Sunteți pe pagina 1din 3

ÎMPREUNĂ

-schema lecţiei-

Dintotdeauna oamenii au fost


victime ale divergenţelor şi
discriminărilor cauzate de religie,
etnie, limbă, rasă, sexualilitate, etc,
deşi au trebuit să convieţuiască
împreună.
Trebuie să conştientizăm că suntem rezultatul unei
societăţi mixte, multiculturale, şi suntem cu toţii oameni.
Multiculturalitatea se referă la cadrul social şi la
spaţiul geografic în care trăiesc grupuri culturale diferite
care nu îşi propun să comunice şi să coopereze, dar se
tolerează pasiv reciproc. Astfel, nu se
construiesc relaţii durabile şi
permanente.
Într-o societate interculturală, diversitatea
contribuie la dezvoltarea economică, politică şi socială,
deoarece permite interacţiunea şi cooperarea facilitând
respectul reciproc al valorilor, al tradiţiilor, al normelor
morale.
Ziua armoniei mondiale (Harmony Day) se
sărbătoreşte la 21 martie, prin decizia O.N.U-1966.
Două filmuleţe despre ce înseamnă
multiculuralitate şi intercularitate:
https://www.youtube.com/watch?v=TpWpeaIx_Aw
https://www.youtube.com/watch?v=v-8wIeiqyfg