Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ:

Anul şcolar: 2022-2023


DISCIPLINA: EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT

Cadrul didactic: prof.

DIRIGINTE - Prof.

CLASA

Fete
EFECTIVUL CLASEI
Baieti
Fete
INALTIMEA MEDIE A CLASEI
Baieti
Fete
GREUTATEA MEDIE A CLASEI
Baieti
MEDIA ANUALA LA PROBELE DE Fete
CONTROL Baieti

- boală fără scutire


- fără echipament
! - indisciplină
Elevii scutiti temporar sau total la educatie fizica
NR. NR.
NUMELE SI PRENUMELE PERIOADA AFECTIUNEA DE CARE SUFERA
CRT. ADEVERINTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Elevii componenti ai loturilor reprezentative ale scolii
NR.
NUMELE SI PRENUMELE RAMURA SPORTIVA OBSERVATII
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evidenta primilor 2 clasati la diferite probe de atletism sau alte ramuri sportive
si component ai echipelor de jocuri in vederea constituirii formatiilor reprezentative ale scolii
NR. REZULTATUL
NUMELE SI PRENUMELE PROBA
CRT. SPORTIV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Numele şi
prenumele elevilor/ Modulul I Modulul II Modulul III Modulul IV Modulul V
Datele

Statutul medical
antropometrice/
Frecvenţa la lecţii Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2
Date personale
Nr. crt.

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA
TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF
TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI

TI
Obs.
Înălţime ………….........
Greutate ………….........
Total abs: Media anuală:
D naşterii.......................

Obs.
Înălţime ………….........
Greutate …………......... Total abs: Media anuală:
D naşterii.......................

Înălţime …………......... Obs.


Greutate ………….........
D naşterii....................... Total abs: Media anuală:

Înălţime …………......... Obs.


Greutate ………….........
D naşterii....................... Total abs: Media anuală:

Înălţime …………......... Obs.


Greutate ………….........
D naşterii....................... Total abs: Media anuală:

S-ar putea să vă placă și