Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obiectivul general al propunerii de proiect


Obiectivele specifice ale propunerii de proiect
Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou)
Analiza cost beneficiu
Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)
Metodologia si planul de activitati
Strategia generala adoptata
Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt)
Lista pachete de activitati
Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati
Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor
7. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)
8. Buget
per partener
per pachet de activitati
total
9. Interrelationarea activitatilor
10. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora
11. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate
12. Consortiul (scurta descriere a organizatiilor si personalului ce va derula
proiectul, si complementaritatea competentelor organizatiilor si
personalului)
13. Impactul proiectului
a) Social
b) Economic
Pentru lista pachetelor de activitati se va utiliza tabelul 1

WP
nr.

Titlul pachetului

1
2
3
4
5
.
TOTAL

Tipul
activitati
i

Coordonator
WP

Nr.
luna

om-

Luna
start

Tabel 1
Luna
sfarsit

Pentru descrierea pachetelor de activitati se va utiliza formularul A.


WP nr.: X
Titlul WP:
Participanti

1
Data de inceput a WP
Constructie fundatie
partn
partene ..
er 1
r2

Manopera
per
participant (OL)
Obiectivele:
Descrierea activitatilor: (inclusiv a sarcinilor - task)
Activitate X.1:
Activitate X.2
Activitate X.3:

Rezultate:
R X.1:
R X.2:
R X.3:
R X.4:

Formular A
10

Pentru lista rezultatelor se va utiliza tabelul 2

Nr.
r.X.1

Nume rezultat
Raport / proiect tehnic / pagina web .

WP nr.

Tabel 2
Data livrarii

Pentru buget se va utiliza formularul B


Vezi fisier buget proiect.xls

1. Obiectivul general al propunerii de proiect


Prezentati obiectivul general al propunerii, in special domeniul de activitate
(productie de bunuri, servicii, comert, dezvoltarea unor tehnologii, produse sau
servicii noi, etc.),
2. Obiectivele specifice ale propunerii de proiect
Prezentati obiectivele specifice ale propunerii de proiect (in max. 2 fraze
fiecare). Obiectivele specifice trebuie sa fie complementare si indeplinirea lor trebuie
sa conduca implict la indeplinirea obiectivului general.
3. Explicati noutatea adusa prin propunerea de proiect (actual vs. nou)
Descrieti starea actuala a domeniului, inclusiv competitori, nivel de preturi ale
produselor avute in vedere, nisele de piata pe care se va axa proiectul.
4. Analiza cost - beneficiu
Prezentati beneficiile ce vor exista ca urmare a realizarii proiectului vs.
costurile implicate. De asemenea, se va prezenta dezvoltarea sectorului respectiv si
impactul proiectului in piata. Daca este relevant, explicati transformarile pe care le va
suferi piata (locala, nationala, regionala, ....) in urma implementarii proiectului.
5. Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenarii)
Evaluati 3 alternative ale impactului proiectului in 3 scenarii posibile:
pesimist, moderat si respectiv optimist
6. Metodologia si planul de activitati

Strategia generala adoptata

Descrieti strategia generala de implementare a ideii de proiect, in special


optimizarea pachetelor de activitati, activitatilor si task-urilor astfel incat perioada de
realizare sa fie cat mai scurta iar recuperarea investitiei sa se faca cat mai repede.

Derularea in timp a activitatilor (diagrama Gantt)

Lista pachete de activitati

Numarul de pachete de activitati va fi corespunzator cu necesitatile exprimate


in proiect. De asemenea, numarul de activitati va fi suficient de mare pentru a
indeplini obiectivul pachetului de activitati / obiectivul specific aferent.
Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati
Rezultatele (estimate) se vor mentiona pentru fiecare pachet de activitati si
mai ales in ordinea obtinerii lor in timp.

Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor

Vezi formular A
6. Resursele necesare a fi angajate (uman, financiar, timp, etc.)
Se vor specifica tipurile de resurse necesare pentru buna indeplinire a obiectivului
general, cuantificare lor in , si mai ales procentul aferent din bugetul total
7. Buget
per pachet de activitati
total
Se vor specifica toate costurile necesare proiectului, defalcate pe categorii de
chetuieli si perioade. Manopera se va calcula in om-luna; pentru fiecare categorie
profesionala se vor stabili costuri salariale la liberal alegere.
8. Inter-relationarea activitatilor

9. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora


(contingency plan)
Pentru fiecare activitate / sarcina / pachet de activitati se vor specifica riscurile
aferente si masurile de contracarare a acestora. De asemenea, se vor mentiona
costurile aferente acoperirii riscurilor.
10. Structura de conducere a proiectului si procedurile aplicate
Structura de conducere va fi proportionala cu dimensiunile proiectului. Se vor
specifica rolurile fiecarei persoane, responsabilitatile ce le revin si in special limitele
de competenta.
De asemenea, se vor mentiona acele institutii externe proiectului, ex. external
advisory board.
11. Consortiul. Descrierea personalului care va lucra in proiect si competentele
acestora
Scurta descriere a organizatiilor ce va derula proiectul, si complementaritatea
competentelor.
12. Impactul al proiectului
Se vor mentiona aspecte legate de numarul de locuri de munca create, nivel
de salarizare comparativ cu cel al domeniului, ne-discriminare, calificari, impactul

social al podusului / serviciului ce este dezvoltat, etc. Se vor evidenia separat


impactul social si cel economic