Sunteți pe pagina 1din 2

A.

Dobânda simplă
1. Ce capital trebuie plasat pe un interval de 180 de zile, cu un procent de dobandǎ de 20% pe an, pentru a
se obtine un capital final la scadentǎ de 230.000.000 lei ?
2. Suma a douǎ credite contractate de o firmǎ este de 220.000.000 lei. Primul are o duratǎ de 180 de zile
cu o ratǎ a dobanzii anuale de 15%, iar al doilea de 90 de zile cu o ratǎ a dobanzii de 18%. Dobanda platita
pentru primul credit este de 6 ori mai micǎ decat pentru cel de-al doilea. Sǎ se afle marimea celor douǎ credite
si dobanzile corespunzatoare.
3. O persoanǎ fizicǎ plaseaza la o bancǎ un capital de 100 mil. lei, pe 60 de zile, cu rata dobanzii anuale
de 12%. La scadentǎ, capitalul final rezultat este plasat imediat pe 90 de zile, cu rata dobanzii anuale 13%. Sǎ
se determine marimea capitalului acumulat de deponent dupa 5 luni (problema plasamentelor legate).

B. Dobânda compusă (termenul mai mare de un an)


1. O persoanǎ fizicǎ depune 185 mil. lei la o bancǎ, sub forma unui depozit la termen pe 4 ani, cu d = 22%
pe an. La scadentǎ, capitalul rezultat este plasat in continuare, tot la termen, pe 2 ani, cu d = 23% pe an. Sǎ se
calculeze suma totalǎ de care va dispune dupa 6 ani deponentul si dobanda acumulatǎ in acest interval.
2. Sǎ se calculeze capitalul final de care dispune la scadentǎ o persoanǎ fizicǎ ce constituie un depozit la
termen in sumǎ de 50 mil. lei, pentru care banca ii bonificǎ urmatoarele dobanzi anuale:
- 14% pentru primii 2 ani;
- 12% pentru urmatorii 3 ani;
- 10% in ultimii 3 ani.
3. O persoanǎ constituie un depozit la termen pe 5 ani la o banca comercialǎ, in sumǎ de 250.000.000 lei,
cu rata dobanzii d = 28% pe an. La scadentǎ, depune suma rezultatǎ la aceeasi banca, pe 8 luni, cu rata
dobanzii 25% pe an. Sǎ se afle marimea dobanzii de care beneficiaza depunatorul la sfarsitul perioadei.
4. Sǎ se calculeze dobanda de care va dispune dupa 6 ani si 7 luni deponentul unei sume de 120 mil. lei,
stiind cǎ rata dobanzii a fost de 20% in primii 6 ani si 18% pentru ultimele 7 luni.

C. Capitalizarea dobanzii pentru perioade mai mici de 1 an


1. O sumǎ de 2 milioane lei se plaseaza pe 6 luni, cu o ratǎ a dobanzii de 14 %, capitalizatǎ lunar. Sǎ se
calculeze dobanda cuvenitǎ.
2. Sǎ se calculeze suma totalǎ de care va dispune titularul unui depozit de 10 milioane de lei, pe 3 ani, cu
rata dobanzii 24% pe an si capitalizare lunarǎ.
3. Care este suma de care va dispune dupa 6 ani titularul unui depozit la termen de 100.000.000 lei, stiind
cǎ in primii 3 ani dobanda este de 30% si se capitalizeaza semestrial, iar in urmatorii 3 ani este de 29 % si se
capitalizeaza trimestrial?

Aplicatii propuse spre rezolvare:

A. Dobânda simplă
1. Sǎ se calculeze numarul de zile pe care s-a contractat un imprumut de 1.100.000.000 lei, cu un procent de
dobandǎ de 15%, stiind cǎ dobanda incasatǎ de creditor a fost de 173.500.000 lei.
2. Suma a douǎ credite este de 35.000.000 lei. Primul este contractat pe 9 luni cu rata dobanzii 20% pe an,
iar al doilea pe 3 luni cu rata dobanzii 25% pe an. Suma dobanzilor aferente celor douǎ credite este de
3.062.500 lei. Sǎ se afle marimea celor douǎ credite si a dobanzilor aferente.
3. Sǎ se afle suma finalǎ pe care o va obtine la scadentǎ o persoanǎ fizicǎ ce dispune initial de 500 milioane
lei si face urmatoarele plasamente succesive (legate), fara sǎ retraga dobanda:
- pe 30 de zile cu 10,1% pe an;
- pe 150 de zile cu 11% pe an;
- pe 60 zile cu 12% pe an;
- pe 30 de zile cu 13,5% pe an;
- pe 90 de zile cu 14,5% pe an.
B. Dobânda compusă (termenul mai mare de un an)

1. Sǎ se afle care a fost rata dobanzii bonificate de bancǎ pentru un depozit la termen, pe 6 ani, stiind cǎ
suma finalǎ la scadentǎ este de 4,6 ori mai mare decat depozitul initial.
2. Sǎ se determine procentul de dobandǎ acordat de bancǎ la depozitele la termen stiind cǎ, dupa 4 ani,
titularul unui depozit initial de 125 mil. lei dispune de 225,18 mil. lei.
3. O persoanǎ fizica plaseaza 525 mil. lei la o bancǎ comercialǎ, sub forma unui depozit la termen pe 2
ani, cu rata dobanzii 10% pe an. La scadentǎ, depune capitalul banesc acumulat in cei 2 ani sub forma unui alt
depozit la termen, pe 3 ani, cu rata dobanzii 8% pe an. Sǎ se determine marimea totalǎ a dobanzii acumulate in 5
ani.
4. Sǎ se determine capitalul final de care va dispune la scadentǎ deponentul unei sume de 30 mil. lei, pe 5
ani, cunoscand ratele de dobandǎ acordate de bancǎ in fiecare an: 10%, 18%, 16%, 14%, 12%.
5. Sǎ se determine dobanda totalǎ pe care o va incasa titularul unui depozit de 300 mil lei, la termen, pe
10 ani, stiind cǎ procentele de dobandǎ anuale acordate de bancǎ au variat astfel:
- 19 % in primii 3 ani;
- 18% in al 4-lea an;
- 16% in urmatorii 2 ani;
- 12% in al 7-lea an;
- 10% in ultimii 3 ani.
6. O persoanǎ fizicǎ depune 80 mil. lei la bancǎ, pe 4 ani si 2 luni, cu rata dobanzii anuale 19% si apoi
suma rezultatǎ o plaseaza pe 3 ani si 5 luni, cu rata dobanzii 13% pe an. Sǎ se calculeze suma de care va dispune
la scadentǎ.
7. Sǎ se afle capitalul initial depus la bancǎ, astfel incat dupa 6 ani si 3 luni deponentul sǎ dispuna de 800
mil. lei, in conditiile unei rate a dobanzii anuale de 10% pentru primii 6 ani si de 16% pe ultimele 3 luni.
8. Sǎ se afle ce sumǎ a fost depusa la bancǎ pe 4 ani, sub forma de depozit la termen, stiind cǎ ratele
anuale de dobandǎ practicate au fost de 14% in primii 2 ani si de 13% in ultimii 2 ani, iar dobanda totalǎ
acumulatǎ a fost de 454.719.170 lei.
9. Sǎ se afle ce capital initial a fost depus la banca sub forma unui depozit la termen pe 6 ani, stiind cǎ
ratele dobanzilor anuale practicate au fost de 15% in primii 2 ani, 12% in urmatorii 2 ani, 13% in al cincilea an si
10% in ultimul an, iar capitalul final la scadentǎ este de 450 mil. lei.

C. Capitalizarea dobanzii pentru perioade mai mici de 1 an


1. Sǎ se calculeze dobanda pe care o va obtine titularul unui depozit de 445 milioane lei, pe 8 luni, cu rd = 16
% anual, compus (capitalizat) trimestrial.
2. Ce sumǎ a fost depusǎ pe 6 luni, cu rata dobanzii 18 % / an, capitalizatǎ trimestrial, dacǎ la scadentǎ
depozitul este de 107.447.550 lei ?
3. Care este dobanda pe care o va obtine o persoanǎ fizicǎ ce depune 680 milioane lei pe 10 ani, cu rata
dobanzii 10%/an capitalizatǎ lunar? Care ar fi fost marimea dobanzii in cazul in care capitalizarea s-ar fi
facut semestrial? Dar anual?
4. Care este suma de care va putea dispune titularul unui depozit de 175 milioane lei, peste 5 ani, stiind
cǎ procentele de dobandǎ bonificate de bancǎ sunt in scadere cu 1 punct procentual in fiecare an, in primul
an rata dobanzii fiind de 10% anual, iar capitalizarea facandu-se lunar?
5. Care este suma de care va dispune dupa 15 ani titularul unui depozit de 400 milioane lei, stiind cǎ in primii
5 ani dobanda anuala este de 15 % si se capitalizeaza lunar, iar in ultimii 10 ani scade cu cate un punct
procentual in fiecare an (incepand cu 14% in anul al 6-lea) si se capitalizeaza semestrial?
6. O persoanǎ fizicǎ doreste sǎ detina peste 7 ani un depozit de 3 miliarde lei. Ce sumǎ trebuie sǎ depuna in
prezent, dacǎ in primii 3 ani dobanda bonificatǎ de bancǎ este de 13 % anual compus semestrial, iar in
urmatorii 4 ani este de 11 % anual compus lunar?