Sunteți pe pagina 1din 4

ESEU ARGUMENTATIV A UNEI LECȚII DE

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


”ALERGARE DE VITEZĂ”

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnaziala ”Vasile BOGDAN”, Saptebani


Anul școlar:
Clasa:
Profesor învățător: Verbnii Rodica
Aria curricular: Educație fizică și sport
Disciplina: Educație fizică
Număr de ore : 2 ore pe săptămână în trunchiul comun
Unitatea de învățare: ATLETISM
Modalități de călire a organismului: Alergări
Conținuturi ale învățării:
1. Alergarea de viteză:
Startul de sus şi lansarea din start;
2. Sǎritura în lungime cu 1 ½ paşi
perfecţionare, cu accent pe etalonarea elanului şi bǎtaie în spaţiul
delimitat pe piciorul “îndemânatic / puternic”
3. Perfecţionarea paselor, a serviciului de sus, din faţǎ
şi a preluǎrii din serviciu cu fandare
- perfecţionare – cu accent pe ducerea corectǎ a braţelor în
timpul execuţiei
Săptămâna
Clasa:
Efectiv:
Tipul de lecție: mixtă (evaluare, perfecționare)
Obiectiv cadru: 2. Asimilarea procedeelor tehnice și a acțiunilor tactice specific practicării
diferitelor sporturi de către elevi, în școală și în afara ei.
Obiective de referință:
1.3 Să realizeze actiuni motrice cu structuri si eforturi diferite;
2.2 Să realizeze acțiuni motrice specifice ramurilor de sport si sa se integreze
în activitățile desfasurate sub formă de întrecere
Modalități de evaluare: Observarea sistematică. Observarea execuției.
Atribuire de puncte conform baremelor de evaluare
Loc de desfășurare: Teren de sport ( 44m / 20m)

Verigi:
1. Organizarea colectivului de elevi (2’) Ob.
În acest moment al lecţiei, profesorul deţine rolul principal, conducând activitatea el
poate adopta conduit corespunzătoare pentru a crea atmosfera propice şi îndeplinirea
obiectivelor.
- Adunarea şi raportul
- Verificarea echipamentului şi a stǎrii de sǎnǎtate
- Anunţarea temelor lecţiei
2. Pregǎtirea organismului pentru efort 7’
Se realizează aşa-zisa „bătătorire a căilor nervoase” lucru ce favorizează viteza de
transmitere a influxului nervos dar se obţin şi efecte psihice favorabile.
- Întoarcere la dreapta
- Mers normal
- Joc de atenţii “Cartonaşele” sau “Ce indicǎ culoarea”
- Alergare uşoarǎ
- Alergare cu joc de gleznǎ, relaxare 10 m
- Alergare cu ridicarea genunchilor la piept
-Relaxare (inspire-expir, scuturarea picioarelor)
- Alergare cu pendularea gambelor înapoi
- Alergare cu paşi adǎugaţi (cu faţa şi apoi cu spatele spre profesor)
- Alegare cu spatele la direcţia de alergare
- Mers cu relaxare
- Pas sǎltat
- Mers cu relaxare
- Pas sǎrit
- Alergare cu accelerare
- Relaxare (inspire – expir, mers normal)
3. Influienţarea selectivǎ a aparatului locomotor 7’
Se practică exerciţii cu caracter de coordonare
Acţiuni simple ale membrelor dar care sunt deplasate succesiv sau simultan, în mod
simetric sau asimetric, în planuri şi axe diferite.
Efortul fizic este redus, dar solicită atenţie distributivă.
Dozarea acestor exerciţii are drept criteriu multitudinea acţiunilor simultane şi
diversitatea planurilor şi axelor în care se execută.
I
Din stând: joc de glesnǎ pe loc cu ri-
dicarea braţelor prin îndoire sus marcat 1-2
3-4 coborârea braţelor prin îndoire jos
5-6 idem 1-2
7-8 idem 3-4
1-2 ducerea braţelor prin îndoire lateral, privirea spre dreapta
3-4 ducerea braţelor prin îndoire lateral, privirea spre stânga
5-6 idem 1-2
7-8 idem 3-4
II
Din stând:
1-2 ducerea piciorului drept lateral, odatǎ cu ducerea braţului drept lateral şi a celui
stâng sus – extensie cu arcuire, privirea spre dreapta
3-4 revenire cu apropierea piciorului
5-6 idem 1-2 în partea opusǎ
7-8 revenire
III
Din stând depǎrtat cu mâinile pe şold:
1-2 aplecarea trunchiului cu arcuire
3-4 extensia trunchiului cu arcuire
5-6 rǎsucirea trunchiului spre dreapta cu arcuire, braţele lateral
7-8 idem spre stânga
IV
Din stând:
1-2 ducerea braţelor sus, extensie cu arcuire
3-4 aplecarea cu arcuire a trunchiului şi atingerea picioarelor cu mâinile
5-6 idem 1-2
7-8 îndoirea picioarelor cu arcuire
V
Din stând depǎrtat:
1-2 fandare lateral dreapta, cu braţul stâng ridicat pe lângǎ cap şi braţul drept lateral
3-4 idem 1-2 spre stânga
5-6 fandare înainte cu braţele la spate apucat la nivelul coatelor
7-8 fandare înapoi cu braţele la spate apucat la nivelui coatelor
VI
Din stând sprijin ghemuit:
1-2 ducerea piciorului drept întins înapoi
3-4 idem 1-2 cu piciorul stâng
5-6 ducerea simultanǎ a picioarelor înapoi
7-8 revenire
VII
1-4 sǎrituri ca mingea pe loc
5-6 sǎrituri cu forfecarea picioarelor
VIII
Din stând:
1-2 ducerea piciorului drept lateral cu ridicarea pe vârfuri, braţele oblic sus, privirea
spre braţe, inspiraţie
3-4 ghemuit cu expiraţie
4. Dezvoltarea calitǎţilor motrice: viteza 7’ (probă de control)
Dezvoltarea vitezei, a tuturor formelor sale de manifestare (viteză de execuţie). Se
exersează tehnologii specifice în condiţiile unor eforturi de intensitate.
- Alergare pe 50 m, cu plecare din picioare, la semnal propriu, tempoul 4/4
(Se cronometreazǎ la mişcare, se aleargǎ câte un elev)
Evaluare: acordarea de note conform baremelor de evaluare
5. Sǎritura în lungime cu 1 ½ paşi 8’
Exerciţii cu caracter pregătitor, apel la cunoştinţele anterioare utile, se acţionează pentru
formarea unor abilităţi necesare însuşirii corecte. Sisteme de acţionare pentru prevenirea şi
corectarea greşelilor.
Succesiune de paşi sǎriţi (5), finalizat cu aterizare în groapa cu nisip, în fandat
- Succesiuni de paşi sǎriţi (5) şi aterizare în groapǎ ghemuit
- Elan de 7-9 paşi, bǎtaie, zbor cu 1 ½ paşi şi aterizare
-Elan complet cu etalonarea acestuia şi bǎtaie în spaţiul delimitat
6. Perfecţionarea paselor, a serviciului de sus din faţǎ şi a preluǎrii din serviciu cu
fandare 16’
Se utilizează exerciţii specifice încadrate în sisteme de acţionare accesibile şi
eficiente pentru dezvoltarea forţei – se efectuează repetări de exerciţii cu îngreuiere
(obiecte, aparate), exersarea deprinderilor motrice de bază şi aplicative (separat, în
parcursuri aplicative, sub formă de joc); „circuit” mediu pentru dezvoltarea forţei şi
rezistenţei (calitate combinată). Pentru dezvoltarea rezistenţei generale – se practică
alergare de durată în tempo uniform, moderat (efort aerob), alergare pe teren variat,
parcursuri aplicative lungi (repetate), complexe tehnico-tactice repetate, joc sportiv
(cumulând timpul afectat în veriga a V-a), „circuit” lung cu conţinut adecvat, exerciţii
cu îngreuiere redusă şi număr mare de repetări pentru influenţarea rezistenţei
musculare. Repetarea unor procedee tehnice, cu schimbarea dominantei efortului.
sportive, executate repetat, exerciţii la sol sau linii acrobatice efectuate repetat
Elevele sunt dispuse în diferite formaţii de pasare, triunghi, pǎtrat şi executǎ pasa
de sus şi de jos cu deplasare la sfârşitul şirului la care a trimis mingea.
-În spaţiul de serviciu al fiecǎrui teren, elevii aşezaţi pe şiruri executǎ serviciul,
deplasare în teren spre zonele 5-6
7. Revenirea organismului dupǎ efort 2’
Reducerea treptată a nivelului efortului fizic şi revenirea indicilor frecvenţei cardiace
şi respiratorii la nivelul obişnuit. Faţă de nivelul ridicat al solicitărilor din veriga
anterioară, este necesară trecerea treptată spre valorile iniţiale ale indicilor amintiţi.
Practic, se iniţiază această trecere, urmând ca revenirea organismului să continue în
perioada ce urmează. Scăderea nivelului excitabilităţii nervoase. Se tinde spre
reechilibrarea proceselor nervoase, simultan cu refacerea potenţialului fizic.
- Mers cu mişcǎri de relaxare a membrelor inferioare şi superioare
8. Aprecieri și recomandări 1’
Prezentarea bilanţului lecţiei din punct de vedere instructiv, al comportamentului
elevilor, al nivelului de îndeplinire a obiectivelor lecţiei, raportat la sistemul de lecţii
din care face parte.
Aprecieri, notări și evidențieri;
Recomandări pentru activitatea viitoare;
Salutul

S-ar putea să vă placă și