Alte cuvinte străine: castraveți, creioane, frunze, etc.

La finalul activităţii , se fac aprecieri asupra întregii activităţi desfăşurate de copii


pe parcursul zilei şi se oferă stimulente din coşuleţul bunicuţei.
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONŢINUTUL Conținutul curricular TIPUL DE EVALUARE
ACTIVITĂŢ al activității Metode şi Mijloace de Moduri de INTELIGENŢĂ
II procedee învăţământ organizare

1.Captarea Se va face prin elementul surpriză Conversaţia Inteligenţă


şi orientarea (noutatea zilei) –Bunicuţa ,pădurea de lingvistică
atenţiei lângă casa sa şi mesajul ei.
Materialele didactice surpriză şi Expunerea -silueta Inteligenţă
simbolurile folosite vor constitui personajului emoţională
elementele de legătură între conţinutul de Explicaţia Bunicuţa frontal Observarea
idei al activităţilor şi sarcinile pe care le au - curtea sa sistematică
de rezolvat copiii , vor declanșa stări Inteligenţă vizual-
afective pozitive, vor activa atenţia Conversaţia spaţială
motivându-i în același timp pe copii să
participe la activitate.

2.
Anunțarea Se va face familiarizarea copiilor cu Explicaţia
temei și a tema şi obiectivele activităţii, avându-se în
obiectivelor vedere accesibilizarea lor, în scopul frontal Încurajarea
declanşării motivaţiei extrinseci pozitive. Conversaţia participării
Copiii vor fi anuțați că în cadrul activității active a
vor realiza animaluţe pentru curtea copiilor
bunicii , pe care le vor aşeza la final în
curtea bunicii.
Capacitatea de a
respecta
În cadrul activității D.E.C., se vor instructiunile de
valorifica deprinderi practic-aplicative de - Saboane cu realizarea a
3. pictură, prin folosirea corectă a tehnicilor Explicația animale activității
Prezentarea de lucru în redarea temei date, deprinderile practice
conținutului de utilizare a unor elemente de limbaj -acuarele
și dirijarea plastic . Se vor intui materialele și se va Demonstrația -
învățării apela la explicarea și demonstrarea Individual
sarcinilor de lucru. Se vor desfășura câteva Exercițiul Inteligență Capacitatea de a
exerciții de încălzire a mușchilor mâinilor kinestezică realiza, finaliza,
și se va face un scurt instructaj referitor la lucrarea
utilizarea corectă a materialelor. practica

Capacitatea de a
La finalizarea lucrarii, copiii vor expune în Explicația Frontal Inteligența alcătui corect
grădină lucrările , realizând o curte plină -săculeţ cu lingvistică propoziţii
de animale. Conversația jetoane simple
4.Obţinerea Îşi vor alege un animal pictat despre care -clopoţel Individual
performanţe vor vorbi şi vor alcătui o ppropoziţie. Identificarea
i şi a fiecărui animal ,
feedback- Va urma un joc didactic în cadrul activităţii Jocul-didactic a
ului D.L.C. Inteligență onomatopeelor
Jocul urmăreşte identificarea emoțională specifice
fiecărui animal ,a onomatopeelor acestuia ,
specifice acestuia ,a tipului acestuia, a a tipului
mediului de viaţă şi a surselor acestuia,
de hrană , precum şi pronunţarea corectă a a mediului
denumirilor acestora şi formularea corectă de viaţă şi
a unor propoziţii simple. a surselor
Jocul se va desfăşura astfel: Inteligenţa de hrană
-- la semnalul sonor al educatoarei corporal-
(clopoţelul), săculeţul va merge din mână kinestezică Observarea
în mână, iar la un alt semnal se va opri; sistematică a
Educatoarea va rosti o formulă ritmată (un comportamentului
lait-motiv al jocului): „Săculeţul s-a oprit! fiecărui copil
-“Ce-ai găsit? Ce-ai găsit?”
- copilul la care a ajuns săculeţul, scoate
din el un jeton cu un animal ,îl denumeşte
şi emite onomatopeea corespunzătoare,
adăugând caracteristici
- jocul va continua până ce vor fi antrenaţi
toţi copiii.
Capacitatea de
- complicarea jocului se va face prin exprimare
denumirea tipului fiecărui animal domestic corectă
/ sălbatic extras din săculeţ, urmată de
precizarea mediului în care acesta trăieşte ,
cu ce se hrăneşte.
copilul la care s-a oprit săculeţul va extrage
din el un jeton cu un animal şi va preciza
numele lui , onomatopeele specifice şi o
caracteristică a acestuia;

răspunsurile vor fi aplaudate;

fiecare răspuns corect va fi recompensat cu


un zâmbărici;- complicarea jocului se va
face prin denumirea tipului fiecărui animal
domestic / sălbatic extras din săculeţ,
urmată de precizarea mediului în care
acesta trăieşte , cu ce se hrăneşte.
- toate răspunsurile se vor formula în
propoziţie

La final , vom desfăşura un joc distractiv


intitulat “În curtea bunicii”.
5.Evaluarea Se fac aprecieri verbale individuale şi -coşul
generale asupra desfăşurării activităţii. bunicuţei Frontal Inteligenţa Aprecieri verbale
Copiii vor fi recompensaţi cu stimulente Conversația -stimulente interpersonală
din coşul bunicuţei.
ANEXA 1 – “ OAC-OAC DIRI-DIRI-DAM”

Ce petrecere frumoasa
E la margine de lac
Broscarimea bucuroasa
Are vin si cozonac

REFREN : Oac -oac diri-diri-dam


Oac-oac –oac- oac diri-diri-dam
Un broscoi canta la cobza
Si o broasca la tambal
O broscuta mica stramba
Vrea sa joace sus pe deal
(Rx1)

Dintr-o trestie inalta


A iesit un caine schiop
Broscarimea speriata
A luat-o la galop
(Rx1)

S-ar putea să vă placă și