Sunteți pe pagina 1din 1

CABINET MINISTRU

11 ianuarie 2021

Comunicat de presă

Măsuri privind asigurarea cadrului legal flexibil în vederea încheierii situației școlare la finalul
semestrului I

Astăzi, 11 ianuarie 2021, ministrul educației, domnul Sorin Cîmpeanu, a organizat o videoconferință
cu inspectorii școlari generali, tema principală fiind identificarea numărului de elevi aflați în
situație de risc cu privire la neîncheierea situației școlare pentru semestrul I, precum și măsurile
ce se impun în această situație.

La acest moment, conform datelor transmise de către unitățile școlare, prin intermediul ISJ-urilor
și ISMB, se estimează că un număr de cca.65.000 de elevi se află în situație de risc cu privire la
neîncheierea mediei pe semestrul I din cauza imposibilității de acces la resursele tehnologice -
factor principal, la care se adaugă și alte motive precum neparticiparea la cursuri, situații medicale
etc. Trebuie avut în vedere că, în ultimii ani, numărul elevilor care se aflau anual în această situație
era de aproximativ 15.000.

Măsurile necesare identificate până la acest moment sunt:

1. Desfășurarea de activități remediale pe parcursul semestrului al doilea, cu identificarea


surselor de finanțare pentru plata cadrelor didactice.
2. Prelungirea perioadei de încheiere a situațiilor școlare neîncheiate în semestrul I, de la
patru până la opt săptămâni de la revenirea la cursuri în semestrul al doilea.
3. Posibilitatea încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul orelor
alocate săptămânal fiecărei discipline.

BIROUL DE PRESĂ

Ministerul Educației

Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


T: + 021/405.62.00 E: cabinet@edu.gov.ro
www.edu.ro