Sunteți pe pagina 1din 18

DEROGARI - AUTORIZATII

TRATAREA CERERILOR DE DEROGARE

A. DEROGARIPRODUCTIEVEGETALA:

1. Seminte si material de inmultire vegetativ


2. Perioada de conversie
3. Productie paralela

B. DEROGARIPRODUCTIEANIMALIERA:

1. Achizitia de puicute neecologice sub 3 zile/18 sapt


2. Reînnoirea sau reconstituirea efectivului cu animale neecologice
3. Utilizarea hranei neecologice pentru animale
4. Priponirea animalelor
5. Mutilarea animalelor
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. AUTORIZATIE seminte/ material de inmultire vegetativ

Art 6,(o) din 181, art. 45 din 889

In agricultura ecologica se folosesc seminte/material de inmultire vegetativ certificate


ecologic.
In cazul indisponibiltatii semintelor ecologice, se vor folosi seminte in conversie.
In cazul indisponibilitatii semintelor ecologice sau in conversie, autoritatea
competenta va emite o autorizatie pentru folosirea semintelor conventionale cu
urmatoarele conditii:
1. nicio varietate din speciile pe care utilizatorul vrea să le obțină nu este înregistrată
în baza de date;
2. niciun furnizor nu poate livra semințele sau cartofii de sămânță înainte de
perioada de însămânțare sau de plantare;
3. samanta conventionala nu este tratata cu produse altele decat cele listate in Anexa
II a Reg 889/2008;
4. samanta nu este OMG sau provenita din OMG si exista garantii Non –OMG ptr
speciile susceptibile;
5. autorizatia a fost solicitata inainte de insamantare.
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. AUTORIZATIE seminte/ material de inmultire vegetativ

Art 6,(o) din 181, art. 45 din 889

CINE ACORDA DEROGAREA PENTRU SEMINTE SI CARTOFII


DE SAMANTA?

ORGANISMUL DE INSPECTIE SI CONTROL


Deoarece autoritatea competenta (MADR) a delegat aceasta responsabilitate OIC-urilor
(formularul de acordare a autorizatiei ptr seminte F06-I101(EC)ro)
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. DEROGARE CONVERSIE

REG. CE 889/2008: art. 36&37

Autoritatea competentă poate decide să recunoască retroactiv ca


făcând parte din perioada de conversie oricare dintre perioadele anterioare în
care:
parcelele au fost suprafețe naturale sau agricole care nu au fost tratate cu
produse interzise în cadrul producției ecologice;
sunt necesare dovezi satisfăcătoare care confirmă că au fost îndeplinite
condițiile pe o perioadă de cel puțin trei ani.
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. DEROGARE CONVERSIE

Legislatie nationala: Ordinul 181/2012: Art 7 c)

OIC trebuie să solicite aprobarea unei derogări de la durata perioadei de


conversie pentru parcelele de teren, în baza solicitărilor operatorilor şi ale
verificărilor documentelor justificative, potrivit prevederilor art. 36 şi 37 din R(CE)
nr. 889/2008, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 8.

Conform Art. 36 se va acorda derogarea pentru teren destinat productiei vegetale


Conf. Art. 37 se va acorda derogarea pentru teren destinat productiei animaliere (pasuni-
ierbivore, suprafețelor în aer liber utilizate de speciile neerbivore, etc) si perioada se poate
reduce la 1 an sau la 6 luni daca terenul nu a fost supus unor tratamente interzise.
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. DEROGARE CONVERSIE

IN TIMPUL INSPECTIEI SE VA RESPECTA PROCEDURA DE DEROGARE:

•Se vor solicita documente de la autoritatile locale ce dovedesc ca nu s-au folosit


substante interzise in ultimii 3 ani;

•Se vor preleva probe de sol si se vor trimite la laborator;

•Se va evalua posibilitatea acordarii acestei derogari la fata locului. In raportul de


inspectie se va descrie detaliat starea terenului si constatarea inspectorului despre
acordarea derogarii.
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. DEROGARE CONVERSIE

Se ataseaza raportului urmatoarele documente, care vor


reprezenta dosarul pentru derogare depus la MADR:

➢ copie dupa cererea operatorului prin care solicita derogarea


(F01-I101(EC)ro)+ rezumatul parcelelor;
➢ Document justificativ de la autoritatile locale care dovedeste
ca nu au fost folositi fertilizatori sau pesticide nepermise in
ultimii 3 ani (sau 1 an in cazul pajistilor) si dupa caz ca
suprafetele nu au fost cultivate in ultimii 3 ani;
➢documentul de prelevare probe + comanda la laborator
(analizele la sol sunt obligatorii).
A. PRODUCTIE VEGETALA:
1. DEROGARE CONVERSIE

Alte informatii importante:


Art 7 (1) c) din 181/12

1. Derogarea nu se acorda de OIC ci de MADR;


2. Derogarea se acorda NUMAI PENTRU 1 AN DE CONVERSIE si
nu pentru intreaga perioada de conversie;
3. Este obligatorie prelevarea probelor de sol;
4. Este posibil ca autoritatea competenta (MADR) sa nu acorde
derogarea.
A. PRODUCTIE VEGETALA:
2. PRODUCTIE PARALELA

Art 11, 834/07 si art. 40 din 889/08

Întreaga exploatație agricolă este gestionată în conformitate cu


cerințele aplicabile producției ecologice.
Este acceptata activitatea conventionala in unitate daca exploatatia
este împărțită în unități clar separate si daca sunt implicate varietăți diferite
ce pot fi ușor diferențiate.
Conform Art 40, prin autorizatie de la OIC, un producător poate
instala unități de producție ecologică și neecologică în aceeași regiune in
urmatoarele cazuri:
A. PRODUCTIE VEGETALA:
2. PRODUCTIE PARALELA

art. 40 din 889/08

1. Culturi perene, care necesită o perioadă de cultivare de minim 3 ani, dacă


varietățile nu pot fi diferențiate cu ușurință, cu condiția îndeplinirii
următoarelor cerințe:
a. productia conventionala sa faca parte dintr-un plan de conversie
să fi fost întreprinse măsuri de separare permanentă a produselor obținute din
fiecare unitate în cauză;
b. OIC-ul trebuie să fie notificat la recoltarea fiecăruia dintre produsele
în cauză si sa se faca la cel puțin 48 de ore distanta;
c. la sfârșitul recoltării, producătorul comunică OIC-ului cantitățile
exacte recoltate din unitățile în cauză și măsurile luate pentru a separa produsele.
A. PRODUCTIE VEGETALA:
2. PRODUCTIE PARALELA

art. 40 din reg 889/08

2. Suprafețe destinate cercetărilor agricole sau activităților educaționale formale


aprobate de autoritățile competente ale statelor membre:
Cu respectarea conditiilor descrise la punctul 1).

3. Productia de semințe, material de însămânțare vegetativă și transplanturi:


Cu respectarea conditiilor descrise la punctul 1).

4. Pășuni utilizate exclusiv pentru pășunat.


B. PRODUCTIE ANIMALIERA

CE: ART. 42 889/2008, RO: Art 9 (1) e) din 181/12

1. UTILIZAREA ANIMALELOR NEECOLOGICE:

- în cazul în care un efectiv de păsări este constituit pentru prima dată, reînnoit
sau reconstituit și numărul de păsări ecologice nu este suficient, pot fi introduse
într-o unitate ecologică păsări de curte crescute neecologice, cu condiția ca
puicuțele pentru producția de ouă și păsările de curte destinate producției de
carne să aibă mai puțin de 3 zile;
- puicuțele neecologice pentru producția de ouă de cel mult 18 săptămâni pot fi
introduse într-o unitate de animale ecologice, în cazul în care puicuțele
ecologice nu sunt disponibile cu conditiile respectarii perioadei de conversie.
B. PRODUCTIE ANIMALIERA

In caz de CATASTROFE:

2. Reînnoirea sau reconstituirea efectivului cu animale neecologice:


❖în cazul în care animalele crescute prin metode ecologice nu sunt disponibile;
❖în cazul unei mortalități ridicate a animalelor cauzate de boli sau catastrophe.

3. Utilizarea hranei neecologice pentru animale:


❖în cazul în care producția furajeră se pierde;
❖daca se impun restricții, în principal în urma unor condiții meteorologice
excepționale, a unui focar de boli infecțioase, a contaminării cu substanțe toxice sau
în urma unor incendii;
❖Pasari si porci: 5% hrană proteică neecologică pentru o perioadă de 12 luni.
B. PRODUCTIE ANIMALIERA

Reg. CE 889/2008: Art 39, RO: Art 8 (1) e) din 181/12

4. PRIPONIREA ANIMALELOR

Autoritățile competente pot autoriza priponirea vitelor din


exploatațiile mici, dacă nu este posibilă îngrijirea acestora în grupuri de
dimensiuni corespunzătoare cu necesitățile lor comportamentale, cu
condiția să aibă acces la pășuni pe perioada de pășunat și de cel puțin două
ori pe săptămână să aibă acces la suprafețe în aer liber, dacă pășunatul nu
este posibil.
B. PRODUCTIE ANIMALIERA

LEGISLATIE NATIONALA: ORDINUL 181/12, Art 7, 1 (e)

PRIPONIREA ANIMALELOR

Un OIC trebuie să solicite aprobarea de derogări pentru legarea


animalelor din exploataţiile mici, în baza art. 39 din R(CE) nr. 889/2008.

Exploataţii mici: exploataţiile ce deţin un număr maxim de 20 de


capete vaci şi tauri de peste 2 ani din specia bovine.
B. PRODUCTIE ANIMALIERA

CINE ACORDA DEROGAREA PENTRU LEGAREA ANIMALELOR?

MINISTERUL AGRICULTURII
In urma revizuirii dosarului depus de OIC

Formulare:
F04-I101(EC)ro - Cerere operator - OIC priponire
F05-I101(EC)ro - Cerere OIC -MADR priponire
B. PRODUCTIE ANIMALIERA

EC: art. 18(1) din 889; RO: Art 9 (1) e) din 181/12

5. MUTILAREA ANIMALELOR

Operațiuni precum atașarea de benzi elastice pe cozile oilor,


scurtarea cozilor, tăierea dinților, a ciocurilor și a coarnelor din
motive de siguranță sau în cazul în care acestea sunt necesare
în scopul îmbunătățirii stării de sănătate, a bunăstării sau a
igienei efectivelor de animale.