Sunteți pe pagina 1din 3

Refacturarea cheltuielilor.

Cum procedam
pentru o microintreprindere?
19-Ian-2017
10844

Stabilim mai jos care este tratamentul fiscal pentru o societate platitoare de impozit pe venit
(microintreprindere) pentru veniturile realizate din refacturarea cheltuielilor cu utilitatile (curent,
apa, intretinere etc). Societatea detine un spatiu comercial pe care il inchiriaza unei alte societati,
iar refacturarea cheltuielilor de utilitati se face exact la valoarea acestora (fara a se adauga nimic
in plus). Vom vedea daca societatea datoreaza impozit pe venit pentru sumele incasate din
refacturarea utilitatilor, precum si care este monografia contabila pentru inregistrearea acestora in
contabilitate.

Potrivit reglementarilor contabile in vigoare, aprobate prin OMFP 1802/2014, punctul 432,
sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti, inclusiv in cazul contractelor de agent,
comision sau mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din activitatea curenta,
chiar daca din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume
propriu sunt considerate cumparatori revanzatori.

Refacturarea cheltuielilor este reglementata prin normele de aplicare ale art. 286 Baza de
impozitare pentru livrari de bunuri si servicii efectuate in interiorul tarii sin Legea 227/2015
privind Codul fiscal, la pct. 30 alin. (5) unde se mentioneaza ca se considera ca are loc o
refacturare de cheltuieli, atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- persoana impozabila urmareste doar recuperarea contravalorii unor achizitii de bunuri/servicii


care au fost efectuate pe numele sau, dar in contul altei persoane;
- persoana impozabila nu recupereaza mai mult decat cheltuiala efectuata.

Astfel, la refacturare, locatorul aplica structura de comisionar, caz in care primeste facturi emise
pe numele sau si emite facturi pe numele chiriasilor. In aceasta calitate, locatorul isi poate
exercita dreptul de deducere deoarece, prin refacturare, realizeaza operatiuni taxabile. Astfel, la
refacturare, prin aplicarea structurii de comisionar, exigibilitatea pentru operatiunile refacturate
intervine la data emiterii facturii de catre locator, fiind aplicabil regimul fiscal al operatiunilor
refacturate in ceea ce priveste locul prestarii, cotele si scutirile prestarii refacturate.

Aceste aspecte sunt reglementate la alin. (6) din normele de aplicare ale art. 286 din Legea
227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, in masura in care persoana impozabila poate face dovada
ca singurul scop este refacturarea de cheltuieli, fiind indeplinite conditiile mentionate mai sus, nu
este obligata sa aiba inscrisa in obiectul de activitate realizarea livrarilor/prestarilor pe care le
refactureaza.
In cazul structurii de comisionar persoana impozabila are dreptul la deducerea taxei aferente
achizitiilor de bunuri/servicii care vor fi refacturate, in conditiile legii, si are obligatia de a colecta
taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile.

In ceea ce priveste exigibilitatea taxei pe valoarea adaugate, se considera ca, la aplicarea


structurii de comisionar, exigibilitatea pentru operatiunile refacturate intervine la data emiterii
facturii de catre persoana care refactureaza cheltuieli efectuate pentru alte persoane, indiferent de
natura operatiunilor refacturate.

Pentru fiecare cheltuiala refacturata se va aplica regimul fiscal al operatiunii de refacturate,


referitoare, printre altele, la locul livrarii/prestarii, cotele, scutirile livrarii/prestarii refacturate.

In concluzie, daca locatorul primeste de la funizorul de apa o factura cu cota de 9%, locatorul
aplica aceiasi cota de 9% pentru factura emisa pe numele chiriasului sau. Cheltuielile cu utilitatile
nu vor fi considerate accesorii unui contract de inchiriere daca se poate dovedi libertatea
chiriasului de a decide in privinta consumului sau in cantitatea pe care o doreste, chiar daca nu
sunt incheiate contracte separate. Spatiul inchiriat trebuie sa fie contorizat separat.

Trebuie sa se verifice in cadrul fiecarei inchirieri daca, in ceea ce priveste utilitatile, chiriasul are
libertatea sa decida in privinta consumului sau in cantitatea pe care o doreste.

In cazul in care chiriasul are posibilitatea sa isi aleaga prestatorii si/sau modalitatile de utilizare a
bunurilor sau a serviciilor in cauza, prestatiile care privesc aceste bunuri sau servicii pot, in
principiu, sa fie considerate distincte de inchiriere. In special, daca chiriasul poate sa decida in
legatura cu consumul de apa, de electricitate sau de energie pentru incalzire, care poate fi
verificat prin montarea unor contoare individuale si facturat in functie de consumul respectiv,
prestatiile care privesc aceste bunuri sau servicii pot, in principiu, sa fie considerate distincte de
inchiriere.

In ceea ce priveste serviciul de curatenie a partilor comune a bunului imobil, acestea trebuie sa fie
considerate distincte de inchiriere daca pot fi organizate de fiecare chirias individual sau de
chiriasi in mod colectiv si daca in toate cazurile facturile adresate chiriasului mentioneaza
furnizarea acestor bunuri si prestarea acestor servicii in rubrici diferite de chirie.

In ceea ce priveste colectarea deseurilor, daca chiriasul poate alege prestatorul sau poate incheia
un contract direct cu acesta, chiar daca, pentru motive care tin de facilitate, nu isi exercita aceasta
alegere sau aceasta posibilitate, ci obtine aceasta prestatie de la operatorul desemnat de locator pe
baza unui contract incheiat intre acestia din urma, aceasta imprejurare constituie un indiciu in
favoarea existentei unei prestatii distincte de inchiriere. In acest sens a fost pronuntata si
Hotararea Curtii de Justitie Europene in Cauza C-42/14. In toate situatiile in care
livrarile/prestarile sunt distincte de serviciul de inchiriere, locatorul aplica structura de
comisionar, aplicand regimul fiscal adecvat pentru fiecare livrare/prestare in parte, in functie de
natura acestora.

Monografie contabila:
Inregistrarea factura de utilitati primite pe numele sau :
% = 401
461
4426

Plata facturii primite de la furnizor din contul curent al societatii:


401 = 5121 1.800 lei

Refacturarea utilitatilor catre chirias:


4111 = %
461
4427

Incasarea facturii emise prin contul curent al societatii:


5121 = 4111

In opinia mea, societatea nu datoreaza impozit pe venit pentru cheltuielile refacturate, nefiind
considerate cheltuieli accesorii contractului de inchiriere.

Raspuns oferit pentru www.portalcontabilitate.ro de Daniel Crevelescu - Economist

S-ar putea să vă placă și