Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea obiectivului: AMENAJARE ZONĂ DE RECREERE PENTRU CLUJENI ÎN CARTIERUL ÎNTRE LACURI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

6. ECHIPAMENTE PENTRU FITNESS SI SPORT


FIŞA TEHNICĂ NR. 6.1 – ECHIPAMENTE PENTRU FITNESS SI SPORT

Corespondenţa propunerii tehnice


Nr.
Specificaţii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse Producător
crt.
prin caietul de sarcini
1 Parametri tehnici si funcţionali
1.1 Categorii de obiecte
- Echipamente pentru sport: mese de tenis, coșuri de baschet, porți de handbal/minifotbal
- Echipamente pentru fitness în aer liber pentru diferite rupe musculare și diferite nivele de
dificultate
1.2 Materiale/elemente componente
- Echipamentele pentru fitness și sport sunt în general obiecte complexe alcătuite din
materiale diferite: beton prefabricat, oțel inoxidabil, otel galvanizat, HPL, materiale plastice,
cauciuc, etc.
- Elementele de susținere sunt fixate în blocuri de fundaţie dimensionate corespunzător; faţa
superioară a fundaţiei se afla la 13-15cm sub nivelul de călcare.
- Accesoriile de prindere/legătură sunt în mod obligatoriu cele livrate de producător sau
conform instrucțiunilor de montaj ale acestuia

1.3 Montaj
- Substructura: în prima etapă vor fi executate lucrările de fundare și ancorare necesare,
inclusiv aplicarea sistemelor hidroizolante acolo unde este cazul.
- În funcție de tip sau destinație, va fi realizată o zonă de protecție în jurul echipamentelor,
dimensionată conform recomandărilor producătorului. Aceasta are rolul de a absorbție a
impactului în caz de cădere și diminuarea riscului de rănire.
- Montajul fiecărui element în parte se va realiza strict conform instrucțiunilor producătorului și
utilizând pentru fixare, legătură, ancorare, etc. numai piesele recomandate de acesta.

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare


Echipamentele vor respecta toate cerințele/normele de calitate impuse.
Accesoriile folosite vor fi cele ale producătorului sau recomandate strict de acesta și vor fi
montate conform instrucțiunilor sale.
Dimensionarea tuturor componentelor şi forma acestora trebuie să permită utilizarea lor facilă şi
în condiţii de siguranţă şi să confere rezistenţă şi stabilitate.
Toate obiectele vor fi însoțite de instrucțiuni de întreținere și verificare periodică.

3 Conditii de calitate privind conformitatea cu standardele relevante


Vor fi ofertate produse ale unor firme specializate în producţia de echipamente pentru fitness
sau sport pentru exterior, cu respectarea condiţiilor de calificare.
Se vor prezenta cel putin 2 referinţe, exemple in care produsul ofertat a fost utilizat (montat spre
folosinţă permanentă în situaţii similare). Prezentarea va fi facuta sub forma de material
fotografic color.
Ulterior licitaţiei pot apărea adaptări, detalieri şi clarificări în funcţie de specificaţiile tehnice ale
producătorului.
Condiţiile tehnice de calitate vor fi cele prevăzute de către standardele europene.
Declaratia de conformitate a calitatii produselor se prezinta de catre furnizor la livrarea acestora
prin rapoartele de incercare a produselor livrate. Beneficiarul produselor este obligat sa le
verifice prin propriile incercari.

4 Conditii de garantie si post garantie


Având în vedere destinaţia produselor şi categoria utilizatorilor dotărilor urbane, cerinţa
obligatorie este prezentarea actelor doveditoare de certificare a calităţii (sau de asigurare a
sistemului calităţii).
Garantia echipamentelor: min. 36 luni.

5 Alte conditii cu caracter tehnic:


instruire de exploatare si întreţinere
manual de exploatare si documentaţie tehnică în limba română şi în original