Sunteți pe pagina 1din 7

Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.1 – BANCĂ SIMPLĂ FĂRĂ SPĂTAR

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 170 - 200cm
Lăţime: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din metal, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.2 – BANCĂ DUBLĂ FĂRĂ SPĂTAR

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 300 - 350cm
Lăţime: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut :
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din metal, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.3 – BANCĂ SIMPLĂ CU SPĂTAR

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 170 - 200cm
Lăţime: 60cm – 70cm (inclusiv spătar)
Înălţime şezut: 43 – 45cm
Înălţime spătar: maxim 90cm de la cota de călcare
1.2 Componente
- Şezut și spătar:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din metal, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.4 – SCAUN CU SPĂTAR

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 55-65cm
Lăţime: 60cm – 70cm (inclusiv spătar)
Înălţime şezut: 43 – 45cm
Înălţime spătar: maxim 90cm de la cota de călcare
1.2 Componente
- Şezut și spătar:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de min. 3cm şi max. 5cm
Riglele se fixează prin înşurubare în partea inferioară, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din metal, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.5 – BANCĂ EXTINSĂ CU USB – TIP 1

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime: 800-900cm
Lăţime: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de 2-5cm şi înălțime de
maxim 20cm
Riglele se fixează prin înşurubare, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din metal, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
- Alte accesorii: încărcător USB

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original
Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

1. MOBILIER URBAN
FIŞA TEHNICĂ NR. 1.6 – BANCĂ EXTINSĂ CU USB – TIP 2

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Dimensiuni generale
Lungime totală șezut: 600-900cm
Lăţime șezut: 50cm – 60cm
Înălţime şezut: 43 – 45cm
1.2 Componente
- Şezut:
Format din rigle / lamele, rindeluite, cu muchii teşite, cu grosime de 2-5cm şi înălțime de
maxim 20cm
Riglele se fixează prin înşurubare, fiind găurite în prealabil;
- Structura de susţinere:
Elemente verticale portante din metal, cu formă simplă, zincate la cald, vopsite în câmp
electrostatic cu vopsea pulbere
Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare
- Accesorii de prindere din otel inoxidabil, șuruburi cu cap îngropat
- Alte accesorii: încărcător USB

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Toate componentele din lemn sunt de esenţă tare, în stare naturală, fără uleiuri sau lacuri cu
caracteristici fizico-mecanice speciale pentru exterior – (ex. lemn tropical)
Umiditatea lemnului în mobilierul finit, în momentul livrării, nu trebuie să depăşească 12%.
Elementele din lemn care vin în contact cu utilizatorii trebuie rindeluite şi şlefuite pe toate feţele
şi muchiile;
Elementele metalice vor fi zincate la cald, vopsite în câmp electrostatic cu vopsea pulbere;
acestea vor fi tăiate, găurite şi sudate înaintea tratărilor enumerate mai sus
Elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu culori din gama RAL sau echivalent,
într-o nuanţă de gri care se va stabili ulterior de către proiectant şi beneficiar
Materialele, tratările şi culorile constituie factorii unei amenajări coerente, unitare în relaţia cu
pavajul şi corpurile de iluminat.
Dimensionarea componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi în
condiţii de siguranţă, şi să confere rezistenţă şi stabilitate;

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de mobilier urban, cu respectarea
condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate pentru reperele din lemn, metal, alte materiale utilizate, vor fi cele
prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantie: - min. 36 luni

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original