Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa a VI-a

Școala: Gimnaziala Nr.280 Sector 5, Bucuresti


Profesor: Calin Ionut Mihai
Măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:
- igiena mâinilor la începutul și finalul orei, pe tot parcursul activității nu se va atinge fața, gura, ochii, nasul, cu mâinile neigienizate;
- fără contact fizic în timpul formațiilor adunare, de exersare, a jocurilor, distanța minimă 1,5 m
- circuite în vestiare, sala de sport, terenurile de sport pentru evitarea contactului fizic;
- dezinfectarea în mod regulat a materialelor sportive (mingi, aparate de gimnastică etc.)

UNITĂȚI DE CS CONȚINUTURI SEM I SEM II OBS


ÎNVĂȚARE În cazul lecțiilor on-line sunt selectate doar activitațile
potrivite exersării individuale (sau cu membrii familiei), în NR.ORE SAPT. NR. ORE SAPT.
ALOCATE ALOCATE
spațiul locuinței
ORGANIZARE A 2.3  trecerea din coloană câte unu în coloană câte doi, câte trei şi câte Permanent
ACTIVITĂȚILOR 2.4
MOTRICE
patru, şi revenire în formaţia iniţială
 trecerea din linie pe un rând, în linie pe 2-3 rânduri şi revenire în
formaţia iniţială

DEZVOLTARE 2.1  postura corectă în poziţiile de bază şi în acţiuni motrice variate


FIZICĂ 2.3.
ARMONIOASĂ
 reflexul de postură corectă
 tonicitatea şi troficitatea musculaturii:
Permanent
- membrelor superioare
- toracelui
- abdomenului Permanent
- membrelor inferioare
 mobilitate şi stabilitate articulară;
 complexe de exerciţii pentru dezvoltare fizică armonioasă
(libere, cu obiecte portative, cu/fără fond muzical, cu
partener)
 posturi deficiente frecvente;
 determinări şi înregistrări în jurnalul personal ale indicilor
morfologici şi funcţionali şi comparări cu valori de referinţă
specifice vârstei şi genului;
 cunoştinţe despre:
- abaterile frecvente de la atitudinea corporală corectă;
- cauzele care le produc şi mijloacele de prevenire a instalării
acestora.
CAPACITATE 2.3 1.Deprinderi de locomoție: mers, alergare, săritură, escaladare,
MOTRICĂ 3.1 cățărare, târâre Permanent
3.2 2. Deprinderi de manipulare: de tip propulsie, de tip absorție
3.3
3. Deprinderi de stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice
Viteza 4 1-3

Îndemânarea (capacități coordinative) 6 1-3

Calități mortice Forța


8 4-7
Rezistența
6 7-9
Calități motrice combinate 6 7-9
DISCIPLINE Școala alergării Permanent
SPORTIVE 4 14-15
Alergarea de rezistență
Alergarea de viteză cu start de 8 2-5
jos
Școala săriturii Permanent
Atletism
Săritura în lungime de pe loc 8 8-11
săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării Permanent
Aruncarea mingii de oină de pe 8 9-12
loc, la distanță
Gimnastică Acrobatică 12 1-6
Sărituri Săritură, în sprijin ghemuit, pe - -
la aparate capătul apropiat al lăzii,
așezată longitudinal, urmată de
rostogolire în ghemuit
Handbal 33 1-17 32 1-17
Joc sportiv Fotbal 13 secundare 1-7 24 5-17
Baschet 13 secundare 1-7 24 5-17
Igiena si 1.1 Tehnici de reechilibrare modalităţi de atenuare a şocurilor; Permanent
protectie 1.2 Măsuri de menţinere a igienei individuale şi colective;
individuala 3.2 Tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii;
3.3 Cunoştinţe despre: - importanţa pregătirii organismului pentru
efort;
- importanța respiraţiei, cu caracter de refacere.
Comportamente 2.3 Asumarea responsabilităților specifice în lecţiile de educaţie fizică Permanent
și atitudini 3.2 și sport şi în întreceri/ concursuri;
3.3 Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor specifice
activităților de educație fizică și sport;
Comportamentele integrate în noţiunea de fair-play;
Disponibilități de prevenire/ aplanare/ rezolvare a situaţiilor
conflictuale
Evaluare sumativă:
 Alergare de viteză pe 50m plat, cu start de sus; 1 6
 Săritura în lungime de pe loc; 1 13
 Complex de dezvoltare fizică armonioasă;
1 17

 Gimnastică: exercițiu la sol cu elemente impuse (5 elemente)/ Forță: exerciții pentru 1 6


dezvoltarea principalelor grupe musculare;
1 13
 Probă atletică: aruncarea mingii de oină/Capacități coordonative/Îndemânare/
 Joc sportiv / Alergare de rezistență
1 17
*Conform OMEC/MS nr.5487/1494/2020, nu vor fi utilizate obiecte care pot fi manevrate de toți elevii;
Nu vor fi practicate jocuri cu mingea și nici activități care implică schimbul de obiecte;
Vor fi evitate structurile care presupun atingerea suprafețelor de contact care nu pot fi dezinfectate;
Conținuturile planificărilor sunt structurate astfel încât se supun condițiilor speciale de protecție a sănătății elevilor.