Sunteți pe pagina 1din 35

EXEMPLE PRACTICE INSTRUMENTE FINANCIARE

EXEMPLUL 1: CONSTITUIRE ȘI MAJORARE CAPITAL SOCIAL

Pe data de 01.05.2020 se constituie societatea pe acțiuni ALFA cu un capital social de 5.000.000 lei format din 50.000 de acțiuni cu valoare
nominală de 100 lei/acțiune.
50% din capital este eliberat la data subscrierii ca aport în numerar, al doilea vărsământ fiind prevăzut a se realiza pe data de 01.09.2020.
La data de 01.07.2020, din lipsă de lichidități, firma face un apel pentru eliberarea restului de 50% din acțiunile subscrise. Un posesor de 10.000
de acțiuni eliberează în avans nominalul acțiunilor subscrise.
La data de 01.09.2020 un posesor de 12.000 de acțiuni eliberează nominalul acțiunilor subscrise.
La aceeași dată, un alt acționar posesor a 3.000 de acțiuni, care nu a realizat vărsarea sumelor este declarat în dificultate. Firma vinde acțiunile
sale la un preț de 120 lei/acțiune după 75 zile de la termenul limită de apel și îi reclamă acestuia cheltuielile cu publicitatea și vânzarea acțiunilor
în sumă de 1.000 lei și o dobândă de 2.500 lei.
În continuare presupunem că la sfârșitul anului 2020 alte elemente de capital propriu recunoscute de firmă pe parcursul anului sunt în
valoare de 3.000.000 lei.
În anul 2021 ALFA emite 10.000 acțiuni la un preț de emisiune de 150 lei/acțiune.

REZOLVARE:
a)Pe data de 01.05.2020 subscrierea acțiunilor = 50.000 de acțiuni x 100 lei/acțiune = 5.000.000 lei
5.000.000 456.1 = 1011 5.000.000

b) Pe data de 01.05.2020 eliberarea primului vărsământ: 5.000.000 lei x 50% = 2.500.000 lei

1
2.500.000 5121 = 456.1 2.500.000

Și:
2.500.000 1011 = 1012 2.500.000

c)Pe data de 01.07.2020 încasarea anticipată a sumei de 10.000 acțiuni x 100 lei/acțiune = 1.000.000 lei
1.000.000 5121 = 456.2/vărsăminte anticipate 1.000.000

Și:
1.000.000 1011 = 1012 1.000.000

d)Pe data de 01.09.2020 anularea datoriei față de acționarul care a efectuat vărsăminte anticipate:
1.000.000 456.2/vărsăminte anticipate = 456.1 1.000.000

e)Pe data de 01.09.2020 eliberarea aportului pentru cele 12.000 acțiuni eliberate la timp = 12.000 acțiuni x 100 lei/acțiune = 1.200.000 lei
1.200.000 5121 = 456.1 1.200.000

Și:
1.200.000 1011 = 1012 1.200.000

f)Pe data de 01.09.2020 punerea în stare de dificultate a acționarului care deține restul de 3.000 acțiuni x 100 lei/acțiune = 300.000 lei
300.000 456.3/în dificultate = 456.1 300.000

2
g)Ulterior vânzarea acțiunilor la prețul de 3.000 acțiuni x 120 lei/acțiune = 360.000 lei
360.000 5121 = 456.3/în dificultate 360.000

Și:
300.000 1011 = 1012 300.000

h)Reținerea dobânzii și a cheltuielilor de publicitate:


3.500 456.3/în dificultate = 768 1.000
758 2.500

i)Regularizarea datoriei: Sold creditor 456.3 = 360.000 – 300.000 – 3.500 = 56.500


56.500 456.3/în dificultate = 768 56.500

Acționarul în dificultate a pierdut 300.000 – 56.500 = 243.500


NOTĂ: Dacă în urma acestei operații nu s-ar fi realizat sumele datorate firmei, aceasta trebuia să procedeze la reducerea capitalului social.

Înainte de emisiune acțiuni După emisiune acțiuni


Capital social = 5.000.000 lei (50.000 acțiuni) Capital social = 5.000.000 lei (50.000 acțiuni)
+Alte elemente de capital propriu = 3.000.000 lei +Creștere capital social = 10.000 acțiuni x 100 lei VN = 1.000.000
=Capital propriu = 8.000.000 lei =Noul capital social = 6.000.000 lei
+Prime de capital = (150 – 100) lei/acț x 10.000 acțiuni = 500.000 lei
+ Alte elemente de capital propriu = 3.000.000 lei
=Capital propriu după majorare = 9.500.000 lei

3
VC/acțiune = 8.000.000 lei/50.000 acțiuni = 160 lei/acțiune VC/acțiune = 9.500.000 lei (50.000 acțiuni + 10.000 emise) = 158,33
lei/acț

Ne propunem să calculăm valoarea teoretică a unui DS care este o valoare de echitate, deoarece ea nu lezează nici drepturile vânzătorului, nici
drepturile cumpărătorului.

VÂNZĂTOR – ALFA CUMPĂRĂTOR-POSIBIL ACȚIONAR BETA


Echitatea este respectată dacă el își poate recupera prin vânzarea DS- Echitatea este respectată dacă suma pe care el o plătește pentru
ului pierderea de valoare la care e supusă acțiunea sa. achiziționarea noilor acțiuni = valoarea acțiunilor la sfârșitul
tranzacției

DS = 160 lei/acțiune - 158,33 lei/acț = 1,67 lei/acțiune Paritate schimb = Acțiuni noi/Acțiuni vechi
Paritate schimb = 10.000 acțiuni noi/50.000 acțiuni vechi = 1/5

1 DS contra o acțiune nouă

Pentru a achiziționa o acțiune nouă, un acționar va cheltui: 5 DS + 1


acțiune subscrisă cu 150 lei/acțiune, obținând în schimb 1 acțiune a
cărei valoare după creșterea capitalului va fi 158,33 lei/acț

5 DS + (1 acțiune x 150 lei/acț) = 1 acțiune x 158,33 lei/acț

DS = 1,67 lei/acț

Un acționar nou va cumpăra 5 DS x 1,67 lei/acț + 1 acț x 150 lei/acț =


158,33

1.500.000 456 = 1011 1.000.000 265 = 5121 1.583.300


1041 500.000 Valoarea DS se include în costul de achiziție al acțiunilor

4
EXEMPLUL 2: RĂSCUMPĂRAREA ȘI REVÂNZAREA/ANULAREA ACȚIUNILOR PROPRII
Cazul I. În vederea reglării cursului bursier ALFA răscumpără 1.000 de acțiuni la prețul de răscumpărare de 100 lei/acțiune. Ulterior acțiunile
sunt vândute la prețul de vânzare de:
a)120 lei/acțiune
b)90 lei/acțiune
Cazul II. Un acționar al SA ALFA dorește să se retragă din firmă, nefiind de acord cu fuziunea firmei cu o altă societate. În acest sens el depune
acțiunile sale (1.000 acțiuni) la firmă și ulterior aceasta le va anula. Prețul de răscumpărare al unei acțiuni este 100 lei/acț, iar valoarea nominală
a unei acțiuni este:
a)120 lei/acț
b)90 lei/acț
CAZUL I
a)Răscumpărarea:
109 = 5121 100.000

b)Revânzarea: b)Revânzarea:
120.000 5121 = 109 100.000 90.000 5121 = 109 100.000
141 20.000 10.000 149

CAZUL II
a)Răscumpărarea:
109 = 5121 100.000

b)Anularea: b)Anularea:
120.000 1012 = 109 100.000 90.000 1012 = 109 100.000
141 20.000 10.000 149

5
EXEMPLUL 3: ACHIZIȚII/VÂNZĂRI ACȚIUNI, EVALUAREA LA BILANȚ
Se achiziționează 1.000 acțiuni ale firmei ABC la un cost de 100 lei/acț. Comisionul IFN-ul prin intermediul căruia au fost achiziționate este de
5%.
Ulterior se vând 400 de acțiuni, preț de vânzare 110 lei/acțiune.
La inventarul de la sfârșitul anului, valorile de inventar sunt:
Caz 1: 110 lei/acț
Caz 2: 90 lei/acț

INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN


LUNG SCURT ACȚIUNI NECOTATE SCURT ACȚIUNI COTATE
a)Achiziție: a)Achiziție: a)Achiziție:
1.000 acțiuni x 100 lei/acț = 100.000 lei 1.000 acțiuni x 100 lei/acț = 100.000 lei 1.000 acțiuni x 100 lei/acț = 100.000 lei
+Comision = 100.000 x 5% = 5.000 lei +Comision = 100.000 x 5% = 5.000 lei Cost = 100.000 lei
Cost = 105.000 lei Cost = 105.000 lei
Cu = 105.000 lei/1.000 acț = 105 lei/acț Cu = 105.000 lei/1.000 acț = 105 lei/acț
265 = 269 105.000 5081 = 509 105.000 5081 = 509 100.000
Comision = 100.000 x 5% = 5.000 lei
622 = 512 5.000

b)Vânzarea: 400 acț x 110 lei/acț = 44.000 b)Vânzarea: b)Vânzarea:

461 = 7641 44.000 44.000 461 = 5081 42.000 44.000 461 = 5081 40.000
7642 2.000 7642 4.000

c)Scoatere din evidență: 400 acț x 105 lei/acț


= 42.000
6641 = 265 42.000

6
Acțiuni rămase = 600 acț x 105 lei/acț Acțiuni rămase = 600 acț x 105 lei/acț Acțiuni rămase = 600 acț x 100 lei/acț

d)Caz 1: VI = 110 lei/acț d)Caz 1: VI = 110 lei/acț d)Caz 1: VI (curs bursier)= 110 lei/acț
Plusul NU se contabilizează Plusul NU se contabilizează Plus = 600 acț x (110 lei/acț - 100 lei/acț) =
6.000
5081 = 768 6.000

Caz 2: VI = 90 lei/acț Caz 2: VI = 90 lei/acț Caz 2: VI (curs bursier)= 90 lei/acț


Ajustare pentru depreciere = 600 acț x (105 Ajustare pentru depreciere = 600 acț x (105 Minus = 600 acț x (100 lei/acț – 90 lei/acț) =
lei/acț – 90 lei/acț) = 9.000 lei/acț – 90 lei/acț) = 9.000 6.000
6863 = 296 9.000 6864 = 598 9.000 668 = 5081 6.000

7
EXEMPLUL 4: PARTICIPAREA ÎN NATURĂ LA CONSTITUIREA CAPITALULUI ALTEI SOCIETĂȚI/PRIMIREA DE TITLURI
FĂRĂ PLATĂ
ALFA participă la constituirea capitalului firmei ABC cu un aport în natură constând într-un utilaj cu următoarele caracteristici: cost de achiziție
600.000 lei, amortizare cumulată 100.000 lei, primind în schimb 5.000 acț x 130 lei/acț.
Caz 1: Ulterior firma ABC îi comunică societății ALFA că și-a majorat capitalul social prin încorporarea de profituri nerepartizate din anii
precedenți, modalitatea fiind creșterea numărului de acțiuni (emitere acțiuni) și menținerea valorii nominale. ALFA primește gratuit acțiunile emise
de firma ABC, respectiv 2.000 acț x 150 lei/acț.
Caz 2: Ulterior firma ABC îi comunică societății ALFA că și-a majorat capitalul social prin încorporarea de alte rezerve precedenți, modalitatea
fiind creșterea numărului de acțiuni (emitere acțiuni) și menținerea valorii nominale. ALFA primește gratuit acțiunile emise de firma ABC, respectiv
2.000 acț x 150 lei/acț.
Ulterior se vând toate acțiunile deținute la firma ABC la prețul de vânzare de 980.000 lei

FIRMA UNDE SE DEȚIN TITLURILE ÎȘI MAJOREAZĂ FIRMA UNDE SE DEȚIN TITLURILE ÎȘI MAJOREAZĂ
CAPITALUL PRIN ÎNCORPORĂRI DE PROFITURI CAPITALUL PRIN ÎNCORPORĂRI DE REZERVE/PRIME DE
NEREPARTIZATE CAPITAL
a)Participarea la constituirea firmei ABC și primirea titlurilor: a)Participarea la constituirea firmei ABC și primirea titlurilor:
100.000 2813 = 2131 600.000 100.000 2813 = 2131 600.000
500.000 265 500.000 265
Pentru diferența = 5.000 acț x 130 lei/acț – 500.000 = 150.000 Pentru diferența = 5.000 acț x 130 lei/acț – 500.000 = 150.000
150.000 265 = 768 150.000 150.000 265 = 768 150.000

Acțiuni deținute = 5.000 acțiuni x 130 lei/acț = 650.000 lei Acțiuni deținute = 5.000 acțiuni x 130 lei/acț = 650.000 lei

b)Primirea titlurilor fără plată = 2.000 acț x 150 lei/acț = 300.000 lei b)Primirea titlurilor fără plată = 2.000 acț x 130 lei/acț = 300.000 lei
300.000 265 = 768 300.000 300.000 265 = 106 300.000

8
c)Vânzarea: c)Vânzarea:
980.000 461 = 7641 980.000 980.000 461 = 7641 980.000

Și pentru cost = 500.000 + 150.000 + 300.000 = 950.000 Și pentru cost = 500.000 + 150.000 + 300.000 = 950.000

950.000 6641 = 265 950.000 950.000 6641 = 265 950.000

Odată cu vânzarea:
300.000 106 = 768 300.000

EXEMPLUL 5: ÎMPRUMUTURI OBLIGATARE-CONTABILIZARE EMITENT


La data de 01.08.2020 ALFA emite un împrumut obligatar constituit din 10.000 obligațiuni, preț de emisiune 100 lei/obligațiune, preț de rambursare
120 lei/ obligațiune, valoare nominală 110 lei/ obligațiune. Împrumutul este lansat pe o perioadă de 5 ani cu o rată a dobânzii de 20%. Emisiunea
și subscrierea sunt efectuate de către BCR în numele societății, care încasează un comision de 5.000 lei. Prima de rambursare se amortizează liniar
pe durata împrumutului.
Cazul 1: Rambursarea se face prin tragere la sorți anuală la 31.07, a 2.000 obligațiuni.
Cazul 2: Rambursarea se face prin răscumpărarea obligațiunilor la bursă și anularea lor, preț de răscumpărare 130 lei/obligațiune
Cazul 1:

9
EMITENT INVESTITOR
a)01.08.2020 subscrierea împrumutului: a)01.08.2020 achiziția obligațiunilor:
1.000.000 461 = 161 1.200.000 1.000.000 265 = 462 1.000.000
PE PR PE
200.000 1691
b) Încasarea: Plata:
1.200.000 512 = 461 1.200.000 1.000.000 462 = 5121 1.000.000
c)La 31.12.2020: c)La 31.12.2020:
c1)Înregistrarea dobânzii aferentă perioadei 01.08.2020 – 31.12.2020 c1)Înregistrarea dobânzii aferentă perioadei 01.08.2020 – 31.12.2020
adică 5 luni = 10.000 obligațiuni x 20% x 110 lei/acțiune x 5 luni/12 adică 5 luni = 10.000 obligațiuni x 20% x 110 lei/acțiune x 5 luni/12
luni = 91.667 lei luni = 91.667 lei
91.667 666 = 1681 91.667 91.667 5187 = 766 91.667
c2) Amortizarea primelor = 200.000 lei/5 ani x 5 luni/12 luni = -
16.667 lei
16.667 6868 = 1691 16.667
d)La data de 31.07.2021: d)La data de 31.07.2021:
d1)Înregistrarea dobânzii datorate pe perioada 01.01.2021- d1)Înregistrarea dobânzii pe perioada 01.01.2021-31.07.2021, adică 7
31.07.2021, adică 7 luni = 10.000 obligațiuni x 20% x 110 lei/acțiune luni = 10.000 obligațiuni x 20% x 110 lei/acțiune x 7 luni/12 luni =
x 7 luni/12 luni = 128.333 128.333
128.333 666 = 1681 128.333 128.333 5187 = 766 128.333
d2)Plata dobânzii anuale: d2)Încasarea dobânzii anuale:
220.000 1681 = 5121 220.000 220.000 5121 = 5187 220.000
d3)Amortizarea primei tranșe de 2.000 obligațiuni = 2.000 obligațiuni d3)Amortizarea primei tranșe de 2.000 obligațiuni = 2.000 obligațiuni
x 120 lei/ obligațiune = 240.000 lei x 120 lei/ obligațiune = 240.000 lei
240.000 161 = 5121 240.000 240.000 5121 = 265 200.000 PE
PR
768 40.000

e) La 31.12.2021: e) La 31.12.2021:

10
e1)Înregistrarea dobânzii aferentă perioadei 01.08.2021 – 31.12.2021 e1)Înregistrarea dobânzii aferentă perioadei 01.08.2021 – 31.12.2021
adică 5 luni = (10.000 obligațiuni – 2.000 obligațiuni) x 20% x 110 adică 5 luni = (10.000 obligațiuni – 2.000 obligațiuni) x 20% x 110
lei/acțiune x 5 luni/12 luni = 73.333 lei lei/acțiune x 5 luni/12 luni = 73.333 lei
73.333 666 = 1681 73.333 73.333 5187 = 766 73.333
e2)Amortizarea primelor = 200.000 lei/5 ani = 40.000 lei
40.000 6868 = 1691 40.000 lei

Cazul 2:
a)Răscumpărarea: 2.000 obligațiuni x 130 lei/obligațiune = 260.000 lei
260.000 505 = 512 260.000

b)Anularea:
240.000 161 = 505 260.000
20.000 668

EXEMPLUL 6 -FORWARD - Un investitor mizează pe creșterea cursului acțiunilor ABC și încheie un contract forward prin care se
angajează să cumpere 100 de acțiuni ABC peste 3 luni la prețul forward de 100 lei/acțiune, preț stabilit în momentul încheierii contractului.
La scadență prețul acțiunii ABC este de:
Cazul 1: 120 lei/acțiune
Cazul 2: 90 lei/acțiune
A câștigat investitorul? Ce soluții are de ales?

11
REZOLVARE:

CAZUL 1 CAZUL 2
La momentul încheierii contractului investitorul nu plătește nimic, deci costul inițial este 0. La momentul încheierii contractului investitorul se
obligă să efectueze plata în valoare de 1.000 lei peste 3 luni când va avea loc livrarea activului suport (acțiunile).
Sunt obligat să cumpăr acțiunile ABC peste 3 luni cu 100 Investitorul NU poate renunța la contract, deoarece are obligația de
lei/acțiune = 100 acțiuni x 100 lei/acțiune = 10.000 lei a achiziționa acțiunile, deci le va achiziționa cu 100 lei/acțiune:

10.000 5081 = 5121 10.000 10.000 5081 = 5121 10.000

 Prețul pieței este 120 lei/acțiune  SUNT AVANTAJAT SĂ  Prețul pieței este 90 lei/acțiune  NU SUNT AVANTAJAT SĂ
VÂND! VÂND!

12.000 5121 = 5081 10.000


7642 2.000

Profit = 2.000
În măsura în care cursul va scădea  PIERDERE (în ipoteza
vânzării)

EXEMPLUL 7 - FORWARD - Un investitor mizează pe scăderea cursului acțiunilor ABC și încheie un contract forward prin care se
angajează să vândă 100 de acțiuni ABC peste 3 luni la prețul forward de 100 lei/acțiune, preț stabilit în momentul încheierii contractului.
La scadență prețul acțiunii ABC este de:
Cazul 1: 90 lei/acțiune
Cazul 2: 120 lei/acțiune
A câștigat investitorul? Ce soluții are de ales?
12
REZOLVARE:
CAZUL 1 CAZUL 2
La momentul încheierii contractului investitorul se obligă să livreze acțiunile peste 3 luni la prețul de vânzare de 100 lei/acțiune
Sunt obligat să vând acțiunile ABC cu 100 lei/acțiune = 100 Sunt obligat să vând acțiunile ABC cu 100 lei/acțiune = 100
acțiuni x 100 lei/acțiune = 10.000 lei acțiuni x 100 lei/acțiune = 10.000 lei

 Nu am acțiunile  le cumpăr de pe piață la prețul de 90  Nu am acțiunile  le cumpăr de pe piață la prețul de 120


lei/acțiune lei/acțiune

9.000 5081 = 5121 9.000 12.000 5081 = 5121 12.000

Vânzarea: Vânzarea:

10.000 5121 = 5081 9.000 10.000 5121 = 5081 12.000


7642 1.000 2.000 6642

Profit = 1.000 !!! Pierdere = 2.000

EXEMPLUL 8 - POZIȚII CONTRACTE FUTURES - Un investitor încheie următoarele tranzacții cu contracte futures având activ suport
acțiunile emise de Societății de Investiții Financiare Banat Crișana (simbol SIF 1):

Data Operațiune
14 mai (ora 12) Cumpărare 20 contracte
14 mai (ora 13,15) Cumpărare 10 contracte
21 mai (ora 11) Vânzare 8 contracte
23 mai (ora 10,25) Vânzare 40 contracte
20 iunie (ora 17) Executare la scadență de către CASA de COMPENSARE

13
REZOLVARE:
Data Operațiune NUMĂR NET DE CONTRACTE POZIȚIE
14 mai (ora 12) Cumpărare 20 contracte Cumpărare 20 contracte LONG: 20 contracte
14 mai (ora 13,15) Cumpărare 10 contracte Cumpărare = 20 contracte + 10 LONG: 30 contracte
contracte = 30
21 mai (ora 11) Vânzare 8 contracte Cumpărare 30 contracte – vânzare 8 LONG: 22 contracte
contracte = 22 contracte cumpărare
23 mai (ora 10,25) Vânzare 40 contracte Cumpărare 22 contracte - Vânzare SHORT: 18 contracte
40 contracte = (18) contracte
vânzare
20 iunie (ora 17) Executare la scadență de către CASA de CASA de COMPENSARE a Nicio poziție deschisă = 0
COMPENSARE executat 18 contracte contracte

EXEMPLUL 9 - FUTURES - ALFA în calitate de investitor a realizat o operațiune de short selling pe 1.000 acțiuni ABC la cursul spot (S0) de
2,5 lei/acțiune. (contract de vânzare – cumpărare cu scadența peste 6 luni) Pentru a se proteja împotriva riscului de creștere a cursului acțiunilor
ABC, ALFA tranzacționează un contract futures, luând o poziție de sens contrar celei inițiale – LONG FUTURES:
suport: acțiunea ABC
scadența: peste 6 luni
dimensiunea contractului: 1.000 acțiuni
Prețul futures inițial: F0 = 2,6 lei/acțiune
Cu o lună înainte de scadență ALFA își lichidează contractele.
Cazul 1: S5 = 2,55 lei/acțiune și F5 = 2,65 lei/acțiune
Cazul 2: S5 = 2,40 lei/acțiune și F5 = 2,50 lei/acțiune

14
REZOLVARE:
CAZUL 1
CONTRACT VÂNZARE SPOT POZIȚIE FUTURES DE SENS CONTRAR CELEI INIȚIALE
Rezultat în spot: Rezultat în futures:
Având o poziție short sunt obligat să vând acțiunile ABC peste 5 Având o poziție long sunt obligat să cumpăr acțiunile ABC peste
luni cu 2,5 lei/acțiune. Nu le am și le cumpăr la prețul pieței (spot) 5 luni la prețul futures inițial 2,6 lei/acțiune
2,55 lei/acțiune
2.550 5081 = 5121 2.550 2.600 5081 = 5121 2.600

Vânzarea:  Prețul futures este 2,65 lei/acțiune  SUNT AVANTAJAT SĂ


VÂND!
2.500 5121 = 5081 2.550
50 6642 2.650 5121 = 5081 2.600
7642 50
REZULTAT TOTAL = 0

CAZUL 2
CONTRACT VÂNZARE SPOT POZIȚIE FUTURES DE SENS CONTRAR CELEI INIȚIALE
Rezultat în spot: Rezultat în futures:
Având o poziție short sunt obligat să vând acțiunile ABC peste 5 Având o poziție long sunt obligat să cumpăr acțiunile ABC peste
luni cu 2,5 lei/acțiune. Nu le am și le cumpăr la prețul pieței (spot) 5 luni la prețul futures inițial 2,6 lei/acțiune
2,4 lei/acțiune AVANTAJ
2.400 5081 = 5121 2.400 2.600 5081 = 5121 2.600

Vânzarea:  Prețul futures este 2,5 lei/acțiune  NU SUNT AVANTAJAT


SĂ VÂND!
2.500 5121 = 5081 2.400
7642 100 Rămân cu profit = + 100

15
EXEMPLUL 10 - FUTURES - ALFA în calitate de investitor a realizat o operațiune de long pe 1.000 acțiuni ABC la cursul spot (S0) de = 1,5
lei/acțiune (contract de vânzare – cumpărare cu scadența peste 3 luni). ALFA dorește să se protejeze împotriva riscului de scădere a cursului
acțiunilor ABC folosind un contract futures, luând o poziție de sens contrar celei inițiale – short FUTURES
suport: acțiunea ABC
scadența: peste 3 luni
dimensiunea contractului: 1.000 acțiuni
Prețul futures inițial: F0 = 1,45 lei/acțiune
La scadența contractului S3 = F3 = 1,4 lei/acțiune
REZOLVARE:
CONTRACT CUMPĂRARE SPOT POZIȚIE FUTURES DE SENS CONTRAR CELEI INIȚIALE
Rezultat în spot: Rezultat în futures:
Având o poziție long sunt obligat să cumpăr acțiunile ABC peste Având o poziție short sunt obligat să vând acțiunile ABC peste 3
3 luni cu 1,5 lei/acțiune. luni la prețul futures inițial 1,45 lei/acțiune

1.500 5081 = 5121 1.500  Am acțiunile – le-am cumpărat în spot cu 1,5 lei/acțiune  SUNT
AVANTAJAT
 Prețul spot este 1,4 lei/acțiune  NU SUNT AVANTAJAT SĂ
VÂND!  Cumpăr acțiunile la curs futures 1,4 lei/acțiune!
1.400 5081 = 5121 1.400

 Vânzarea:

1.450 5121 = 5081 1.400


7642 50

16
EXEMPLUL 11 - FUTURES – MARCAREA LA PIAȚĂ: ALFA tranzacționează un contract având ca activ suport acțiunea BETA. Marja
inițială este de 900 lei/contract iar marja de menținere 675 lei/contract. Pe data de 3 martie N ALFA achiziționează 2 contracte futures cu suport
acțiunea BETA. În momentul inițial cu scadența decembrie N este de 4 lei/acțiune. Dimensiunea unui contract este de 1.000 acțiuni BETA. Prețurile
de regularizare sunt redate în tabelul de mai jos:
Data Preț regularizare
3.03 4,00
4.03 3,94
5.03 4,10
6.03 3,95
9.03 3,91
10.03 3,88
11.03 3,85
12.03 3,91

REZOLVARE:

Marja inițială = 900 lei/contract x 2 contracte = 1.800 lei


Dacă depășesc 1.800 lei retrag bani
Dacă scad sub 1.350 lei  depun bani
Marja de menținere = 675 lei/contract x 2 contracte = 1.350 lei

17
Data Preț Câștig/pierdere zilnică în lei Câștig/pierdere Situație cont în Apel în marjă Situație finală în
regularizare cumulată în lei marjă cont
3.03 4,00 0 0 900 lei/contract x - 1.800
2 contracte =
1.800 lei
4.03 3,94 (3,94 – 4) x 2 contracte x - 120 1.800 – 120 = - 1.680
1.000 acțiuni = - 120 1.680
5.03 4,10 (4,10 - 3,94) x 2 contracte x -120 + 320 = + 1.680 + 320 = Am depășit 1.800, 2.000 – 200
1.000 acțiuni = + 320 200 2.000 deci retrag 2.000 retrași = 1.800
– 1.800 = 200
6.03 3,95 (3,95 – 4,10) x 2 contracte x 200 – 300 = - 100 1.800 – 300 = - 1.500
1.000 acțiuni = - 300 1.500
9.03 3,91 (3,91 – 3,95) x 2 contracte x -100 – 80 = - 180 1.500 – 80 = - 1.420
1.000 acțiuni = - 80 1.420
10.03 3,88 (3,88 – 3,91) x 2 contracte x -180 – 60 = - 240 1.420 – 60 = - 1.360
1.000 acțiuni = - 60 1.360
11.03 3,85 (3,85 – 3,88) x 2 contracte x -240 – 60 = - 300 1.360 – 60 = Am scăzut sub 1.300 + 50 depuși
1.000 acțiuni = - 60 1.300 1.350 deci depun = 1.350
1.350 – 1.300 =
50
12.03 3,91 (3,91 – 3,85) x 2 contracte x -300 + 120 = - 1.350 + 120 = - 1.470
1.000 acțiuni = + 120 180 1.470

18
EXEMPLUL 12 - OPȚIUNI – CUMPĂRARE/VÂNZARE OPȚIUNEA CALL - ALFA achiziționează în luna septembrie 2020 de la BETA
o opțiune CALL plătind o primă de 10 lei. Această opțiune îi permite investitorului ALFA să cumpere un pachet de acțiuni ALRO pe data de
12.11.2020 la un preț de exercitare PE = 200 lei. Prețul la scadență (PS) a pachetului de acțiuni va fi:
a) 240 lei
b) 180 lei

ALFA – CUMPĂRĂTORUL UNEI OPȚIUNI CALL BETA – VÂNZĂTORUL UNEI OPȚIUNI CALL

Plătește prima de 10 lei  Cheltuială = 10 lei SEPTEMBRIE - Încasează prima de 10 lei  Venit = 10 lei
PRIMA

PS > PE
240 lei > 200 lei

Pe piață acțiunile se Îmi convine să Am obligația să vând Nu îmi convine


vând cu 240  Dacă nu plătesc 200 lei acțiunile cu 200 lei dar
aveam opțiunea le pe activul Pe piață ele se vând cu 
cumpăram azi cu 240 lei suport care 240 lei NU AM
Am opțiunea  Am costă 240! ÎNCOTRO!
dreptul să le cumpăr cu 
200 lei PE EXERCIT
OPȚIUNEA

 Nu am acțiunile și sunt obligat să le livrez lui ALFA!!

19
Cumpăr pachetul cu 200 Venit = 240 lei Cumpăr pachetul cu 240 Venit = 200 lei
lei Cheltuială = lei Cheltuială =
200 lei 240 lei
Vând pachetul cu 240 Vând pachetul cu 200
lei lei

Profit = 240 lei – (200 lei + 10 lei) = 30 lei Pierdere = 200 lei + 10 lei – 240 lei = (30 lei)
Flux numerar = - 10 lei – 200 lei + 240 lei = 30 lei Flux numerar = 10 lei + 200 lei – 240 lei = (30 lei)

PS < PE
180 lei < 200 lei

Pe piață acțiunile se Nu îmi convine Am OBLIGAȚIA să vând acțiunile


vând cu 180  Dacă nu să plătesc 200
aveam opțiunea le lei pe activul Dacă cumpărătorul NU EXERCITĂ OPȚIUNEA
cumpăram azi cu 180 lei suport care
Am opțiunea  Am costă 180! 
dreptul să le cumpăr cu 
200 lei PE NU EXERCIT OBLIGAȚIA = 0 (NU AM CE VINDE!!! Cu alte
OPȚIUNEA, cuvinte)
deci NU 
CUMPĂR NU am nici venituri, nici cheltuieli

Pierdere = 10 lei prima plătită în septembrie Profit = 10 lei prima încasată în septembrie
Flux numerar = (10 lei) Flux numerar = 10 lei

20
EXEMPLUL 13 - OPȚIUNI – CUMPĂRARE VÂNZARE OPȚIUNEA PUT: ALFA achiziționează în luna septembrie 2020 de la BETA o
opțiune PUT plătind o primă de 10 lei. Această opțiune îi permite investitorului ALFA să vândă un pachet de acțiuni ALRO pe data de
12.11.2020 la un preț de exercitare PE = 200 lei. Prețul la scadență (PS) a pachetului de acțiuni va fi:
a) 240 lei
b) 180 lei
ALFA – CUMPĂRĂTORUL UNEI OPȚIUNI PUT BETA – VÂNZĂTORUL UNEI OPȚIUNI PUT

Plătește prima de 10 lei  Cheltuială = 10 lei SEPTEMBRIE - Încasează prima de 10 lei  Venit = 10 lei
PRIMA

PS > PE
240 lei > 200 lei

Pe piață acțiunile se Nu îmi convine Am OBLIGAȚIA să cumpăr acțiunile


vând cu 240  Dacă nu să vând cu 200
aveam opțiunea le lei activul Dacă cumpărătorul NU EXERCITĂ OPȚIUNEA
vindeam azi cu 240 lei suport care se
Am opțiunea  Am vinde cu 240! 
dreptul să le vând cu 
200 lei PE NU EXERCIT OBLIGAȚIA = 0 (NU AM CE CUMPĂRA!!! Cu alte
OPȚIUNEA, cuvinte)
deci NU
VÂND

NU am nici venituri, nici cheltuieli
Pierdere = 10 lei prima plătită în septembrie Câștig = 10 lei prima încasată în septembrie
Flux numerar = (10 lei) Flux numerar = 10 lei

21
PS < PE
180 lei < 200 lei

Pe piață acțiunile se Îmi convine să Pe piață acțiunile se NU Îmi


vând cu 180  Dacă nu vând cu 200 lei vând cu 180  Dacă nu convine să
aveam opțiunea le activul suport vindeam opțiunea le cumpăr cu 200
vindeam azi cu 180 lei care se vinde puteam achiziționa azi lei activul
Am opțiunea  Am 180! cu 180 lei suport care se
dreptul să le vând cu  Am vândut opțiunea  vinde 180!
200 lei PE EXERCIT Am obligația să le 
OPȚIUNEA cumpăr cu 200 lei PE
NU AM
ÎNCOTRO!

Nu am acțiunile deci le cumpăr ! cu 180 lei și le vând cu


200!

Cumpăr pachetul cu 180 Venit = 200 lei Cumpăr pachetul cu 200 Venit = 180 lei
lei Cheltuială = lei Cheltuială =
180 lei 200 lei
Vând pachetul cu 200 Dacă l-aș vinde aș
lei încasa doar 180 lei

Profit = 200 lei – 180 lei – 10 lei = 10 lei Pierdere = 180 lei + 10 lei – 200 lei = (10 lei)
Flux numerar = 200 lei – 180 lei – 10 lei = 10 lei Flux numerar = 180 lei + 10 lei – 200 lei = (10 lei)

22
EXEMPLUL 14 - EXEMPLE COMPLEXE COMPARATIVE PRIVIND ACOPERIREA ÎMPOTRIVA CREȘTERII CURSULUI
VALUTAR PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT FORWARD VERSUS ACHIZIȚIA UNEI OPȚIUNI CALL PE SCHIMB
VALUTAR

Societatea ALFA efectuează achiziţii intracomunitare de la o societate din Franța. Factura de mărfuri emisă de societatea din Franța are valoarea
de 100.000 euro, scadenţa fiind de 45 de zile de la data recepţiei mărfurilor (condiţie de livrare C.I.F. Bucureşti). Recepţia mărfurilor se realizează
pe data de la data de 01.09.2020. Mărfurile sunt integral vândute pe data de 25.09.2020 la prețul de vânzare de 676.500 lei. Factura este plătită
furnizorului la data de 15.10.2020.
CAZUL 1 CAZUL 2 CAZUL 3
NU se achiziţionează niciun instrument de FORWARD - Cursul de schimb spot la FORWARD - Cursul de schimb spot la
hedging valutar data livrării > decât cursul de schimb data livrării < decât cursul de schimb
stabilit în contractul forward stabilit în contractul forward
Firma cumpără întreaga sumă necesară plății Firma încheie un contract forward pe cursul de Firma încheie un contract forward pe cursul de
facturii la cursul de schimb spot al băncii sale schimb în data de 02.09.2020 cu BCR, data de schimb în data de 02.09.2020 cu BCR, data de
de decontare (BCR) din data de 15.10.2020. decontare stabilită în cadrul contractului fiind decontare stabilită în cadrul contractului fiind
15.10.2020. 15.10.2020.
Oferta de forward are ca elemente principale:
Oferta indicativă
Perechea de Valute EUR/RON (Cumpărător ALFA-
EUR/Vânzător BCR- RON)
Suma Noțională (EUR) 100.000 EURO
Data tranzacției 02.09.2020
Data livrării 15.10.2020
Spot EUR/RON 4,9230
Rata Forward 4,9330
Cursurile de schimb valutar afişate de BNR şi BCR pentru perioada de timp dintre data
înregistrării facturii 01.09.2020 şi data plății acesteia 15.10.2020:
Data Curs de schimb BANCA
(EUR/RON)
01.09.2020 4,8316 BNR
02.09.2020 4,9230 Spot BCR

23
30.09.2020 4,8370 BNR
15.10.2020 4,8430 BNR
15.10.2020 4,9490 Spot BCR Cazul 1 și Cazul 2
15.10.2020 4,9330 Outright forward rate BCR
15.10.2020 4,9290 Spot BCR Cazul 3

OPȚIUNI

Presupunem că ALFA a achiziţionat pe data de 02.09.2020 o opţiune pe cursul de schimb:


 ALFA plăteşte o primă de opţiune = 5.000 lei
 Data exercitării opţiunii este 15.10.2020.
 Preţul de exercitare al opţiunii este acelaşi cu cursul de schimb forward.

REZOLVARE:

CAZUL 1 CAZUL 2 CAZUL 3


LUNA SEPTEMBRIE
a)Recepția mărfurilor evaluate la cursul valutar BNR de la data recepției respectiv 01.01.2020 = 100.000 euro x 4,8316 euro/ron = 483.160 lei:

483.160 lei 371 = 401 483.160 lei

b)Vânzarea mărfurilor:

676.500 lei 4111 = 707 676.500 lei

Și:

483.160 lei 607 = 371 483.160 lei

c)Evaluarea datoriei la sfârșitul lunii septembrie:

401 la data de 30.09.2020 = 100.000 euro x 4,8370 euro/ron curs BNR = 483.700 lei

24
401 la data tranzacției = 483.160 lei
Înregistrarea creșterii datoriei și a diferenței nefavorabile de curs valutar: 483.700 lei - 483.160 lei = 540 lei

540 lei 665 = 401 540 lei


LUNA OCTOMBRIE
OMFP 1802/2014: art 304 (2): a)Pe data de 15.10.2020 achiziția valutei la SUNT OBLIGAT!!!
Operaţiunile de vânzare-cumpărare de cursul FORWARD BCR = 100.000 euro x a)Pe data de 15.10.2020 achiziția valutei la
valută, inclusiv cele derulate în cadrul 4,9330 euro/ron = 493.300 lei: cursul FORWARD BCR = 100.000 euro x
contractelor cu decontare la termen, se 4,9330 euro/ron = 493.300 lei:
înregistrează în contabilitate la cursul utilizat 493.300 581 = 5121 493.300
de banca comercială la care se efectuează 493.300 581 = 5121 493.300
licitaţia cu valută, fără ca acestea să Și:
genereze în contabilitate diferenţe de curs Și:
valutar. 493.300 5124 = 581 493.300
493.300 5124 = 581 493.300
a)Pe data de 15.10.2020 achiziția valutei la b) Pe data de 15.10.2020 plata facturii la curs
cursul SPOT BCR = 100.000 euro x 4,9490 BNR = 100.000 euro x 4,8430 euro/ron = b) Pe data de 15.10.2020 plata facturii la curs
euro/ron = 494.900 lei: 484.300 lei BNR = 100.000 euro x 4,8430 euro/ron =
484.300 lei
494.900 581 = 5121 494.900 483.700 401 = 5124 484.300
600 665 483.700 401 = 5124 484.300
Și: 600 665
c)Situație 5124:
494.900 5124 = 581 494.900 5124 c)Situație 5124:
100.000 x 4,9330 = 100.000 x 4,8430 = 5124
b) Pe data de 15.10.2020 plata facturii la curs 493.300 484.300 100.000 x 4,9330 = 100.000 x 4,8430 =
BNR = 100.000 euro x 4,8430 euro/ron = 9.000 493.300 484.300
484.300 lei SOLD 0 9.000
SOLD 0
483.700 401 = 5124 484.300 Diferența curs = 493.300- 484.300= 9.000
600 665 Diferența curs = 493.300- 484.300= 9.000
9.000 665 = 5124 9.000

25
c)Situație 5124: 9.000 665 = 5124 9.000
5124
100.000x 4,9490 = 100.000 x 4,8430 =
494.900 484.300
10.600
SOLD 0

Diferența curs = 494.900 - 484.300 = 10.600

10.600 665 = 5124 10.600

IMPACT ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI


IMPACT ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE PE 2 LUNI: IMPACT ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI
PIERDERE PE 2 LUNI: PIERDERE PE 2 LUNI:
707 676.500 lei
707 676.500 lei 607 (483.160 lei) 707 676.500 lei
607 (483.160 lei) Rez exploatare 193.340 lei 607 (483.160 lei)
Rez exploatare 193.340 lei 665 (540 lei) Rez exploatare 193.340 lei
665 (540 lei) 665 (600 lei) 665 (540 lei)
665 (600 lei) 665 (9.000 lei) 665 (600 lei)
665 (10.600 lei) Rez financiar (10.140 lei) 665 (9.000 lei)
Rez financiar (11.740 lei) Rez total 183.200 lei Rez financiar (10.140 lei)
Rez total 181.600 lei Rez total 183.200 lei
IMPACT FLUX NUMERAR:
IMPACT FLUX NUMERAR: IMPACT FLUX NUMERAR:
5121 = (493.300 lei)
5121 = (494.900 lei) 5121 = (493.300 lei)

Cursul de schimb spot la data livrării (4,9490) > decât cursul de schimb stabilit în
contractul forward (4,9330)
Acoperirea împotriva creșterii cursului valutar:

26
În cazul 2:  Pierderea financiară a scăzut cu: 11.740 lei - 10.140 lei = 1.600 lei 
În cazul 2:  Economie cash = 494.900 lei - 493.300 lei = 1.600 lei 

Cursul de schimb spot la data livrării (4,9290)< decât cursul de schimb stabilit în
contractul forward (4,9330)


REZULTATUL CAZULUI 2 = REZULTATUL CAZULUI 3

TOTUȘI, DACĂ NU EXISTA CONTRACTUL FORWARD, SITUAȚIA ERA:

a)Pe data de 15.10.2020 achiziția valutei la


cursul SOPT BCR = 100.000 euro x 4,9290
euro/ron = 492.900 lei:

492.900 581 = 5121 492.900

Și:

492.900 5124 = 581 492.900

b) Pe data de 15.10.2020 plata facturii la curs


BNR = 100.000 euro x 4,8430 euro/ron =
484.300 lei

483.700 401 = 5124 484.300


600 665

c)Situație 5124:
5124

27
100.000 x 4,9290 = 100.000 x 4,8430 =
492.900 484.300
8.600
SOLD 0

Diferența curs = 492.900- 484.300= 8.600

8.600 665 = 5124 8.600

IMPACT ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI


PIERDERE PE 2 LUNI:

707 676.500 lei


607 (483.160 lei)
Rez exploatare 193.340 lei
665 (540 lei)
665 (600 lei)
665 (8.600 lei)
Rez financiar (9.740 lei)
Rez total 183.600 lei

IMPACT FLUX NUMERAR:

5121 = (492.900 lei)

În cazul 3 FĂRĂ FORWARD:  Pierderea


financiară era mai < cu: 10.140 lei - 9.740
lei = 400 lei 
În cazul 3 FĂRĂ FORWARD:  Economie
cash = 493.300 lei - 492.900 lei = 400 lei 

28
CONCLUZIE: Cursul de schimb spot la
data livrării (4,9290) < decât cursul de
schimb stabilit în contractul forward
(4,9330) UN FORWARD NU MĂ
AVANTAJEAZĂ!!!


POATE CĂ NU TREBUIA SĂ LUĂM ÎN
CALCUL ACEST EXEMPLU
DEOARECE VREM SĂ PUNEM ÎN
EVIDENȚĂ, ATUNCI CÂND CUMPĂR O
VALUTĂ, O ACOPERIRE ÎMPOTRIVA
CREȘTERII CURSULUI (NU A
SCĂDERII!!!)

DE CE AM FACUT-O TOTUȘI?

PENTRU A DEMONSTRA MAI
DEPERTE IMPACTUL OPȚIUNILOR!!!!

OPȚIUNI

SEPTEMBRIE: SEPTEMBRIE:
Plata primei: Plata primei:

5.000 668 = 5121 5.000 5.000 668 = 5121 5.000


OCTOMBRIE: OCTOMBRIE:
ALFA VA EXERCITA SAU NU ALFA VA EXERCITA SAU NU
OPȚIUNEA? OPȚIUNEA?
 
ANALIZĂ: PE < CS ANALIZĂ: PE > CS
Preț de exercitare = 4,9330 euro/ron Preț de exercitare = 4,9330 euro/ron

29
Cursul spot = 4,9490 euro/ron Cursul spot = 4,9290 euro/ron
Opțiunea CALL este in-the-money  VA FI Opțiunea CALL este out – of -money  NU
EXERCITATĂ DE CUMPĂRĂTOR VA FI EXERCITATĂ DE CUMPĂRĂTOR
DECI VA CUMPĂRA VALUTA LA
CURSUL SPOT = 4,9290 euro/ron
a)Pe data de 15.10.2020 achiziția valutei la a)Pe data de 15.10.2020 achiziția valutei la
PREȚUL DE EXERCITARE = 100.000 cursul SOPT BCR = 100.000 euro x 4,9290
euro x 4,9330 euro/ron = 493.300 lei: euro/ron = 492.900 lei:

493.300 581 = 5121 493.300 492.900 581 = 5121 492.900

Și: Și:

493.300 5124 = 581 493.300 492.900 5124 = 581 492.900

b) Pe data de 15.10.2020 plata facturii la curs b) Pe data de 15.10.2020 plata facturii la curs
BNR = 100.000 euro x 4,8430 euro/ron = BNR = 100.000 euro x 4,8430 euro/ron =
484.300 lei 484.300 lei

483.700 401 = 5124 484.300 483.700 401 = 5124 484.300


600 665 600 665

c)Situație 5124: c)Situație 5124:


5124 5124
100.000 x 4,9330 = 100.000 x 4,8430 = 100.000 x 4,9290 = 100.000 x 4,8430 =
493.300 484.300 492.900 484.300
9.000 8.600
SOLD 0 SOLD 0

Diferența curs = 493.300- 484.300= 9.000 Diferența curs = 492.900- 484.300= 8.600

9.000 665 = 5124 9.000 8.600 665 = 5124 8.600

30
IMPACT ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI
PIERDERE PE 2 LUNI:

707 676.500 lei


607 (483.160 lei)
Rez exploatare 193.340 lei
668 (5.000 lei)
665 (540 lei)
665 (600 lei)
665 (8.600 lei)
IMPACT ÎN CONTUL DE PROFIT ȘI Rez financiar (14.740 lei)
PIERDERE PE 2 LUNI: Rez total 178.600 lei
707 676.500 lei IMPACT FLUX NUMERAR:
607 (483.160 lei)
Rez exploatare 193.340 lei 5121 = (5.000) + (492.900 lei) = (497.900) lei
668 (5.000 lei)
665 (540 lei) În cazul 3 DACĂ RENUNȚ LA OPȚIUNE:
665 (600 lei)  Pierderea financiară este mai < cu:
665 (9.000 lei) 15.140 lei - 14.740 lei = 400 lei 
Rez financiar (15.140 lei) În cazul 3 DACĂ RENUNȚ LA OPȚIUNE:
Rez total 178.200 lei  Economie cash = 498.300 lei - 497.900 lei
= 400 lei 
IMPACT FLUX NUMERAR:

5121 = (5.000) + (493.300 lei) = (498.300 lei)

CONCLUZIE: Rezultatul final este același CONCLUZIE: Spre deosebire de cazul 2,


cu cel din contractul forward diminuat cu achiziţia de valută se va face la cursul spot
costul primei de opțiune.
 IMPACT POZITIV:

31
 asupra pierderii finaciare;
 asupra trezoreriei.

EXEMPLUL 15 - SWAP PE DOBÂNZI - Societatea ALFA a emis un împrumut obligatar de 100.000 lei cu dobândă fixă de 6% pe an și o durată
de 4 ani. Societatea BETA a emis un împrumut obligatar de aceeași valoare și pe aceeași durată dar cu o rată a dobânzii variabile ROBOR +3%
(Romanian Interbank Offered Rate). Pentru a se proteja împotriva riscurilor pe care le anticipează, dar și pentru a putea profita de pe urma unei
evoluții favorabile a ratei dobânzii, societățile ALFA și BETA se vor adresa băncii BCR și vor încheia un contract swap pe rata dobânzii. Conform
contractului:
ALFA va încasa trimestrial de la BETA o rată a dobânzii = ROBOR de la sfârșitul fiecărui trimestru pentru depozitele pe 3 luni + 3%
 ALFA va plăti lui BETA o dobândă fixă de 6% pe an.
Evoluția ROBOR pentru primul an:

Trimestru Rata ROBOR


I 2%
II 2,5%
III 3,1%
IV 3,4%

REMARCĂ: Plățile pentru rata dobânzii sunt de regulă reduse la forma netă astfel încât numai diferența este plătită uneia sau alteia dintre
părți.

32
Calcule:
Trimestrul ALFA BETA
Trim I De încasat = 100.000 lei x De plătit = 100.000 lei x Plătește 250 Încasează 250
5%/4 trimestre = 1.250 lei 6%/4 trimestre = 1.500
Trim II De încasat = 100.000 lei x De plătit = 100.000 lei x Plătește 125 Încasează 125
5,5%/4 trimestre = 1.375 6%/4 trimestre = 1.500
lei
Trim III De încasat = 100.000 lei x De plătit = 100.000 lei x Încasează 25 Plătește 25
6,1%/4 trimestre = 1.525 6%/4 trimestre = 1.500
lei
Trim IV De încasat = 100.000 lei x De plătit = 100.000 lei x Încasează 100 Plătește 100
6,4%/4 trimestre = 1.600 6%/4 trimestre = 1.500
lei
Total Plătește 250 Încasează 250

33
ALFA BETA
Emiterea împrumutului obligatar: Emiterea împrumutului obligatar:
100.000 461 = 161 100.000 100.000 461 = 161 100.000
TRIMESTRUL I
a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis = a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis =
100.000 lei x 6%/4 trimestre = 1.500 lei 100.000 lei x 5%/4 trimestre = 1.250 lei
1.500 666 = 1681 1.500 1.250 666 = 1681 1.250
REZULTAT FĂRĂ SWAP: REZULTAT FĂRĂ SWAP:
666 = 1.500 lei Pierdere 1.500 lei 666 = 1.500 lei Pierdere 1.250 lei
b)Înregistrarea swap-ului: b)Înregistrarea swap-ului:
250 666 = 5121 250 250 5121 = 766 250
REZULTAT CU SWAP: REZULTAT CU SWAP:
666 = 1.500 lei + 250 lei = 1.750 lei Pierdere 1.750 lei MAI 666 = 1.250 lei
MARE 766 = 250 Pierdere 1.000 lei MAI MICĂ
TRIMESTRUL II
a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis = a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis =
100.000 lei x 6%/4 trimestre = 1.500 lei 100.000 lei x 5,5%/4 trimestre = 1.375 lei
1.500 666 = 1681 1.500 1.375 666 = 1681 1.375
REZULTAT FĂRĂ SWAP: REZULTAT FĂRĂ SWAP:
666 = 1.500 lei Pierdere 1.500 lei 666 = 1.375 lei Pierdere 1.375 lei
b)Înregistrarea swap-ului: b)Înregistrarea swap-ului:
125 666 = 5121 125 125 5121 = 766 125
REZULTAT CU SWAP: REZULTAT CU SWAP:
666 = 1.500 lei + 125 lei = 1.625 lei Pierdere 1.625 lei MAI 666 = 1.375 lei
MARE 766 = 125 Pierdere 1.250 lei MAI MICĂ
TRIMESTRUL III
a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis = a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis =
100.000 lei x 6%/4 trimestre = 1.500 lei 100.000 lei x 6,1%/4 trimestre = 1.525 lei
1.500 666 = 1681 1.500 1.525 666 = 1681 1.525
REZULTAT FĂRĂ SWAP: REZULTAT FĂRĂ SWAP:

34
666 = 1.500 lei Pierdere 1.500 lei 666 = 1.525 lei Pierdere 1.525 lei
b)Înregistrarea swap-ului: b)Înregistrarea swap-ului:
25 5121 = 766 25 25 666 = 5121 25
REZULTAT CU SWAP: REZULTAT CU SWAP:
666 = 1.500 lei 666 = 1.525 lei + 25 lei = 1.750 lei Pierdere 1.550 lei MAI MARE
766 = 25 Pierdere 1.475 lei MAI MICĂ
TRIMESTRUL IV
a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis = a)Dobânda trimestrială aferentă împrumutului obligatar emis =
100.000 lei x 6%/4 trimestre = 1.500 lei 100.000 lei x 6,4%/4 trimestre = 1.600 lei
1.500 666 = 1681 1.500 1.600 666 = 1681 1.600
REZULTAT FĂRĂ SWAP: REZULTAT FĂRĂ SWAP:
666 = 1.500 lei Pierdere 1.500 lei 666 = 1.600 lei Pierdere 1.600 lei
b)Înregistrarea swap-ului: b)Înregistrarea swap-ului:
100 5121 = 766 100 100 666 = 5121 100
REZULTAT CU SWAP: REZULTAT CU SWAP:
666 = 1.500 lei 666 = 1.600 lei + 100 lei = 1.700 lei Pierdere 1.700 lei MAI
766 = 100 Pierdere 1.400 lei MAI MICĂ MARE
REZULTAT SWAP = (250) + (125) + 25 + 100 = (250) REZULTAT SWAP = 250 + 125 – 25 – 100 = 250 PROFIT
PIERDERE

CONCLUZIE:

 Dacă ROBOR (rata variabilă) creșteavantaj BETA – profit 250 lei

 ALFA poate renunța la contractul swap comunică Caută altă parte interesată să preia
BCR contractul lui ALFA

BCR își asumă rolul de partener

Este îndreptățită la o despăgubire = Actualizarea încasărilor viitoare la care


renunță

35

S-ar putea să vă placă și