Sunteți pe pagina 1din 2

Analizați harta de mai jos și identificați cate 2 caracteristici ale rețelei hidrografice în fiecare zonă

geografică de pe teritoriul României ( zona geografică de sud, zona geografică de sud-est,zona


geografică de vest,zona geografică de est – așa cum le-am delimitat la tema despre relief).

Răspunsuri
zona geografică de sud

 include toţi afluenţii de pe partea stângă a Dunării de la confluenţa cu Cerna până la confluenţa
cu Ialomiţa.

zona geografică de sud-est

 cuprinde toate cursurile de apă din Dobrogea care se varsă direct în Marea Neagră; au o
altitudine medie a bazinului redusă şi o valoare mică a scurgerii.

zona geografică de vest

 cuprinde 3 mari bazine hidrografice (Someş, Crişuri, Mureş) care, împreună, drenează 24% din
teritoriul ţării. Bazinele sunt alungite, cu pantă mică.zona geografică de est
 cuprinde bazinele Siretului şi Prutului. Siretul are cea mai mare suprafaţă de bazin şi cele
mai mare debite.