Sunteți pe pagina 1din 12

Subiectele vor fi individuale de la întrebarea 4

Atentie la terminologie la întrebarea 2


Obligatoriu un exerciţiu liber unul cu partener unul cu un obiect portativ şi
unul la un aparat special"

Recuperare - reeducare prin mijloacele educaţiei fizice


Subiecte examen

Partea I a 5 p.

1. Enumeraţi obiectivele formării bazelor generale ale mişcării

5.3.2. Bazele generale ale mişcărilor Bazele generale


sunt însuşiri ale mişcărilor care asigură realizarea
acestora la nivel optim în conformitate cu cerinţele
specifice de execuţie: • direcţie precisă – este
reprezentată de direcţiile principale şi intermediare pe
care se deplasează corpul sau segmentele lui (înainte,
lateral jos, sus, lateral sus); • amplitudine maximă – se
realizează prin folosirea la maximum şi în mod treptat a
gradului optim de mobilitate articulară şi elasticitate
musculară a segmentului care participă la efectuarea
exerciţiului asigurând o execuţie corectă şi estetică
(mişcările executate cu braţele întinse măresc gradul de
amplitudine); • repere temporale (ritm şi tempou) –
ritmul de execuţie reprezintă succesiunea temporală
repetată a părţilor componente, iar tempoul reprezintă
frecvenţa acţiunilor motrice pe unitatea de timp, fiind
legat de intensitate, viteză (mişcări lente, moderate,
rapide); • gradul de încordare şi relaxare necesare
execuţiei este definit de intensitatea contracţiei
musculare care realizează mişcarea, adică de numărul
de unităţi neuro-musculare care participă la contracţie
şi este asigurat de corelarea raţională a forţelor interne
şi externe, a celor active şi de inerţie şi reprezintă
nivelul tonusului muscular în timpul poziţiilor, mişcărilor
corpului determinând consumul de energie; •
capacitatea coordinativă constă în colaborarea dintre
sistemul nervos şi cel muscular care duce la
executarea cu uşurinţă a mişcărilor. Ea presupune
transmiterea influxului nervos fără întreruperi la grupele
musculare solicitate în acţiunea respectivă. 81
Respectarea acestor cerinţe are ca efect formarea unei
ţinute corecte specifică gimnasticii, oferind, în acelaşi
timp, mişcării, cursivitate, expresivitate, eficienţă.
OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 Aprofundarea unor cunoştinţe teoretice, metodice, operaţionale privind
recuperareareeducarea motrică şi somato-funcţională prin
intermediul mijloacelor educaţiei fizice şi sportului oferite de gimnastică,
înot, atletism.
 2. Prezentarea unor modele metodicooperaţionale privind recuperarea-
reeducarea în diferite direcţii de interes.
 3. Asigurarea unor competenţe cu valoare de adaptare specifică, diversă.

2. Descrieţi terminologic corect 6 exerciţii (diferite) din proiectul personal


ce a avut ca obiectiv prezentarea unui model de recuperare-reeducare
prin intermediul mijloacelor gimnasticii
P.I. Stand cu bratele inainte
T1 Pas lateral spre stanga cu ridicarea bratelor sus
T2 Revenire
T3 Pas lateral spre dreapta cu ridicarea bratelor sus
T4 Revenire

1. P.I. Stand departat cu mainile la ceafa


T1 Rasucirea trunchiului spre dreapra
T2 Revenire
T3 Rasucirea trunchiului spre stanga
T4 Revenire

2. P.I. Stand departat cu mingea in ambele maini inainte jos


T1 Ridicarea bratelor inainte
T2 Ridicarea bratelor sus
T3 Coborarea bratelor inainte
T4 Revenirea in P.I.
3. P.I. Stând depărtat, braţele lateral sus, cu bastonul de ambele capete apucat:
T1. aplecarea trunchiului înainte
T2. răsucirea trunchiului spre dreapta
T3. răsucirea trunchiului spre stânga
T4. revenire

P.I. Stand cu mainile pe solduri, bastonul asezat orizontal pe sol


T1-8 Sarituri ca mingea de-o parte si de alta a bastonului si revenire

• P.I. Stând cu bastonul jos de ambele capete apucat:


T1. ridicarea braţelor înainte
T2. ridicare pe vârfuri, cu ridicarea braţelor sus
T3. coborârea braţelor înainte T4. coborârea braţelor jos

P.I. Sprijin asezat longitudinal pe banca


T1 Ridicarea piciorului stang
T2 Revenire
T3 Ridicarea piciorului drept
T4 Revenire
T5 Ridicarea picioarelor indoite
T6 Intinderea picioarelor
T7 Indoirea picioarelor
T8 Revenire in P.I.

4. P.I. Sprijin asezat longitudinal pe banca


T1 Ridicarea piciorului stang
T2 Revenire
T3 Ridicarea piciorului drept
T4 Revenire in P.I.

5. P.I. Atarnat dorsal


T1 Ridicarea genunchilor la piept
T2-3 Mentinerea pozitiei
T4 Intinderea picioarelor in P.I.

6. P.I. Stand cu bratele lateral spate in spate de maini reciproc apucat


T1 Fandare lateral spre partea stanga
T2 Revenire
T3 Fandare lateral spre partea dreapta
T4 Revenire
T5 Fandare laterala pe piciorul drept
T6 Revenire
T7 Fandare laterala pe piciorul stang
T8 Revenire
3. Prezentaţi conţinutul exerciţiilor de pregătire, educare, dezvoltare fizică
generală.

Exerciţii individuale | Exerciţii în doi | Exerciţii în grup |


- Fără obiecte (libere) sunt efectuate fara obiect, cu partener sau in grup.
Ele pot fi realizate in orice conditii
- Cu obiecte portative
- La aparate speciale: scara fixa, banca gimnastica, bancuta curbata,
helcometru etc
- Exercitii aplicative precum: mers-alergare, catarare-escaladare, aruncare-
prindere, tarare, echilibru, trasport greutati, sarituri
- La aparatele de gimnastică: podium-sol, cal cu manere, trambulina elastic
etc
- La instalaţii special: banca-scara fixa, scara fixa- cal cu manere, banci
gimnastica, banci-lazi de gimnastica

Partea a doua
4. Prezentaţi 3 ramuri ale gimnasticii aplicate ce-şi pot aduce contribuţia
în procesul de recuperare-reeducare
- gimnastica medicala
- gimnastica scolara
- gimnastica activitatilor profesionale
Gimnastica aplicata ofera solutii pentru indeplinirea obictivelor de baza
ale kinetoterapiei:
- Corectarea posturilor şi aliniamentul corpului şi segmentelor acestuia
(alinierea coloanei vertebrale, a centurii scapulare, a extremităţilor
inferioare);
- Creşterea/recuperarea mobilităţii articulare;
- Creşterea/recuperarea forţei musculare;
- Creşterea/recuperarea coordonării, a controlului şi echilibrului.

5. Definiţi gimnastica
- mijloc de bază al educaţiei fizice, ce contribuie la dezvoltarea fizică
armonioasă a celor ce o practică, la formarea şi perfecţionarea priceperilor
şi deprinderilor motrice, a calităţilor fizice, de bază
- este o formă sistematică de exerciţii fizice, desemnată în scopuri
formative, educaţionale terapeutice şi competitive

6. Prezentaţi 5 caracteristici ale gimnasticii

- contine ramuri specializate, clasice, dar si noi.


- este intr-un continuu proces de adaptare, creatie, evolutie directionata
- volum foarte mare de mijloace si de posibilitati de compinare ale acestora
- bogatie in varietatea exercitiilor, preluate din mediul natural, modificate
sau create
- se armonizeaza cu factorii naturali.

7. Prezentaţi 5 din avantajele generale oferite de gimnastică

- calitate unică în execuţie, fineţe, amplitudine;


- stapanirea multilaterala a aparatului locomotor
- capacitate acţională complexă, pluridirecţională;
- localizare.
- oportunitate si viteza de interventie.

8. Prezentaţi 10 obiecte portative pe care le puteţi valorifica în RR.

- saculeti cu nisip
- sticle cu apa umplute cu apa
- bastoane
- mingi
- corzi
- cercuri
- greutati portabile
- benzi elastice
- mingi medicinale
- maciuci

9. Prezentaţi 4 indicaţii metodice privind valorificarea exerciţiilor


portative

- sistemul de control la activităţii privind deplasarea


executanţilor, circulaţia obiectelor, mânuirea
acestora, spaţiile de siguranţă, trebuie să fie
continuu;
- întotdeauna informaţiile metodice trebuie să
preceadă acţiunile programate şi să le însoţească
concis şi eficient pe tot parcursul derulării lor;
- nivelul responsabilităţii individuale faţă de partener
şi faţă de grup trebuie cultivat şi promovat;
- executanţii nu trebuie să folosească obiectele
portative în alte scopuri faţă de cele comandate;

10.Prezentaţi conţinutul gimnasticii aplicative

Din alta sursa:


a) deprinderi motrice aplicativ-utilitare:
• târâre • căţărare • escaladare • ridicare şi transport de partener şi
obiecte
b) deprinderi motrice de bază:
• mers • alergare • aruncare-prindere • sărituri aplicative

11.Prezentaţi cerinţele terminologiei în gimnastică

- sa fie unitara
- sa respecte particularitatile de limba
- sa fie precisa
- sa fie clara
- sa fie concisa
- sa fie stiintifica, dar accesibila
- sa fie adaptabila
- sa aiba sonoritate adecvata
• să fie structural-logică, permiţând modalităţi facile de
descriere a unor exerciţii complexe sau compuse;
• să fie ştiinţifică, dar accesibilă; accesibilitatea garantează
viabilitatea şi stabilitatea terminologiei;
• să aibă echivalent pentru termeni convenţionali cu
circulaţie internaţională;
• să ofere cele mai bune şi eficiente modalităţi de
comunicare;
• să fie adaptabilă, oferind posibilitatea compresiunii dar şi a
extinderii informaţiei, în raport cu cerinţele;
• să aibă sonoritate adecvată, (în procesul pedagogic de
conducere a exerciţiilor de gimnastică).

12.Prezentaţi elementele de referinţă cronologică pentru scrierea


exerciţiilor

- descrierea completă a poziţiei iniţiale ;


- timpul sau timpii de execuţie;
- denumirea mişcării sau mişcărilor care trebuie realizate în acea unitate de
timp;
- segmentul sau segmentele, obiectul sau obiectele, care execută mişcarea
sau mişcările;
- direcţiile acestora;
- poziţia finală a segmentului /segmentelor obiectului sau obiectelor.

13.Prezentaţi o schemă logică şi 3 argumente în susţinerea ei, privind


valorificarea superioară a mijloacelor gimnasticii în RR
Argumente:
 Orice menţinere a unei poziţii poate reprezenta un exerciţiu sau
o performanţă:
 Orice modificare intenţionată, raţională, orientată spre un
anumit scop a unei poziţii reprezintă un exerciţiu.
 Prin intermediul exerciţiilor gimnice se fundamentează analitic,
general şi specific schemele de mişcare.
 Toate schemele logistice facilitează şi eficientizează procesul
operaţional de recuperare-reeducare (educare, corectare,).

14. Prezentaţi modificarea unei poziţii ce să susţină un criteriu de gradare


a educării-reeducării echilibrului/controlului motor
Criterii de gradare evolutivă a dificultăţii educării echilibrului
• Lăţimea suprafeţei de deplasare;
• Înălţimea suprafeţei de deplasare;
• Poziţia suprafeţei de deplasare:
• înclinată;
• orizontală;
• declinată;
– rezistenţa/elasticitatea suprafeţei de deplasare;
– stabilitatea suprafeţei de deplasare;
– înălţimea centrului de greutate;
– numărul punctelor de sprijin;
– tipul de deplasare:
– sensul de deplasare;
– varianta de deplasare; mers, alergare;
– îndeplinirea unor sarcini suplimentare;
• transportul unor greutăţi;
• transportul unui partener;
• ocolirea unui parter;
• aruncări-prinderi;
• treceri prin cerc sau „ferestre”;
• realizarea unor sărituri;
• mişcări de segmente;
• trecerea unor obstacole suplimentare;
• lupta cu un partener;

15.Prezentaţi conţinutul operaţional al asigurării

1. Asistenţa; 2. Ajutor: direct, indirect; 3.Autoasigurarea 4.Organizare


5.Disciplina acţională 6. Amenajare

16.Prezentaţi 3 ramuri competiţionale ale gimnasticii ce pot fi valorificare


în recuperare-reeducare

Asta am gasit in curs.


Sistemul competiţional gimnic adaptat recuperării şi reeducării nu trebuie
să se confunde cu sistemul gimnic al disciplinelor FIG.
Pot apărea probe speciale cu un conţinut adaptat:
Exemple:
 Concurs la scara fixă, la banca de gimnastică: concurs de sărituri în plasa
elastică specială.
 Exerciţiul la sol etc...
Pot apărea concursuri la distanţă sau concursuri pe Internet cu evoluţii
înregistrate.
Exemple:
Concurs la bara joasă pentru persoane în cărucior.
 Concurs de mânuite a obiectelor din gimnastica ritmică pentru persoane
cu diferite afecţiuni;
 Concursurile pe ramuri sau probe pot fi iniţiate la nivel de grup de
pacienţi, pe afecţiuni,etc. . Ele pot fi organizate sistemic, la nivel
instituţional, zonal, naţional,
internaţional.
17.Prezentaţi o soluţie competiţională gimnică pentru pacienţii
dumneavoastră

Nu am pacienti.

18.Care sunt poziţiile fundamentale din gimnastică

1.Stand 2. Pe genunchi 3. Asezat 4. Culcat 5. Atarnat 6.Sprijinit

19.Prezentaţi poziţiile derivate ale poziţiei 1, 2,3, 4, 5, 6.

1.Stand normal; pe varfuri; pe calcaie; pe un picior


2. pe un genunchi; pe calcaie asezat
3. departat; echer; incrucisat
4. decubit dorsal cu picioare intinse ridicate; picioarele indoite
5. cu bratele indoite; echer; pe orizontala - plansa
6. pe antebrate; echer; stand pe cap; sprijin ghemuit

20.Prezentaţi poziţiile braţelor îndoite.

-la 45 grade lateral inainte/sus


- la 90 jos/inainte/sus
- lateral sus/jos/inainte
- cu mâinile pe şolduri
– cu mâinile la piept
– cu mâinile pe umeri
– cu mâinile la ceafă
– cu mâinile pe cap/axila/abdomen
Poziţiile braţelor îndoite la 90º
– cu antebraţele sus .
– cu antebraţele înainte
– cu antebraţele în jos
21.Prezentaţi poziţiile principale şi intermediare ale braţelor

– pe direcţii principale :
Înainte, sus , lateral, jos
– pe direcţii intermediare:
înainte jos, înainte sus, înapoi jos, lateral jos, lateral sus.

22.Prezentaţi poziţiile şi mişcările capului

Pozitii:

1. Aplecat – inainte -lateral (dr-st) -inapoi


2. In extensie
3. Rasucit –dreapta -stanga
4. Inclinat inainte/lateral/inapoi

Miscari:
1. Aplecare: - inainte - laterala (st-dr) - inapoi
2. Rasucire : -dreapta -stanga
3. Rotare: -spre dreapta -spre stanga
4. Inclinare
5. Ducere

23.Prezentaţi poziţiile şi mişcările trunchiului


Poziţii
– înclinat -înainte, inapoi, lateral
– aplecat – înainte (la orizontală), ½ spre dreapta/stanga
– îndoit – înainte/ lateral (dreapta-stânga) – înapoi (extensie)
- răsucit – dreapta – stânga.
– îndoit răsucit – stânga. – dreapta.

Mişcări
– înclinare – înainte
– aplecare – înainte
– îndoire – înainte – laterală (dreapta-stânga) – înapoi (extensie)
- ridicare
– întindere – mişcarea opusă îndoirii, se execută la revenirea trunchiului
după îndoire
– răsucire – dreapta – stânga
– îndoire răsucită – spre dreapta – spre stânga
– rotare – spre dreapta – spre stânga

24.Prezentaţi poziţiile şi mişcările picioarelor

Poziţiile membrelor inferioare


Întinse
– apropiate – depărtat lateral – depărtat înapoi – încrucişat –
ridicat
– răsucit – pe vârfuri
Îndoite
– semi îndoite – îndoite – ghemuit – sprijin ghemuit
– ridicat îndoit – fandat – încrucişat – depărtat înafara
Mişcări:
− ridicare − coborâre − îndoire − întindere − rotare − balansare −
răsucire − forfecare − ducere

25.Prezentaţi 5 poziţii valorificate în tratarea anumitor


afecţiuni.

S-ar putea să vă placă și