Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 2

UNITATEA CRT

1. Constante
Constante pentru culorile de fond şi de text

Culori de fond şi text Culori de text


Constantă simbolică Constantă Constantă simbolică Constantă
(cod) (cod)
Black (negru) 0 DarkGray (gri închis) 8
Blue (albastru) 1 LightBlue (albastru deschis) 9
Green (verde) 2 LightGreen (verde deschis) 10
Cyan (turcoaz) 3 LightCyan (turcoaz deschis) 11
Red (roşu) 4 LightRed (roşu deschis) 12
Magenta (violet) 5 LightMagenta (violet deschis) 13
Brown (maro) 6 Yellow (galben) 14
LightGray (gri deschis) 7 White (alb) 15
Blink=128; {Adunată la codul culorii se obţine afişare intermitentă}

Constante care definesc modurile text

Constantă simbolică Constantă (cod) Explicaţie


BW40 0 Adaptor color negru, rezoluţie 40 x 25
BW80 2 Adaptor color negru, rezoluţie 80 x 25
Mono 7 Adaptor monocrom negru/alb, rezoluţie 80 x 25
CO40 1 Adaptor color, rezoluţie 40 x 25
CO80 3 Adaptor color,rezoluţie 80 x 25
Font8x8 256 Adaptor EGA/VGA, 43 şi 50 linii

2. Proceduri şi funcţii
Pregătirea scrierii
Procedure AssignCrt (VAR f:TEXT);
Asignează fişierul f la dispozitivul CRT.
Procedure TextMode (Mode:WORD);
Selectează modul text.
Procedure Window (X1, Y1, X2, Y2:BYTE);
Defineşte fereastra text.
Procedure TextBackground (Color:BYTE);
Defineşte culoarea fondului.
Procedure TextColor (Color:BYTE);
Unitatea CRT

Defineşte culoarea de scriere.


Procedure HighVideo;
Defineşte atributul de intensitate mare.
Procedure LowVideo ;
Defineşte atributul de intensitate mică.
Procedure NormVideo;
Restabileşte atributele implicite.
Procedure ClrScr;
Şterge fereastra curentă.
Procedure ClrEol;
Şterge caracterele liniei curente, de la poziţia cursorului până la sfârşit.
Procedure DelLine;
Şterge linia curentă; textul este defilat în sus cu o linie.
Procedure InsLine;
Inserează o linie goală în poziţia cursorului; textul este defilat în jos cu o
linie.
Procedure GotoXY (X, Y:BYTE);
Mută cursorul pe linia Y, coloana X.
Function WhereX: BYTE;
Returnează numărul coloanei în care se găseşte cursorul.
Function WhereY: BYTE;
Returnează numărul liniei pe care se găseşte cursorul.

Programarea difuzorul intern


Procedure Sound (Hz:WORD);
Porneşte difuzorul intern, care emite un sunet continuu de frecvenţă Hz.
Procedure Delay (Ms:WORD);
Introduce o întârziere în execuţia următoarei instrucţiuni.
Procedure NoSound;
Opreşte difuzorul intern.
Lucrul cu tastatura
Function KeyPressed: BOOLEAN;
Întoarce TRUE dacă a fost apăsată o tastă.
Function ReadKey: CHAR;
Returnează codul caracterului rezultat prin apăsarea unei taste.