Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA REFERATELOR LA DISCIPLINA „ANTRENAMENT ȘI

COMPETIȚIE ÎN SPORTUL ADAPTAT”


Nr.crt Tematica Volumul Data prezentării
referatelor referatelor și lucrării
de curs
1. 1.ASPECTE GENERALE LEGATE DE
PROBLEMATICA HANDICAPULUI 7 pagini
2.EDUCAŢIA FIZICĂ ÎN (manuscris
ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL-NOŢIUNI ) 27.03.2020
GENERALE
3.RELAȚIA DINTRE EDUCAŢIA FIZICĂ
ŞI SPORTUL ADAPTAT
2. 1.DIDACTICA SPORTULUI ADAPTAT
2. ACTIVITATEA FIZICĂ A
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 7 pagini
(manuscris
14.04.2020
)
3.EDUCAŢIA FIZICĂ ÎN ŞCOLILE
PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE

3. 1.PARTICULARITĂŢILE EDUCAŢIEI
FIZICE ÎN ŞCOLILE PENTRU
DEFICIENŢII DE AUZ.
2. PARTICULARITĂŢILE EDUCAŢIEI 7 pagini 19.05.2020
FIZICE ÎN ŞCOLILE PENTRU (manuscris
DEFICIENŢII MINTALI )
3.Recreerea și sporturile.
4. Lucrare de curs 10 pagini
(tipar) 15.06.2020

5. Susţinerea examenului va avea loc la 15 La examen vor fi admişi


iunie 2020, ora 10.00, aud.124 masteranzii care au prezentat 3
referate și 1 lucrare de curs