Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare pentru reintegrare:

- adeverințe medicale eliberate de medicul de familie, care să prezinte o evaluare


completă a stării de sănătate pentru dumneavoastră şi persoanele cu care locuiți;
- certificate de cazier judiciar ale dumneavoastră şi ale persoanelor cu vârsta peste 14
ani cu care locuiţi;
- certificate de integritate comportamentală ale dumneavoastră şi ale persoanelor cu
vârsta peste 14 ani cu care locuiţi;
- certificate psihiatrice
- avize psihologice pentru dumneavoastră și pentru persoanele cu vârsta de peste 18 ani;
- un document care să ateste dreptul de folosință al solicitantului asupra locuinței,
respectiv copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractului de închiriere;
- declarațiile membrilor familiei cu vârsta de peste 18 ani din care să reiasă acordul/
dezacordul cu privire la integrarea copilului în familie.