Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA TEHNICĂ DE PRODUS

TESLA
Numeric

INDICATOR TACTIL BRAILLE

1. Descriere
Indicatoarele tactilE braille au scopul de a accesibiliza mediul fizic pentru deficienții
de vedere, conform cu legislația națională, precum și normele europeane și
naționale.
În vederea respectării normativelor naționale, aceste produse sunt realizate din
polimeri speciali, iar caracterele braille sunt realizate prin sudare cu ultrasunete.

2. Caracteristici tehnice
- Caracterele și pictogramele semnelor tactile cu profil teșit, pentru a putea fi mai
uşor identificate prin pipăire
- Marcajele propuse nu prezintă bavuri şi muchii vii, care ar putea răni Ia atingere
- Caracterele literelor majuscule sunt fără serife (Sans Serif), uşor de recunoscut
prin simţ tactil
- Înălţimea literelor este de 12 - 55 mm
- Proeminenţa literelor faţă de planul plachetei este de 0,8 - 1,0 mm
- Caracterele Braille respectă tabela de codificare specifică limbii române
- Distanţa pe verticală şi pe orizontală dintre puncte alăturate în cadrul caracterului
Braille este conform standardelor în vigoare
- Sferele care alcătuiesc caracterele Braille sunt din oțel inoxidabil și sunt sudate
pe plachetă cu ultrasunete, ceea ce le asigură rezistenţa
- Producătorul garantează rezistenţa la coroziune a semnelor tactile și rezistența la
uzură prin atingere repetată

3. Condiții de conformitate cu standardele relevante


- Legea 448/2006 (actualizată 2015) privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile ulterioare (în special, Capitolul IV
„Accesibilitate”)
- HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a
prevederilor Legii nr. 448/2006
- Normativul privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap - NP 051-2012 - publicat în MO nr. 121
bis/2013
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții
- Americans with Disabilities Act (ADA), devenit lege din 1990 (și modificările
ulterioare)
- European Accessibility Act
4. Instrucțiuni de montaj, utilizare și întreținere
Accesul la informaţia tactilă se face cu ajutorul degetelor, motiv pentru care montarea
indicatoarelor trebuie să respecte o serie de reguli.
Montarea se face în mod ideal pe peretele de lângă uşa, în partea de deschidere a
uşii (lângă clanţă) la o înălţime de ~100 - 120 cm de la nivelul solului şi la o distanţă
de circa 10 cm de tocul uşii. Când acest lucru nu este posibil, se poate admite
montarea indicatoarelor şi pe uşă, dar se evită montarea pe uşă în partea în care
aceasta se deschide (de obicei uşile nu se deschid spre coridor).

~10 cm

~100-120 cm

Indicatoarele tactile pot fi fixate fie cu ajutorul foliei adezive pre-aplicate, fie cu
ajutorul şuruburilor cu diametrul de 3 mm, pentru care, la cerere, sunt prevăzute
orificii.
Pentru o aderenţă cât mai bună a foliei adezive, în perioada rece a anului se
recomandă ca indicatoarele să fie lăsate câteva ore pentru a ajunge la temperatura
camerei. Adezivul nu este eficient la temperaturi sub 10 ºC.
Se recomandă montarea indicatoarelor tactile braille în zone bine luminate,
supravegheate și circulate, pentru a nu fi vandalizate.
Curățarea NU se face cu solvenți, NU se folosesc soluții abrazive și NU se utilizează
detergenți corozivi. Se recomandă ștergerea cu o cârpă moale, eventual cu un
detergent folosit la spălarea geamurilor sau a veselei.

5. Garanție
Toate produsele sunt garantate împotriva defectelor de fabricație, pentru o perioadă
de 12 luni. Produsele defecte se înlocuiesc.

Pentru conformitate,
Dr. ing. Paul FOGARASSY
TESLA Numeric
0729 099 260

S-ar putea să vă placă și