Sunteți pe pagina 1din 5

Indicatorii competenţelor

specifice (CS) şi a Nr. Conţinuturi Nr. Data Observaţii


subcompetenţelor (S) crt. de
conform curriculumului ore
CS S
Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 9
Predare-învăţare 116
Evaluare 11
Total 136

I Numere raţionale. 9
Recapitulare şi complectări
1.1,1.6, 1.7, 1.8 1 Noţiunea de număr raţional. Mulţimea Q. Incluziunile N  Z  Q 1
1 1.1, 1.5-1.8 2 Numere zecimale. Aproximări şi rotunjiri 1
1.1, 1.5-1.8 3 Reprezentarea pe axă a numerelor raţionale. Compararea şi ordonarea 1
4 1.1, 1.4-1.8 4 Modulul numărului raţional şi proprietăţile lui 1
1.2-1.5, 1.8 5 Operaţii cu numere raţionale 1
5 1.2-1.5, 1.8 6 Ridicarea la putere cu exponent natural a numerelor raţionale 1
1.2-1.5, 1.8 7 Ecuaţii în mulţimea numerelor raţionale 1
6 1.1-1.8 8 Oră de sinteză 1
1.1-1.8 9 Evaluare sumativă nr.1: ,, Numere raționale ,, 1
8

II Numere reale 20
2.1, 2.4, 2.8, 2.10 10 Noţiune de rădăcină pătrată dintr-un număr raţional nenegativ 1
2.2, 2.4, 2.7, 2.9 11 Noţiunea de număr iraţional 1
2.4, 2.7, 2.9, 2.10 12 Calcularea rădăcinii pătrate din numere raţionale nenegative 1
2.1, 2.2, 2.4, 2.10 13 Noţiunea de număr real. Incluziunele N  Z  Q  R 1
1 2.3, 2.4, 2.7, 2.8 14 Compararea şi ordonarea numerelor reale. Reprezentarea pe axă 1
2.4, 2.5, 2.8-2.10 15 Modulul numărului real. Proprietăţi 1
4 2.4, 2.5, 2.8-2.10 16 Modulul numărului real. Proprietăţi 1
2.5-2.10 17 Adunarea, scăderea numerelor reale. Proprietăţi 1
5 2.5-2.10 18 Înmulţirea, împărţirea numerelor reale. Proprietăţi 1
2.5-2.10 19 Ridicarea la putere cu exponent natural a numerelor reale.Proprietăţi 1
6 2.1, 2.3, 2.6-2.8 20 Evaluare sumativă nr. 2: ,, Numere reale ,, 1
2.4, 2.6, 2.8-2.10 21 Operaţii cu radicali. Poprietăţi 1
8 2.4, 2.6, 2.8-2.10 22 Operaţii cu radicali. Poprietăţi 1
2.4, 2.6, 2.8-2.10 23 Ordinea efectuării operaţiilor cu numere reale 1
2.1, 2.8, 2.9, 2.10 24 Operaţii cu mulţimile N, Z, Q, R şi submulţimile lor 1
2.1, 2.8, 2.9, 2.10 25 Operaţii cu mulţimile N, Z, Q, R şi submulţimile lor 1
2.1, 2.8, 2.9, 2.10 26 Produsul cartezian al mulţimilor 1
2.1-2.10, 6.7 27 Oră de sinteză 1
1.1-1.8, 2.1-2.10, 6.7 28 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.8, 2.1-2.10, 6.7 29 Evaluare sumativă nr. 3: ,, Numere reale ,, 1

III Noţiuni geometrice 22


Recapitulare şi complectări
7.1, 7.2, 7.3 30 Puncte, drepte, plane 1
1 7.3-7.7 31 Poziții relative 1
7.1, 7.5, 7.7 32 Distanțe în plan. Congruența figurilor 1
2 7.1-7.4 33 Cercul.Discul 1
7.4, 7.8 34 Enunțuri și propoziții matematice 1
3 7.4, 7.8 35 Axiome. Teoreme. Metoda reducerii la absurd 1
7.1-7.8 36 Oră de sinteză 1
4 7.1-7.6 37 Evaluare sumativă nr. 4: ,, Noțiuni geometrice ,, 1
7.3-7.8 38 Unghi.Unghiuri opuse la vîrf 1
5 7.3-7.8 39 Măsura unghiurilor 1
7.3-7.8 40 Măsura unghiurilor 1
6 7.1-7.6 41 Bisectoarea unui unghi 1
7.1-7.6 42 Bisectoarea unui unghi 1
7
7.1-7.6 43 Triunghiul și elementele lui 1
7.1-7.6 44 Triunghiul și elementele lui 1
8
7.3-7.6, 7.8 45 Criterii de congruență a triunghiurilor oarecare 1
7.3-7.6, 7.8 46 Criterii de congruență a triunghiurilor dreptunghice 1
7.1-7.4 47 Construirea triunghiurilor 1
7.3-7.8 48 Metoda triunghiurilor congruente 1
7.1-7.8 49 Oră de sinteză 1
2.1-2.10,7.1-7.8 50 Oră de sinteză integrativă 1
2.1-2.10,7.1-7.8 51 Evaluare sumativă nr. 5: ,, Unghiuri. Triunghiuri ,, 1
IV Funcţii 16
5.1, 5.9, 5.10 52 Sistemul cartezian de coordonate în plan. Coordonatele planului 1
1 5.1, 5.9, 5.10 53 Distanţa dintre două puncte din plan 1
2 5.1-5.5, 5.10 54 Noţiunea de funcţie 1
3 5.1-5.5, 5.10 55 Moduri de definire a funcţiei 1
4 5.1-5.5, 5.10 56 Moduri de definire a funcţiei 1
5 5.1-5.5, 5.10 57 Graficul funcţiei 1
6 5.1-5.5, 5.10 58 Graficul funcţiei 1
7 5.1-5.5, 5.9, 5.10 59 Noţiunea de funcţie de gr. I. Reprezentarea grafică 1
8 5.1-5.5, 5.9, 5.10 60 Noţiunea de funcţie de gr. I. Reprezentarea grafică 1
5.2, 5.4-5.6, 5.10 61 Proprietăţile funcţiei de gr.I 1
5.2, 5.4-5.6, 5.10 62 Proprietăţile funcţiei de gr.I 1
5.1-5.5 63 Proporţionalitatea directă. Proprietăţi 1
5.1-5.5 64 Proporţionalitatea directă. Proprietăţi 1
5.1-5.5 65 Oră de sinteză 1
2.1-2.10, 5.1-5.10 66 Oră de sinteză integrativă 1
2.1-2.10, 5.1-5.10 67 Evaluare sumativă nr. 6: ,, Funcții ,, 1

V Calculul algebric 15
3.1, 3.4, 3.6 68 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere: adunarea, scăderea 1
1 3.1, 3.4, 3.6 69 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere: înmulţi., împărţirea 1
3.1, 3.4, 3.6 70 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere: ridicarea la putere 1
4 cu exponent natural
3.1, 3.4, 3.5, 3.6 71 Operaţii cu numere reale reprezentate prin litere: ordinea efectuării 1
5 operaţiilor
3.2, 3.3, 3.6 72 Desfacerea parantezelor 1
6 3.2, 3.3, 3.6 73 Formulele înmulţirii prescurtate. Factorizări 1
3.2, 3.3, 3.6 74 Formulele înmulţirii prescurtate. Factorizări 1
8 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 75 Formulele înmulţirii prescurtate:  a  b  2  a 2  2ab  b 2 1
3.1, 3.2, 3.3, 3.6 76 Formulele înmulţirii prescurtate:  a  b  2  a 2  2ab  b 2 1
3.1, 3.2, 3.3, 3.6 77 Formulele înmulţirii prescurtate:  a  b  a  b   a 2  b 2 1
Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor înmulţirii prescurtate.
3.1-3.6 78 Restrîngerea pătratului unei sume sau diferenţei 1

Simplificarea expresiilor cu ajutorul formulelor înmulţirii prescurtate.


3.1-3.6 79 Descompunerea în factori a diferenţei de pătrate 1
3.1-3.6 80 Oră de sinteză 1
3.1-3.6 81 Oră de sinteză integrativă 1
3.1-3.6 82 Evaluare sumativă nr. 7: ,, Calculul algebric ,, 1

VI Paralelism și perpendicularitate 21
Proprietăți ale triunghiurilor
7.3-7.6, 7.8 83 Drepte paralele 1
1 7.3-7.6, 7.8 84 Criterii de paralelism a dreptelor 1
7.3-7.6, 7.8 85 Criterii de paralelism a dreptelor 1
2 8.1-8.4, 8.6, 8.9, 8.10 86 Linia mijlocie în triunghi. Proprietăţi 1
7.3-7.6, 7.8 87 Drepte perpendiculare. Distanța de la un punct la o dreaptă 1
3 8.1-8.4, 8.6, 8.8-8.10 88 Mediatoarea segmentului 1
7.1-7.6 89 Proprietățile bisectoarei unghiului 1
4 7.1-7.8, 8.1-8.10 90 Oră de sinteză 1
8.1-8.5 91 Evaluare sumativă nr. 8: ,, Paralelism și perpendicularitate ,, 1
5 8.1-8.4, 8.6, 8.8- 8.10 92 Unghi exterior al triunghiului. Teorema unghiului exterior 1
8.1-8.4, 8.6, 8.8- 8.10 93 Unghi exterior al triunghiului. Teorema unghiului exterior 1
6 8.1-8.4, 8.6, 8.9, 8.10 94 Proprietăți ale liniilor importante ale triunghiului 1
8.4 - 8.10 95 Proprietăţi ale triunghiului isoscel 1
7
8.4 - 8.10 96 Proprietăţi ale triunghiului echilateral 1
8.4 - 8.10 97 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic 1
8
8.4 - 8.10 98 Proprietăţi ale triunghiului dreptunghic 1
7.3 -7.8 99 Simetria față de un punct. Proprietăți simple 1
7.3 -7.8 100 Simetria față de o dreaptă. Proprietăți simple 1
8.1-8.10 101 Oră de sinteză 1
7.1-7.8, 8.1-8.10 102 Oră de sinteză integrativă 1
7.1-7.8, 8.1-8.10 103 Evaluare sumativă nr. 9: ,, Proprietăți ale triunghiurilor ,, 1

VII Rapoarte algebrice 15


4.1, 4.4, 4.6 104 Noţiunea de raport algebric. DVA 1
1 4.1, 4.4, 4.6 105 Noţiunea de raport algebric. DVA 1
4.2-4.6 106 Amplificarea rapoartelor algebrice 1
4 4.2-4.6 107 Simplificarea rapoartelor algebrice 1
4.2-4.6 108 Adunarea fracţiilor algebrice. Proprietăţi 1
5 4.2-4.6 109 Scăderea fracţiilor algebrice 1
4.2-4.6 110 Înmulţirea fracţiilor algebrice. Proprietăţi 1
6 4.2-4.6 111 Împărţirea fracţiilor algebrice. Proprietăţi 1
4.2-4.6 112 Puterea cu exponent natural a unei fracţii algebrice. Proprietăţi 1
8 4.3-4.6 113 Expresii identic egale. Transformări identice ale expresiilor algebrice 1
4.3-4.6 114 Demonstraţia unor identităţi simple 1
4.3-4.6 115 Demonstraţia unor identităţi simple 1
4.1-4.6 116 Oră de sinteză 1
2.1-2.10, 4.1-4.6 117 Oră de sinteză integrativă 1
2.1-2.10, 4.1-4.6 118 Evaluare sumativă nr. 10: ,, Rapoarte algebrice ,, 1

VII Ecuaţii. Inecuaţii 18


6.1, 6.6 119 Noţiunea de ecuaţii cu o necunoscută 1
1 6.1-6.5 120 Ecuaţii echivalente 1
2 6.1-6.5 121 Domeniul valorilor admisibile (DVA) al ecuaţiei 1
3 6.1-6.5 122 Domeniul valorilor admisibile (DVA) al ecuaţiei 1
4 6.1-6.6 123 Ecuaţii de gr. I cu o necunoscută şi reductibilă la aceasta 1
5 6.1-6.6 124 Ecuaţii de gr. I cu o necunoscută şi reductibilă la aceasta 1
6 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 125 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor 1
7 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 126 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuaţiilor 1
8 2.3, 2.9, 2.10, 6.2, 6.7 127 Noţiunea de interval. Operaţii cu intervale 1
6.1-6.6, 6.8 128 Noţiunea de inecuaţie cu o necunoscută. Inecuaţii echivalente 1
6.1-6.6, 6.8 129 Noţiunea de inecuaţie cu o necunoscută. Inecuaţii echivalente 1
6.1-6.6, 6.8 130 Inecuaţii de gr. I şi reductibile la acestea 1
6.1-6.6, 6.8 131 Inecuaţii de gr. I şi reductibile la acestea 1
6.1-6.3, 6.5, 6.6 132 Rezolvarea unor probleme cu ajutorul inecuaţiilor 1
6.1-6.8 133 Oră de sinteză 1
2.1-2.10, 6.1-6.8 134 Oră de sinteză integrativă 1
2.1-2.10, 6.1-6.8 135 Evaluare sumativă nr. 11: ,, Ecuaţii. Inecuaţii ,, 1
2.1-2.10, 6.1-6.8 136 Analiza evaluării 1

S-ar putea să vă placă și