Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.

COMUNA MATCA – GALAȚI

NR.

REGULAMENT – SCOALA ONLINE

I. PREZENȚA

1 . Participarea elevilor la orele on-line este obligatorie . Profesorul va face


prezența la inceputul orei si va nota absentele in catalog.

2 . Pentru a fi considerat prezent la ora , elevul trebuie sa respecte


urmatoarele ː

 să se conecteze in primele 5 minute ;


 să rămană conectat pana la sfarșitul orei ;
 să aibă camera pornită pe tot parcursul activității .

3 . In cazul unor probleme de ordin tehnic ( probleme cu Internetul , device –


ul ) care nu permit accesul elevului la ora sau produc deconectarea sa mai mult
de 10 minute , acesta va fi inregistrat ca absent , cu posibilitatea de a-și motiva
absența pe baza unei solicitari scrise din partea parintelui in care precizează
motivele pentru care conectarea nu a fost posibilă . Cererea va fi transmisă
dirigintelui.

4 . Dacă elevul nu poate fi prezent la orele on-line din motive medicale ,


absențele se pot motiva in baza adeverinței medicale , cu respectarea
prevederilor ROFUIP.

5 . In cazul in care o oră nu se desfașoară in sistem video-conferință , elevul este


considerat prezent daca postează materialul pe care l-a avut de rezolvat in
intervalul orar alocat orei respective . Dacă postarea se face dupa expirarea
timpului alocat orei , acesta va fi considerat absent.

II . PARTICIPAREA

1 . Elevii au obligația de a mentine camera web pornită pe toată durata orei .

2 . Elevii au obligația de a-și deschide microfoanele atunci cand sunt solicitați de


profesor sau cand doresc să comunice , in rest , microfoanele răman inchise .
3 . In cazul orelor desfășurate in sistem video , chat – ul poate fi folosit doar
pentru comunicarea unor aspecte legate de lecție .

4 . Elevii au obligatia de a avea un comportament adecvat in timpul orelor on-


line pentru a nu perturba procesul instructiv – educativ .

5 . Se interzice filmarea / distribuirea oricăror imagini sau materiale din timpul


lecțiilor on-line .

6 . Elevii conectați on-line , in sistem sincron , la o lecție ce se desfașoară in


clasă , cu prezența fizică a altor elevi , participă activ , rezolvă cerintele
formulate de cadrul didactic , copiază de pe tablă , etc.

7 . Dacă un elev care participă la cursuri cu prezenta fizică prezintă intr-o zi


simptome , el rămane acasa și se conecteaza on-line , urmand a prezenta la
revenirea acestuia la școală adeverința medicală .

8 . Elevii care au optat pentru cursuri exclusiv on-line pot solicita schimbarea si
participarea cu prezența fizică , formuland o cerere in acest sens conducerii
școlii. Elevul aflat in această situație va putea participa fizic la cursuri incepand
cu săptămana următoare depunerii cererii si numai cu grupa la care a fost inițial
distribuit .

III . EVALUAREA

1 . Evaluarea elevilor in sistem on-line respectă principiile evaluarii din sistemul


cu prezența fizică ( evaluare orală , scrisă prin teste , referate , portofolii ,
proiecte etc. ).

2 . Notele obținute la evaluarile orale on-line sau la portofolii , referate ,


activitați individuale vor fi comunicate elevilor , trecute in catalog si comunicate
parinților la ședințele on-line.

3 . Notele obtinuțe la evaluarile scrise on-line sau portofolii , referate , activitați


individuale vor fi comunicate elevilor , trecute in catalog si comunicate
parinților la ședințele on-line .
REGULAMENT PREZENȚĂ FIZICĂ LA ȘCOALĂ

1 . Elevii au obligația de a respecta ora de intrare .

2 . In cazul in care un elev a intarziat el va aștepta i curtea școlii să intre toți


ceilalți elevi care sunt programați la ora respectivă și va intra după aceștia .

3 . Elevii au obligația de a respecta circuitele trasate și de a circula doar pe


acestea .

4 . Elevii au obligația de a respecta circuitele din interiorul salii de clasă , holuri


și de a-și pastra in fiecare zi locul pe care il ocupă la inceputul cursurilor .

5 . Le este interzis elevilor să facă schimb de locuri sau se se așeze cate doi in
bancă chiar și in timpul pauzelor .

6 . Elevii vor părăsi sala de clasă in timpul pauzelor insoțiți de cadrele didactice
pentru activități recreative in curtea școlii sau pentru a merge la toaletă ( dar nu
in grupuri mai mari de 3 și cu pastrarea distanțării fizice de minim 1m ).

7 . Elevii nu au voie să iși imprumute / schimbe intre ei instrumente de scris ,


caiete , manuale etc.

8 . Elevii au obligația de a purta masca pe timpul orelor de curs și in pauze .

9 . La sfarșitul programului elevii au obligația de a-și arunca masca la coșurile


special prevazute pentru acestea .

10 . Elevii au obligația de a se dezinfecta pe maini la intrarea in sala de clasă ,


după intoarcerea de la toaletă , tablă etc.