Sunteți pe pagina 1din 18

ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1
OVIDIU VEGHE S
Octombrie 2011
CUPRINS
1. Obiectivele unit atii de nv atare 1 1
2. Spatii vectoriale si subspatii liniare 2
2.1. Spatii vectoriale 2
2.2. Subspatii vectoriale 4
2.3. Acoperirea liniar a a unei multimi 5
3. Baze si repere. Dimensiunea unui spatiu vectorial 5
3.1. Dependent a si independent a liniar a 5
3.2. Baze si repere ale spatiilor vectoriale 6
3.3. Dimeniunea unui spatiu vectorial 7
4. Folosirea coordonatelor unui vector n spatii vectoriale de tip nit 7
4.1. Coordonatele unui vector n spatii vectoriale de dimeniune nit a 7
4.2. Modicarea coordonatelor unui vector la schimbarea reperelor 8
4.3. Rolul rangului matricei coordonatelor unor vectori 8
5. Operatii cu subspatii vectoriale 9
5.1. Suma si intersectia de subspatii vectoriale 9
5.2. Suma direct a de subspatii vectoriale 9
5.3. Operatii cu subspatii n spatii vectoriale de tip nit 10
6. Exercitii rezolvate 10
7. Test de autoevaluare 14
8. R aspunsuri si comentarii la testul de autoevaluare 15
9. Setul de exercitii nr.1 16
9.1. Tema nr.1 16
9.2. Tema nr.2 16
9.3. Tema nr.3 17
Bibliograe 18
1. Oiiic1i\iii :i1

A 1ii i i:\

A 1.ni 1
Acest material este destinat studentilor din nv at amntul economic din anul I, ID, de
la Facultatea de Cibernetic a, Statistic a si Informatic a Economic a din Academia de Studii
Economice Bucuresti.
Unitate de nv atare 1 contine, o prezentare ntr-o form a accesibil a, dar riguroas a a
notiunilor introductive privind vectorii, scalarii si spatiile vectoriale.
Sarcinile impuse n parcurgerea materialului sunt:
1
2 OVIDIU VEGHE S
- memorarea notiunilor descrise n material, descrierea lor n limbaj matematic ca si
exprimarea alternativ a a lor,
- memorarea principalelor rezultate matematice si urm arirea aplic arii lor n exercitiile
propuse,
- parcurgerea unora din titlurile privind teoria (T) recomandate n bibliograe, pentru
a recupera demonstratiile principalelor propozitii si teoreme,
- parcurgerea altor probleme rezolvate cuprinse ntr-unul din titlurile privind aplicatiile
(A) recomandate n bibliograe, pentru a identica diferite tipuri de probleme,
- autotestarea cunostintelor si deprinderilor dobndite folosind testul de autoevaluare,
urmat a de reluarea pasilor anteriori n caz de esec.
- efectuarea temei cuprins a n setul de exercitii nr.1,
- utilizarea acestor notiuni cu nc arcatura semantic a aferent a n combinatie cu limbajul
cotidian atunci cnd contextul face posibil acest lucru.
Obiectivele avute n vedere sunt:
-nsusirea limbajului specic model arii realit atii economico-sociale prin modele liniare,
-dezvoltarea capacit atii de a construi un rationament,
-dezvoltarea atentiei pentru a face conexiuni,
-dobndirea unor noi competente privind analiza unor procese sau fenomene economice
dintre cele mai diverse.
Dup a studiul acestei unit ati de nv atare, studentul va avea cunostinte despre: spatii
vectoriale, subspatii vectoriale, operatii cu subspatii vectoriale, acoperirea liniar a a unei
multimi, multime de generatori ai unui spatiu liniare, dependent a si independent a liniar a,
baze si repere n spatii vectoriale, dimensiunea unui spatiu vectorial, raporturile dintre
subspatii n spatii vectoriale de tip nit, coordonatele unui vector n spatii vectoriale de
tip nit, modicarea coordonatelor unui vector la schimbarea reperelor, rangului matricei
coordonatelor unor vectori.
Desi materialul prezent nu evidentiaz a acest aspect studentul dobndeste cunostintele de
fundamentale necesare la alte discipline ce se ocup a cu modelarea matematic a a realit atii.
2. Si. 1ii \ic1oni.ii Si ii. 1ii ii:i.ni
2.1. Spatii vectoriale. Fie K si V dou a multimi nevide.
2.1.1 Denitie Multimea K posed a o structur a de corp algebric dac a sunt denite
dou a operatii algebrice binare:
_
de adunare +
K
: KK K
de nmultire
K
: KK K
ce veric a axiomele:
corp-1: , , K, ( +
K
) +
K
= +
K
( +
K
);
corp-2: , K, +
K
= +
K
;
corp-3: 0
K
K, K, +
K
0
K
= ;
corp-4: K, () K, +
K
() = 0
K
;
corp-5: , , K, (
K
)
K
=
K
(
K
);
corp-6: 1
K
K, K,
K
1
K
= ;
corp-7: K

= K{0
K
},
1
K,
K

1
= 1
K
;
corp-8: 0
K
= 1
K
;
corp-9: , , K,
( +
K
)
K
= (
K
) +
K
(
K
) si

K
( +
K
) = (
K
) +
K
(
K
) .
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 3
Vom nota prin (K, +
K
,
K
) structura de corp a asociat a lui K. Dac a, n plus de veric a
si axioma:
corp-10: , K,
K
=
K

spunem c a K posed a o structur a de corp algebric comutativ (sau c a (K, +
K
,
K
) este o
structur a de corp comutativ).
2.1.2 Observatie Reamintim c a n orice grup se poate introduce natural o nou a o-
peratie asociat a. Astfel, n cazul nostru, se poate deni operatia de sc adere, notat a prin

K
, unde
K
= +
K
(), , K .
2.1.3 Denitie Dac a (K
1
, +
K
1
,
K
1
) si (K
2
, +
K
2
,
K
2
) indic a corpuri algebrice, o functie
f : K
1
K
2
se numeste morsm de corpuri algebrice dac a:
(1) , K
1
, f ( +
K
1
) = f () +
K
2
f (),
(2) , K
1
, f (
K
1
) = f ()
K
2
f (),
(3) f (1
K
1
) = 1
K
2
.
Dac a morsmul de corpuri f : K
1
K
2
este si bijectiv el se numeste izomorsm.
2.1.4 Propozitie Fie K un corp algebric. Sunt adev arate armatiile:
(1) K,
K
0
K
= 0
K

K
= 0
K
,
(2) K{0
K
}, nu este divizor a lui 0
K
nici la stnga, nici la dreapta,
(3) , K,
K
() = ()
K
= (
K
) ()
K
() =
K
,
(4) , , K, (
K
)
K
u =
K

K

K
,
(5) , , K,
K
(
K
) =
K

K

K
,
(6) n N{0, 1}, ,
1
, . . . ,
n
K,

K
(
1
+
K
. . . +
K

n
) = (
K

1
) +
K
. . . +
K
(
K

n
) ,
(7) n N{0, 1},
1
, . . . ,
n
, K,
(
1
+
K
. . . +
K

n
)
K
= (
1

K
) +
K
. . . +
K
(
n

K
) .
2.1.5 Denitie Spunem c a V posed a o structur a de K-spatiu vectorial (sau K-spatiu
liniar), unde K este un corp algebric, dac a sunt denite dou a operatii algebrice binare:
_
de adunare a vectorilor + : VV V
de nmultire cu scalari a vectorilor : KV V
ce veric a axiomele:
sv-1: u, v, w V, (u +v) +w = u + (v +w);
sv-2: u, v V, u +v = v +u;
sv-3: 0
V
V, u V, u + 0
V
= u;
sv-4: u V, (u) V, u + (u) = 0
V
;
sv-5: u V, 1
K
u = u;
sv-6: , K, u V, (
K
) u = ( u);
sv-7: , K, u V, ( +
K
) u = u + u;
sv-8: K, u, v V, (u +v) = u + v.
Vom nota prin (V, +, , K, +
K
,
K
) structura de spatiu vectorial a lui V. Dac a contextul
nu este ambiguu, atunci V se numeste, simplu, spatiu vectorial.
n contextul K-spatiului vectorial V, elementele multimii K se numesc scalari, iar e-
lementele multimii V se numesc vectori, operatia + se numeste operatie intern a, iar
se numeste operatie extern a spatiului vectorial. Operatiile + si sunt denumite
operatii vectoriale.
4 OVIDIU VEGHE S
2.1.6 Observatie Pentru K = R , V se numeste spa tiu vectorial real, iar pentru K = C,
V se numeste spa tiu vectorial complex. n acest context, sixpletul (V, +, , R, +
R
,
R
), res-
pectiv (V, +, , C, +
C
,
C
), indicnd structura vectorial a real a, respectiv structura vectorial a
complex a.
2.1.7 Observatie i) Operatia de sc adere a vectorilor, notat a prin , este denit a
prin
u v = u + (v), u, v V.
ii) De regul a ( u) = ( u), cu , K, u V, atunci cnd K nu este comutativ.
2.1.8 Propozitie Fie sixpletul (V, +, , K, +
K
,
K
) ce indic a un spatiu vectorial. Sunt
adev arate armatiile:
(1) K, u V, 0
V
= 0
K
u = 0
V
,
(2) Dac a K, u V, u = 0
V
si u = 0
V
, atunci = 0
K
,
(3) Dac a K, = 0
K
, u V si u = 0
V
, atunci u = 0
V
,
(4) K, u V, u = 0
V
( = 0
K
u = 0
V
),
(5) u V, (1
K
) u = u,
(6) K, u V, (u) = () u = ( u) () (u) = u,
(7) , K, u V, (
K
) u = u u,
(8) K, u, v V, (u v) = u v,
(9) n N{0, 1}, K, u
1
, . . . , u
n
V,
(u
1
+. . . +u
n
) = ( u
1
) +. . . + ( u
n
) ,
(10) n N{0, 1},
1
, . . . ,
n
K, u V,
(
1
+
K
. . . +
K

n
) u = (
1
u) +. . . + (
n
u) .
2.1.9 Observatie Notatiile pot "simplicate", n sensul urm ator: elementul neutru
la adunarea vectorilor 0
V
va notat cu 0, elementul neutru la adunarea scalarilor 0
K
va
notat tot cu 0, elementul neutru la nmultirea scalarilor 1
K
va notat cu 1. Distinctia
ntre diferitele elemente notate la fel se va face din context. n mod asem an ator
distinctia ntre diferitele operatii notate la fel se va face din context, astfel
nct structura de spatiu vectorial va notat a cu (V, +, , K, +, ), f ar a a exista pericol de
confuzie dect aparent. n mod frecvent vom nota structura de spatiu vectorial cu (V, K)
atunci cnd toate operatiile sunt considerate implicit cunoscute. Mai mult, pentru K
si u V ntelegem prin u rezultatul operatiei u.
2.1.10 Denitie Dac a (V
1
, +
V
1
,
V
1
, K, +, ) si (V
2
, +
V
2
,
V
2
, K, +, ) indic a spatii vec-
toriale (peste acelasi corp de scalari !), o functie U : V
1
V
2
se numeste K-morsm de
spatii vectoriale (sau K-aplicatie liniar a, sau K-operator liniar) dac a:
(1) x, y V
1
, U (x +
V
1
y) = U (x) +
V
2
U (y) (U este aditiv),
(2) x V
1
, K, U (
V
1
x) =
V
2
U (x) (U este omogen).
Se noteaz a cu L
K
(V
1
, V
2
) multimea tuturor K-morsmelor de spatii vectoriale dintre
(V
1
, +
V
1
,
V
1
, K, +, ) si (V
2
, +
V
2
,
V
2
, K, +, ).
Dac a K-morsmul de spatii vectoriale U : V
1
V
2
este si bijectiv el poart a denu-
mirea de K-izomorsm de spatii vectoriale. Spatiile vectoriale ntre care exist a un
K-izomorsm se numesc K-izomorfe. Se va nota acest prin V
1

=
K
V
2
(sau V
1
U

=
K
V
2
, dac a
vrem s a punem n evident a K-izomorsmul U : V
1
V
2
).
2.2. Subspatii vectoriale. 2.2.11 Denitie Fie V un K-spatiu vectorial si X V,
X = . X se numeste K-subspatiu vectorial sau K-subspatiu liniar (sau subspatiu
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 5
vectorial, dac a contextul nu este ambiguu) al lui V dac a:
i) u, v X, u +v X;
ii) K, u X, u X.
2.2.12 Observatie i) Dac a X este K-subspatiu vectorial al K-spatiului vectorial V,
atunci Xeste K-spatiu vectorial (sau echivalent (X, +, , K, +, ) este o structur a vectorial a).
ii) Are loc urm atoarea caracterizare a subspatiilor vectoriale: X este K-subspatiu vec-
torial al K-spatiului vectorial V dac a si numai dac a
u, v X, , K, avem u + v X.
2.3. Acoperirea liniar a a unei multimi. Fie V un K-spatiu vectorial.
2.3.13 Denitie Fie M V, M = .
i) Se numeste acoperirea liniar a lui M multimea
span
K
(M) = {
1
v
1
+. . . +
r
v
r
|v
1
, . . . , v
r
M,
1
, . . . ,
r
K, r N

} .
ii) Dac a u span
K
(M), atunci spunem c a u este o combinatie liniar a nit a de
elemente a lui M, iar scalarii
1
, . . . ,
r
K care fac valid a o relatie de forma
u =
1
v
1
+. . . +
r
v
r
se numesc ponderi n combinatia liniara a lui u.
iii) Spunem c a M este o multime de generatori ai spatiului V (sau M genereaz a
multimea tuturor vectorilor din V) dac a span
K
(M) = V.
2.3.14 Propozitie Fie M V, M = si G V, G = .
i) span
K
(M) este subspatiu vectorial si, n plus, M span
K
(M).
ii) Dac a X este subspatiu vectorial, atunci X = span
K
(X).
iii) Dac a M
1
M
2
V, M
1
= , atunci span
K
(M
1
) span
K
(M
2
). Mai mult,
orice supramultime, n sensul incluziunii, al unei multimi de generatori este multime de
generatori a lui V.
iv) Dac a G este o multime de generatori pentru V si v Gspan
K
({v
1
, ..., v
m
}), atunci
(G\ {v}) {v
1
, ..., v
m
} este o multime de generatori pentru V.
v) Dac a G este o multime de generatori pentru V si v G span
K
(G\ {v}), atunci
G\ {v} este sistem de generatori pentru V.
3. L.zi Si niiini. Di:i:i:i. :i i. 1i \ic1oni.i
3.1. Dependent a si independent a liniar a. Fie V un K-spatiu vectorial.
3.1.1 Denitie i) Fie {v
1
, .., v
r
} o multime de vectori din V. Aceast a multime se
numeste multime liber a sau liniar independenta sau c a este format a cu vectori
liniar independenti dac a este adev arat a urm atoarea implicatie

1
, ...,
n
K,
1
v
1
+. . . +
r
v
r
= 0
V

1
=
2
= ... =
n
= 0.
ii) Fie L V, L = (nit a sau innit a). L se numeste multime de vectori liniar
independent a dac a orice parte nit a, nevid a, a sa este liniar independent a.
iii) Fie L V, L = . Dac a aceast a multime nu este liniar independent a, atunci ea se
numeste multime legat a sau liniar dependent a.
3.1.2 Observatie Fie L V, L = o multime (nit a sau innit a) de vectori din V. Ea
este liniar dependent a dac a si numai dac a exist a o submultime nit a a sa {v
1
, .., v
r
} L
si

1
, ...,
n
K, nu toti simultan nuli, astfel nct
1
v
1
+. . . +
r
v
r
= 0
V
.
6 OVIDIU VEGHE S
3.1.3 Propozitie i) Fie v V, v = 0
V
. Atunci multimea {v} este liniar independent a.
ii) O submultime, n sensul incluziunii, a unei multimi de vectori liniar independent a
este o multime de vectori liniar independent a.
iii) Orice supramultime, n sensul incluziunii, a unei multimi liniar dependente este o
multime liniar dependent a.
iv) Orice multime de vectori care contine vectorul nul este liniar dependent a.
v) O multime de vectori este liniar dependent a dac a si numai dac a cel putin unul dintre
vectori este o combinatie liniar a nit a a unora dintre ceilalti vectori.
vi) Dac a L V, L = , cu L liniar independent a si L {v} este liniar dependent a
atunci v se poate scrie ca o combinatie liniar a nit a de vectori din L.
vii) Dac a L V, L = , cu L liniar independent a si v span
K
(L), atunci ponderile
din combinatia liniar a nit a de vectori din L a lui v sunt unice.
3.2. Baze si repere ale spatiilor vectoriale. Fie V un K-spatiu vectorial.
3.2.4 Denitie Fie B V, B = (nit a sau innit a). Multimea B se numeste baza
a K-spatiului vectorial V dac a B este att o multime de generatori pentru V ct si
o multime de vectori liniar independent a. Dac a pentru o baz a avem xat a o relatie de
ordine ntre elementele ei, atunci se va folosi sintagma reper n K-spatiul vectorial V.
3.2.5 Observatie i)ntre vectorii unei baze B nu exist a o regul a general a de indexare
a elementelor multimii B. Dac a n schimb avem n vedere o ordine de enumerare, atunci
spunem c a lucr am cu un reper. Astfel dac a B = {b
i
| i I} este o baz a, atunci (b
i
)
iI
este reperul asociat implicit index arii date de multimea ordonat a I.
ii) Se foloseste uneori denumirea de baz a Hamel dac a baza are o innitate de elemente.
3.2.6 Teorem a[caracterizarea bazelor] Fie B V, B = (nit a sau innit a). Sunt
echivalente armatiile:
(1) B este o multime liniar independent a, maximal a n sensul incluziunii;
(2) B este o multime de generatori a lui V, minimal a n sensul incluziunii;
(3) B este baz a.
3.2.7 Observatie (a) B este o multime liniar independent a maximal a, n sensul in-
cluziunii, dac a
M B, M = , M = B atunci M nu este o multime liniar independent a.
Echivalent, orice multime liniar independent a care include B este chiar egal a cu B.
(b) De asemenea, B este o multime de generatori a spatiului V minimal a, n sensul
incluziunii, dac a
M B, M = , M = B atunci M nu este o multime de generatori pentru V.
Echivalent, orice multime de generatori a lui V inclus a n B este chiar egal cu B.
3.2.8 Teorem a[fundamental a a spatiilor vectoriale] Fie V este un K-spatiu vectorial,
nenul (V ={0
V
}).
(1) Dac a L G V, L = , cu L liniar independent a si G multime de generatori
pentru V, atunci exist a B = baz a a spatiului vectorial astfel nct L B G.
(2) K-spatiul vectorial V admite o baz a.
3.2.9 Corolar[completare] Fie V este un K-spatiu vectorial, nenul. Dac a L V, L = ,
cu L liniar independent a, atunci exist a B = baz a a spatiului vectorial astfel nct L B.
3.2.10 Corolar[extragere] Fie V este un K-spatiu vectorial, nenul. Dac a G V, G = ,
cu G multime de generatori pentru V, atunci exist a B = baz a a spatiului vectorial astfel
nct B G.
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 7
3.3. Dimeniunea unui spatiu vectorial. Fie V un K-spatiu vectorial.
3.3.11 Teorem a[Steinitz] Fie L = {u
1
, u
2
, ..., u
r
} o multime de vectori liniar indepen-
dent a si G = {g
1
, g
2
, ..., g
m
} o multime de vectori generatori pentru V, unde r, m N

.
Sunt adev arate urm atoarele dou a armatii:
i) r m;
ii) putem nlocui r vectori din multimea G cu vectori din multimea L, si multimea
obtinut a este sistem de generatori al lui V.
3.3.12 Corolar Dac a V este un spatiu vectorial, nenul, nit generat, atunci V are o
baz a. Mai mult orice alt a baz a este nit a si toate bazele au acelasi num ar de elemente.
3.3.13 Teorema Fie V este un K-spatiu vectorial, nenul. ntre orice dou a baze poate
stabilit a o aplicatie bijectiv a.
3.3.14 Denitie i) Dac a K-spatiul vectorial V admite o baz a cu un num ar nit de
vectori sau K-spatiul vectorial V este
_
0
_
, el se numeste spatiu vectorial de tip nit.
Dac a K-spatiul vectorial V nu este
_
0
_
, num arul de elemente al oric arei baze se noteaz a
dim
K
V. Dac a K-spatiul vectorial V este
_
0
_
, dim
K
V, este zero.
ii) Dac a K-spatiul vectorial V admite o baz a cu un num ar innit de vectori, el se numeste
spatiu vectorial de tip innit. n acest a situatie not am dim
K
V =.
iii) dim
K
V se numeste dimensiunea K-spatiului vectorial V.
3.3.15 Exemplu 1) Pentru K-spatiul vectorial K
n
, cu n N

, multimea
E = {e
1
= (1, 0, . . . 0) , e
2
= (0, 1, . . . 0) , . . . , e
n
= (0, 0, . . . 1)}
este o baz a si, n consecint a, dim
K
K
n
= n.
2) Pentru K-spatiul vectorial M
m.n
(K), cu m, n N

, multimea
E =
_

_
e
11
=
_

_
1 0 .. 0
0 0 .. 0
.. .. .. ..
0 0 .. 0
_

_
, e
12
=
_

_
0 1 .. 0
0 0 .. 0
.. .. .. ..
0 0 .. 0
_

_
, . . . , e
mn
=
_

_
0 0 .. 0
0 0 .. 0
.. .. .. ..
0 0 .. 1
_

_
_

_
este o baz a si, n consecint a, dim
K
M
m.n
(K) = mn.
3) Pentru K-spatiul vectorial K[X], multimea
_
1, X, X
2
, . . . , X
n
, . . .
_
este liniar in-
dependent a maximal a. Pentru K-spatiul vectorial K
n
[X], cu n N

, multimea E =
_
1, X, X
2
, . . . , X
n
_
este o baz a. Rezult a dim
K
K[X] = si dim
K
K
n
[X] = n + 1.
4) Pentru spatiul vectorial real F
R
(I) = {f : I K | f- functie}, unde I este un in-
terval nesingular, multimea {1, cos (x) , sin(x) , cos (2x) , sin(2x) , . . .} este liniar indepen-
dent a nemaximal a si, n consecint a, dim
R
F
R
(I) = . De asemenea dim
R
C
R
(I) = ,
unde C
R
(I) = {f F
R
(I) | f- continu a pe I}.
4. Foioini. coono:.1iion :i \ic1on i: i. 1ii \ic1oni.ii i 1ii ii:i1
4.1. Coordonatele unui vector n spatii vectoriale de dimeniune nit a. Fie V un
K-spatiu vectorial de tip nit, n = dim
K
V N si E = (e
i
)
i=1,n
un reper al s au.
4.1.1 Lem a[bazei] Orice vector se scrie n mod unic ca o combinatie liniar a (nit a !)
de vectori ai bazei (abstractie f acnd de ordinea de nsumare a termenilor).
4.1.2 Denitie Se numeste matricea coordonatelor vectorului x V n reperul
E, notat a [x]
E
M
n.1
(K), matricea coloan a [x]
E
=
_
_
x
1
...
x
n
_
_
ale c arei elemente se veric a
relatia
x = x
1
e
1
+x
2
e
2
+... +x
n
e
n
.
Scalarii x
1
, . . . , x
n
K se numesc coordonatele lui x n reperul E.
8 OVIDIU VEGHE S
4.1.3 Observatie Lema 4.1.1 ne probeaz a unicitatea coordonatelor unui vector ntr-un
reper.
4.1.4 Lem a[schimbului] Dac a v V astfel nct [v]
E
=
_

_
a
1
.
.
.
a
k
.
.
.
a
n
_

_
, cu a
k
= 0, atunci
B = (e
1
..., e
k1
, v, e
k+1
, ..., e
n
) este un nou reper n K-spatiul vectorial V, iar coordonatele
unui vector oarecare din V se schimb a dup a urm atoarea schem a:
e
1
. . . e
i
. . . e
k
. . . e
n
v x
e
1
1 . . . 0 . . . 0 . . . 0 a
1
x
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
i
0 . . . 1 . . . 0 . . . 0 a
i
x
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
k
0 . . . 0 . . . 1 . . . 0
a
k

x
k
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
n
0 . . . 0 . . . 0 . . . 1 a
n
x
n
Pas Gauss-Jordan
=
e
1
. . . e
i
. . . e
k
. . . e
n
v x
e
1
1 . . . 0 . . . a
1
k
a
1
. . . 0 0 x
1
x
k
a
1
k
a
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
i
0 . . . 1 . . . a
1
k
a
i
. . . 0 0 x
i
x
k
a
1
k
a
i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v 0 . . . 0 . . . a
1
k
. . . 0 1 x
k
a
1
k
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e
n
0 . . . 0 . . . a
1
k
a
n
. . . 1 0 x
n
x
k
a
1
k
a
n
4.1.5 Observatie K poate corp algebric comutativ sau necomutativ.
4.2. Modicarea coordonatelor unui vector la schimbarea reperelor. Fie K un
corp algebric comutativ, V un K-spatiu vectorial de tip nit, n = dim
K
V.
4.2.6 Denitie Fie E = (e
i
)
i=1,n
si F = (f
i
)
i=1,n
dou a repere n V. Se numeste
matricea de trecere de la E la F matricea care are pe coloane coordonatele vectorilor
din F exprimati in reperul E, adic a [[f
1
]
E
. . . [f
n
]
E
].
4.2.7 Teorem a Fie E = (e
i
)
i=1,n
si F = (f
i
)
i=1,n
dou a repere. Not am prin C matricea
de trecere de la E la F, iar D matricea de trecere de la F la E. Atunci C si D sunt
nesingulare, C
1
= D si D
1
= C. n plus, [x]
E
= C [x]
F
si [x]
F
= C
1
[x]
E
, x V.
4.2.8 Observatie Este util s a retinem urm atoarea schem a de transformare
E F x
E I C = D
1
[x]
E
= C [x]
F
F D = C
1
I [x]
F
= C
1
[x]
E
4.3. Rolul rangului matricei coordonatelor unor vectori. Fie K un corp comutativ
si m, n N

.
4.3.9 Teorem a Rangul unei matrice A M
m,n
(K) este egal cu num arul maxim de
coloane (linii) ce formeaz a o multime liniar independente n K-spatiul vectorial M
m,1
(K)
(respectiv M
1.n
(K)).
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 9
4.3.10 Corolar[Criteriul privind liniar independenta] Fie K un corp algebric comuta-
tiv, V un K-spatiu vectorial de tip nit, n = dim
K
V. Consider am dat reperul B = (b
i
)
i=1,n
si multimea de vectori {v
1
, . . . , v
p
} V. Fie A =
_
[v
1
]
B
. . . [v
p
]
B

matricea care contine


pe coloane coordonatele acestor vectori n reperul B. Atunci {v
1
, . . . , v
p
} este liniar inde-
pendent a dac a si numai dac a rang A = p n.
4.3.11 Corolar[Criteriul privind sistemul de generatori] Fie K un corp algebric comuta-
tiv, V un K-spatiu vectorial de tip nit, n = dim
K
V. Consider am dat reperul B = (b
i
)
i=1,n
si multimea de vectori {v
1
, . . . , v
p
} V. Fie A =
_
[v
1
]
B
. . . [v
p
]
B

matricea care contine


pe coloane coordonatele acestor vectori n reperul B. Atunci span
K
{v
1
, . . . , v
p
} = V dac a
si numai dac a rang A = n p.
5. Oiin. 1ii c ii. 1ii \ic1oni.ii
5.1. Suma si intersectia de subspatii vectoriale. Fie V un K-spatiu vectorial.
5.1.1 Denitie Fie M, M
1
, ..., M
r
V submultimi de vectori, nevide. Denim
suma de multimi: M
1
+... +M
r
=
_
v
1
+... +v
r
| v
s
M, s = 1, r
_
,
-omotetia multimii M ( K): M = { v | v M} ,
multimea directiilor multimii M: KM = { v | K, v M} .
5.1.2 Teorem a Fie V un K-spatiu vectorial. Sunt adev arate armatiile:
i) Dac a X
s
, cu s {1, . . . , r}, sunt K-subspatii vectoriale n V, atunci X
1
+. . . +X
r
este
K-subspatiu vectorial a lui V. n plus
X
1
+. . . +X
r
= Span
K
(X
1
. . . X
r
) .
ii) Dac a X
s
, cu s I, sunt K-subspatii vectoriale n V, atunci
sI
X
s
este K-subspatiu
vectorial a lui V.
5.2. Suma direct a de subspatii vectoriale. 5.2.3 Propozitie Fie X
1
, . . ., X
r
sunt
K-subspatii vectoriale n V. Sunt echivalente armatiile:
(1) x X
1
+. . . +X
r
, ! (x
1
, . . . , x
r
) X
1
. . . X
r
astfel nct x = x
1
+... +x
r
.
(2) s {1, . . . , r}, X
s

j{1,...,r},j=s
X
j
_
= {0
V
}.
5.2.4 Denitie Fie X
1
, . . ., X
r
sunt K-subspatii vectoriale n V. Dac a
x X
1
+. . . +X
r
, ! (x
1
, . . . , x
r
) X
1
. . . X
r
astfel nct x = x
1
+... +x
r
atunci suma subspatiilor date este direct a si not am acest fapt prin
X
1
. . . X
r
= X
1
+. . . +X
r
.
5.2.5 Denitie K-subspatiile X
1
si X
2
se numesc suplementare unul celuilalt, dac a
si numai dac a V = X
1
X
2
.
5.2.6 Teorem a Orice subspatiu al unui spatiu vectorial are un subspatiu suplementar.
Dou a spatii suplementare ale aceluiasi subspatiu vectorial sunt izomorfe ntre ele.
5.2.7 Observatie i) Ne astept am ca un K-subspatiu vectorial X
1
s a admit a, n general,
mai multe K-subspatii vectoriale X
2
suplementare.
ii) V = X
1
X
2

_
X
1
+X
2
= V
X
1
X
2
= {0
V
}
.
5.2.8 Propozitie Fie X
1
, . . ., X
r
K-subspatii vectoriale n V astfel nct
V = X
1
. . . X
r
.
Dac a Y
k
X
k
este o multime de vectori liniar independent a, k = 1, r, atunci Y =
r
k=1
Y
k
este o multime de vectori liniar independent a.
10 OVIDIU VEGHE S
5.3. Operatii cu subspatii n spatii vectoriale de tip nit. Fie V un K-spatiu vec-
torial de tip nit (n = dim
K
V N).
5.3.9 Propozitie i) Dac a X
1
, X
2
sunt K-subspatii vectoriale n V astfel nct X
1
X
2
,
atunci dim
K
X
1
dim
K
X
2
dim
K
V.
ii) Fie X
1
, X
2
sunt K-subspatii vectoriale n V. Dac a X
1
X
2
si dim
K
X
1
=dim
K
X
2
,
atunci X
1
= X
2
.
iii) Orice sir monoton, n sensul incluziunii, de K-subspatii vectoriale n V este stagnant
de la un anumit rang.
5.3.10 Teorem a[Grassmann] Fie X
1
, X
2
V dou a K-subspatii vectoriale. Atunci
dim
K
(X
1
+X
2
) = dim
K
X
1
+ dim
K
X
2
dim
K
(X
1
X
2
) .
5.3.11 Corolar Fie X
1
, X
2
V dou a K-subspatii vectoriale. Dac a dim
K
X
1
+dim
K
X
2
>
n (= dim
K
V), atunci X
1
X
2
= {0
V
}.
5.3.12 Propozitie Fie X
1
, . . ., X
r
sunt K-subspatii vectoriale n V. Sunt echivalente
armatiile:
(1) V
1
= X
1
. . . X
r
.
(2) V
1
= X
1
+. . . +X
r
si dim
K
V
1
=

n
i=1
dim
K
X
i
.
5.3.13 Corolar Fie X
1
, X
2
sunt K-subspatii vectoriale n V. Sunt echivalente armati-
ile:
(1) x V
1
= X
1
+X
2
, ! (x
1
, x
2
) X
1
X
2
astfel nct x = x
1
+x
2
.
(2) V
1
= X
1
+X
2
, si X
1
X
2
= {0
V
}.
(3) V
1
= X
1
+X
2
, si dim
K
V
1
= dim
K
X
1
+ dim
K
X
2
.
5.3.14 Denitie Fie X
1
un K-subspatiu vectoriale n V. Dimensiunea suplementului
direct se mai numeste codimensiunea lui X
1
.
5.3.15 Observatie Fie X
1
un K-subspatiu vectoriale n V.
i) codim
K
X
1
= dim
K
Vdim
K
X
1
= dim
K
(V|
X
1
).
ii) Fie F = {f
1
, . . . , f
dim
K
X
1
} o baz a a lui X
1
. Conform corolarului de completare, se
poate completa F pn a la o baz a B n V, si e f
dim
K
X
1
+1
, ..., f
dim
K
V
vectorii neneuli,
ad augati lui F. Fie X
2
= span
K
({f
dim
K
X
1
+1
, ..., f
dim
K
V
}). Atunci X
2
este suplementul
direct a lui X
1
n V (V = X
1
X
2
). Vericarea acestei observatii este l asat a cititorului.
6. Lxinci 1ii nizoi\.1i
6.0.1 Exercitiu Fie F submultimea lui R
3
denit a prin
F = {(c +d, 2c, c 3d) | c, d R} .
i) Ar atati c a F este un subspatiu vectorial real a spatiului vectorial real R
3
. ii) Fie G
subspatiu vectorial real a lui R
3
denit prin
G =
_
(x, y, z) R
3
| 3x + 2y z = 0
_
.
iii) Ar atati F si G coincid ca subspatii vectoriale. iv) S a se decid a dac a v = (1, 1, 2) este
un vector din F. v) S a se verice c a F span
R
({v}) = R
3
.
Solutie. Toate calculele si rationamentele se fac n spatiul vectorial real R
3
.
i) Dac a (c + d, 2c, c 3d), (c

+ d

, 2c

, c

3d

) F, unde c, d, c

, d

R, atunci
(c + d, 2c, c 3d) +
_
c

+ d

, 2c

, c

3d

_
=
__
c + c

_
+
_
d + d

_
, 2
_
c + c

_
,
_
c + c

_
3
_
d + d

__
F,
deoarece (c + c

) , (d + d

) R.
Dac a (c + d, 2c, c 3d) F, unde c, d R, si R, atunci evident
(c + d, 2c, c 3d) = ((c) + (d) , 2 (c) , (c) 3 (d)) F,
deoarece (c) , (d) R.
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 11
ii) Dac a (x, y, z) , (x

, y

, z

) G, adic a
_
3x + 2y z = 0
3x

+ 2y

= 0
, cu x, x

, y, y

, z, z

R, atunci
3 (x + x

) + 2 (y + y

) (z + z

) = 0 si x + x

, y + y

, z + z

R. Rezult a (x + x

, y + y

, z + z

) G.
Dac a R si (x, y, z) G, adic a 3x + 2y z = 0, cu x, y, z R, atunci 3 (x) + 2 (y) (z) = 0
si x, y, z R. Rezult a (x, y, z) G.
iii) Vom c auta cte o multime de generatori att pentru subspatiu vectorial F, ct si pentru G.
F = {c (1, 2, 1) + d (1, 0, 3) | c, d R} = span
R
({v
1
, v
2
}) ,
G = {x(1, 0, 3) + y (0, 1, 2) | x, y R} = span
R
({v2, v3}) ,
unde v1 = (1, 2, 1) , v2 = (1, 0, 3) si v3 = (0, 1, 2) .
"F G" Ar at am c a v
1
, v
2
G. Acest fapt este adev arat, deoarece 3 1 + 2 2 1 = 0 si 3 1 + 2
0 (3) = 0. Dar, atunci orice combinatie liniar a (nit a) a celor doi vectori apartine lui G, pentru c a G
este subspatiu vectorial. Am demonstrat astfel incluziunea.
"G F" Ar at am c a v
2
, v
3
F. Primul vector este unul din vectorii care particip a la generarea lui
F, si deci apartine lui F. Pentru a demonstra a doua apartenet a, trebuie s a g asim c, d R astfel nct
v3 = cv1 + dv2. Suntem condusi la rezolvarea sistemului
_
_
_
c + d = 0
2c = 1
c 3d = 2.
Sistemul este compatibil, avnd unica solutie c =
1
2
, d =
1
2
. Atunci v3 =
1
2
v1
1
2
v2 F. Deoarece F este
subspatiu vectorial, rezult a c a G F.
Cele dou a incluziuni ind demonstrate rezult a F = G.
iv) Pentru a verica c a v F, trebuie s a g asim c, d R astfel nct v = cv1 + dv2. Suntem condusi la
rezolvarea sistemului
_
_
_
c + d = 1
2c = 1
c 3d = 2.
Sistemul nu este compatibil si n concluzie v / F.
v) Pentru a verica F span
R
({v}) = R
3
sau echivalent
_
F + span
R
({v}) = R
3
F span
R
({v}) = {0
V
}
, trebuie s a veric a
patru incluziuni. F span
R
({v}) {0
V
} si F + span
R
({v}) R
3
sunt evidente.
"F span
R
({v}) {0
V
}" Fie u F span
R
({v}). Atunci exist a b, c, d R astfel nct u = bv =
cv1 + dv2. Sistemul echivalent cu relatia precent a este
_
_
_
c + d b = 0
2c b = 0
c 3d 2b = 0.
Sistemul este compatibil, avnd unica solutie b = c = d = 0. Atunci u = 0
V
.
"F +span
R
({v}) R
3
" Fie u = (x, y, z) R
3
arbitrar. C aut am b, c, d R astfel nct u = bv+cv
1
+dv
2
.
Suntem condusi la rezolvarea sistemului
_
_
_
b + c + d = x
b + 2c = y
2b + c 3d = z.
Sistemul este compatibil, avnd unica solutie b = x
2
3
y +
1
3
z, c =
5
6
y
1
2
x
1
6
z, d =
1
2
x
1
6
y
1
6
z. Atunci
u = u1 + u2, unde
_
u1 =
_
x
2
3
y +
1
3
z
_
v span
R
({v})
u2 =
_
5
6
y
1
2
x
1
6
z
_
v1 +
_
1
2
x
1
6
y
1
6
z
_
v2 F.
Am vericat c a F si span
R
({v}) sunt spatii suplementare directe unul celuilalt n R
3
.
6.0.2 Exercitiu Fie E = {e
1
, e
2
, e
3
, e
4
} baza canonic a n spatiul vectorial real R
4
si
E
i
=
_
e
i
,

j{1,2,3,4}{i}
e
j
_
, i = 1, 2, 3, 4. S a se determine dim
R
span
R
(E
i
) , i = 1, 2, 3, 4
si dim
R
span
R
_

i{1,2,3,4}
E
i
_
.
Solutie. #) Baza canonic a n spatiul vectorial real R
4
este format a cu vectorii
e1 = (1, 0, 0, 0) , e2 = (0, 1, 0, 0) , e3 = (0, 0, 1, 0) , e4 = (0, 0, 0, 1) .
12 OVIDIU VEGHE S
E este o multime liniar independent a, pentru c a 1e1 + 2e2 + 3e3 + 4e4 = (0, 0, 0, 0) atrage
(1, 2, 3, 4) = (0, 0, 0, 0) ,
adic a toti scalarii
1
,
2
,
3
,
4
sunt nuli. E este multime de generatori pentru R
4
, deoarece pentru orice
(x1, x2, x3, x4) R
4
, exist a scalarii reali x1, x2, x3, x4 astfel inct (x1, x2, x3, x4) = x1e1+x2e2+x3e3+x4e4.
n exercitiile viitoare nu va mai trebui s a facem acest a vericare.
#) Evident E
1
= {(1, 0, 0, 0) , (0, 1, 1, 1)} este o multime de generatori pentru span
R
(E
1
), asa cum
rezult a din denitia spatiului generat de o multime de vectori. Vom verica c a E1 este si multime de
vectori liniar independent a. ntr-adev ar, (1, 0, 0, 0) + (0, 1, 1, 1) = (0, 0, 0, 0) cere cu necesitate = 0 si
= 0. Am probat astfel c a E
1
este o baz a n span
R
(E
1
) si n consecint a dim
R
span
R
(E
1
) = 2.
n mod asem an ator dimR span
R
(E2) = dimR span
R
(E3) = dimR span
R
(E4) = 2.
#) Fie v E1 E2 E3 E4 arbitrar. Atunci exist a scalarii a1, b1, a2, b2, a3, b3, a4, b4 astfel nct
v =
_

_
a1e1 + b1 (e2 + e3 + e4)
a
2
e
2
+ b
2
(e
1
+ e
3
+ e
4
)
a3e3 + b3 (e1 + e2 + e4)
a4e4 + b4 (e1 + e2 + e3)
.
Suntem condusi la rezolvarea sistemului
_

_
a
1
= b
2
= b
3
= b
4
a2 = b1 = b3 = b4
a3 = b1 = b2 = b4
a
4
= b
1
= b
2
= b
3
.
Sistemul este compatibil cu solutia a
1
= b
1
= a
2
= b
2
= a
3
= b
3
= a
4
= b
4
= t, t R. Rezult a
v = t (e1 + e2 + e3 + e4) = t (1, 1, 1, 1).
Concluzia este E1 E2 E3 E4 = span
R
({e1 + e2 + e3 + e4}). (A doua incluziune este trivial a.)
Vectorul e
1
+e
2
+e
3
+e
4
este nenul si atunci {e
1
+ e
2
+ e
3
+ e
4
} este o multime liniar independent a. Evi-
dent {e1 + e2 + e3 + e4} este o multime de generatori pentru span
R
({e1 + e2 + e3 + e4}), asa cum rezult a
din denitia spatiului generat de o multime de vectori. Am probat c a
dimR span
R
_

i{1,2,3,4}
Ei
_
= 1
deoarece {e1 + e2 + e3 + e4} este o baz a pentru span
R
({e1 + e2 + e3 + e4}).
6.0.3 Exercitiu Consider am spatiul vectorial real M
2
(R), multimile
S
1
=
__
1 2
1 0
_
,
_
1 1
1 1
_
,
_
2 1
0 1
_
,
_
2 2
2 2
__
,
S
2
=
__
1 2
0 1
_
,
_
2 1
3 1
_
,
_
2 4
0 2
__
si subspatiile X
1
= span
R
(S
1
), X
2
= span
R
(S
2
).
i) S a se determine dim
R
X
1
si dim
R
X
2
si cte o baz a n ecare subspatiu.
ii) S a se determine X
1
+X
2
si X
1
X
2
, dimensiunile acestor subspatii.
iii) S a se arate c a
_
0 0
0 0
_
= M
1
+M
2
cu M
1
X
1
si M
2
X
2
se poate realiza n cel
putin dou a moduri distincte.
Solutie. Consider am reperul canonic E = (E
1,1
, E
1,2
, E
2,1
, E
2,2
), unde
E1,1 =
_
1 0
0 0
_
, E1,2 =
_
0 1
0 0
_
, E2,1 =
_
0 0
1 0
_
, E2,2 =
_
0 0
0 1
_
,
n spatiul vectorial real M2 (R). Not am cu A1, A2, A3, A4 si respectiv B1, B2, B3 matricele din S1, respectiv
S
2
, n ordinea n care sunt scrise n enuntul execitiului.
i) rang

[A
1
]
E
, [A
2
]
E
, [A
3
]
E
, [A
4
]
E
_
= rang
_
_
_
_
1 1 2 2
2 1 1 2
1 1 0 2
0 1 1 2
_

_
= 3. Deoarece num arul de vectori
este 4 (= 3) vectorii A1, A2, A3, A4 sunt liniar dependenti. Num arul maxim de vectori liniar independenti
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 13
este 3. Deoarece
rang

[A
1
]
E
, [A
2
]
E
, [A
3
]
E
_
= rang
_
_
_
_
1 1 2
2 1 1
1 1 0
0 1 1
_

_
= 3 = num arul de vectori.
rezult a {A1, A2, A3} este o multime de vectori liniar independent a. Observ am c a A4 = A1 +A2 +A3. Fie
C X
1
arbitrar. Exist a
1
,
2
,
3
,
4
R astfel nct C =
1
A
1
+
2
A
2
+
3
A
3
+
4
A
4
. Atunci
C = (
1
+
4
) A
1
+ (
2
+
4
) A
2
+ (
3
+
4
) A
3
span
R
({A
1
, A
2
, A
3
}) .
Rezult a dup a un scurt rationament c a X1 = span
R
({A1, A2, A3}). Am ar atat c a {A1, A2, A3} este o
multime de generatori pentru X
1
. Rationamentul precedent justic a faptul c a (A
1
, A
2
, A
3
) este un reper
n X1 si
dimR X1 = 3.
Observ am c a B
3
= 2B
1
. {B
1
, B
2
} este o multime de vectori liniar independent a deoarece
rang

[B
1
]
E
, [B
2
]
E
_
= rang
_
_
_
_
1 2
2 1
0 3
1 1
_

_
= 2 = num arul de vectori.
Fie C X2 arbitrar. Exist a 1, 2, 3 R astfel nct C = 1B1 + 2B2 + 3B3. Atunci
C = (1 + 23) B1 + 2B2 span
R
({B1, B2}) .
Rezult a X2 = span
R
({B1, B2}). Am ar atat c a {B1, B2} este o multime de generatori pentru X2. Rationa-
mentul precedent justic a faptul c a (B1, B2) este un reper n X2 si
dimR X2 = 2.
ii-a) X1 +X2 = span
R
({A1, A2, A3}) + span
R
({B1, B2}) = span
R
({A1, A2, A3, B1, B2}).
rang

[A1]
E
, [A2]
E
, [A3]
E
, [B1]
E
, [B2]
E
_
= rang
_
_
_
_
1 1 2 1 2
2 1 1 2 1
1 1 0 0 3
0 1 1 1 1
_

_
= 4. C aut am o dependent a
liniar a a vectorilor A1, A2, A3, B1, B2. Relatia
1A1 + 2A2 + 3A3 + 4B1 + 5B2 = 0
M
2
(R)
este echivalent a cu sistemul
_

_
1 2 + 23 + 4 + 25 = 0
21 + 2 3 + 24 + 5 = 0

1
+
2
+ 3
5
= 0
2 + 3 + 4 + 5 = 0
.
Solutia 1 =
23
12
5, 2 =
13
12
5, 3 =
5
4
5, 4 =
4
3
5 scoate n evident a dependenta
B
2
=
23
12
A
1
+
13
12
A
2
+
5
4
A
3

4
3
B
1
.
Deoarece
rang

[A
1
]
E
, [A
2
]
E
, [A
3
]
E
, [B
1
]
E
_
= rang
_
_
_
_
1 1 2 1
2 1 1 2
1 1 0 0
0 1 1 1
_

_
= 4 = num arul de vectori.
rezult a {A
1
, A
2
, A
3
, B
1
} este o multime de vectori liniar independent a. Fie C X
1
+ X
2
arbitrar. Exist a
1, 2, 3, 4 R astfel nct C = 1A1 + 2A2 + 3A3 + 4B1 + 5B2. Atunci
C =
_

1
+
23
12

5
_
A
1
+
_

2
+
13
12

5
_
A
2
+
_

3
+
5
4

5
_
A
3
+
_

3

4
3

5
_
B
1
span
R
({A
1
, A
2
, A
3
, B
1
}) .
Rezult a X
1
+X
2
= span
R
({A
1
, A
2
, A
3
, B
1
}). Am ar atat c a {A
1
, A
2
, A
3
, B
1
} este o multime de generatori
pentru X1 +X2. Rationamentul precedent justic a faptul c a (A1, A2, A3, B1) este un reper n X1 +X2 si
dim
R
(X
1
+X
2
) = 4.
Mai mult, F = (A
1
, A
2
, A
3
, B
1
) este un reper si n M
2
(R), si deci X
1
+X
2
= M
2
(R).
ii-b) X1 X2 = {C M2 (R) | C X1 si C X2}
= {C M2 (R) | C = 1A1 + 2A2 + 3A3 = 4B1 + 5B2, 1, 2, 3, 4, 5 R} .
14 OVIDIU VEGHE S
Egalitatea vectorial a 1A1 +2A2 +3A3 = 4B1 +5B2 exprimat a n reperul F nseamn a 1 [A1]
F
+

2
[A
2
]
F
+
3
[A
3
]
F
=
4
[B
1
]
F
+
5
[B
2
]
F
. Suntem condusi la sistemul
_

_
1
23
12
5 = 0

2

13
12

5
= 0
3
5
4
5 = 0
4
3
5 4 = 0
ce are solutia 1 =
23
12
t, 2 =
13
12
t, 3 =
5
4
t, 4 =
4
3
t, 5 = t, cu t R. Not am D =
23
12
A1 +
13
12
A2 +
5
4
A3 =
4
3
B1 + B2 =
_
10
3
11
3
3
7
3
_
. Obtinem X1 X2 = span
R
({D}) si
dim
R
(X1 X2) = 1
deoarece D nu este matricea nul a.
Observatie. Constat am c a teorema dimensiunii a lui Grassmann
dim
K
(X1 +X2) = dim
K
X1 + dim
K
X2 dim
K
(X1 X2) .
este vericat a (4 = 3 + 2 1).
iii) Deoarece X1 X2 =
_
0
M
2
(R)
_
suma direct a X1 X2 nu este denit a. n acest a situatie cerinta
exercitiului are sens. Atunci
0
M
2
(R)
= 0
M
2
(R)
+ 0
M
2
(R)
, cu 0
M
2
(R)
X
1
si 0
M
2
(R)
X
2
0
M
2
(R)
= D + (D) , cu D X1 si D X2
sunt dou a scrieri distincte.
7. 1i1 i .1oi\.i.ni
7.0.1 Exercitiu Deniti notiunile: i) spatiu vectorial; ii) sum a direct a de subspatii
vectoriale; iii) baz a a unui spatiu vectorial; iv) codimensiunea unui subspatiu vectorial; v)
matricea de trecere de la un reper la altul.
7.0.2 Exercitiu Enuntati propriet atile: i) acoperirii liniare a unei multimi; ii) mul-
timilor de generatori pentru un spatiu vectorial; iii) multimilor liniar independente; iv)
principalele rezultate privind subspatiile spatiilor vectoriale de tip nit; v) consecintele
teoremei rangului.
7.0.3 Exercitiu S a se demonstreze lema schimbului.
7.0.4 Exercitiu Se dau vectorii a
1
= (1, 1, 2), a
2
= (1, 1, 1), a
3
= (1, 3, 3), a
4
=
(2, 8, 1) n spatiul vectorial real R
3
. i) S a se determine span
R
(A), unde A = {a
1
, a
2
, a
3
, a
4
},
si dim
R
span
R
(A). ii) Ar atati c a v = (2, 6, 0) span
R
(A) si determinati matricea coordo-
natelor vectorului v ntr-un reper al spatiului span
R
(A) format dintr-o selectie de vectori
din multimea A.
7.0.5 Exercitiu Fie F submultimea lui R
2
[X] denit a prin
F =
_
(m+n) X
2
+ 2mX + (m3n) | m, n R
_
.
i) Ar atati c a F este un subspatiu vectorial real a spatiului vectorial real R
2
[X]. ii) Fie G
subspatiu vectorial real a lui R
2
[X] denit prin
G =
_
aX
2
+bX +c R
2
[X] | 3a + 2b c = 0
_
.
iii) Ar atati F si G coincid ca subspatii vectoriale. iv) S a se decid a dac a P = X
2
+X + 2
este un polinom din F. v) S a se verice c a F span
R
({P}) = R
2
[X].
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 15
8. I

Ai:ni Si co:i:1.nii i. 1i1i i .1oi\.i.ni


n rezolvarea testului trebuie s a tinem cont c a solutiile propuse trebuie s a e clare,
corecte si complete.
Exercitiul 7.0.1.
Solutie. Este vorba de denitiile i) 2.1.5; ii) 5.2.4; iii) 3.2.4; iv) 5.3.14; v) 4.2.6.
Exercitiul 7.0.2.
Solutie. Este vorba de denitiile i) 2.3.14-primele trei armatii; ii) 2.3.14-ultimele trei armatii; iii)
8. Pentru ii) si iii) ad aug am si teorema 3.2.6; iv) Este vorba urm atoarele rezultate 5.3.9, 5.3.10, 5.3.12,
5.3.13; v) 4.3.10 si 4.3.11.
Exercitiul 7.0.3.
Solutie. Din datele problemei
v = a
1
e
1
+ . . . + a
i
e
i
+ . . . + a
k
e
k
+ . . . + a
n
e
n
,
cu ak = 0. Rezult a
e
k
= a
1
k
v +

i{1,...,n},i=k
(a
1
k
ai)ei
Vom demonstra c a multimea de vectori a lui B este o multime de vectori liniar independent a. Fie

1
e1 + . . . +
i
ei + . . . +
k
v + . . . +
n
en = 0
V
.
nlocuim v cu expresia de mai sus si obtinem
(
1
+
k
a
1
) e
1
+ . . . (
i
+
k
a
i
) e
i
+ . . . + (
k
a
k
) e
k
+ . . . + (
n
+
k
a
n
) e
n
= 0
V
.
Deoarece E este liniar lindependent a rezult a
_

i
+
k
ai = 0, i = k

k
a
k
= 0 unde a
k
= 0.
Tragem concluzia c a
_

i
= 0, i = k

k
= 0
,
adic a toti scalarii sunt nuli.
Vom demonstra c a multimea de vectori a lui B este o multime de vectori ce generez a pe V. Fie x V
arbitrar. Deoarece span
K
(B) = V, atunci
x = x1e1 + . . . + x
k
e
k
+ . . . + xnen
=

i{1,...,n},i=k
xiei +
_
x
k
a
1
k
_
v +

i{1,...,n},i=k
(x
k
a
1
k
ai)ei
=
_
x
k
a
1
k
_
v +

i{1,...,n},i=k
(xi x
k
a
1
k
ai)ei.
Exercitiul 7.0.4.
Solutie. i) Pentru nceput, calcul am
rang

[a1]
E
, [a2]
E
, [a3]
E
, [a4]
E
_
= rang
_
_
1 1 1 2
1 1 3 8
2 1 3 1
_
_
= 2.
Deoarece num arul de vectori este 4 (= 2) vectorii a1, a2, a3, a4 sunt liniar dependenti. Num arul maxim
de vectori liniar independenti este 2. Facem o alegere si relu am calculul:
rang

[a
1
]
E
, [a
2
]
E
_
= rang
_
_
1 1
1 1
2 1
_
_
= 2 = num arul de vectori.
Rezult a {a1, a2} este o multime de vectori liniar independent a.
C aut am constantele reale , , , pentru care a
3
= a
1
+ a
2
si a
4
= a
1
+ a
2
. Pentru acesta avem
de rezolvat sistemele
_
_
_
+ = 1
+ = 3
2 + = 3
si
_
_
_
+ = 2
+ = 8
2 + = 1
.
Obtinem solutiile = 2, = 1, = 3, = 5. Rezult a a3 = 2a1 a2 si a4 = 3a1 + 5a2.
Fie u span
R
(A) arbitrar. Exist a 1, 2, 3, 4 R astfel nct u = 1a1 + 2a2 + 3a3 + 4a4. Atunci
u = (1 + 23 34) a1 + (2 3 + 54) a2 span
R
({a1, a2}) .
16 OVIDIU VEGHE S
Am ar atat c a span
R
(A) span
R
({a1, a2}). Deoarece incluziunea span
R
(A) span
R
({a1, a2}) este evi-
dent a rezult a span
R
(A) = span
R
({a
1
, a
2
}). Am ar atat c a {a
1
, a
2
} este o multime de generatori pentru
span
R
(A).
Rationamentul precedent justic a faptul c a B = (a1, a2) este un reper n span
R
(A) si
dim
R
span
R
(A) = 2.
ii) Complet am reperul B = (a
1
, a
2
) din span
R
(A) la reperul B
1
= (a
1
, a
2
, e
3
) din R
3
(altenative de
justicare sunt l asate cititorului). Fie C matricea de trecere de la E la B1. Atunci C =
_
_
1 1 0
1 1 0
2 1 1
_
_
si [v]
B
1
= C
1
[v]
E
=
_
_
1
2
1
2
0
1
2
1
2
0
3
2
1
2
1
_
_
_
_
2
6
0
_
_
=
_
_
2
4
0
_
_
(conform teoremei privind modicarea coordo-
natelor unui vector la schimbarea reperelor). R aspunsul solicitat este [v]
B
=
_
2
4
_
(fapt echivalent cu
v = 2a1 + 4a2).
Exercitiul 7.0.5.
Solutie. Similitudinea cu primul exercitiu rezolvat este evident a. i),ii),iii),v) R aspunsurile sunt ar-
mative si se justic a r aspunsurile. iv) R aspunsul este negativ si se justic a.
9. Si1i i ixinci 1ii :n.1
9.1. Tema nr.1. 9.1.1 Exercitiu i) Fie V un spatiu vectorial real si
C
V = VV. Denim
operatiile
+ :
C
V
C
V
C
V, (x
1
, y
1
) + (x
2
, y
2
) = (x
1
+x
2
, y
1
+y
2
)
: C
C
V
C
V, ( +i) (x, y) = (x y, x +y) .
S a se arate c a
C
V este spatiu vectorial complex (se numeste complexicatul spatiului
vectorial real V). n plus,
C
R
n
= C
n
.
ii) Fie V un spatiu vectorial complex si
R
V = V. Denim operatiile de + prin
preluarea operatiei din V, iar este restrictia nmultirii vectorilor din V cu scalari reali.
S a se arate c a
R
V este spatiu vectorial real (se numeste trecerea n real a spatiului
vectorial complex V). n plus,
R
C
n
= R
2n
.
9.1.2 Exercitiu i) Determinati dim
Q
R, dim
R
R, dim
R
R
n
, dim
C
C
n
, dim
R
C
n
.
ii) Dac a dim
R
V = n N

, atunci dim
C
C
V = n.
iii) Dac a dim
C
V = n N

, atunci dim
R
R
V = 2n.
9.1.3 Exercitiu S a se determine acoperirea liniar a a multimii A =
_
1,

2
_
n Q-spatiul
vectorial R si R-spatiul vectorial R. Apartine
3

2 acestei acoperiri?
9.1.4 Exercitiu G asiti dimensiunea si o baz a pentru
span
R
__
X
6
+X
4
, X
6
+ 3X
4
X, X
6
2X
4
+X, X
6
4X
4
+ 2X
__
.
9.1.5 Exercitiu Ar atati c a multimea tuturor solutiilor unui sistem liniar si omogen
de n ecuatii cu n necunoscute este un subspatiu vectorial a lui spatiului vectorial real
M
n.1
(R). Aati dimensiunea sa.
9.2. Tema nr.2. 9.2.6 Exercitiu Fie E = (e
1
, e
2,
e
3
) un reper n K-spatiul vectorial V
si vectorul x = e
1
2e
2
+ 3e
3
.
i) Determinati [x]
F
matricea coordonatelor vectorului x n reperul F = (f
1
, f
2
, f
3
), unde
f
1
= e
1
, f
2
= 2e
1
+e
2
, f
3
= e
1
2e
2
+e
3
.
ii) Determinati [x]
G
matricea coordonatelor vectorului x n reperul G = (g
1
, g
2
, g
3
),
unde g
1
= e
1
+e
2
, g
2
= e
2
+e
3
, g
3
= e
3
+e
1
.
iii) Care este leg atura dintre matricele [x]
F
si [x]
G
?
ALGEBR

A LINIAR

A - UNITATEA DE NV

A TARE 1 17
9.2.7 Exercitiu Se consider a vectorii a
1
= (1, 0, 0, 1), a
2
= (2, 1, 1, 0), a
3
= (1, 1, 1, 1),
a
4
= (1, 2, 3, 4), a
5
= (0, 1, 2, 3) n spatiul vectorial real R
4
. i) S a se determine dimensiunea
si o baz a n spatiul generat de vectorii a
1
, a
2
, a
3
, a
4
, a
5
. ii) Determinati coordonatele
acestor vectori ntr-un reper construit din baza determinat a anterior. iii) n cte moduri
putem alege o baz a n span
R
({a
1
, a
2
, a
3
, a
4
, a
5
}) format a doar dintre vectorii a
1
, a
2
, a
3
,
a
4
, a
5
. iv) Completati baza, determinat a la primul punct, la o baz a n R
4
.
9.2.8 Exercitiu Fie spatiul vectorial real M
3
(R). Folosind lema schimbului s a se:
a) rezolve sistemul
_
_
_
4x
1
+ 3x
2
+ 3x
3
= 6
3x
1
+ 2x
2
+x
3
= 8
10x
1
+ 7x
2
+ 5x
3
= 22
; b) inverseze matricea
_
_
2 3 1
1 2 1
1 1 2
_
_
.
9.2.9 Exercitiu Determinati dac a vectorii w
1
, w
2
w
3
, w
4
pot exprimati ca si combi-
natii liniare, n spatiul vectorial real R
3
, ale vectorilor v
1
, v
2
, v
3
, unde
v
1
= (1, 1, 1) , v
2
= (1, 0, 1) , v
3
= (1, 3, 5) ,
w
1
= (1, 2, 3) , w
2
= (0, 1, 2) , w
3
= (3, 4, 5) , w
4
= (4, 6, 8) .
Putem arma ceva despre span
R
({v
1
, v
2
, v
3
}) si span
R
({w
1
, w
2
, w
3
, w
4
}), bazndu-ne pe
aceste veric ari?
9.2.10 Exercitiu n spatiul vectorial real R
4
s a se consider a vectorii v
1
= (2, 3, 1, 0),
v
2
= (3, 4, 0, 2), v
3
= (2, 1, 5, 8), v
4
= (1, 1, 1, 2). i) S a se arate c a span
R
({v
1
, v
2
}) =
span
R
({v
3
, v
4
}). ii) S a se determine span
R
__
nv
1
+n
2
v
2
| n N

__
.
9.3. Tema nr.3. 9.3.11 Exercitiu Fie V un K-spatiu vectorial. Fie M V, M = .
Atunci
span
K
(M) =
XM, X este K-subspatiu vectorial
X.
9.3.12 Exercitiu n spatiul vectorial real R
3
se consider a vectorii
v
1
= (2, 1, 0) , v
2
= (1, 2, 3) , v
3
= (5, 2, 1) ,
w
1
= (1, 1, 2) , w
2
= (1, 3, 0) , w
3
= (2, 0, 3) .
Fie X
1
= span
R
({v
1
, v
2
, v
3
}) si X
2
= span
R
({w
1
, w
2
, w
3
}). i) Determinati X
1
+ X
2
. ii)
Determinati X
1
X
2
. iii) G asiti dou a descompuneri distincte a lui u = (1, 0, 1) ca sum a
de vectori din X
1
si X
2
.
9.3.13 Exercitiu Consider am spatiul vectorial real R
4
, multimile
S
1
= {(2, 1, 0, 1) , (2, 1, 1, 1) , (1, 1, 1, 2)} ,
S
2
= {(1, 1, 2, 1) , (0, 1, 1, 2) , (0, 1, 1, 2)}
si subspatiile X
1
= span
R
(S
1
), X
2
= span
R
(S
2
).
i) S a se g aseasc a cte o baz a n subspatiile X
1
+X
2
si X
1
X
2
.
ii) S a se arate c a vectorul v = (1, 0, 1, 1) se poate descompune n cel putin dou a moduri
distincte ca sum a de vectori a celor dou a spatii.
9.3.14 Exercitiu S a se demonstreze teorema lui Grassmann.
9.3.15 Exercitiu i) Fie V un K-spatiul vectorial, nenul, de dimensiune nit a. Dac a
X este un K-subspatiu vectorial a lui V, s a se indice o modalitate de construire a unui
suplement direct a lui X n V.
ii) Se consider a vectorii a
1
= (1, 0, 0, 1), a
2
= (2, 1, 1, 0), a
3
= (1, 1, 1, 1), a
4
=
(1, 2, 3, 4), a
5
= (0, 1, 2, 3) n spatiul vectorial real R
4
. Construiti un suplement direct
pentru span
R
({a
1
, a
2
, a
3
, a
4
, a
5
}) n R
4
.
18 OVIDIU VEGHE S
Bibliograe
[1] G. Cenus a si colectiv catedr a. Matematici pentru economi sti. Ed.CISION, Bucuresti, 2000. T
[2] G. Cenus a si colectiv catedr a. Matematici pentru economi sti. Culegere de probleme. Ed.CISION, Bu-
curesti, 2001. A
[3] Colectiv catedr a. Matematici aplicate n economie. Ed.ASE, 1990. T
[4] S.H. Friedberg, A.J. Insel. Linear Algebra. Printice Hall, 2003. T
[5] R. Serban (coord.) si colectiv catedr a. Culegere de probleme de algebra liniara. Ed.ASE, 1986. A
[6] C. Necul aescu, O. Veghes. Introducere n algebra liniara. Ed.ASE, 2005. T
[7] A. Toma. Algebra liniara. Culegere de probleme. Ed.Economica, 2002. A
[8] G. Cenus a, I.S acuiu, V.Burlacu. Matematici. Curs pentru studen tii din anul I de la specializarea:
Planicare si Cibernetica Economica. Ed.ASE, 1986. T
[9] G. Cenus a, R. Serban, C. Raischi. Matematici pentru economisti. Curs n format digital. Capitolul 1.
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=21&idb=11 . T
[10] C. Necul aescu, O. Veghes. Introducere n algebra liniara. Curs n format digital. Capitolul 1,2,3.
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=362&idb=11 . T

S-ar putea să vă placă și