Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Termenul de „recrutare deschisă” se referă la


a. dosar personal depus la unitatea de învățământ
b. metoda de recrutare în care responsabilitatea pentru publicarea posturilor vacante, solicitarea
de aplicații și selecția candidaților este descentralizată.
c. concurs pe bază de examen

2. Componenta generală a formării inițiale a cadrelor didactice se referă la:


a. cursuri generale de învățământ și cunoașterea materiei(ilor) pe care candidații le vor preda
atunci când vor fi calificați,
d. atât la abilitățile teoretice, cât și pe cele practice
e. ambele variante

3. Cadrele didactice din învǎţǎmântul gimnazial beneficiazǎ de urmǎtoarea formare iniţialǎ:


a) o diplomǎ de licenţǎ în știinţele educaţiei (trei ani);
b) un modul pedagogic de un semestru, urmat în timpul studiilor universitare de licenţǎ într-un
alt domeniu decât știinţele educaţiei
c) douǎ module pedagogice cu o duratǎ de un an universitar, urmate în timpul studiilor
universitare de licenţǎ sau de masterat (doi ani) într-un alt domeniu decât știinţele educaţiei.

4. Principale cauze care contribuie la lipsa calităţii adecvate a formării didactice iniţiale sunt
a) structura programelor de formare
b) motivaţia slabă a studenţilor care se pregătesc să devină profesori şi legislaţia naţională
specifică.
c) legislația din domeniu

5. Printre schimbările de mai jos intervenite în formarea didactică iniţială după implementarea
reglementărilor Procesului Bologna în sistemul de învățământ românesc nu se numără:
a) introducerea interviului ca modalitate de selecţie a studenţilor care se înscriu la DPPD;
b) formarea didactică iniţială pe 2 nivele: Nivelul I şi Nivelul II;
c) alocarea unui număr mai mic de ore pentru disciplina pedagogie

6. În sistemul de învățământ românesc, modelul folosit pentru învățământul preșcolar și


primar, este:
a. consecutiv
b. simultan
c. combinat

7. Formarea didactică iniţială poate fi îmbunătăţită prin


a. reconfigurarea calitativă a practicii pedagogice.
b. reconfigurarea cantitativă a practicii pedagogice.
c. ambele variante

8. În sistemul educațional românesc, competențele de bază necesare pentru profesorii debutanți


și pentru profesori cu experiență sunt elaborate ca:
a. ghidurile pentru furnizorii de formare inițială a cadrelor didactice
b. codurile de conduită profesională pentru profesori.
c. standarde profesionale pentru cadrele didactice.

9. Printre caracteristicile modulelor de pregătire profesională a cadrelor didactice nu se numără


și:
a. modulele sunt teoretice
b. oferǎ o pregǎtire limitatǎ în tehnici moderne de predare și evaluare
c. acoperǎ corespunzǎtor teme importante, cum ar fi lucrul cu elevii în situaţie de risc sau
integrarea copiilor romi și a celor cu cerinţe educaţionale speciale

10. Etapa de inducţie este:


a. o formă de sprijin structurat acordat cadrelor didactice debutante atunci când obţin primul
post didactic
b. un modul din cadrul programelor de pregătire de specialitate din cadrul DPPD
c. un program de studii

S-ar putea să vă placă și