Sunteți pe pagina 1din 5

GRUP ŞCOLAR RĂCHITOASA

COM: RĂCHITOASA, JUD. BACĂU


Nr._____din__________________

PROIECT EDUCAŢIONAL
,,MOŞ NICOLAE IUBIT ŞI SĂRBĂTORIT IN
ROMÂNIA ŞI EUROPA”

Iniţiat şi derulat de membrii catedrei de ,,Limbă şi comunicare”


În perioada 28 noiembrie-6 decembrie, 2011
PROIECT EDUCAŢIONAL
,,MOŞ NICOLAE IUBIT ŞI SĂRBĂTORIT IN ROMÂNIA ŞI
EUROPA”

ARGUMENT
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie atât pentru cei mari, dar mai ales
pentru cei mici. Câţi dintre copii nu-şi aranjează cu grijă cizmuliţele pentru ca Moş
Nicolae să le lase ceva în ele?. Câte suflete mititele nu au încercat să-l surprindă pe
Moş Crăciun în acţiune? Nu avem cum să uităm de aceste două personaje pitoreşti şi
nici nu dorim, dar bombardarea mediatică, spiritul comercial intens practicat
desacralizează adevăratele semnificaţii specifice sărbătorilor de iarnă.
Trăim într-o epocă a vitezei în care pare să conteze mai mult ceea ce se află sub brad
decât ceea ce este în suflet. Semnificaţiile, tradiţiile, obiceiurile specifice unor
sărbători religioase încep să piardă teren în faţa materialismului. În ceea ce priveşte
sărbătorile de iarnă există cazuri în care copilul ştie doar că trebuie să fie cuminte; în
caz contrar „Moşii” vor acţiona pe post de judecători sancţionând comportamentul
negativ.
Familiarizarea cu tradiţiile şi obiceiurile specifice poporului nostru, introducerea în
educaţia lor a unor elemente de cultură şi civilizaţie ale ţărilor europene, trebuie să
fie un deziderat încă de la vârsta preşcolară. La această vârstă copilul este asemeni
unui câmp gol, care aşteaptă să fie semănat cu acele valori esenţiale ale umanităţii,
ce vor face din el un OM mândru de moştenirea sa culturală şi de apartenenţa sa
religioasă, va şti să aleagă frumosul şi binele şi din alte culturi.
SCOPUL: Familiarizarea copiilor cu obiceiurile şi tradiţiile specifice sărbătorilor de
iarnă, dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege semnificaţiile religioase
aferente sărbătorilor de iarnă românesti dar si ale altor ţări europene.

OBIECTIVE:
· Cunoaşterea unor tradiţii, obiceiuri aparţinând folclorului specific sărbătorilor de
iarnă în România dar şi ale popoarelor vecine.
· Participarea la manifestări tradiţionale creştineşti.
· Dezvoltarea calităţilor umane: empatia, altruismul, solidaritatea prin acţiuni de
binefacere.
ECHIPA DE PROIECT:
Director Ifrim Daniela
Director adjunct Tulac Ioan
Membrii catedrei ,,LIMBĂ ŞI COMUNICARE”
prof.
Tulac Doiniţa
prof.
Mălureanu Corina
prof.
Vintilă Sanda Mihaela
prof.
Dudău Andreea
GRUPUL ŢINTĂ: elevii Grupului Şcolar Răchitoasa
BENEFICIARI: elevii Grupului Şcolar Răchitoasa
METODOLOGIA DE INTERVENŢIE:

 Convorbiri, lecturi, activităţi artistico-plastice, colaje, creaţii literare care se


vor desfăşura în fiecare clasa in săptămâna precedentă proiectului sub
îndrumarea cadrelor didactice implicate
 Prezentare (PPT) ,, ,,MOŞ NICOLAE IUBIT ŞI SĂRBĂTORIT IN ROMÂNIA ŞI
EUROPA”
 Concurs: Secţiunea I: creaţii literare plecând de la legenda Sfântului Nicolae
Secţiunea a II-a: desene ,,Portretul lui Moş Nicolae”
Secţiunea a III-a: ,,Cine ştie mai multe despre Sfântul Nicolae?”
(evaluarea activităţilor desfăşurate)
 Colaj de cântece şi poezii dedicate Sfântului Nicolae

Resurse proiect:
a) Resurse materiale: spaţiul şcolii, reviste, cărţi, obiecte de artă populară,
aparatură audio-video, dvd, produse papetărie, calculator
c) Resurse umane: elevii claselor V-VIII , cadre didactice
d) Resurse temporale: 28 noiembrie-6 decembrie 2011

Evaluare:
 Aprecieri verbale;
 Acordarea de diplome pentru fiecare secţiune;
 Stimulente dulci