Sunteți pe pagina 1din 3

Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3. SUPRAFEȚE DE CĂLCARE / SISTEME RUTIERE


FIŞA TEHNICĂ NR. 3.1 – PAVAJE ȘI BORDURI DIN PIATRĂ NATURALĂ

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Natura si caracteristicile petrografice-mineralogice
Produsele de piatra naturala folosite la lucrarile de drumuri trebuie să provină din: roci
magmatice / roci metamorfice / roci sedimentare

Rocile trebuie să fie: omogene in ceea ce priveşte structura şi compoziţia petrografică-


mineralogică; fără urme vizibile de degradare fizică sau chimică; lipsite de pirită, limonite sau
săruri solubile;fără silice microcristalină sau amorfă, care să reacţioneze cu alcaliile
din cimenturi (în cazul în care sunt utilizate în prezenţa cimenturilor).
1.2 Caracteristici fizico-mecanice ale rocii de provenienţă
Pentru plăci si borduri se va folosi un sortiment din granit cu o nuanta gri deschis (sau andezit
– pentru borduri).

Rocile folosite la care face referire fisa tehnica pentru lucrarile de pavaje sunt de clasa B
conform SR 667-2001 cu următoarele caracteristici:
-porozitatea aparentă la presiune normală, max:3%
-rezistenţă la compresiune, in stare uscată, min140 N/mm²
-uzură cu maşina tip Los Angeles, max.18%
-rezistenţă la sfărâmare prin compresiune în stare uscată, min.67%
-rezistenţa la îngheţ-dezgheţ:
coeficient de gelivitate (µ25), max. 3%
sensibilitate la îngheţ (ŋcl 25), max.25%

În cazul rocilor care nu respectă condiţiile de mai sus, clasa rocii este determinată de
porozitatea aparentă sau de uzura cu maşina tip Los Angeles, hotărâtoare fiind cea care indică
clasa inferioară.
Rocile care nu respectă condiţiile de admisibilitate pentru rezistenţa la îngheţ-dezgheţ nu trebuie
utilizate la lucrări de drumuri.
1.3 Dimensiuni și formate
1. plăci din granit în culori deschise, buceardate / fiamate, cu toate fețele tăiate. Dispunerea
acestora se va realiza în rânduri perpendiculare pe linia bordurii. Rândurile vor avea lățimi de
20cm, 30cm și 40cm iar plăcile vor avea lungimi variabile (dar minim lățimea rândului) și
grosimi de minim 10cm.
2. borduri drepte sau curbe din piatră naturală (granit sau andezit în culori deschise) cu toate
fețe tăiate și fețele văzute fiamate. Lățimile sunt variabile (cca 10, 20 sau 25 cm), în funcție
de zonele pe care le delimitează. Lungimea medie va avea ca 75 cm. Muchia liberă este
rotunjită cu R=1,5-2cm.
1.4 Abateri și recomandări
- placi format mare; feţe tăiate;
-faţa să fie plană, cu muchii regulate si denivelări de max. 2mm
-baza să fie plană și paralelă cu faţa
-feţele laterale să fie plane şi simetrice faţă de planele axiale verticale şi în aşa fel prelucrate,
încât la 2 plăci aşezate una lângă alta cu feţele în jos pe o suprafaţă plană cu rostul dintre
muchiile feţelor astfel răsturnate să fie de max. 1mm.
-rosturi de 3-4 mm
- borduri drepte – format mare
-muchile vizibile să fie rotunjite, feţele tăiate, faţa superioară buceardată;
-se admit denivelari de max. 5mm;
-rosturi de 5 mm .
- borduri curbe : folosite la curbe cu raza mai mică de 5m
Lungimea medie de 75cm
-o muchie rotunjită / teşită; feţe tăiate, faţa superioară buceardată
-rosturi de 5 mm
-se admite la dimensiuni o abatere de 5 mm fata de dimensiunile menţionate mai sus; denivelari
de max. 5mm
-se va evita tăierea bordurilor curbe pe şantier; se va comanda un număr întreg de bucăţi pentru
fiecare curbă

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Nu se vor depăşi denivelările admise
Se vor trata antiderapant (buceardare / fiamare) suprafeţele vizibile lise, obţinute prin tăiere
(plăci şi borduri)
Alte conditii cu caracter tehnic:

Umplerea rosturilor se va executa cu :


mortar de ciment M100 in zonele de acces auto
mortar de ciment /șapă uscată - prima jumatate din inaltimea rostului restul cu nisip argilos – pe
zonele pietonale (se poate folosi nisip cuarțos de tinci)
La umplerea rosturilor, suprafețele pavajului se vor uda și peria în a șa fel încât să nu
rămână urme de ciment pe suprafața pietrei

Așezarea pavajelor – strat de poză:


nisip sau șapă uscată – pe suprafețele pietonale
mortar de ciment M100– accese auto sau suprafețe carosabile

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Terminologie, conform STAS 4032/1-90.
Natura si caracteristicile petrografice-mineralogice trebuie sa fie conform SR EN 932-3 si STAS
6200/4-81
Certificat de conformitate de la producator
Inscriptionat CE
Calitatea pietrei se va verifica periodic şi pe lot conform SR EN 13043:2013
Înainte de emiterea comenzilor şi livrarea produselor, antreprenorul va furniza beneficiarului în
prezenţa proiectantului, cîte două mostre din produsele şi materialele ce se vor utiliza conform
proiect, cu secţiuni şi culori ce se vor însuşi pentru execuţie. La contractarea produselor
furnizorul trebuie să prezinte certificarea de conformitate a calităţii produselor livrate.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Garantia materialului - cel putin 60 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


Instruire personal de exploatare si intretinere
Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

3. SUPRAFEȚE DE CĂLCARE / SISTEME RUTIERE


FIŞA TEHNICĂ NR. 3.2 – SISTEM DE ACOPERIRE TEREN DE SPORT SAU JOACĂ

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Sistem
Parametri tehnici folosit
prefabricat si funcţionali
pentru terenuri de sport sau de joacă, cu un strat de uzură
impermeabil din granule de cauciuc, montat pe o substructură din beton sau asfalt, cu ajutorul
unor straturi de bază. Grosimile optime și modul de punere în operă vor fi cele indicate de
furnizor.

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Nu se vor depăşi denivelările admise.
Sistemul va respecta exigențe precum:
-absorbția forțelor la alergare sau sărituri și aruncarea optimă a mingii la contact;
- uniformitatea și elasticitatea suprafeței în concordanță cu tipurile de sport sau de joacă
pentru care este conceput spațiul;
- rezistență mare la uzură;
- antiderapant, elastic, cu rezistență mare la intemperii sau radiații UV.

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Certificat de conformitate de la producator
Calitatea suprafeței se va verifica periodic.
Înainte de emiterea comenzilor şi livrarea produselor, antreprenorul va furniza beneficiarului în
prezenţa proiectantului, cîte două mostre din produsele şi materialele ce se vor utiliza conform
proiect, cu secţiuni şi culori ce se vor însuşi pentru execuţie. La contractarea produselor
furnizorul trebuie să prezinte certificarea de conformitate a calităţii produselor livrate.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Garantia materialului - cel putin 60 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


Instruire personal de exploatare si intretinere
Manual de exploatare si documentatie tehnica in limba romana