Sunteți pe pagina 1din 5

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ


Scoala Gimnaziala „ Mihai Viteazu” Strehaia
Anul școlar: 2016-2017

CLASA I – Semestrul I/ Semestrul II


Obiective Unitatea de învățare Conținuturi Număr de Săptămâna Măsuri de
de lecții alocate reglare
referință
1. 2. 3. Sem I SemII Sem I Sem II 6.
1.1 Elemente de Formații de -în linie pe un rând 4 1 1-2 1
1.2 organizare a adunare și de -în linie pe două rânduri
1.3 activităților deplasare -formaţii de deplasare în coloană câte unul permanent permanent
2.3 practice -formaţii de deplasare în coloană câte doi
5.1 sportive Pozițiile -poziţia drepţi în linie şi în coloană 2 1 1 1
drepți și pe -pe loc repaus în linie permanent permanent
loc repaus -pe loc repaus în coloană
Întoarceri prin -întoarcere prin săritură l-a stânga 2 1 2 1
săritură -întoarcere prin săritură la dreapta permanent permanent

1.2 Elemente ale Postura -postura corectă în poziţii şi acțiuni motrice variate permanent permanent
2.1 dezvoltării corectă
2.2 fizice Poziții -stând 4 - 11-12 -
2.3 armonioase -stând depărtat
4.1 -stând pe genunchi
-şezând permanent permanent
-culcat

1
Mișcări braţe 4 Perm. 11-12 Perm.
-ducerea braţelor lateral
-ridicarea şi coborârea braţelor prin înainte
-ridicarea şi coborârea braţelor lateral
-rotări
-flexii
-extensii
mâini
-pe şold
-pe umeri
-la ceafă
trunchi
-îndoire înainte
-îndoire laterală
-aplecare
-răsucire
-extensie
membre inferioare
-ridicarea şi coborârea unui picior prin înainte
-ridicarea şi coborârea unui picior înapoi
-ducerea unui picior lateral
-flexii
-extensii
gât
-răsuciri
-îndoire lateral
-flexii
-extensii
cap
-rotări
Prelucrarea -exerciţii pentru membrele superioare permanent permanent
selectivă a -exerciţii pentru trunchi
segmentelor -exerciţii pentru membrele inferioare
corpului -exerciţii pentru cap şi gât
-sărituri
Complexul de complex de dezvoltare fizică care să cuprindă exerciții pentru: 2 - 16 -
dezvoltare -membrele superioare şi inferioare, trunchi, cap, gât permanent permanent
fizică EVALUARE SUMATIVĂ
Corectarea -corectări individuale şi colective permanent permanent
atitudinilor -enumerarea deficienţelor coloanei vertebrale şi ale membrelor
deficiente inferioare (scolioză, cifoză, lordoză, picioare în valgus şi varus etc.)
-identificarea elevilor cu atitudini deficitare şi elaborarea exerciţiilor
corective pentru atitudinile deficitare depistate
1.1 Calități Viteza -viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili 6 - 1-3 -
1.2 motrice de -viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
1.3 bază -viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.2 Îndemânarea -coordonarea acţiunilor motrice realizate individual 6 6 7-9 12-14
2.3 EVALUARE CONTINUĂ
3.1 Forța -forţă dinamică segmentară ( musculatura membrelor superioare, 2 6 18 1-3
3.2 inferioare, spate şi abdomen)
5.1 EVALUARE SUMATIVĂ
2
Rezistența -rezistenţa generală la eforturi aerobe - 6 - 8-11
Mobilitate și -mobilitate și stabilitate articulară la nivelul marilor articulații permanent permanent
stabilitate
articulară
1.2 Deprinderi Mers -mers pe vârfuri permanent permanent
2.2 motrice de -mers pe călcâie
2.3 bază -mers ghemuit
3.1 Alergare -alergare şerpuită permanent permanent
3.2 -alergare cu ocolirea unor obstacole
5.1 -alergare peste obstacole
* şcoala alergării ( alergare cu genunchii la piept, alergare cu
pendularea gambelor înapoi)
Sărituri -săritură pe loc, cu desprindere pe ambele picioare permanent permanent
-săritură cu deplasare cu desprindere pe ambele picioare
* şcoala săriturii ( pasul săltat şi pasul sărit)
Aruncări și -aruncări lansate de pe loc 6 - 4-6 -
prinderi -aruncări azvârlite de pe loc
-aruncări la ţintă de pe loc permanent permanent
-aruncări la partener de pe loc
-aruncări la distanţă de pe loc
-prinderi cu două mâini
3.1 Deprinderi Echilibru -menţinerea poziţiei stând pe vârfuri 4 - 11-12 -
3.2 motrice -menţinerea poziţiei pe genunchi
5.1 utilitar- -menţinerea poziţiei stând intr-un picior pe sol
aplicative -menţinerea poziţiei stând intr-un picior pe suprafeţe înguste
-menţinerea poziţiei stând intr-un picior pe suprafeţe înălţate
Cățărare -căţărare pe scara fixă prin păşire şi apucări succesive 4 - 11-12 -

Escaladare -escaladare cu apucare 4 - 13-14 -


-escaladare cu sprijin şi păşire pe obstacol
-escaladare cu sprijin şi păşire peste obstacol
Tracțiune- -deplasarea propriului corp, prin împingeri realizate cu braţele şi cu 4 - 13-14 -
împingere picioarele
Târâre -târâre pe palme şi pe genunchi 6 - 15-18 -
-târâre pe antebraţe şi genunchi
Transport de -transport de obiecte uşoare, apucate cu una/ambele mâini, individual şi 6 - 15-18 -
greutăți în perechi
Atletism

1.2 Deprinderi Al. de - alergare de rezistenta in eforturi aerobe 8 - 7-10 -


1.3 motrice rezistenta - reglarea respiratiei in efort
3.1 sportive Al.de - startul din picioare - 4 - 15-16
3.2 elementare viteza - pasul alergator lansat de viteza
5.1 - alergare accelerata
- concurs: alergare de viteza cu start din picioare
- evaluare: alerg. de vit.cu start din picioare pe 25m sau naveta 5x5.
A.M.O. - exercitii pregatitoare - 8 - 4-7
- aruncarea mingii de oina de pe loc, la distanta
- aruncarea mingii de oina sub forma de concurs

3
- cumpana pe un genunchi 14 6 11-17 1-3
- semisfoara
- podul de jos
- rulari
GIMNASTICA - rostogliri inainte din ghemuit in ghemuit
-rostogoliri inapoi din ghemuit in ghemuit
- stand pe omoplati
- cosuletul

Joc sportiv
Mini- • Dribling multiplu, de pe loc 17 2-10 4-16
fotbal • Conducerea mingii cu piciorul
• Stafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate
• Stafete aplicative cu mingea
• Jocuri dinamice cu mingea
-poziţia fundamentală în apărare
-deplasările cu paşi adăugaţi
-lucrul de braţe şi jocul de picioare
-variante de joc cu temă
Joc bilateral
Mini- • Obisnuirea cu mingea de handbal 17 2-10 4-16
handbal • Pasarea cu o mana si prinderea cu doua maini de pe loc, din mers si
din alergare
• Dribling simplu si multiplu de pe loc
• Dribling simplu si multiplu din mers
• Dribling simplu si multiplu din alergare
Asezarea in teren a jucatorilor pe posturile corespunzatoare
Aruncarea la poarta de pe loc, din mers si din alergare
Joc bilateral
• Stafete aplicative cu mingea
• Jocuri dinamice cu mingea
-poziţia fundamentală în apărare
-deplasările cu paşi adăugaţi
-lucrul de braţe şi jocul de picioare
-variante de joc cu temă
Reguli de -cunoştinţe teoretice privind regulile de joc: fault, paşi, dublu dribling. permanent permanent
bază ale
sporturilor
predate
5.1 Informații sportive “Campionii noştri în sport”: Gică Hagi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, permanent permanent
Ion Ţiriac, Lia Manoliu, Ivan Patzachin, Iolanda Balaş
Discipline -tabla de sah 14 6 11-17 1-3
sportive Sah -piesele si formele acestora in jocul de sah
alternative -asezarea pieselor pe tabla de sah
-deplasarea pieselor pe tabla de sah
2.3 EVALUARE -alergare de rezistenta 3 3 3,10,16, 3,7,16
3.2 -naveta 5x5m
-memorare – execuţie complex de dezvoltare fizică – cu exerciţii libere
-elemente de gimnastică acrobatică izolate
Forţa
-extensii din culcat facial
-ridicări de trunchi din culcat dorsal
-tracţiuni pe banca de gimnastică
4
-săritura în lungime de pe loc
Îndemânarea
-picioare pe loc sărituri la coardă de pe două pe loc
-sărituri la coardă, alternative pe loc
-aruncare la ţintă orizontală cu două mâini de jos