Sunteți pe pagina 1din 10

În conformitate cu OMEN nr. 3418 din 19. 03.

2013

1. Comunicare în Lb. română CLR - 7 ore pe săptămână


2. Matematică si explorarea mediului MEM - 4 ore pe săptămână
3. Dezvoltare personală DP - 1 ore pe săptămână
4. Muzică si miscare MM - 2 ore pe săptămână
5. Arte vizuale si abilităti practice AVAP - 2 ore pe săptămână
SEMESTRUL I

Nr.
Unităti Disci- Comp. Peri- Obser-
CONŢINUTURI de
tematice plina specif. oada vatii
ore
 Evaluare initială
 Comunicarea - schimb de informatii intre oameni (dialoguri
1.1 despre viata de scolar, despre mediul inconjurator); salutul
1.2  Comunicarea orală – identificarea unui obiect, informatii
1.3 despre forma si utilitatea unor obiecte
1.4  Cartea – coperte, foaie, pagini, numerotare, directii de
CLR 2.1 orientare in pagina
2.3  Rechizitele scolarului 14h
3.1  Dialogul – convorbirea dintre două sau mai mult de două
3.2 persoane
3.4  Propozitia, cuvântul, silaba, sunetul – elemente de
4.1 constructie a comunicarii
 Literele mari si mici de tipar
 Organizarea scrierii. Elemente grafice utilizate in procesul
scrierii
 Evaluare initială
1.1  Poziţia obiectelor în spaţiu
1.2  Orientarea spaţială și localizări în spațiu (deasupra, dedesubt,

Săptămânile I – II
1.3 pe, lângă, în față, în spate, stânga-dreapta,
1.4  exterior, interior)
1.5  Gruparea obiectelor din clasă după mărime si compararea lor
MEM 1.6 (cel mai mare / lung / înalt / gros) 8h
2.1  Numerele 0 – 31 – recapitulare
1. Bun venit 2.2  Adunarea si scăderea cu 1 5 unităti în concentrul 0 - 31
la scoală! 3.1  Plante si animale - părţi componente şi rolul lor
5.2  Anotimpurile. Fenomene ale naturii
 Recapitulare. Evaluare
Evaluare  Ameliorare/dezvoltare
initială
 Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru
 Caracteristici observabile ale materialelor si instrumentelor
1.1
de lucru;
1.2
AVAP  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie 4h
2.1
de proprietăţi/utilizări;
2.2
 Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: lipire

1.4  Evaluare iniţială:


MM 2.1  Cântare vocală în grup si individual 4h
2.2  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cȃntecelor

 Autocunoaştere şi atitudine pozitiv faţă de sine şi


DP 1.1 faţă de ceilalţi 2h
 Cine sunt eu?

Perioada preabecedară
 Comunicare orală
 Alcătuirea de propoziţii/enunţuri despre obiecte, fiinţe,
1.1 personaje, aspecte ale vieţii cotidiene, fapte, întâmplări
1.2  Exprimarea propriei păreri în legătura cu un fapt
Săptămânile III – IV

1.3  Propoziţia. Cuvântul. Silaba - elemente de construcţie a


1.4 comunicării
CLR
2. Scolărei 2.1  Propoziţia alcătuită din două/trei cuvinte
14h
si 2.2  Cuvântul alcătuit din două/trei silabe. Cuvântul monosilabic
2.3  Sunetul : vocalele a, e, i, o, u si consoanele r, l, s, z
scolărite 2.4  Comunicare orală – discuţii libere despre comunitate,
3.3 oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau
4.1 identitatea membrilor familiei
 Elemente grafice utilizate în procesul scrierii
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare/dezvoltare
Numere naturale de la 0 la 10
 Formarea conceptului de număr natural
 Recunoaştere, citire, scriere, comparare, ordonare, numere
pare/impare, descompunere/compunere
1.1  Compararea numerelor naturale folosind semnele <, > , =
1.2  Identificarea vecinilor unui nr. Completarea de șiruri de nr.
1.3  Numărul şi cifra 1; Numărul şi cifra 0
1.4  Numărul şi cifra 2; Numărul şi cifra 3
MEM 2.1  Numărul şi cifra 4; Numărul şi cifra 5 8h
2.2  Numărul şi cifra 6; Numărul şi cifra 7
3.1  Numărul şi cifra 8; Numărul şi cifra 9
5.1  Numărul 10
Știintele vietii:
 Corpul omenesc: scheletul și organe majore ale corpului
(creier, inimă plămâni, stomac, rinichi); localizare și roluri
Propoziţii,  Să ne păstrăm sănătatea
cuvinte,  Recapitulare. Evaluare / Ameliorare/dezvoltare
silabe 1.1
 Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj
1.2
 Materiale și instrumente
AVAP 1.3 4h
 Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare, tăiere,
2.2
decupare după contur, presare, modelare liberă
2.3
Cântarea vocală
1.1  Cântarea vocală în grup si individual
1.2  Poziția corecta, emisia naturală, dicția, sincronizare
MM 1.4 Timbrul 4h
2.1  Sunete din mediul înconjurător
3.1  Sunete muzicale vocale
Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul cântecelor
 Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi
faţă de ceilalţi - caracteristici personale simple, puncte tari si
1.1 limite observabile in activitatile scolare si de timp liber
DP 2h
3.2  Despre mine – prezentarea de trăsături personale elementare
 Pasiunile mele - activitati scolare si activitati din timpul liber
preferate
 Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul toamna
(lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotim-
pului: fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi
ale oamenilor)
1.1

Săptămânile V – VII
 Corespondenţă sunet-literă
1.2
 Literele de tipar si de mână: A a, M m, U u, N n, I i
1.3
 Citirea şi scrierea literelor, silabelor, cuvintelor
CLR 1.4
 Despărţirea cuvintelor în silabe în procesul scrierii 21h
2.1
 Scrierea cu majusculă la început de propoziției, a titlului, a
2.2
substantivelor proprii
3.1
 Aşezarea în pagină (data, alineatul, spaţiul dintre cuvinte)
4.1
 Semne de punctuație
 Copiere, transcriere litere, silabe, cuvinte
3. Acum e  Scrierea după dictare
toamnă, da!  Recapitulare. Evaluare. Ameliorare. Dezvoltare
Silabe, sunete Numere naturale de la 0 la 31
 Recunoaştere, formare, citire, scriere
 Numerele naturale de la 0 la 20; 0 - 30
 Compararea numerelor naturale
 Ordonarea crescător si descrescător
 Compunerea si descompunerea numerelor
 Numărarea cu pasi dati;
1.1  Completarea seriilor numerice
1.2  Numere pare/impare
MEM 1.3  Predecessor si successor 12h
1.4 Știintele vietii:
3.1 Corpul omenesc
 Igiena corpului. Să creștem mari și sănătoși!
Piramida alimentelor. Activități specifice unui stil de viață
sănătos. Igiena alimentației
Elemente intuitive privind Pământul
 Fenomene ale naturii specifice unui anotimp: Toamna –
caracteristici, activităti specifice
 Recapitulare. Evaluare / Ameliorare/dezvoltare
1.1
 Domenii: Pictură, Colaj, Desen
1.3
 Materiale și instrumente
AVAP 2.1 6h
 Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație, colaj,
2.2
ștampilare, tăiere, decupare după contur
2.3
Cântarea vocală
 Cântarea vocală în grup si individual
1.3
Timbrul
1.4
MM  Sunete muzicale vocale 6h
2.1
 Sunete muzicale instrumentale
2.2
Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în bancă, cu
palmele pe genunchi
 O zi din viața de scolar – sarcini de lucru în activitatea
2.2 scolară si acasă;
DP 3h
3.1  În drum spre scoală – abilităti de comunicare de bază;
comunicarea prin semne

VACANȚĂ INTRASEMESTRIALĂ 31 OCTOMBRIE- 8 NOIEMBRIE 2015

 Comunicare orală-oferirea unor informaţii despre forma şi


utilitatea unor obiecte
 Literele de tipar si de mână : E e, R r, C c, O o
 Cuvinte care conţin diftongii: oa, ea, ia, ie, ua (fără
1.1
terminologie)
1.2
 Citirea şi scrierea propoziţiilor
1.3
CLR  Scrierea ortografică a cuvintelor
2.1
 Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiei 21h
2.2
 Scrierea cu majusculă a substantivelor proprii (fără
2.3
terminologie)
3.1
 Copieri, transcrieri, dictări
4.1
 Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus
 Cuvinte care au aceeaşi formă şi înţeles diferit
4. Cu alai  Recapitulare. Evaluare
de frunze  Ameliorare. Dezvoltare
Cuvântul,
Adunarea si scăderea în concentrul 0 – 10
element de
 Adunarea si scăderea cu 1, 2, 3, 4,5
comunicare
 Adunarea si scăderea cu 5, 6, 7, 8, 9
 Denumiri si simboluri matematice (sumă, diferentă, +, -, = )
 Proprietăţilor adunării (comutativitate, asociativitate, element
Săptămânile VIII – IX
neutru - fără precizarea terminologiei)
 Exercitii de aflare a sumei/diferenței
1.4  Compararea a două sume, diferențe, a unei sume cu o
1.5 diferență
MEM 1.6  Proba adunării si scăderii 12h
3.1  Aflarea numărului necunoscut
5.2  Probleme care se rezolvă printr-o operatie
 Rezolvarea de probleme utilizând datele scrise într-un tabel

Stiintele vietii
 Rolul organelor majore ale corpului omenesc (creierul,
plămânii, inima, rinichii)
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
1.3
2.1  Domenii: Pictură, Desen, Confectii si jucării
2.2  Materiale și instrumente
AVAP 6h
2.3  Tehnici de lucru: hasurare, pensulație, decupare după contur,
2.4 îndoire, snuruire
2.5
 Elemente de limbaj muzical
1.4  Interpretarea
MM 2.1  Nuanţe: tare, încet, mediu 6h
2.2  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: dialog,
lannt
 Sunt punctual la scoală – tipuri de sarcini si încadrare în
2.2 timp
DP 3h
3.1  Cum comunicăm la scoală – comunicarea scolară eficientă;
abilităti de comunicare de bază
 Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul iarna
(lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile anotim-
1.1 pului: fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi activităţi
1.2 ale oamenilor)
1.3  Comunicare orală – formularea unor întrebări şi răspunsuri
2.1  Literele de tipar si de mână : L l, ă, S s
CLR
2.2  Grupul de litere ce
21h
2.3  Citirea şi scrierea propoziţiilor
3.1  Punctuaţia propozitiei: punctul, semnul întrebării
3.4  Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative
4.1  Scrierea propoziţiilor interogative şi enunţiative
4.2  Copieri, transcrieri, dictări
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 31
fără trecere peste ordin
 Adunarea nr. naturale de la 0 la 31 fără trecere peste ordin:
 Adunări: Z + U ; ZU + U ; ZU + ZU
 Scăderea nr. naturale de la 0 la 31 fără trecere peste ordin
 Scăderi: ZU – U; ZU – ZU

Săptămânile IX – XII
5. Baba Iarna  Exercitii de aflare a sumei/diferenței
1.4
intră-n sat  Compararea a două sume, a două diferențe, a unei sume cu o
1.6
diferență.
3.1
Propozitia – MEM  Aflarea numărului necunoscut 12h
3.2
 Proba adunării; proba scăderii
unitate a 4.1
 Organizarea datelor unei probleme în tabel
comunicării 5.2
 Probleme care se rezolvă printr-o singură operație
Stiintele vietii
 Plante. Rolul structurilor componente
 Plante – livada, pădurea, grădina de legume
 Sfârsit de toamnă. Influenta anotimpului asupra plantelor
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
1.3
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării
2.2
 Materiale și instrumente
AVAP 2.3 6h
 Tehnici de lucru: pensulație, rupere, tăiere, decupare după
2.4
contur, îndoire
2.5
1.1  Elemente de limbaj muzical
1.2  Interpretarea. Nuanțe: tare, încet, mediu
MM 6h
1.4  Melodia. Sunete înalte/joase
3.3  Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
 Prietenia – interactiuni simple cu fiinte si obiecte familiare
 Ce este un bun prieten - interactiuni simple cu fiinte si
DP 2.3 obiecte familiare 3h
 Fiecare este important – transmiterea unor mesaje verbale si
nonverbale despre propriile experiente de viată

VACANȚĂ DE IARNĂ: 19 DECEMBRIE – 10 IANUARIE


 Comunicare orală - Reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe
CLR rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii
 Literele de tipar si de mână: V v, Ș ș, T t, P p
1.3.  Grupul de litere ci
2.1.  Citirea şi scrierea cuvintelor/propoziţiilor;
Săptămânile XIII – XVIII

2.2.  Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse


2.3. progresiv)
3.1.  Scrierea după dictare a cuvintelor şi a propoziţiilor 28h
3.3.  Punctuaţia – linia de dialog
3.4.  Scrierea funcţională. Biletul.
4.1.  Aşezarea corectă în pagină (data, alineatul în scrierea
6. Ca un roi 4.2. propoziţiilor, spaţiul dintre cuvinte);
de fluturi albi  Folosirea corectă a semnelor de punctuaţie: punctul, semnul
întrebării
Textul -  Recapitulare. Evaluare
familiarizare  Ameliorare. Dezvoltare
Adunarea şi scăderea în concentrul 0 - 31
cu trecere peste ordin
Adunarea nr. naturale de la 0 la 31 cu trecere peste ordin
Formarea zecii
Adunări: U + U; ZU+ U; ZU + ZU
 Scăderea nr. naturale de la 0 la 31 cu trecere peste ordin
 Scăderi: ZU – U, Z – U Z – ZU; ZU – ZU
 Probleme care se rezolvă printr-o singură operație
1.4  Compararea a două sume, a două diferențe, a unei sume cu o
1.6 diferență.
3.1  Proba adunării; proba scăderii
MEM 16h
3.2  Aflarea numărului necunoscut
4.2  Organizarea datelor unei probleme în tabel
5.2 Stiintele vietii
 Animale. Scheletul şi organele majore la animale (creier,
inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri
 Animale domestice, animale sălbatice
Elemente intuitive privind Pământul
 Fenomene ale naturii specifice unui anotimp: Iarna –
caracteristici, activităti specifice
 Influenta anotimpului asupra animalelor
 Recapitulare. Evaluare / Ameliorare. Dezvoltare
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării, Modelaj
2.2  Materiale și instrumente
AVAP 8h
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
2.2 origami, modelare liberă
1.1  Cântarea vocală în grup
1.3  Mișcare pe muzică
1.4  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
MM 8h
2.1  Elemente de limbaj muzical
2.2  Improvizația spontană colectivă
2.3  Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
 În familie - identificarea unor sarcini de lucru în contexte
variate
 Evenimente din viata mea – prezentarea unor experiente
2.1 personale
DP 4h
2.2  Toti oamenii au emotii - Trăire si manifestare emotională.
Emotii de bază. Starea de bine
 Cum reactionez în diferite situați? - Trăire si manifestare

Săptămânile XIX – XXI


emotională. Starea de bine

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ: 30 IANUARIE- 7 FEBRUARIE


1.1.  Comunicare orală 21h
7. La gura CLR 1.3.  Forme ale discursului oral: Povestirea unor întâmplări trăite
sobei 2.1.  Literele de tipar si de mână : D d, Î î, â, B h, Ț ț
Comunicarea 2.2.  Citirea şi scrierea cuvintelor/propoziţiilor;
2.3.  Citirea textelor scurte (de maxim 75 de cuvinte, introduse
în situații progresiv)
concrete 3.1.
3.3.  Copieri. Transcrieri (cuvinte, propoziţii, texte de maxim 30
3.4. de cuvinte). Dictări
 Scrierea funcţională. Felicitarea
4.1.
 Recapitulare. Evaluare / Recapitulare. Evaluare
4.2.
 Ameliorare. Dezvoltare
Numerele naturale 31 – 100
 Recunoaştere, formare, citire, scriere
 Compararea numerelor naturale
 Ordonarea crescător si descrescător
 Compunerea si descompunerea numerelor
1.1
 Rotunjirea numerelor
1.2
 Numărarea cu pasi dati
1.3
 Completarea seriilor numerice
1.4
MEM  Numere pare/impare 12h
3.1
 Predecessor si successor
4.1
Stiintele vietii
4.2
Animale. Scheletul şi organele majore la animale (creier,
inimă, plămâni, stomac, rinichi); localizare şi roluri
Elemente intuitive privind Pământul
 Fenomene ale naturii specifice unui anotimp: Iarna
 Ce se întâmplă sub zăpadă?
 Recapitulare. Evaluare / Ameliorare. Dezvoltare
1.3
 Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj
2.2
 Materiale și instrumente
AVAP 2.3 6h
 Tehnici de lucru: pensulație, presre, modelare liberă,
2.4
decupare după contur
2.5
 Elemente de limbaj muzical
1.1  Sunetul vorbit sau cântat
1.2  Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări spaţiale
MM 1.3  Timbrul 6h
1.4  Sunete vocal- instrumentale
2.3  Sunete din mediul înconjurător

Săptămânile XXII– XXIV


 Scoala mea e curată – norme de igienă la scoală
DP 1.2  Am grijă de mine – norme de igienă personală 3h
 În tara lui Dintisor – norme de igienă orală
 Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul
CLR primăvara (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile
anotimpului: fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi
1.1
activităţi ale oamenilor)
1.2
 Literele de tipar si de mână: G g, F f, H h
1.3
 Grupurile de litere ge, gi
1.4
 Citirea textelor scurte
2.1
 Copieri. Transcrieri Dictări
2.2 21h
 Scrierea caligrafică pe liniatură tip I, plasarea datei, a titlului,
2.3
folosirea alineatelor, scrierea cu majusculă la începutul
3.1
propoziției și al titlului
3.2
 Scrierea funcţională. Invitaţia
4.1
 Scrierea imaginativă (texte de 3-5 enunţuri), pornind de la
4.3
experienţe trăite
 Recapitulare. Evaluare
8. Salutare  Ameliorare. Dezvoltare
primăvară!
Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100
Formulare de  Adunarea numerelor de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
întrebări si  Adunarea Z + Z ; ZU + Z ; ZU + U; ZU + ZU
1.4  Scăderea numerelor de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
răspunsuri 1.5  Scăderea Z – Z; ZU – Z; ZU – U; ZU – ZU
1.6  Aflarea numărului necunoscut
MEM 3.1  Proba adunării; proba scăderii 12h
4.1  Probleme care se rezolvă prin două operații
4.2 Stiintele Pământului
5.2  Transformări ale apei: solidificare, topire, evaporare,
condensare
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 6h
2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
2.4 origami
2.5
1.3;  Cântare instrumentală
2.2  Cântarea cu acompaniament
MM 2.3  Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii 6h
3.1  Jucării muzicale din materiale și obiecte refolosite
 Învăt oriunde si cu plăcere - importanta învătării pentru
DP 3.2 propria persoană 3h
 De ce învăt – Floarea învătăturii: motivele pentru care învăt
 Literele de tipar si de mână : J j, Z z
 Grupurile de litere: che, chi, ghe, ghi
1.4
 Citirea/scrierea cuvintelor ce conţin grupuri de litere
2.1
 Citirea/scrierea cuvintelor/propoziţiilor
2.2
 Citirea textelor
CLR 2.3
 Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane
2.4 35h
 Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupurile
3.1
de litere
3.2
 Scrierea functională: Scrisoarea
4.1
 Punctuaţia
4.3
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare

Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100


 Adunarea numerelor de la 0 la 100, cu trecere peste ordin
 Adunarea ZU + U; ZU + ZU
 Scăderea numerelor de la 0 la 100 cu trecere peste ordin
 Scăderea Z – U; Z –Z U; ZU – U; ZU– ZU
 Aflarea numărului necunoscut

Săptămânile XXV– XXVIII


1.4  Proba adunării; proba scăderii
1.5  Probleme care se rezolvă prin două operații
1.6 Stiintele pământului
MEM 3.1  Elemente intuitive privind Pământul 20h
4.1  Fenomene ale naturii specifice unui anotimp: Primăvara –
4.2 caracteristici, activităti specifice
5.2 Stiintele fizicii
Forme si transfer de energie
 Forme de energie: lumina, căldura, electricitatea
 Soarele - sursă de energie si căldură
9. Înfloresc  Vântul, apa, cărbunii, petrolul – sursă de energie
grădinile!  Utilizarea surselor de energie în practică
 Protejarea mediului si a resurselor planetei
Farmecul  Recapitulare. Evaluare / Ameliorare. Dezvoltare
textului
literar 1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării
2.2  Materiale și instrumente
AVAP 10h
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
2.4 tangram
 Melodia: sunete înalte-joase
1.3;  Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
2.2  Nuanţe: tare, încet, mediu
MM 10h
2.3  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: solist-cor,
3.1 lanţ, dialog
 Prietenii mei la învătătură - abilităti si atitudini de învătare
 Cum învăț mai bine – Tehnici simple de monitorizare a
achizitiilor învătării. Organizare învătării
DP 3.2 5h
 Am încredere în mine – Abilităti si atitudini de învătare.
Organizarea învătării
 Învătăm împreună – întrajutorarea în activitatea de învătare

SĂPTĂMÂNA “SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” : 18-22 APRILIE

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ: 23 APRILIE- 3 MAI


 Comunicare orală – discuţii libere despre întâmplări şi fapte
din viaţa proprie, despre universul copilăriei şi valorile proprii
1.3.
acestuia
1.4.
 Literele de tipar si de mână : X x, K k, Y y, W w, Q q
2.1
 Citirea/scrierea propoziţiilor;
2.2
CLR  Citirea textelor;
2.3.
 Punctuaţia 21h
3.1.
 Copieri, transcrieri, dictări
3.2.
10. Copilăria  Scrierea caligrafică, plasarea datei, a titlului, folosirea
3.3.
alineatelor, scrierea cu majusculă la începutul propoziției și al
4.1.
Formulare de titlului
4.2
întrebări si  Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare
răspunsuri
Figuri și corpuri geometrice
 Figuri plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc
 Corpuri geometrice: cub, cuboid, sferă, cilindru (descriere:
fețe, formă, număr)
Măsurări cu unități nonstandard și standard

Săptămânile XXX– XXXII


2.2  Măsurări pentru lungime (unități nonstandard, centimetrul,
3.1 rigla)
4.1  Măsurarea capcității (unități nonstandard, litrul)
4.2  Măsurarea timpului
MEM 12h
6.1 (ora, ziua; ora fixă, jumătatea de oră; săptămâna, luna, anul)
6.2  Măsurarea valorii
6.3 Leul și banul. Monede și bancnote
Elemente intuitive privind Pământul
 Fenomene ale naturii specifice unui anotimp: Vara –
caracteristici, activităti specifice
Stiintele fizicii
 Unde si vibratii: producerea si propagarea sunetelor
 Forte si miscare: căderea liberă a corpurilor
1.3
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării
2.1
 Materiale și instrumente
AVAP 2.3 6h
 Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după
2.4
contur, origami, cusutul nasturelui
2.5
2.1  Miscare pe muzică
2.2  Miscări sugerate de text
MM 3.1  Miscări sugerate de ritm 6h
3.2  Audiții
3.3  Audierea unor cȃntece interpretate de copii
 Meserii – Meseriile cunoscute, denumiri
 Ce stiu despre meserii – Activităti principale, unelte/
DP 3.3 3h
instrumente, loc de desfăsurare
 Meseria este brătară de aur – Explorarea meseriilor
 Comunicare orală – discuţii libere despre anotimpul vara
1.1. (lunile anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile
1.2. anotimpului: fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi
1.3. activităţi ale oamenilor)
1.4.  Recapitulare finală
2.1  Alfabetul limbii române
CLR 2.2.  Comunicarea – schimb de informaţii între oameni
Săptămânile XXXIII– XXXVI

2.3.  Cuvântul. Silaba 21h


2.4.  Sunet/litera
3.1.  Sunete şi grupuri de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi)
3.2.  Propoziţia. Textul
4.1.  Punctuaţia
11. În ciresul 4.4.  Citirea/scrierea propoziţiilor
verii  Citirea textelor
Sărbătoarea  Evaluare finală
abecedarului 1.1  Recapitulare finală
1,2  Numere naturale de la 0 la 100
1.3  Adunări şi scăderi de la 0 la 100
1.4  Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
1,5  Probă de evaluare
MEM 12h
1.6  Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii de
2.2 adunare şi/sau scădere
3.1  Corpul uman; Plante si animale; Universul, Forţe şi mişcare,
5.1 Forme şi transfer de energie
6.2  Evaluare finală
Foto-film
AVAP 1.3 Colegii mei 6h
Albumul clasei
 Audiție muzicală
1.4
 Cântarea prin diferite procedee
2.2
MM  Mișcare pe muzică 6h
3.1
 Cântarea vocală în grup și individual
3.2
 Evaluarea cântecelor învățate
 Avem nevoie unii de altii – Dezv. emotională si socială
DP 2.2 3h
 Planurile mele de vacanță – Dezv. emotională si socială