Sunteți pe pagina 1din 1

 

BIBLIOGRAFIE:

1. Informații referitoare la cooperarea transfrontalieră și a activității Biroului


Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava;
- http://www.brctsuceava.ro
2. LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu ultimele actualizari și normele
metodologice aprobate prin HG 1/2016, capitolele :
- Titlul IV Impozitul pe venit;
- Titlul V Contribuții sociale obligatorii ;
3. LEGEA nr. 82/1991 privind Legea contabilității, cu ultimele actualizări;
4. Reglementarea contabilă pentru persoanele juridice fără scop patrimonial aprobată
prin OMEF 3103/2017;
5. Varianta demo Win Mentor (WinMENTOR Win2000, XP si Vista (~ 37.3 MB) care
poate fi descarcata aici:
- http://www.service-winmentor.ro/page/WinMENTOR/Download/
- ex: înregistrare salariat, înregistrare furnizor, etc.