Sunteți pe pagina 1din 2

Programul CPNDIN efectuează analiza dinamică a cadrelor oarecare furnizând valoarea

proprie şi forma proprie. Valoarea proprie reprezintă pătratul pulsaţiei (2) pentru modul fundamental
de oscilaţie, perioada fundamentală de oscilaţie fiind T = 2/. Forma proprie reprezintă modul cum
oscilează cadrul.
Pentru luarea în considerare a masei barelor cadrului trebui de indicat masa specifică a
materialului din care este realizat cadrul:


g
unde  este greutatea specifică, g = 9,81 m/s2.
Pentru rularea programului este necesar ca toate încărcările să fie concentrate în nodurile
cadrului şi convertite în mase M = G/g.
Pentru rularea programului CPNDIN se pot folosi orice unităţi de măsura recomandându-se
însă daN şi m.
La lansarea programului, datele se introduc secvenţial răspunzând la întrebările ce apar pe
monitor.
În cazul elementelor din beton armat forţa critică de flambaj depinde de efectele de lungă
durată (curgerea lentă a betonului) şi starea de fisurare a elementului, motiv pentru care modulul de
rigiditate al secţiunii se determină cu relaţia (2.8). Pentru ca programul să lucreze cu o asemenea
valoare este necesară modificarea modulului de elasticitate al betonului sau a momentului de inerţie.
Indicarea gradelor de libertate la nodurile de reazem se face după cum urmează:
1 – blocarea deplasării (pe direcţia X; Y) sau a rotirii;
0 – deplasare sau rotire liberă.
În anumite situaţii anumite elemente nu sunt relevante pentru determinarea forţei critice de
flambaj. De exemplu, în mod curent în cazul acţiunii seismice se ia în considerare numai componenta
orizontală a acestuia, de aceea se pot elimina oscilaţiile generale de deformarea axială a stâlpilor.
Atunci când este necesar, pentru eliminarea unor grade de libertate se răspunde la întrebarea:
INPUT "NR. DE NODURI CU DEPL. ELIM.="?
Pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii prin algoritmul v.Mises este necesar a se preciza eroarea
admisă şi numărul de iteraţii; valorile implicite ale programului sunt: eroarea admisă 10-15, respectiv 20
de iteraţii.
In figura de mai jos se prezintă un cadru din beton armat pentru care se urmăreşte determinarea
caracteristicilor dinamice. Datele s-au introdus în daN şi m.

Y
P P = – 3000 daN

 B2 3050 

B5 4040 B6 4040
3,0
P P
B1 3050
 

B4 4040 3,0
B3 4040
X

 
6,0 Eb = 300000 daN/cm2 =
= 3000000000 daN/m2
Programul creează un fişier de rezultate CPNDIN.REZ.

Eventuala apariţie a unor numere sub forma %10000 indică depăşirea formatului de scriere alocat.