Sunteți pe pagina 1din 6

Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la

nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,


indicativ NP 051-2012- Revizuire NP 051/2000
58

mână curentă pe ambele părţi

suprafaţă de avertizare
tactile-vizuală

marcare vizuală

suprafaţă de avertizare
tactile-vizuală

Fig. V.12. - Rampă de scară cu parapet plin


59

suprafaţă de avertizare
tactile-vizuală

rebord 10cm

Fig. V.13. - Rampă de scară cu balustradă


76

V.5.5. Conformarea uşilor şi a platformei de acces

(1) Atât rampa de acces cât şi scara de acces ajung în zona intrării pe o platformă liberă cu
dimensiuni minime de 1.50 x 1.50 m pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.
(2) Într-o conformare în care rampa şi scara pornesc din direcţii opuse sau sunt amplasate în
unghi de 90° platforma orizontală poate fi comună.
(3) Este recomandat ca zona accesului, a scării şi a rampei de acces să fie acoperite.
(4) Deschiderea liberă minimă (lumina uşii) va fi de minim 1.00 m.
(5) Uşa de acces nu va avea prag.
(6) În zona uşii de acces se va prevedea o copertină.
(7) Având în vedere că uşile de acces reprezintă uşi de evacuare din clădire, acestea se vor
deschide spre exterior, având grijă ca deschiderea lor să fie în afara suprafeţei de manevră şi ca
prin deschidere să nu blocheze accesul din lateral.
(8) Pot fi prevăzute uşi în două canate, având canatul care se deschide în mod obişnuit cu o
lăţime liberă de 1.00 m.
(9) Pe partea laterală a uşii, unde este montat sistemul de manevrare, este necesară o ureche de
minim 60 cm pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.
(10) Pentru acces frontal, spaţiul liber necesar manevrării fotoliului rulant este 1.50 x 1.50 m.
(11) Pentru acces lateral, spaţiul liber necesar manevrării fotoliului rulant este 1.50 x 2.00 m.

suprafaţă de avertizare
tactiiO-VIZUalla

Fig. V.31.a. - Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire


77

~-------------------------l
1 1

1 1

1 1
1 1

1
= 1

-,-~
1 1

=
~
1 o o 1
---r (O a>

i l 1
i

,-------------------------,
1
1.00
1

1
\

min . 1.50

marcare vizuală
pe muchia treptei

suprafaţ ă de
avertizare
tacti 1o-vizual ă

m in 1.20 o
lt'.l
1

Fig. V.3l.b. - Rampă de acces perpendiculară pe intrarea în clădire


78

Fig. V.32.a. - Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

~---------------------------------~

1 1

1 1
1 1

~
1 1

1 rec. 5% 1

max.S% ~-
1
mână curentă- adult o 1

....
. . TI.
1 1

1
s[• • rrn -
mână curenta - copl
"11 utilizator de fotoliu rulant
- - -
~j o
"' ~l " 1

- - "!!"
om o(,O - - - 1
~
11
-
1 1

1
n
- - 1 1

1 1

~---------------------------------~

1 1.00 1

marca re vizuală 1

pe muchia treptei 1

rec . 5%
max. 8%

avertizare h = 10 cm
tactila-vizuală

Fig. V.32.b. - Rampă de acces paralelă cu intrarea în clădire

S-ar putea să vă placă și