Sunteți pe pagina 1din 4

Grădiniţa Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Mihail Grigore Sturdza


NR_____/______________________ NR____/______________________

"FOCUL - PRIETEN SAU DUŞMAN"


PROIECT EDUCAȚIONAL
ARGUMENT

 Nu de puţine ori am auzit, încă din copilărie ,,Nu vă jucaţi cu


focul!”
 E bine cunoscută importanţa focului, dar şi puterea lui
mistuitoare.
 A-i învăţa pe preşcolari despre foc e primul pas în a le salva
viaţa.
TITLUL PROIECTULUI: "FOCUL - PRIETEN SAU DUŞMAN"

LOCUL DESFĂŞURĂRII:
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturdza

DURATA PROIECTULUI:

SCOPUL:
 Receptarea şi respectarea unor norme de prevenire a incendiilor;
 Cunoaşterea de către copii a mijloacelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
 Implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în viaţa grădiniţei;
 Formarea unor valori şi atitudini concentrate pe grija pentru viaţa personală şi a celorlalţi ;
 Familiarizarea copiilor cu efectele benefice şi dăunătoare ale focului.

OBIECTIVE:
 Să cunoască unele norme de prevenire a incendiilor;
 Să recunoască uniforma de pompier;
 Să conştientizeze că nu au voie să se joace cu focul;
 Să ştie care sunt efectele benefice şi dăunătoare ale focului;
 Să cunoască modul în care trebuie să bandajeze o arsură;
 Să cunoască modul de intervenţie al pompierilor în stingerea incendiilor.

COORDONATOR:

PARTICIPANŢI: preşcolarii, cadrele didactice, reprezentanţi ai ISUJ

GRUP ŢINTĂ:
 preşcolarii

RESURSELE PROIECTULUI:
 Resurse umane: preşcolari, părinţi, pompieri.
 Resurse materiale: material ilustrativ (planşe, pliante, cărţi), fişe, culori, acuarele,
pensule, foi, fotografii, aparat foto şi video, lucrări realizate de copii.
 Reusrse procedurale:
o Întâlniri, dialog, dezbateri, expuneri;
o Expoziţii;
o Conversaţia, explicaţia, povestirea, expunerea;
o Exerciţiul.

EVALUAREA PROIECTULUI
Portofoliul proiectului:
- structura proiectului;
- materiale suport pentru tema proiectului;
- fişe de lucru;
- teste;
- fotografii de la activităţi;
- procese verbale;
- expoziţii;
- programe artistice.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr. Data desfăşurării Activitatea Locaţia


Crt.
1. Aprilie Lansarea proiectului educaţional „Focul Grădiniță
– prieten sau duşman”
2. Aprilie „Prietenul meu - pompierul” ISUJ
Vizită ISUJ
3. Mai „Prezentarea unui material în ppt despre Grădiniță
foc(reguli, tipuri de foc, aprinderea şi
stingerea focului)”

Grădiniță Inspectoratul pentru Situații de Urgență


Mihail Grigore Sturdza
Director, Director General,