Sunteți pe pagina 1din 3

LABORATOR 4

Tabele şi grafică

Ex.1. Creaţi un folder cu numele Nume Prenume in My Documents/Informatica/Grupa1XX,


dacă nu există deja. Creaţi un subfolder Laborator 4 in interiorul folderului Nume Prenume.

Ex.2. Deschideţi Word. Creaţi un nou document word cu titlul: Nume_Prenume_Laborator4


şi salvaţi-l in My Documents/Informatica/Grupa1XX/Nume Prenume/Laborator 4.

Răspuns: Start All Programs Microsoft Office Microsoft Office Word 2010; File 
Save As introduceţi numele fisierului: Nume_Prenume_Laborator4 şi selectaţi locaţia My
Documents/Informatica/Grupa1XX/Nume Prenume/Laborator 4 Save.

Ex.3. Să se deseneze un tabel cu 3 linii şi 3 coloane folosind comanda Insert Table si


alegând numărul de linii şi coloane:

Răspuns:

Ex.4. Să se deseneze un tabel cu 2 linii si 2 coloane folosind comanda Insert Table 


Draw Table.

Răspuns: Meniul Insert Table Draw


Table. Faceţi click apoi in Document şi trageţi
pentru a desena marginile tabelului.
Pentru a desena o linie/coloană trageti creionul
de la stânga la dreapta / de sus in jos in tabel.

Apăsaţi apoi pe Draw Table sau pe tasta Esc


când aţi terminat tabelul.

Ex.5. Să se copieze textul de mai jos şi să se transforme in tabel astfel incât fiecare rând să
fie pe o linie şi fiecare grup de cuvinte desparţite prin virgulă să fie pe o coloană.

Nr. crt, Nume, Prenume, Data naşterii, Specializarea


1, Popescu, Ioana, 12 martie 1989, psihologie clinica
2, Gheorghe, Cristina, 07 aprilie 1991, psihoterapie
3, Ionescu, Simona, 21 iulie 1990, psihopatologie

Răspuns: După ce aţi copiat textul, selectaţi textul meniul Insert Table alegeţi Convert
Text to Table. In secţiunea Separate text at: alegeţi Other introduceti “,” apăsaţi OK.

Ex.6. Copiaţi tabelul de la exerciţiul precedent şi apoi modificaţi aspectul tabelului astfel
incât liniile din exterior să fie ingroşate, liniile din interior sa fie intrerupte, iar fundalul
tabelului să fie de culoare gri.

Răspuns: După ce aţi copiat tabelul, selectaţi Table Tools Design secţiunea Draw Borders
 selectaţi stilul liniilor cu butonul Line Weight secţiunea Table Styles butonul Borders 
selectaţi tipul liniilor – Outside orders/Inside Borders.

Ex.7. Pornind de la tabelul de mai jos:

a) să se imbine cele patru celule din prima coloană


b) să se dividă in două fiecare celulă din a doua coloană
c) să se imbine cele patru celule din a treia coloană şi să se dividă apoi in patru coloane şi
un rând.

Răspuns:
a) Selectaţi celulele şi alegeţi Table Tools Layout Merge Cells
b) Selectaţi pe rand fiecare celulă şi alegeţi Table Tools Layout Split Cells selectaţi
Number of columns: 2
c) Asemănător punctelor a) şi b)

Ex.8. Să se copieze tabelul de mai jos.

A B C D E F
1981 1789 -3618 459 144 190
1982 -1645 -1979 461 225 128

Pornind de la tabelul de mai jos să se calculeze:


a) pe coloanele A, B şi C, suma numerelor aflate pe coloana respectivă
b) pe coloana D maximul numerelor aflate pe coloana D
c) media aritmetică a numerelor de pe coloana E
d) produsul numerelor aflate pe coloana F

Răspuns:
a) Click in ultima celula de pe coloana A, alegeţi apoi Table Tools Layout Formula. In
campul Formula este deja selectat SUM(ABOVE). Daţi OK. Idem pentru B şi C.
b) Click in ultima celula de pe coloana D, alegeţi apoi Table Tools Layout Formula. In
campul Formula ştergeţi SUM(ABOVE) dar lăsaţi semnul =. De la Paste function alegeţi funcţia
MAX si scrieţi intre paranteze ABOVE. Daţi OK.
c) Click in ultima celula de pe coloana E, alegeţi apoi Table Tools Layout Formula. In
campul Formula ştergeţi SUM(ABOVE) dar lăsaţi semnul =. De la Paste function alegeti funcţia
AVERAGE si scrieţi intre paranteze ABOVE. Daţi OK.
d) Click in ultima celula de pe coloana F, alegeţi apoi Table Tools Layout Formula. In
campul Formula ştergeţi SUM(ABOVE) dar lăsaţi semnul =. De la Paste function alegeţi funcţia
PRODUCT si scrieţi intre paranteze ABOVE. Daţi OK.

Ex.9. Inseraţi o imagine Clip Art, care ilustrează un caine, din biblioteca de imagini a
utilitarului Word.

Răspuns: Meniul Insert alegeţi Clip Art tastaţi dog in câmpul Search for: Go click pe
una din imaginile afişate pentru a fi inserata in document.

Ex.10. Desenaţi un zar.

Răspuns: Meniul Insert alegeţi Shapes Basic Shapes alegeţi cubul. Insert Shapes
 Basic Shapes alegeţi ovalul si desenaţi cu ajutorul lui şase cercuri pe una din feţele laterale
ale cubului şi două cercuri pe cealaltă faţă laterală. Desenaţi un cerc pe faţa de sus a cubului.
Coloraţi cercurile selectând fiecare cerc printr-un singur click pe figură, şi selectând culoarea negru
de la butonul Shape Fill.

Ex.11. Scrieţi/copiaţi textul de mai jos pe o diplomă:

DIPLOMĂ DE ABSOLVENT

Se acordă d-lui/d-nei
…………………………………………

…………………………………………
din data de: ____/____/_______

Data: Semnatura:

Universitatea Spiru Haret

Răspuns:
Meniul Insert alegeţi Shapes Stars and banners Vertical Scroll (stele şi forme ondulate
 defilare pe verticală).
Setaţi dimensiunile dorite, coloraţi fundalul gri cu ajutorul butonului Shape Fill, apoi alegeţi un Text
Box cu Insert Text Box şi amplasaţi-l peste diplomă.
Copiaţi textul de mai sus in interiorul casetei text (Text Box), selectaţi textul şi alegeţi tipul de font
Monotype Corsiva de dimensiune 11. Scrieţi titlul cu Bold şi aliniaţi-l centrat. Aliniaţi restul textului
cu Justify (din margine in margine). Scrieţi ultimul rând cu dimensiune 14 si aliniat centrat.
Daţi apoi click dreapta pe diplomă Format shape Line Color alegeţi culoarea negru şi
pentru Line Style alegeţi 2 pct. Realizaţi efectul de umbra cu click dreapta pe diplomă 
Format shape Shadow Presets alegeţi primul buton din secţiunea Inner.