Sunteți pe pagina 1din 2

Grotele

Brînzeni

Grotele Brînzeni reprezintă un monument al naturii


de tip geologic sau paleontologic în raionul
Edineț, Republica Moldova. Sunt amplasate
în recifele Brînzeni, la 13 km sud-est de
satul Brînzeni, la marginea platoului pe partea
stângă a râului Racovăț; ocolul silvic Edineț, parcela
75 V1.[1] Cuprind o suprafață de 14 ha conform Legii
ariilor protejate[2] sau 13,23 ha conform unor
măsurări mai recente.[1] Obiectul este administrat de
Primăria satului Brînzeni și Întreprinderea de Stat
pentru Silvicultură Edineț.