Sunteți pe pagina 1din 3

Mănăstirea

Căpriana

Mănăstirea Căpriana este una dintre cele


mai vechi mănăstiri din Republica Moldova.
Este situată în zona centrală a țării, la
aproximativ 40 km nord-vest de Chișinău,
în ținutul deluros împădurit care purta odată
numele de Codrii Lăpușnei. Considerata de
mulți istorici, ultimul bastion al arhitecturii
voievodale din Republica Moldova,
aparținând spațiului cultural românesc.
Prima mențiune documentară a
Căprianei este cea din 1420, când într-
un hrisov al vremii mănăstirea este
menționată într-un act de stabilire a

hotarelor unui boier . Numeroase clipuri și filme


prezintă noua construcție din perioada țaristă drept biserica
istorica a mănăstirii Căpriana, fapt cu atât mai condamnabil cu cât
adevărata biserică voievodală, aflată la doar câțiva zeci de metri
de biserica nouă, nu este încă renovată și în interior.