Sunteți pe pagina 1din 6

Space X

By ELON MUSK

Proiect realizat de către: Sd. ONOFREI GABRIEL


Sd. ȚUCĂ VLĂDUȚ
Grupa 12B

1
I. CARACTERISTICI GENERALE ALE ORGANIZAȚIEI
A. Mărimea organizației: 7.000 de angajați (nivel mediu)
-În aprilie 2020 firma SpaceX a fost estimată ca valorând 45 de miliarde de dolari.

B. Organigrama companiei SpaceX

2
C. În opinia noastră SpaceX, pe un continuum de la organic la mecanic se situează cel mai bine pe latura
mecanică. Aceasta organizație îndeplinește toate caracteristicile mecanicismului. Fiind reprezentată de
standardizare.
a) sarcini de muncă cu un grad mare de rutină;
b) reguli şi regulamente având un grad mare de
formalizare care penetrează toată structura
organizaţiei;
c) sarcini grupate preponderent pe departamente
funcţionale;
d) procesul de luarea deciziei trebuie să urmeze un
lanţ ierarhic de comandă riguros structurat.

II. DESCRIEREA ORGANIZATIEI CA SISTEM SOCIAL


1.Complexitatea organizației face referire la diferențierea pe orizontală și verticală.
Diferențierea pe orizontală presupune:
a. Specializarea- în cadrul companiei am identificat 3 tipuri de specializări:
engineering(programare softurilor celor mai avansate rachete din lume);
manufacturing(fabricarea de vehicule cosmice); operations(relațiile interne și externe ale
organizației).
b. Compartimentarea-fiecare specializare este împărțită în mai multe departamente:
i. Engineering
1. Vehicle engineering;
2. Software developement.
ii. Manufacturing
1. Build and Flight reliability;
2. Avionics.
iii. Operations
1. Corporate Operations;
2. Mission management and Space operations.
Conflictul de roluri este aproape inexistent, fiecare compartiment comunicând și cooperând bine cu
celelalte.
Diferențierea pe verticală se referă la numarul de niveluri ierarhice. SpaceX este înaltă, deoarece are
multe niveluri ierarhice. Există directori de departamente care au în subordine șefi de echipe, astfel
efectuându-se supravegherea mai atentă și controlul orientat pe șef. Așadar câmpul de control este
structurat și bine stabilit.
3
2.Formalizarea reprezintă normele, regulile și procedurile din cadrul unei organizații. Angajații SpaceX
trebuie să respecte un set de reguli privind confidențialitatea activității desfășurate la locul de muncă, dar
și norme de protecția muncii având în vedere că unii dintre ei activează în domeniul lansării de rachete,
domeniu care implică unele riscuri pentru angajații de la sol.

3. Organizația SpaceX este una de tip centralizat. Procesul de adoptare a deciziilor este concentrat pe un
grup decizional, fiecare departament având o comisie de luare a deciziilor. Procesul de luare a deciziilor
nu este dispersat, precum în cazul organizațiilor descentralizate.

4.Tipul de structură, după H. Mintzberg este, în opinia noastră divizionară. Există un set diviziuni administrative
structurate în general după modelul birocraţiei mecanice, răspândite geografic şi sectorial care, împreună, lucrează
pentru îndeplinirea scopului comun. Fiecare subdiviziune a companiei are un anumit grad relativ de autonomie,
deoarce activitiatea fiecărui departament este coordonat de către un specialist în domeniul de activitate, acesta
fiind responsabil de sarcinile care nu țin neapărat de scopul comun. În final toată activitatea organizației, deși
divizată pe subunități administrative se subordonează sistemului central de conducere a firmei, de tip „cartier
general”

III. RELAȚIA ORGANIZAȚIEI CU MEDIUL

1.Analiza PEST a organizației:


A. Din punct de vedere politic, SpaceX este o organizație neutră, deoarece nu face parte din alianțe
politice. Totuși, compania este parte activă a politicii comerciale, pentru că oferă servicii care pot
fi contractate atât de catre sectorul privat, cât si de cel public.
B. Organizația lui Elon Musk oferă din punct de vedere economic piețe de bunuri și servicii. Spre
exemplu NASA a contractat servicii de transport de echipamente și sateliți. De asemenea, piața
forțelor de muncă profită pe urma activităților desfășurate, compania având aproximativ 7000 de
angajați.
C. Pe partea socio-culturală, organizația ajută traiul de zi cu zi al oamenilor lansând sateliți care
îmbunătățesc calitatea semnalului telefonic , oferă o prognoză meteo mai exactă. De asemenea,
datorită descoperirii constante de noi tehnologii, SpaceX ajută la ridicarea nivelului de educație.
D. Întreaga activitate a organizației se bazează pe progresul tehnologic al umanității, astfel aceasta
prezintă un interes deosebit față de cercetare și dezvoltare, investind foarte mulți bani în aceste
domenii.

2. Clienții cheie sunt companii foarte dezvoltate, care împart același domeniu de activitate. Printre
acestea, putem numi client cheie NASA, SKY PERFECT, sau chiar US AIR FORCE. Principalele cereri
pe care aceștia le adresează către SpaceX sunt de transport de echipament sau astronauți către destinația

4
orbitală dorită, dar și antrenarea acestora. De asemenea compania mai oferă suport tehnologic în unele
faze a misiunilor.

3. Principalul mod prin care SpaceX reușește să ofere produse și servicii mult mai ieftine decât media
pieței este producerea aproape în totalitate a componentelor necesare. Reducerea intermediarilor și
furnizorilor externi reprezintă o modalitate de micșorare a impactului avut de către aceștia asupra
activității companiei. Organizația este autonomă și nu depinde, decât în foarte mică măsură de furnizori.

4. Principalul competitor pe care noi identificat este UNITED LAUNCH ALLIANCE. Cea mai
puternică rachetă a ULA este Delta IV Heavy și costă 350 de milioane de dolari. Delta IV Heavy este de
câteva ori mai scumpă decât Falcon Heavy, în valoare de 90 de milioane de dolari. Așadar SpaceX
profită pe urma acestui competitor creânduși imaginea unei alternative mai puțin costisitoare. Principala
amenințare a ULA este că aceștia folosesc un tip de combustibil care este mult mai rezistent la
temperaturile din spațiu, față de cel folosit de către SpaceX, care poate îngheța după câteva ore.

5.În cadrul Matricei incertitudinii de mediu, putem încadra compania în zona de incertitudine intensă.
Mediul are o multitudine de factori care nu seamănă între ei și sunt într-o continuă schimbare.
Tehnologia de explorare a spațiului sunt într-o continuă schimbare. Compania este dependentă de
resurse, astfel o criză a disponibilității acestora poate fi critică.

6. Printre strategiile de creștere a eficienței, putem identifica:


a) Angajarea celor mai pregătiți specialiști;
b) Descoperirea unor noi tehnologii și proceduri cu un raport foarte bun calitate/preț;
c) Reducerea costurilor și asigurarea calității propriilor pieselor componente, prin producerea
acestora.

7. Tehnologia principala folosita de SpaceX nu reprizntă o rutină tehnologică. Aceștia caută mereu să își
îmbunătățească sistemele și produsele. Banii investiți în cercetare și dezvoltare sunt o dovadă a acestui
fapt.

8. Bazele organizației sunt tehnologiile informatice avansate, fără de care această companie nu ar fi
existat, deoarece tehnologia este principala resursă folosită de către aceștia. Avansul informatic din
zilele noastre reprezintă miza pe care organizația se bazează, pentru a-și putea continua activitatea.
Acest lucru implică faptul că orice modificare a tehnologiei are un impact foarte mare asupra SpaceX.

5
IV. CONCLUZII

SpaceX este în opinia noastră cea mai influentă organizație din acest domeniu de activitate, reprezentând
vârful organizațiilor moderne. Aceasta are o conducere clădită pe baza unei structuri ierarhice, care
creează scopuri și obiective bine definite și realizabile. Compania a revoluționat piața prin costurile
foarte reduse la care își oferă produsele și serviciile. Aceasta contribuie la constanta dezvoltare
tehnologică care oferă umanității noi oportunități.