Sunteți pe pagina 1din 6

Predarea, în echipă cu interdisciplinaritatea

Gavrilă Irina Valentina, profesor învățământ primar la Școala gimnazială Mihail Sadoveanu

Cojocărașu Costina, profesor învățământ primar la Școala gimnazială Mihail Sadoveanu

“„Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi
împreună este succesul.”

Henry David Thoreau

De la profesorii secolului XXII, exista așteptări mult ai mari decât în orice perioada
precedentă, deoarece ei se pot informa, au resurse pe care se pot baza și tipare de urmat,dar si
folosirea mai frecventă a metodelor interactive de predare- învăţare.

Datorită acestor resurse, cadrele didactice utilizează diferite metode de predare pentru a-i
ajuta pe elevi să-și indeplinească sarcinile.

Predarea în echipă este o modalitate de a organiza eficient activitatea didactică.

Este bine de știut că încă din copilărie, copilul își dezvoltă în mediul școlar anumite
deprinderi, trăiește într-un anumit grup și socializează cu o multitudine de persoane. Pentru
Shaw, “ grupul reprezintă două sau mai multe persoane care interactionează între ele într-o
asemenea manieră, încât fiecare persoană influențează și este influențată de fiecare dintre
celelalte persoane”.

B. Myers definește grupul astfel: “două sau mai multe persoane care, pentru mai mult de
câteva minute, interacționează, influențându-se una pe cealaltă și percepându-se una pe cealaltă
ca noi”.

E. Goffman ne detaliază conceptul de echipă– este acel grup de indivizi care cooperează
pentru a pune în scena o anumită rutina, un anumit scenariu, ceea ce conferă efortului lor o
dimensiune dramatică; iar una dintre caracteristicile definitorii ale acestei grupări este integrarea
situației proiectate de fiecare individ participant în proiecția cultivata și susținută de cooperarea
intimă a celorlalți.”

Interdisciplinaritatea – cooperare între discipline înrudite, este o formă mai puţin


dezvoltată a comunicării, integrării unor discipline, care presupune intersectarea unor arii
curriculare. Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o
durabilitate mai mare în timp. Exemplu: Balena Albă - Moby Dick – tema poate fi studiată prin
prisma mai multor discipline, fără ca acestea să îşi piardă independenţa: literatură, geografie,
biologie(capodopera literară „Moby Dick” a scriitorului american Herman Melville).

Predarea în echipă, în sens general, este înțeleasă ca activitatea în care mai mult de un
profesor este implicat în instruirea într-o clasa. Aceasta implică responsabilități pentru fiecare
membru al echipei în ceea ce privește planificarea, instruirea, evaluarea obiectivului de elevi.

Predarea în echipă a fost frecvent utilizată în învățământul de masă, în cazul în care două
sau mai multe cadre didactice partajau un grup mare sau organizau în grupe de lucru un număr
mai mare de elevi, folosind intedisciplinaritatea ca un liant.

Moduri de organizare:

 Station Teaching – stații/ puncte/ baze de predare presupune:


• împărțirea colectivului de elevi în grupe;
• grupele de elevi se rotesc în jurul stațiilor (punctelor, zonelor de predare -
învățare).
 Predarea în paralel ( parallel teaching) presupune:
• Sesiuni comune de planificare a activității;
• Împărțirea clasei în doua grupuri eterogene;
• Diversitate în ambele grupuri.
 Unul predă, unul observă ( One teaching, one observing) atunci când:
• Un cadru didactic instruiește, un cadru didactic observă;
• Rolurile nu trebuie să fie statice;
• Profesorii utilizează sistematic metode de observare.
 Predare alternativă ( Alternative teaching)
 Grupuri mici de elevi primesc instrucțiuni separate;
 Rolurile profesorilor nu trebuie să fie statice;
 Componența grupurilor mici ar trebui să fie fluidă.
 Predare în echipă ( team-teaching)
 Ambii profesori sunt responsabili pentru planificarea și realizarea instruirii
tuturor elevilor.
 Unul predă, unul asistă ( acordă sprijin)( One teaching, one assisting)
 Un professor predă, în timp ce celalalt acordă sprijin.

Avantajele predării în echipa pot fi:.

 Raport scăzut elev-profesor ( fiecare profesor se ocupă de un număr mai mic de elevi);
 Poate fi aplicat în clase cu elevi care au diferite nevoi de învățare;
 Profesorii pot răspunde eficient la nevoile variate ale elevilor;
 Cadrele didactice specializate pe diferite domenii pot oferi puncta de vedere diferite si
mai multe idei pentru instruire;
 Poate avea efect motivațional reciproc asupra profesorilor;
 Predarea în echipă poate afecta în mod pozitiv comportamentul general al cadrului
didactic.

Ca și concluzii, considerăm că predarea în echipă cu interdisciplinaritatea este o activitate


care presupune foarte mult timp alocat proiectării, cât și derulării activităților în sine.
Planificarea activității este esențială, majoritatea celor care au participat recunoscând acest lucru.
Utilizarea metodelor moderne în predare, precum și TIC sunt considerate cele mai importante în
acest tip de proiect.
Bibliografie:

 Cristina Cosma, Interdisciplinaritatea și predarea în echipă, Revista profesorului,


Colegiul Național Spiru Haret, Tg-Jiu (Gorj), 2020;
 Ionela Cătălina Knihinschi, Modalități de realizare a activității didactice- predarea în
echipă, Univ. Ștefan cel mare, Suceava, Facultatea de Știinte ale Educației, Suceava
2011;
 Elena Joiţa, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Ed. Arves, 2003;
 Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996;
 Ion Ovidiu Pânișoară, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, 2008.
Predarea, în echipă cu interdisciplinaritatea

-rezumat-

Gavrilă Irina Valentina, profesor învățământ primar la Școala gimnazială Mihail Sadoveanu

Cojocărașu Costina, profesor învățământ primar la Școala gimnazială Mihail Sadoveanu

De la profesorii secolului XXII, exista așteptări mult ai mari decât în orice perioada
precedentă, deoarece ei se pot informa, au resurse pe care se pot baza și tipare de urmat,dar si
folosirea mai frecventă a metodelor interactive de predare- învăţare.

Datorită acestor resurse, cadrele didactice utilizează diferite metode de predare pentru a-i
ajuta pe elevi să-și indeplinească sarcinile. Predarea în echipă este o modalitate de a organiza
eficient activitatea didactică.

Interdisciplinaritatea – cooperare între discipline înrudite, este o formă mai puţin


dezvoltată a comunicării, integrării unor discipline, care presupune intersectarea unor arii
curriculare.

Predarea în echipă, în sens general, este înțeleasă ca activitatea în care mai mult de un
profesor este implicat în instruirea într-o clasa. Aceasta implică responsabilități pentru fiecare
membru al echipei în ceea ce privește planificarea, instruirea, evaluarea obiectivului de elevi.

Predarea în echipă a fost frecvent utilizată în învățământul de masă, în cazul în care două
sau mai multe cadre didactice partajau un grup mare sau organizau în grupe de lucru un număr
mai mare de elevi, folosind intedisciplinaritatea ca un liant.

Moduri de organizare:

• Station Teaching – stații/ puncte/ baze de predare

• Predarea în paralel ( parallel teaching)


• Unul predă, unul observă ( One teaching, one observing)

• Predare alternativă ( Alternative teaching)

• Predare în echipă ( team-teaching)

• Unul predă, unul asistă ( acordă sprijin)( One teaching, one assisting)

Avantajele predării în echipa pot fi:.

 Raport scăzut elev-profesor


 Poate fi aplicat în clase cu elevi care au diferite nevoi de învățare;
 Profesorii pot răspunde eficient la nevoile variate ale elevilor;
 Cadrele didactice specializate pe diferite domenii pot oferi puncta de vedere
diferite si mai multe idei pentru instruire;
 Poate avea efect motivațional reciproc asupra profesorilor;
 Predarea în echipă poate afecta în mod pozitiv comportamentul general al
cadrului didactic.

Ca și concluzii, considerăm că predarea în echipă cu interdisciplinaritatea este o activitate


care presupune foarte mult timp alocat proiectării, cât și derulării activităților în sine.
Planificarea activității este esențială, majoritatea celor care au participat recunoscând acest lucru.
Utilizarea metodelor moderne în predare, precum și TIC sunt considerate cele mai importante în
acest tip de proiect.