Sunteți pe pagina 1din 77

Achitare datorie furnizor 404 → 5121,

Achiziție utilaj, plata ulterior 2131 → 404,

Scoatere din evidență utilaj 2813 → 2131,

Amortizare utilaj 6811 → 2813

Înregistrare factură energie 605 → 401,

Înregistrare salarii datorate 641 → 421,

Scoatere din evidență construcție 2812 → 212,

Consum materiale 6028 → 3028,

Înregisrare obținere construcție 212 → 722,

Amortizare construcție 6811 → 2812

Activele imobilizate se prezintă în bilanț la: valoarea contabilă 

Metoda prin care se amortizează 50% din cost (valoarea de intrare) în primul an este: amortizarea accelerată 

Care dintre următoarele NU reprezintă o metodă de amortizare acceptată în România: amortizarea


progresivă

Amortizarea reprezintă:  alocarea sistematică a costului (valorii amortizabile) a unui activ pe toată durata
de utilizare

Costul (valoare de intrare a) activelor imobilizate nu se poate modifica, de regulă, datorită aplicării
principiului: costului istoric

Metoda care presupune folosirea unui multiplicator pentru determinarea ratei de amortizare este:
amortizarea degresivă

Care dintre următoarele NU se amortizează: Terenurile

Pentru SC TEST SRL înregistrați următoarele operațiuni:


1. 11.10.2018 achiziţie teren(cf. Factura) 50000 lei.
2. 18.10.2018 se achită, prin virament bancar, (cf. OP şi Extras de cont) datoria faţă de furnizorul terenului.
3. Oct-Dec o firmă efectuează  lucrări de desecare a terenului în valoare de 4800 lei (cf. Factura din
18.12).
4. Durata de utilizare este de 4 ani, metoda de amortizare utilizată fiind cea liniară (amortizare lunară)
5. 15.01.2022 (după 3 ani) terenul şi amenajarea sunt vândute, p. vz: 60000 lei.
//Nu folosiți separator de mii (așa DA 50000, așa NU 50.000)

Op Data Doc Explicaţia Debitoare Creditoare SUME

Achiziție teren
2111 Teren 404 Fz imob 50000

1 11.10.’18 Factura+

2 18.10.’18
OP+Extr Achitare datorie
furnizor
404 Fz imob 5121 Ct banca 50000
as

3 18.12’18 Factură+   2112 Amen ter 404 Fz imob 4800


Amortizare
lunară (timp de
6811 Ch am 2811 Amort amen 100

4 36luni NC 36 luni)
 

Vânzare teren
şi amenajare
461 Deb div 7583 Ven din A 60000
5.1 Ian.2022 Factură
cedate
Scoatere din
evidenţă teren
6583 Ch cu A 2111 Teren 50000
5.2 Dec 2021 NC
cedate

5.3 Dec 2021 NC


Scoatere din
evidenţă
%
2112 Amen ter 4800

amenajare

       Amortizarea
2811 Amort amen 3600

 Val contabila
6583 Ch cu A 1200
     
cedate
1. Reevaluarea imobilizarilor corporale se face de regula:
a. de evaluatori autorizati, independenti;

2. Care dintre elementele urmatoare nu corespunde definitiei unui activ corporal sau financiar?
a. creantele fata de clienti;
b. titlurile de plasament;
c. disponibilul in banca;
d. stocurile de marfuri;
e. cheltuielile de constituire;

Raspuns corect: e).

3. La o societate comerciala, capitalul social este de 150.000 lei, rezervele de 30.000 lei, numarul de actiuni de
60.000; valoarea nominala a unei actiuni este de 2,5 lei. Se hotaraste reducerea capitalului social cu 30% prin
reducerea valorii nominale a actiunilor. Cum se inregistreaza micsorarea capitalului social si plata sumelor
atribuite actionarilor, prin virament, referitoare la aceasta reducere?
a. = 5121 45.000
b. = 5121 45.000
c. = 456 45.000
d. = 456 45.000

= 5121 45.000

e. 5121 = 456 45.000

= 1012 45.000

Raspuns corect: d).

Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei, prin amortizari si ajustari pentru
depreciere, care din afirmatiile urmatoare este corecta?

a. amortizarea si ajustarile pentru depreciere nu afecteaza rezultatul perioadei;


b. amortizarea si ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
c. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;
d. amortizarea diminueaza iar ajustarile pentru depreciere diminueaza, sau, prin reluare,
majoreaza rezultatele perioadei;
e. amortizarea diminueaza sau mareste, iar ajustarile pentru depreciere maresc rezultatele perioadei;

Raspuns corect: d).

5. Intr-o economie dominata de inflatie, care din metodele de evaluare a stocurilor iesite din gestiune
corespunde principiului prudentei?
a. pretul ultimului lot intrat;
b. pretul primului lot intrat;
c. costul mediu ponderat;
d. pretul identificat la intrare al lotului iesit;
e. pretul prestabilit +/-diferente de pret;

Raspuns corect: a).

6. Indicati inregistrarea corecta privind cumpararea de marfuri de la furnizori, costul marfurilor fiind 5.000 lei,
cheltuieli de transport de 100 lei, T.V.A. 19%. Evidenta marfurilor se tine la cost de achizitie (costul marfurilor
plus cheltuielile de transport), conform metodei inventarului intermitent (inregistrarea operațiunilor prin
conturile de cheltuieli):

a. = 401 6.069

5.100

969
b. = 401 6.069

5.000

100

c. = 401 6.069

5.100

969

d. = 401 6.069

5.000

100

e. = 401 6.069

5.000

100

969

Raspuns corect: c).

7. Care din urmatoarele pozitii de cheltuieli nu antreneaza fluxuri de trezorerie in cursul exercitiului?
a. cheltuieli privind amortizarile si ajustarile pentru depreciere;
b. cheltuieli privind prestatiile efectuate de terti;
c. cheltuieli de personal, cu asigurarile sociale si protectia sociala;
d. cheltuieli cu impozitele si taxele;
e. cheltuieli cu stocurile achizitionate;

Raspuns corect: a).

8. La ce cost (pret) poate fi evaluata productia in curs de executie?


a. cost efectiv de productie, cost efectiv de achizitie;
b. cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de productie;
c. cost prestabilit de achizitie, cost efectiv de achizitie;
d. cost efectiv de productie, pret de vanzare;
e. cost efectiv de productie;

Raspuns corect: e).

9. Care este modul de inregistrare a costului de achizitie in vama a unor materii prime, pe baza datelor: valoare
externa FOB 9.000 $, cheltuieli de transport extern nefacturate 1.000 $, taxa vamala 15%, cursul dolarului
3,2 lei/$:
a. = 401 32.000

b. 301 = 401 28.800

= 408 3.200

c. 301 = 401 32.000

= % 8.000
408 3.200

d. 301 = % 36.320

28.800

3.200

e. 301 = % 36.800

401 28.800

408 3.200

446 4.800

Raspuns corect: e).

10. Se cunosc urmatoarele date privind taxa pe valoarea adaugata: T.V.A. de recuperat, 900 lei; T.V.A.
deductibila din perioada curenta, 2.500 lei; T.V.A. colectata perioada curenta, 3.700 lei; T.V.A. neexigibila
perioada curenta debit, 200 lei. Care sunt inregistrarile contabile si sumele aferente privind regularizarea
T.V.A. la sfarsitul perioadei?
a. 4427 = 4426 2.500

4427 = 4423 1.200

b. 4427 = 4426 2.500

4427 = 4424 300

4427 = 4423 300

c. 4427 = 4426 2.500

4427 = 4423 1.200

4423 = 4424 900

d. 4426 = 4428 200

4427 = 4426 2.700

4427 = 4423 1.000

e. 4426 = 4428 200

4427 = 4426 2.700

4427 = 4423 1.000

4423 = 4424 900

Raspuns corect: c).

11. Formula contabila 5121 (Conturi la banci in lei) = 4111 (Clienți) poate avea urmatoarea explicație:
a. Primirea de bani de la asociați;
b. Plata unei sume catre un client;
c. Incasarea unei sume de la un client prin contul de disponibil;
d. Incasarea dividendelor de la o persoana juridica;
e. Plata unui furnizor.

Raspuns corect: c).

12. Factura de platit unui furnizor are o valoare nominala de 30.000 $ la un curs de 3,0 lei/$. Plata facturii are loc
prin banca, la un curs de 3,21 lei/$. Care este inregistrarea contabila corecta?
a. 401 = % 96.300

5124 90.000

765 6.300

b. 401 = 5121 96.300

c. 401 = 5124 90.000

d. = 5124 96.300

e. = 5124 96.300

90.000

6.300

Raspuns corect: e).

13. La inchiderea exercitiului, o societate comerciala are creante in valuta de 2.500 $ evaluate la un curs de 3,0
lei/$ si datorii in valuta de 1.500 $ evaluate la un curs de 3,1 lei/$. Cursul de schimb la inchiderea exercitiului
este de 3,2 lei/$. Care sunt inregistrarile contabile care se impun?
a. 4111 = 765 500

665 = 401 150

b. 4111 = 665 500

665 = 401 100

c. 765 = 4111 500

665 = 401 150

d. 665 = 4111 500

665 = 401 150

e. 4111 = 665 500

665 = 401 150

Raspuns corect: a).

Care este inregistrarea corecta pentru compensarea unor creante si datorii comerciale reciproce in suma de 230
lei?

a. 462 = 461 230


b. 4511 = 461 230
c. 401 = 4111 230
d. 419 = 461 230
e. 462 = 409 230

Raspuns corect: c).

15. Cum se inregistreaza impozitul retinut din drepturile sociale ale salariatilor in suma de 800 lei?
a. 6458 = 444 800
b. 6451 = 4311 800
c. 444 = 5121 800
d. 4311 = 423 800
e. 423 = 444 800

Raspuns corect: e).

16. Decontarea unei facturi a furnizorului de utilaje printr-un efect de comert in suma de 87.000 lei, in
contabilitatea trasului (platitorului) se inregistreaza:
a. 401 = 403 87.000
b. 401 = 413 87.000
c. 401 = 405 87.000
d. 404 = 405 87.000
e. 404 = 403 87.000

Raspuns corect: d).

17. De la banca se contracteaza si primeste un credit bancar pe termen scurt in suma de 50.000 lei, dobanda
calculata fiind de 8.000 lei. Care este inregistrarea corecta privind contractarea imprumutului si evidentierea
dobanzii?

a. 5121 = 5191 50.000

666 = 5198 8.000

b. 5124 = 5191 50.000

666 = 5198 8.000

c. 5121 = 1621 50.000

666 = 1682 8.000

d. 5121 = 167 50.000

666 = 1687 8.000

e. 5311 = 5191 50.000

666 = 5198 8.000

Raspuns corect: a).

18. La cererea unui furnizor se deschide din disponibilul de la banca un acreditiv in suma de 20.000 lei, din care
se plateste o factura in valoare de 12.000 lei. Care este inregistrarea corecta a operatiunilor?

a. 5412 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

401 = 5412 12.000

b. 5411 = 581 20.000


581 = 5121 20.000

401 = 5411 12.000

c. 5411 = 5811 20.000

581 = 5121 20.000

301 = 5411 12.000

d. 5411 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

607 = 5411 12.000

e. 5411 = 581 20.000

581 = 5121 20.000

Raspuns corect: b).

19. Un avans de trezorerie de 5.000 lei, acordat de casierie unui angajat, se justifica astfel: cheltuieli de transport
650 lei, diurna 350 lei, piese de schimb cumparate si depozitate 2.000 lei, plus T.V.A. 380 lei. Diferenta de
avans se depune la casierie. Cum se inregistreaza justificarea avansului?
a. 4281 = 5311 5.000

531 = 4282 1.560

b. = 4282 5.000

2.000

1.000

2.000

c. = 542 5.000

2.000

380

1.620

d. = 461 5.000

2.000

380

1.000

1.620

e. = 5121 5.000

% = 542 5.000
3.380

1.620

Raspuns corect: c).

20. Cum se inregistreaza un minus de casa de 27 lei constatat la verificarea casieriei si imputat casierului?
a. 668 = 5311 27
b. 4282 = 5311 27
c. 7581 = 5311 27
d. 6588 = 5311 27
e. 461 = 5311 27

Raspuns corect: b).

21. Cum se inregistreaza un plus de casa de 250 lei constatat la verificarea casieriei?
a. = 668 250
b. 5311 = 4282 250
c. 5311 = 771 250
d. 5311 = 7588 250
e. 5311 = 768 250

Raspuns corect: e).

22. Care din relatiile de calcul ale activului net contabil este corecta?
a. capitaluri proprii + provizioane;
b. capitalurile proprii + datorii;
c. activ bilantier – active fictive – datorii;
d. capitaluri proprii + datorii pe termen lung;
e. activ bilantier + posturi de regularizare – datorii;

Raspuns corect: c).

23. Cheltuielile cu reparatiile curente executate la imobilizarile corporale se cuprind in:


a. cheltuieli de dezvoltare;
b. cheltuieli de constituire;
c. cheltuieli de exploatare;
d. cheltuieli finaciare;
e. cheltuieli cu colaboratorii;

Raspuns corect: c). 

24. Ce semnifica inregistrarea contabila: % = 401 ?

a. marfuri cumparate pe credit, sosite si receptionate;


b. marfuri cumparate pe credit, lasate in custodia furnizorului;
c. marfuri trimise spre prelucrare la terti;
d. marfuri date spre vanzare in consignatie;
e. niciunul din raspunsurile de mai sus;

Raspuns corect: b).

25. Ce semnifica inregistrarea contabila: 117 = 424


a. repartizarea profitului cuvenit salariatilor, la sfarsitul exercitiului;
b. plata partii din profit cuvenita salariatilor;
c. sumele repartizate personalului din profitul realizat in exercitiul precedent;
d. repartizarea profitului cuvenit managerilor, conform contractului;
e. niciunul din raspunsurile de mai sus;
Raspuns corect: c).

26. Ce semnifica inregistrarea contabila: 1061 = 117 ?


a. reportarea rezervelor legale in exercitiul urmator;
b. constituirea rezervelor legale din profitul perioadei precedente;
c. inglobarea rezervelor legale in capitalul social;
d. diminuarea capitalului social cu pierderile perioadei precedente;
e. acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale;

Raspuns corect: e).

27. Interesele de participare sunt:


a. investitii financiare pe termen scurt;
b. imobilizari financiare;
c. investitii financiare pe termen lung din rezervele legale ale unitatilor economice;
d. alte titluri de plasament;
e. datorii pe termen lung;

Raspuns corect: b).

28. Stabiliti prin ce relatie se obtine capitalul propriu:


a. activ – cheltuieli;
b. activ – pasiv;
c. activ – datorii;
d. venituri – cheltuieli;
e. activ – venituri;

Raspuns corect: c).

29. Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la:


a. valoarea nominala;
b. valoarea justa;
c. valoarea actuala;
d. costul de achizitie sau pretul de vanzare;
e. niciunul din raspunsurile de mai sus;

Raspuns corect: a).

30. In comertul cu ridicata, evaluarea marfurilor la intrarea in gestiune se face, de regula, la:
a. costul efectiv de cumparare (fara T.V.A.);
b. pretul de vanzare cu amanuntul (fara T.V.A.);
c. pretul cu amanuntul (cu T.V.A.);
d. pretul de cumparare plus adaosul comercial;
e. la valoarea justa;

Raspuns corect: a).

31. In comertul cu amanuntul evaluarea marfurilor aflate in gestiune se face la:


a. pretul de vanzare cu amanuntul, inclusiv .T.V.A.;
b. costul de achizitie;
c. pretul de cumparare;
d. pretul de cumparare plus T.V.A.;
e. pretul de vanzare fara T.V.A.;

Raspuns corect: a).

32. Descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute prin comertul cu amanuntul se inregistreaza:
a. dupa fiecare vanzare;
b. la sfarsitul fiecarei zile;
c. la sfarsitul perioadei;
d. la sfarsitul anului;
e. la sfarsitul trimestrului;
Raspuns corect: c).

33. Relatiile cu tertii reprezinta:


a. raporturile juridice rezultate ca urmare a derularii relatiilor comerciale;
b. raporturile juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii banesti;
c. raporturile juridice rezultate ca urmare a derularii relatiilor financiare;
d. raporturi juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii in bani si in natura, fata de orice
persoana fizica sau juridica;
e. raporturile juridice generatoare de drepturi si/sau obligatii banesti fata de diverse persoane fizice sau
juridice, cu exceptia celor generate de relatiile reciproce de decontare in cadrul grupului si cu asociatii;

Raspuns corect: d).

34. Inregistrarea in contabilitate a datoriilor si creantelor se face la:


a. valoarea de inventar;
b. valoarea de piata;
c. valoarea nominala;
d. valoarea de inlocuire;
e. valoarea de utilitate;

Raspuns corect: c).

35. Datoriile si creantele in valuta se inregistreaza in contabilitate:


a. in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii tranzactiei si in valuta;
b. in lei, la cursul de schimb in vigoare din prima zi a saptamanii in care are loc tranzactia;
c. in valuta inscrisa pe documente;
d. in lei, la cursul de schimb in vigoare in prima zi a lunii in care s-a inregistrat datoria / creanta;
e. in lei, la cursul de schimb din ultima zi a anului;

Raspuns corect: a).

36. Diferentele de curs valutar intre data inregistrarii datoriei sau creantei in valuta si data achitarii, respectiv
incasarii se inregistreaza ca:
a. rezerve din conversie;
b. cheltuieli sau venituri financiare;
c. cheltuieli sau venituri din exploatare;
d. nu se inregistreaza in contabilitate;
e. niciun raspuns nu este corect;

Raspuns corect: b).

37. Contul 4118 „Clienti incerti sau in litigiu” se utilizeaza:


a. la sfarsitul exercitiului;
b. in momentul declararii falimentului unuia din clienti;
c. cu ocazia inventarierii creantelor, la sfarsitul exercitiului cand se constata creante incerte
sau dubioase;
d. daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 90 de zile;
e. daca creanta fata de client nu se incaseaza in termen de 60 de zile;

Raspuns corect: c).

38. Constatarea creantelor dubioase fata de clienti sau debitori diversi presupune:
a. constituirea unor provizioane pentru litigii;
b. ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti, respectiv ajustari pentru deprecierea
creantelor – debitori diversi;
c. constituirea unor rezerve pentru acoperirea pierderilor;
d. nu presupune nicio inregistrare suplimentara in contabilitate;
e. niciun raspuns nu este corect;

Raspuns corect: b).

39. La sfarsitul perioadei se cunosc urmatoarele date:


T.V.A. deductibila (sold debitor la 4426) = 15.500 lei;

T.V.A. colectata (sold creditor la 4427) = 20.000 lei;

T.V.A. de recuperat (sold debitor la 4424) = 1.050 lei;

prorata = 90%

Precizati inregistrarile corecte la sfarsitul perioadei.

a. 4427 = % 20.000

4423 = 4424 1.050

b. 635 = 4426 1.550

4427 = % 20.000

4426 13.950

4423 = 4424 1.050

c. 4427 = % 20.000

4426 15.500

4423 3.450

d. 635 = 4424 1.050

4427 = % 20.000

4426 15.500

e. 4427 = 4423 20.000

635 = 4426 15.500

5121 = 4424 1.050

Raspuns corect: b).

40. Care este semnificatia inregistrarii: % = 371

a. lipsa in gestiunea marfurilor din cauza calamitatilor;


b. vanzare de marfuri;
c. scaderea din gestiune a marfurilor vandute la pret de vanzare cu amanuntul, inclusiv T.V.A.;
d. marfuri date in consignatie;
e. scaderea din gesiune a marfurilor vandute la pret de vanzare cu amanuntul fara T.V.A.;

Raspuns corect: c).

41. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite rezultat la inventarierea fizica in valoare de 210
lei, in conditiile folosirii metodei inventarului permanent:
a. 345 = 6588 210
b. 345 = 671 210
c. 210
d. 345 = 708 210
e. 345 = 701 210
Raspuns corect: c).

42. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?


a. 6811 = 293 amortizarea cheltuiellor de dezvoltare;
b. 6812 = 151 anularea provizioanelor;
c. 691 = 121 impozitul pe profit datorat bugetului de stat;
d. 129 = 1061 profitul repartizat pentru rezerve legale;
e. 401 = 301 achizitii materii prime

Raspuns corect: d).

43. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?


a. 5121 = 5411 deschidere de acreditiv;
b. constructie obtinuta din productie proprie;
c. 681 = 301 consum de materii prime;
d. 208 = 2131 iesire de utilaje amortizate integral;
e. achizitii materii prime;

Raspuns corect: b).

44. Care inregistrare contabila este in concordanta cu explicatia data?


a. 419 = 5121 20.000 lei plata avansurilor pentru furnizori
b. 421 = 427 20.000 lei achitarea retinerilor din salarii;
c. 641 = 5311 20.000 lei plata drepturilor salariale;
d. 301 = 408 20.000 lei materii prime achizitionate si facturate;
e. 401 = 403 20.000 lei efecte comerciale acceptate de furnizor;

Raspuns corect: e).

45. Indicati inregistrarea corecta privind efectele comerciale acceptate de vanzator:


a. 401 = 403 40.000;
b. 403 = 509 40.000;
c. 413 = 4111 40.000;
d. 5113 = 403 40.000;
e. 5121 = 5114 40.000;

Raspuns corect: c).

46. Se achizitioneaza 1.000 actiuni emise de societatea comerciala B, la o valoare de 8 lei actiunea, valoarea
nominala fiind de 10 lei/actiune. Plata se face ulterior. Care este inregistrarea corecta?
a. 505 = 5121 8.000
b. 261 = 509 10.000
c. 5081 = % 10.000

5092 8.000

7642 2.000

d. 5081 = 5092 8.000


e. = 5092 10.000

48. Se vinde un teren cu pretul de vanzare de 20.000 lei si T.V.A. 19%, valoarea contabila fiind de 18.000 lei.
Care sunt articolele contabile corecte?

a. 4111 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

6583 = 2111 18.000


b. 4111 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

2811 = 2111 18.000

c. 461 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

6583 = 2111 18.000

d. 461 = % 23.800

7583 20.000

4427 3.800

668 = 2111 18.000

e. niciun raspuns corect

Raspuns corect: c).

49. Inregistrarea corecta privind scaderea din gestiune a marfurilor vandute in conditiile: costul de achizitie este
de 30 lei/buc, cantitatea vanduta 1.000 buc, adaos comercial 10%, T.V.A. 19%?

a. % = 371 39.270

30.000

3.000

4428 6.270

b. % = 371 33.000

30.000

c. 5311 = % 35.700

707 30.000

4427 5.700

d. % = 371 33.000

30.000

3.000

e. % = 371 39.270
4111 33.000

4426 6.270

Raspuns corect: a).

50. S.C. „X” S.A. receptioneaza, pe baza facturii de la furnizorul extern, materii prime in valoare de 100.000 USD,
cursul fiind de 1 USD = 3,0 lei. In baza declaratiei vamale, se inregistreaza taxele vamale datorate de 30.000
lei. Se achita in vama taxele vamale si T.V.A. din avansuri de trezorerie. Care sunt inregistrarile corecte?

a. 301 = 401 300.000

% = 5311 92.700

30.000

62.700

b. 301 = % 330.000

401 300.000

446 30.000

% = 542 92.700

30.000

62.700

c. 301 = 401 62.700

% = 5311 92.700

30.000

62.700

d. 301 = 401 300.000

% = 5311 87.000

57.000

e. % = 401 300.000

300.000

635 = 5311 30.000

Raspuns corect: b).

51. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este de 28.500 lei. Care este costul de achizitie al acestora,
stiind ca procentul de adaos comercial practicat este 20% iar cota de T.V.A. 19%?
a. 23.949,58 lei;
b. 18.288,00 lei;
c. 18.249,98 lei;
d. 22.800,00 lei;
e. 19.958,08 lei;

Raspuns corect: e).

52. Obligatia fata de un furnizor extern este de 10.000 USD, evaluata la un curs de schimb de 1 USD = 3,0 lei.
Daca la decontarea datoriei 1 USD = 3,2 lei, in ce cont se inregistreaza diferenta de curs?
a. debit cont 665;
b. credit cont 765;
c. credit cont 1068;
d. debit cont 1068;
e. debit cont 765;

Raspuns corect: a).

53. La sfarsitul perioadei, situatia T.V.A. se prezinta astfel:

T.V.A. deductibila 150.000 lei;

T.V.A. colectata 200.000 lei;

T.V.A. de recuperat din perioada precedenta 60.000 lei

Care este pozitia societatii la sfarsitul perioadei privind T.V.A.?

a. creanta 60.000 lei;

b. datorie 10.000 lei;


c. creanta 10.000 lei;
d. datorie 50.000 lei;
e. datorie 200.000 lei;

Raspuns corect: c).

54. La sfarsitul perioadei, situatia T.V.A. se prezinta astfel:

T.V.A. deductibila 150.000 lei;

T.V.A. colectata 130.000 lei;

T.V.A. de recuperat din perioada precedenta 25.000 lei

Care este pozitia societatii la sfarsitul perioadei privind T.V.A.?

a. creanta 20.000 lei;

b. datorie 20.000 lei;


c. creanta 45.000 lei;
d. datorie 45.000 lei;
e. creanta 25.000 lei;

Raspuns corect: c).

55. Valoarea creantelor pentru livrari de marfuri este de 476.000 lei, din care 400.000 lei pretul de vanzare si
76.000 lei T.V.A. La sfarsitul exercitiului financiar se estimeaza ca valoarea creantelor cu risc mare de
neincasare este de 40% (clientii respectivi aflandu-se in stare de faliment). Care este valoarea ajustarii
deprecierii creantelor – clienti si cum se inregistreaza in contabilitate?
a. 6814 = 491
b. 6812 = 1511
c. 6814 = 491
d. 6814 = 1511
e. 6812 = 491

Raspuns corect: c).

56. Care sunt operatiile inregistrate corect in contabilitate?

primirea cu titlu gratuit a unor programe informatice 208 = 133

T.V.A. aferenta echipamentului de lucru acordat salariatilor 4282 = 4427

60. Articolul 5121 = 456 reflecta:


a. depunerea unei sume ca aport la capital;

61. Prin articolul contabil: 5124 = %

se reflecta operatia de:

a. depunere ca aport a unei sume in valuta, cu o diferenta favorabila de curs valutar;

63. Rezervele unei entitati pot fi constituite din:


a. rezultatele (brute sau nete);

64. Rezervele legale se constituie pe baza prevederilor din:


a. actele normative in vigoare;

65. Rezervele legale se pot constitui din:


a. profit;

66. Activele imobilizate figureaza la valoarea neta contabila in:


a. contul de profit si pierdere;

67. Prin articolul contabil: % = 161

se reflecta:

a. subscrierea publicului la cumpararea de obligatiuni, cand vanzarea titlurilor se realizeaza la


un pret superior valorii nominale;

68. Vanzarea unui program informatic (ca imobilizare necorporala) se reflecta prin articolul:

b. 461 = %

70. Scaderea din gestiune a unui program informatic (ca imobilizare necorporala) vandut, amortizat partial, se
inregistreaza astfel:

d. = 208

71. Scoaterea din activ a unui program informatic (ca imobilizare necorporala) amortizat integral se inregistreaza
prin articolul:
a. = 208;

72. Aportul in terenuri la capitalul social se inregistreaza prin articolul:


a. = 456;

73. Articolul 2112 = 722 reflecta:


a. lucrari de amenajare a terenurilor realizate prin forte proprii;
74. Articolul contabil 461 = %

poate reflecta:

a. vanzarea unui teren;

75. Scoaterea din evidenta a unui teren vandut se inregistreaza prin articolul contabil:
a. 6583 = 2111

76. Receptia de materii prime fara factura se inregistreaza prin articolul:

d. = 408

77. Prin articolul contabil 601 = 301 se poate inregistra operatiunea:


a. materiile prime date in consum;

Raspuns corect: a).

78. Prin articolul 371 = 301 se inregistreaza:


a. materiile prime ce urmeaza a fi vandute;

79. Articolul contabil 371 = 308 reflecta:


a. diferente de pret in plus repartizate asupra materiilor prime supuse vanzarii, atunci cand
evaluarea la marfuri se face la costul de achizitie;

80. Egalitatea Activ = Capitaluri + Datorii, pune in evidenta: 


a. egalitatea bilantiera fundamentala care inlocuieste egalitatea Activ = Pasiv;

81. In debitul contului 4111 „Clienti” se poate inregistra:


a. valoarea ambalajelor care circula in regim de restituire, inclusa in factura;

82. Prin articolul contabil 5121 = 419 se inregistreaza:


a. incasarea unui avans de la un client;

83. Scontul acordat ulterior unui client se inregistreaza:

b. = 4111

84. Livrarea la export de produse finite pe baza de factura se inregistreaza:

c. 4111 = 701

85. Egalitatea Activ – Datorii = Capitaluri exprima: 


a. averea proprietarilor;

86. Plata in numerar a avansurilor chenzinale cuvenite salariatilor se inregistreaza prin articolul contabil:
a. 425 = 5311;

87. Articolul contabil 421 = 4314 reflecta:


a. contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate;

88. Situatiile financiare anuale cuprind:


a. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia
fluxurilor de trezorerie si notele explicative la bilant;

89. La emiterea unei facturi restante, concomitent cu transferul creantei in contul „clienti” se formuleaza articolul:
a. 4428 = 4427;
90. Prin articolul contabil 4427 = %

se inregistreaza decontul de T.V.A., atunci cand:

a. T.V.A. aferenta vanzarilor este superioara T.V.A. aferenta cumpararilor;

91. Rezultatul exercitiului precedent, a carui destinatie nu a fost stabilita de A.G.A., poate fi:
a. profit sau pierdere si se contabilizeaza prin folosirea contului 117 „Rezultatul reportat”;

92. Prin articolul contabil % = 408 476.000

400.000

76.000 se inregistreaza:

a. includerea direct pe cheltuieli a materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori fara sa


fie insotite de factura;

93. Agentul economic „A”, care detine 51% din capitalul societatii comerciale pe actiuni „B” acorda, sub forma de
imprumut, pe termen de 2 ani, suma de 10.000 lei in vederea redresarii situatiei economico-financiare precare
a acesteia din urma. Societatea „A” recupereaza doar 8.000 lei prin virament bancar, diferenta reprezentand
pierderi din creante imobilizate. In contabilitate operatiunile se inregistreaza prin articolele contabile:

b. 2671 = 5121 10.000

5121 = 2671 8.000

663 = 2671 2.000

94. Investitiile financiare pe termen scurt reprezinta:


a. actiunile achizitionate de societate la entitatile afiliate, obligatiunile emise si rascumparate,
obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cumparate de agentul economic, in
vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt;

95. Care articol contabil evidentiaza valoarea la cost de productie a produselor, lucrarilor si serviciilor aflate in curs
de executie distruse din cauza calamitatilor 45.000 lei si, respectiv, 15.000 lei?

b. 671 = % 60.000

331 45.000

332 15.000

96. Veniturile reprezinta:


a. cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma
de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in
cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor;

97. Cheltuielile  reprezinta:


a. diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma
de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in
reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea catre actionari;

98. Care din urmatoarele operatii nu sunt inregistrate corect in contabilitate?

inregistrarea clientilor incerti

461 = 4111
acordarea unui avans pentru deplasare

461 = 5121

plata salariilor neridicate

421 = 5311

99. Prin valoare justa se intelege:

suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, intre parti
aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat
obiectiv;

100. In Romania valoarea amortizabila reprezinta:


a. valoarea de intrare;

2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:

e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.

e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard fara factura;

5. Produsele pot fi evaluate la:

a) pret de productie si pret standard;

6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:

e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.

16. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:

b) pret de achizitie plus adaos comercial;

17. Ce semnificatie are formula contabila:


c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de cumparatori;

23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;

25. Ce semnifica inregistrarea contabila:

% = 711 12.000

10.000

2.000

c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:

581 = 5121 ; si 5311 = 581

d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;

28. Ce semnificatie are formula:

a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;

29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in
numerar prin casierie?

a) registrul de casa;

30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea

aprovizionarii si consumului de materii prime:

a) pretul de achizitie;

31. Prin formula contabila se inregistreaza:

d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societatii;


32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile
din emisiunea de obligatiuni:

 b) 666 = 1681 

33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren;

35. Ce semnifica inregistrarea contabila:

419

4427

b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;

41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?

d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari;

43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;

7583

4427

45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 4111 = %  188.500 - vanzarea de produse finite

701 150.000 conform facturii, cu ambalaje restituibile;

4427 28.500

419 10.000

b) 711 = 345 120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute;

c) 419 = 4111 10.000 - restituirea ambalajelor

d) % = 4111 178.500 - scont acordat clientului si


667 3.570 incasarea diferentei din creanta;

174.930

e) toate inregistrarile sunt corecte.

46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 19%, adaosul commercial
25%.Care va fi pretul de vanzare cu amanuntul:

b) 11.900 lei;

47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?

a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;

b) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;

c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;

d) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in

comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:

d) % = 371

607

378

4428

51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o

valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor
constituite cu suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:

c) 22.000

54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la

terti(cost prelucrare 5.000 lei):


a) % = 401 5.950 

56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 11.900 lei, adaosul comercial practicat

20%,TVA 19%.Care este pretul de achizitie:

d) 8.333 lei

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea datoriei fata de creditori

59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

60. Ce semnificatie are formula contabila:

a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;

65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol;

b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati;

c) 6582 = 345 - donatii de produse finite;

d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de
actiuni platite din contul bancar, la infiintarea societatii?

c) 201= 5121;

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

74. Ce semnificatie are inregistrarea:

10.000
3022 11.000

308 1.000

a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;

75. Ce semnificatie are inregistrarea:

80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a) 626 = 5321;

106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la

terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950

5.000 5.000

4426 950 950


c) % = 401 5.950 d) % = 404 5.950

5.000 5.000

950 950
e) % = 401 5.950

5.000

950

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

361

368 (rosu sau negru)

a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;


112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.

c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?

d) % = 4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi;

654

4427

123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;

129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;

139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 542 = 5314 avans acordat in valuta;

b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;

c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;

542

765

d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;

140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;

144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate:

e) productie in curs de executie.

1. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:


456 = 1011

a) subscrierea capitalului(constituirea creantei fata de actionari);

b) aportarea capitalului subscris;

c) transformarea capitalului nevarsat in capital varsat;

d) constituirea capitalului varsat;

e) nici un raspuns nu este corect.

2. Care din formulele contabile enumerate sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 131 = 7584 - constituirea creantei pentru subventii de primit;

b) 2111= 131 - achizitionarea unui teren din subventii pentru investitii;

c) 131 = 7583 - diminuarea subventiei pentru investitii si reflectarea ca venituri din subventii
pentru investitii;

d) 5121= 445 - incasarea creantei din vanzarea unui mijloc fix cu TVA;

e) 461= % - vanzarea unui mijloc fix cu TVA.

             7583

             4427

3. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 462 = 5121 - plata redeventei prin casierie;

b) 462 = 5311 - plata redeventei prin contul bancar;

c) 612 = 462 - redeventa incasata de concesionar;

d) 205 = 167 - achizitia de la terti a unui brevet;

e) 167 = 205 - restituirea utilajului concesionat.

4. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard cu factura;

301
308

4426

b) % = 404 - achizitii de materii prime la pret de achizitie cu factura;

301

4426

c) % = 408 - achizitii de materii prime la pret standard fara factura;

301

308

4428

d) 601 = % - darea in consum a materiilor prime la pret de achizitie;

              301

  308

e) nici o inregistrare nu este corecta.

5. Produsele pot fi evaluate la:

a) pret de productie si pret standard;

b) pret de achizitie si pret standard;

c) pret de productie si pret de achizite;

d) pret de productie si pretde vanzare;

e) nici un raspuns nu este corect.

6. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:

a) cost de achizitie si adaos comercial;

b) cost de productie si adaos comercial;

c) cost de achizitie si TVA colectat;

d) cost de productie, adaos comercial si TVA;


e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.

7. Ce semnificatie are formula contabila:

% = 5124

401

665

a) plata unui furnizor in valuta;

b) plata unui furnizor in valuta din contul curent la banca in devize cu diferente nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile;

d) plata unui furnizor din contul curent la banca in lei;

e) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente nefavorabile

8. Ce semnificatie are formula contabila:

5311 = 4551

a) se deschid conturi curente la banci pentru asociati;

b) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin casieria unitatii;

c) se deschid conturi curente pentru asociati in care se depun bani prin banca;

d) se ridica bani din conturile curente ale asociatiilor;

e) nici un raspuns nu este corect.

9. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

5187 = 766

a) venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate;

b) dobanzi de incasat pentru disponibilul din cont ;

c) dobanzi de platit pentru creditul primit ;

d) nici un raspuns nu este corect;

e) toate raspunsurile sunt corecte;


10. Ce semnificatie are formula contabila :

581 = 5411 ; 5121 = 581

a) sume neutilizate din acreditiv virate in contul bancar;

b) constituirea unui acreditiv in lei;

c) constituirea unui acreditiv in valuta;

d) plata unui furnizor din acreditiv;


e) nici un raspuns nu este corect.

11. Aportarea (aducerea) capitalului in natura se reflecta in contabilitate prin formula contabila:

a)     212 = 456;

b)    456 = 1011;

c)     5311 = 1011;

d)    1011 = 1012;

e)     456 = 1012.

12. Prin urmatoarea formula contabila se reflecta:

475 = 7584

a) constituirea creantei fata de buget pentru subventii de primit;

b) vanzarea unui mijloc fix;

c) diminuarea subventiei pentru investitii;

d) incasarea de la buget a subventiei si trecerea ei la venituri;

e) trecerea la venituri a amortizarii calculate pentru utilajul achizitionat din subventie.

13. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 205 = 721 - realizarea unui program informatic in regie proprie;

b) 461 = 7583 - incasarea unui proiect de dezvoltare vandut;

c) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie;


d) 205 = 404 - inregistrarea unei licente de fabricatie din productie proprie;

e) % = 205 - scoaterea din evidenta a unui brevet amortizat partial.

2805

6583

14. Care din urmatoarele inregistrari contabile corespund explicatiei date:

a) 301 = 456 - materii prime intrate ca aport in natura;

b) 302 = 542 - materiale cumparate din avansuri de trezorerie;

c) 303 = 603 - materiale de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar;

d) 301 = 7582 - materii prime primite cu titlu gratuit;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

15. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 345 = 711 - obtinerea de produse finite la cost de productie;

b) 4111 = %

               701 - vanzarea de produse finite clientilor;

               4427

c) 5121 = 4111 - incasarea creantei prin banca;

d) 711 = 345 - descarcarea gestiunii cu produsele vandute;


e) toate inregistrarile sunt corecte.

16. TVA cuprins in pretul de vanzare cu amanuntul se calculeaza la:

a) pret de achizitie;

b) pret de achizitie plus adaos comercial;

c) pret de productie;

d) pret de productie plus adaos comercial;

e) nici un raspuns nu este corect.


17. Ce semnificatie are formula contabila:

401 = %

          5124

            765

a) plata unui furnizor in valuta din casierie cu diferente favorabile;

b) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente nefavorabile;

c) plata unui furnizor in valuta din contul in devize cu diferente favorabile;

d) plata unui furnizor din contul in lei de la banca;

e) plata unui furnizor din casierie cu diferente nefavorabile.

18. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte?

a) 457 = 4551 - sume lasate in conturile curente ale asociatiilor provenite din dividende;

b) 4551 = 5311 - sume platite prin casierie, solicitate de asociati din conturile curente;

c) 666 = 4558 - dobanda datorata de unitate pentru disponibilul, din contul curent;

d) 4558= 5311 - plata catre asociati a dobanzii cuvenite pentru disponibilul din contul curent;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

19. Care este documentul cu care se asigura evidenra operativa a incasarilor si plarilor fara

numerar?

a) registrul de casa;

b) extrasul de cont;

c) registrul jurnal;

d) ordinul de plata;

e) nici un raspuns nu este corect;

20. Care din formulele contabile sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 601 = 301 10.000 - materii prime date in consum, evidenta se tine la pret de achizitie;
b) 601 = %     10.000 - materii prime date in consum ,

             301    12.000 evidenta se tine la pret standard,

             308      1.000 cu diferente nefavorabile;

c) 601 = %     10.000 - materii prime date in consum ,

             301    12.000 evidenta se tine la pret standard,

             308        2.000 cu diferente favorabile;

d) 601 = %         10.000 - materii prime date in consum ,

              301         8.000 evidenta se tine la pret de factura;

              308         2.000

e) toate inregistrarile sunt corecte.

21. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza

1011 = 1012

a) aducerea capitalului subscris in societate;

b) subscrierea capitalului;

c) punerea la dispozitia societatii a capitalului subscris;

d) inregistrarea capitalului subscris si constituirea creantei fata de actionar;

e) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital varsat.

22. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 161 - subscrierea obligatiunilor si constituirea creantei fata de cumparatori;

b) 5411 = 461 - incasarea obligatiunilor subscrise si stingerea creantei;

c) 161 = 4111 - incasarea obligatiunilor emise;

d) 666 = 5121 - incasarea dobanzii pentru obligatiunile emise;

e)5121 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente obligatiunilor emise.

23. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 456

212

207

a) aportarea unei cladiri de catre un actionar;

b) subscrierea unui aport de catre un actionar;

c) aducerea ca aport a unui mijloc fix;

d) aducerea ca aport de catre actionar a unei cladiri cu fondul comercial aferent;

e) retragerea de catre actionar a aportului.

24. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 601 = 301 - lipsuri de materii prime constatate la inventariere

b) 4282 = % - imputatii efectuate pentru lipsurile constatate la inventar;

                7588

                 4427

c) 6582 = 301 - materii prime date cu titlu gratuit;

d) 671 = 301 - materii prime distruse de calamitati;

e) toate inregistrarile sunt corecte.t

25. Ce semnifica inregistrarea contabila:

% = 711         12.000

345                10.000

348                  2.000

a) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente favorabile;

b) obtinerea de produse finite de la terti;

c) obtinerea de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

d) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente nefavorabile;


e) obtinerea de semifabricate la pret standard cu diferente favorabile.

26. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

409 = 5121

a) avans acordat furnizorului pentru livrarea de marfuri;

b) plata furnizorului din contul bancar;

c) plati anticipate facute din contul bancar;

d) se retine un avans din suma datorata unui furnizor;

e) nici un raspuns nu este corect.

27. Ce semnificatie au urmatoarele formule contabile:

581 = 5121 ; si 5311 = 581

a) se depun bani in contul bancar prin casierie;

b) se face plata din contul bancar;

c) se incaseaza o creanta prin casierie;

d) se ridica bani de la banca si se aduc in casierie;

e) nici o explicatie nu este corecta.

28. Ce semnificatie are formula:

117 = 457

a) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului precedent;

b) dividende datorate actionarilor din profitul anului curent

c) dividende datorate actionarilor din profitul brut al anului precedent;

d) dividende datorate actionarilor din profitul net al anului curent;

e) nici un raspuns nu este corect.

29. Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si platilor in
numerar prin casierie?

a) registrul de casa;
b) registrul jurnal;

c) extrasul de cont;

d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

30. In cazul utilizarii metodei inventarului intermitent care este pretul pentru contabilizarea

aprovizionarii si consumului de materii prime:

a) pretul de achizitie;

b) pretul standard;

c) pretul de factura;

d) pretul de achizitie si pretul standard;

e) pretul standard si pretul de factura.

31. Prin formula contabila se inregistreaza:

5121 = 1012

a) subscrierea capitalului social;

b) aportarea capitalului dupa subscriere;

c) majorarea capitalului;

d) varsarea capitalului in contul de la banca, inainte de inmatricularea societatii;

e) subscrierea capitalului.

32. Care este formula contabila care reflecta obligatia de plata a dobanzii privind imprumuturile
din emisiunea de obligatiuni:

a) 666 = 5121 b) 666 = 1681 c) 5121 = 1681

d) 666 = 461 e) 461 = 1681

33. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2111 = 456 - se subscrie ca aport la capital un teren;


b) 2111 = 404 - se primeste prin donatie un teren;

c) 2111 = 401 - se achizitioneaza de la terti un teren;

d) 2111 = 133 - se primeste un teren prin donatie;

e) nici un raspuns nu este corect.

34. Care din urmatoarele formule contabile nu sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 301 = 401 - achizitii de materiale consumabile, cu TVA;

b) % = 401 - achizitii de materii prime fara factura;

301

4426

c) % = 408 - achizitii de materiale de natura obiectelor de inventar cu factura;

303

4426

d) 401 = 5311 - plata furnizorului prin contul bancar;

e) nici o inregistrare nu corespunde cu explicatia data.

35. Ce semnifica inregistrarea contabila:

5121 = %

          419

        4427

a) incasarea unei creante de la clienti;

b) incasarea unui avans de la clienti pentru livrarea de produse finite;

c) inregistrarea vanzarii de produse finite;

d) incasarea unor creante de la debitori diversi;

e) nici un raspuns nu este corect.

36. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


371 = %         12.034

         378         6.600

       4428         5.434

a) achizitii de marfuri de la terti;

b) inregistrarea adaosului comercial la marfurile din magazin;

c) inregistrarea diferentelor de pret aferente marfurilor;

d) inregistrarea TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere;

e) adaosul comercial si TVA aferent marfurilor din magazinul de desfacere.

37. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile?

a) 425 = 5311 - plata in cursul lunii a avansului la salarii;

b) 641 = 421 - inregistrarea la sfarsitul lunii a salariilor brute;

c) 421 = 444 - retinerea impozitului pe salarii din salariu brut;

d) 421 = 427 - retinerea unor datorii ale salariatilor catre terti;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

38. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date?

a) 129 = 457 - dividende repartizate actionarilor din profitul net;

b) 117 = 457 - constituirea datoriei fata de actionari pentru dividendele din anii precedenti;

c) 457= 446 - impozitul pe dividende datorat bugetului de stat;

d) 457 = 5311 - plata prin casierie a dividendelor cuvenite;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

39. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

401 = 5191

a) plata unui furnizor din contul bancar;

b) plata unui furnizor de imobilizari dintr-un credit pe termen scurt;


c) plata unui furnizor direct din creditul pe termen scurt;

d) primirea in contul curent a unui credit pe termen scurt;

e) nici un raspuns nu este corect.

40. Ce semnificatie are formula contabila:

121 = 601

a) inchiderea contului de cheltuieli cu energia electrica;

b) inchiderea contului de cheltuieli cu materiale consumabile;

c) inchiderea contului de cheltuieli cu materii prime;

d) inregistrarea cheltuielilor efectuate cu consumul de materii prime;

e) nici un raspuns nu este corect.

41. Care din urmatoarele formule contabile sunt in corelatie cu explicatia data?

a) 456 = 1011, - aportarea de capital in natura;

b) 1011 = 1012, - transformarea capitalului varsat in capital nevarsat;

c) 5311 = 456, - aportarea in natura a capitalului subscris;

d) 212 = 456, - intrarea aporturilor in natura si stingerea creantei fata de actionari;

e) 203 = 456, - aportare in natura a capitalului subscris.

42. Care este inregistrarea contabila in situatia in care societatea obtine un credit bancar pe
termen lung de 100.000 lei conform extrasului de cont, cu termen de rambursare peste 2 ani.

a)     5121 = 161 100.000

b)    161 = 5121 100.000

c)     5121 = 162 100.000

d)    162 = 5311 100.000

      e) 5311 = 162 100.000

43. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:
a) 2111 = 456 - achizitionarea unui teren de la terti;

b) 2111 = 404 - se achizitioneaza un teren de la o persoana fizica;

c) 461 = % - se vinde tertilor un teren;

            7583

            4427

d) 462 = 5311 - plata unei datorii prin contul de la banca;

e) 5121 = 461 - incasarea unei creante prin casierie.

44. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

% = 401

351

4426

a) materii prime achizitionate de la furnizori;

b) materii prime achizitionate si lasate in custodie furnizorului;

c) materii prime preluate de la furnizori pentru prelucrare;

d) materii prime trimise la furnizor pentru prelucrare;

e) materii prime achizitionate dar nedecontate.

45. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 4111 = %       188.500 - vanzarea de produse finite

             701       150.000 conform facturii, cu ambalaje restituibile;

          4427          28.500

            419           10.000

b) 711 = 345   120.000 - descarcarea gestiunii de produsele finite vandute;

c) 419 = 4111   10.000 - restituirea ambalajelor

d) % = 4111   178.500 - scont acordat clientului si


  667                   3.570 incasarea diferentei din creanta;

5121               174.930

e) toate inregistrarile sunt corecte.

46. Societatea cumpara marfuri la cost de achizitie 8.000 lei TVA 24%, adaosul commercial
25%.Care va fi pretul de vanzare cu amanuntul:

a) 12.750 lei;

b) 12.400 lei;

c) 11.780 lei;

d) 10.000 lei

e)nici un raspuns nu este corect.

47. Care din urmatoarele inregistrari nu corespund explicatiei date?

a) 421 = 5121 - plata prin casierie a salariilor la sfarsitul lunii;

b) 421 = 4372 - retineri din salarii pentru fondul de somaj;

c) 421 = 4314 - retineri din salarii pentru asigurari sociale;

d) 421 = 4312 - retineri din salarii pentru fondul de sanatate;

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

48. Ce semnificatie are formula contabila:

457 = 1012

a) cresterea capitalului social prin aporturi in natura;

b) cresterea capitalului social prin aporturi in bani;

c) dividende primite din capitalul social;

d) dividende lasate la dispozitia unitatii pentru majorarea capitalului social;

e) nici un raspuns nu este corect.

49. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


5191=5192

a) primirea unui credit pe termen scurt;

b) plata creditului nerambursat la termen;

c) plata la termen a creditului pe termen scurt;

d) credite nerambursate la termen si trecute la credite restante;

e) nici un raspuns nu este corect.

50. Care este formula contabila prin care se inregistreaza descarcarea gestiunii de marfuri in
comertul 'en detail ', unde evidenta marfurilor se tine la pret cu amanuntul:

a) 607 = %                b) 607 = %

          371                          371

          4428                       378

c) 607 = 371               d) % = 371

                                            607

                                            378

                                           4428

e) toate raspunsurile sunt corecte.

51. Capitalul unei societati la infiintare se cifreaza la 100.000 lei, format din 5.000 actiuni cu o
valoare nominala de 20 lei/ actiune. Capitalul a fost majorat prin includerea rezervelor
constituite cu suma de 10.000 lei. Valoarea actuala a unei actiuni este de:

a) 20;

b) 24;

c) 22;

d) 25;

e) 30.

52. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:


666 = 1682

a) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

b) plata dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung;

c) inregistrarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen scurt;

d) inregistrarea dobanzii aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni;

e) incasarea dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung.

53. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date:

a) 2112 = 404 - executarea unor amenajari prin unitati specializate;

b) 461 = % - vanzarea tertilor a unor amenajari de teren;

              7583

               4427

c) 6583 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari neamortizate vandute;

d) 2112 = 722 - executarea unor amenajari prin forte proprii;

e) 2811 = 2112 - scoaterea din evidenta a unor amenajari amortizate partial.

54. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la
terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401   5.950                                     b) % = 401             5.950

301              5.000                                         351                      5.000

4426               950                                      4426                          950

c) % = 401    5.950                                     d) % = 404              5.950

301               5.000                                      301                          5.000

4427              950                                      4426                            950

e) % = 401 5.950

351 5.000
4427 950

55. Ce semnificatie are inregistrarea:

418 = %       17.850

        701       15.000

     4428          2.850

a) livrarea de produse finite fara factura;

b)livrarea de produse finite cu factura;

c) livrarea de semifabricate fara factura;

d) livrarea de produse reziduale cu factura;

e) livrarea de semifabricate cu factura.

56. Pretul de vanzare al marfurilor din magazin este de 12.400 lei, adaosul comercial practicat
25%,TVA 24%.Care este pretul de achizitie:

a) 10.000 lei;

b) 8.500 lei;

c) 8.000 lei;

d) 8.333 lei;

e) nici un raspuns nu este corect.

57. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6451 = 4311 - inregistrarea CAS. datorat bugetului asigurarilor sociale;

b) 6453 = 4313 - inregistrarea fondului de sanatate;

c) 6452 = 4371 - contributia unitatii la fondul de somaj;

d) % = 5121 - plata la sfarsitul lunii a contributiilor sociale;

4311

4313
4371

e) toate inregistrarile sunt corecte.

58. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 506 = 462 - achizitionarea de obligatiuni si constituirea datoriei fata de creditori;

b) 462 = 5311 - plata prin banca a creditorilor;

c) 5121 =461 - sume incasate de la diversi debitori prin casierie;

d) 462 = 5121 - sume platite diversilor creditori prin casierie;

e) 5311 = 461 - sume incasate de la debitori diversi prin banca.

59. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

666=5198

a) dobanda aferenta creditului pe termen scurt;

b) dobanda aferenta creditului pe termen lung si mediu;

c) dobanda aferenta imprumuturilor si datoriilor asimilate;

d) dobanzi de platit aferente imprumuturilor primite;

e) nici un raspuns nu este corect.

60. Ce semnificatie are formula contabila:

% = 408

611

4428

a) lucrari de reparatii executate de terti pentru care nu s-a intocmit factura;

b) receptia lucrarilor de reparatii executate de terti;

c) lucrari executate de teti pentru care s-a intocmit factura;

d) lucrari de reparatii executate de terti fara factura, platite direct din contul bancar;

e) nici un raspuns nu este corect.


61. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

456 = %

       1011

       1041

a) reflectarea primelor de aport datorate de noi actionari;

b) reflectarea creantelor fata de noi actionari pentru capitalul subscris si pentru prima de
emisiune;

c) reflectarea capitalului varsat si a primei de aport;

d) reflectarea capitalului nevarsat si a dobanzilor datorate pentru reaportarea la termen a


aportului in natura;

e) nici un raspuns nu este corect;

62. Prin urmatoarea formula contabila se inregistreaza:

% = 5121

1621

1682

a) rambursarea creditului bancar pe termen lung la scadenta;

b) plata dobanzilor aferente creditelor pe termen lung;

c) rambursarea creditului pe termen lung si plata dobanzilor aferente;

d) incasarea creditului bancar pe termen lung obtinut de la banca;

e) includerea pe cheltuieli a dobanzilor aferente creditului.

63. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 2133 = 5191 - achizitia unui utilaj de la terti;

b) 404 = 5311 - plata furnizorului din contul bancar;

c) 231 = 722 - receptia definitiva a unei cladiri;

d) 212 = 404 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;


e) nici un raspuns nu este corect.

64. Ce semnificatie are formula contabila:

301 = 351

a) primirea de materii prime de la furnizori;

b) inregistrarea cheltuielilor de custodie la furnizor;

c) primirea materiilor prime lasate in custodia furnizorului;

d) trimiterea materiilor prime spre prelucrare la terti;

e) nici un raspuns nu este corect.

65. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 623 = 345 - produse finite utilizate pentru activitati proprii de protocol;

b) 671 = 345 - produse finite distruse de calamitati;

c) 6582 = 345 - donatii de produse finite;

d) 635 = 4427 - TVA aferent produselor donate;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

66. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

5412 = 5124

a) deschiderea unui acreditiv in valuta;

b) achitarea unui furnizor extern din cont in devize;

c) plata unor datorii in valuta;

d) incasarea unor sume in devize in contul bancar;

e) nici un raspuns nu este corect.

67. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate din CAS.;

b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate din cheltuielile intreprinderii;


c) 641 = 4281 - concediu de odihna aferente anului in curs dar neplatite pana la sfarsitul anului;

d) 4281 = 423 - constituirea datoriei fata de salariati pentru concediile de odihna, neplatite in
anul anterior;

e) 641 = 421 - concediile de odihna aferente anului anterior.

68.Ce semnificatie are inregistrarea :

117 = 424

a) repartizarea profitului net curent pentru participarea la profit;

b) constituirea datoriei fata de salariati pentru dividendele cuvenite;

c) constituirea datoriei fata de salariati pentru salariile cuvenite;

d) constituirea datoriei fata de salariati pentru participarea la profit;

e) nici un raspuns nu este corect.

69. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 401 = 5311 - plata prin banca a unei datorii catre furnizor;

b) 425 = 5311 - plata salariilor la sfarsitul lunii prin casierie;

c) 421 = 5311 - plata avansului la salarii;

d) 612 = 5311 - plata unui transport de persoane prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

70. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

625 = 542

a) primirea unui avans de trezorerie;

b) justificarea avansului primit pentru deplasare pe baza de decont;

c) restituirea unui avans de trezorerie;

d) justificarea avansului prin efectuarea unor cheltuieli de protocol;

e) nici un raspuns nu este corect.


71. Care dintre formulele contabile este in concordanta cu explicatia data:

a) 456 = 1012 - reflectarea creantelor fata de actionari pentru capitalul subscris;

b) 5311 = 1011 - aportarea de numerar la capitalul social;

c) 301 = 1011 - aportarea de stocuri de materii prime la capitalul social;

d) 1012 = 1011 - trecerea capitalului nevarsat la capital varsat;

e) 1041 = 1068 - incorporarea primelor de emisiune la alte rezerve.

72. Care este inregistrarea contabila ce reflecta realizarea unor cheltuieli pentru emisiuni de
actiuni platite din contul bancar, la infiintarea societatii?

a) 201 = 404;

b) 201 = 401;

c) 201= 5121;

d) 201 = 411;

e) 201 = 5311.

73. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 232 = 5121 - plata unui avans pentru imobilizari corporale prin casierie;

b) 212 = 722 - receptia unei cladiri executate cu forte proprii;

c) 281 = 404 - receptia provizorie a unei imobilizari procurate de la terti;

d) 404 = 232 - plata furnizorului cu retinerea avansului;

e) 404 = 5121 - plata unui avans catre furnizor.

74. Ce semnificatie are inregistrarea:

602 = %          10.000

      3022          11.000

       308             1.000

a) combustibil dat in sectie pentru consum la pret standard cu diferente favorabile;


b) combustibil dat in sectie pentru consum la prêt standard cu diferente nefavorabile;

c) combustibil dat in consum la pret de achizite;

d) combustibil dat in consum la pret de factura;

e) nici un raspuns nu este corect

75. Ce semnificatie are inregistrarea:

% = 711    12.000

345            12.500

348                 500

a) plusuri de produse finite constatate la inventariere la pret standard cu diferente favorabile;

b) plusuri de produse finite la pret standard cu diferente nefavorabile;

c) plusuri de materii prime cu diferente favorabile;

d) plusuri de semifabricate cu diferente favorabile;

e) plusuri de semifabricate in diferente nefavorabile.

76. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a.) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta

b) % = 5124 - plata unui furnizor in valuta cu diferenta nefavorabila;

 401

 665

c) 401 = 5412 - plata unui furnizor in valuta din contul bancar

d) 401 = 5121 - plata unui furnizor in valuta din acreditiv;

e) 401 = % - plata unui furnizor in valuta cu diferente favorabile.

            5121

             765

77. Ce semnificatie are formula contabila:


691 = 441

a) inregistrarea unor impozite si taxe locale;

b) inregistrarea impozitului pe profit;

c) inregistrarea taxei si comisionului vamal in vama

d) inregistrarea altor impozite si taxe datorate;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

78. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

621 = 401

a) sume datorate furnizorilor pentru serviciile prestate;

b) venit brut datorat colaboratorilor ce lucreaza pe baza de conventie;

c) venit brut datorat salariatilor pentru serviciile realizate;

d) comisioane datorate pentru expertize efectuate;

e) nici un raspuns nu este corect.

79. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

423 = 5311

a) plata unui avans privind ajutoarele materiale;

b) plata salariului la sfarsitul lunii (lichidarea);

c) plata prin casierie a ajutoarelor materiale;

d) plata unui avans de trezorerie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

80. Utilizarea unor timbre fiscale se inregistreaza prin formula contabila:

a) 626 = 5321;  

b) 635 = 5321;  

c) 658 = 5321;  
d) 627 = 5321;  

e) 626=5121.

81. Care din formulele contabile exprima incorporarea primelor de fuziune in capital?

a) 1042 = 1011;    

b) 1041 = 1012;   

c) 1043 = 1012;

d) 1042 = 1012;   

e) % = 1012

 1041

 1042

82. Care din formulele contabile corespund explicatiilor date:

a) 201 = 5121 - cheltuieli de constituire platite prin casierie;

b) 201 = 404 - cheltuieli de constituire achitate prin casierie;

c) 6811 = 2805 - amortizarea cheltuielilor de constituire;

d) 6811 = 2801 - inregistrarea amortizarii cheltuielilor de dezvoltare;

e) 2801 = 201 - scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire amortizate integral.

83. Care din inregistrarile contabile corespund cu explicatia data:

a) 641 = 421 - cheltuieli cu materiale efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

b) 602 = 302 - cheltuieli cu salariile efectuate cu dezmembrarea mijlocului fix casat;

c) 6811 = 281 - scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat;

d) 6588 = 421 - cheltuieli cu materii prime facute pentru dezmembrarea mijlocului fix casat;

e) 3024 = 7588 - piese de schimb rezultate din dezmembrare.

84. Care din urmatoarele inregistrari sunt corecte:

a) % = 401   17.850 - achizitii de echipamente de lucru conform facturii;


303              15.000

4426            2.850

b) % = 303 15.000 - distribuirea echipamentului de lucru catre salariati

603              7.500 cu suportarea a 50% din cost de catre acestia si

4282            7.500 diferenta incluzandu-se pe cheltuieli;

c) 4282 = 4427 1.425 - TVA aferent valorii echipamentului suportat de salariati;

d) 5311 = 4282 8.925 - incasarea prin casierie a cotei suportate de salariati;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

85. Care din inregistrarile de mai jos corespund explicatiei date:

a) 354 = 341 - produse reziduale trimise la alte unitati pentru prelucrare;

b) 4111 = 701 - produse reziduale vandute tertilor;

c) 346 = % - produse reziduale restituite dupa

          354 prelucrare plus cheltuielile de prelucrare;

          401

d) 346 = 711 - produse finite obtinute din procesul de productie;

e) 346 = 354 - produse reziduale trimise tertilor.

86. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 371 = 456 - aport de marfuri la capital;

b) 357 = 371 - marfuri trimise spre pastrare la terti;

c) 671 = 371 - marfuri distruse in urma calamitatilor;

d) 6582 = 371 - donatii de marfuri catre alte unitati;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

87. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

401 = 444
a) impozit datorat de salariati pentru drepturile cuvenite;

b) impozitul asupra ajutoarelor materiale;

c) impozitul datorat asupra drepturilor cuvenite din participarea la profit;

d) impozitul datorat pentru drepturile cuvenite in natura;

e) impozitul pe drepturile banesti cuvenite colaboratorilor unitatii.

88. Ce semnificatie are formula contabila:

4423 = 4424

a) inregistrarea TVA de recuperat de la buget;

b) inregistrarea TVA de plata la buget;

c) compensarea TVA de recuperat cu TVA de plata:

d) inregistrarea TVA dedus;

e) nici un raspuns nu este corect.

89. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

5314 = 4111

a) incasarea de la clienti a unei creante in lei;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante in valuta;

c) incasarea de la un debitor a unei creante in valuta;

d) incasarea prin casierie a unei creante de la clienti in devize;

e) nici un raspuns nu este corect.

90. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 6458 = 423 - ajutoare materiale datorate de unitate din alte fonduri decat CAS;

b) 4311 = 423 - ajutoare materiale datorate salariatilor din CAS;

c) 641 = 421 - inregistrarea ajutoarelor materiale datorate de unitate;

d) 121 = 641 - inchiderea contului de cheltuieli cu salariile;


e) 641 = 4281 - drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit state de plata pana la sfarsitul
anului.

91. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin
incorporarea profiturilor nete din anii precedenti?

a)     117 = 1011;

     b)121 = 1012;

     c)117 = 1012;

     d)117 = 121;

     e) 129 = 117.

92. Ce exprima urmatoarea formula contabila.

203 = 404

a) achizitionarea unui proiect de dezvoltare de la terti;

b) receptia unui proiect de cercetare realizat cu forte proprii;

c) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata din contul bancar;

d) achizitia unui proiect de dezvoltare cu plata prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

93. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

2813 = 2131

a) scoaterea din evidenta a mijlocului fix amortizat partial

b) scoaterea din evidenta a mijlocului fix neamortizat

c) scoaterea din evidenta a mijlocului fix casat amortizat integral

d) anularea amortizarii mijlocului fix casat

e) toate raspunsurile sunt corecte

94. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 331 = 711 - inregistrarea la sfarsitul lunii a costului productiei in curs de executie;


b) 711 = 345 - stornarea productiei in curs de executie la inceputul lunii urmatoare pentru
continuarea procesului de productie;

c) 345 = 711 - inregistrarea produselor neterminate la sfarsitul lunii;

d) 341 = 711 - inregistrarea produselor finite terminate la sfarsitul lunii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

95. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 351 = 302 - materiale trimise la terti pentru prelucrare;

b) 303 = % - materiale transformate in obiecte de

          351 inventar in urma prelucrarii plus cheltuieli de prelucrare;

          401

c) 354 = 346 - produse reziduale trimise la terti pentru prelucrare;

d) 381 = % - ambalaje obtinute din prelucrarea

           354 produselor reziduale plus cheltuielile de prelucrare;

           401

e) toate formulele contabile sunt corecte.

96. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

% = 401

607

4426

a) cumpararea de marfuri in cazul inventarului permanent;

b) marfuri primite prin donatie;

c) cumpararea de marfuri in cazul inventarului intermitent;

d) plusuri de marfuri constatate la inventariere;

e) lipsuri de marfuri constatate la receptia marfurilor.


97. Care din explicatiile date corespund formulei contabile?

a) 421 = 444 - inregistrarea impozitului pe salarii;

b) 423 = 444 - inregistrarea impozitului pe ajutoarele materiale;

c) 424 = 444 - inregistrarea impozitului pentru drepturile din participarea la profit;

d) 444=5121 - plata la buget a impozitului pe salarii retinut de unitate;

e) toate formulele contabile sunt corecte.

98.Ce semnificatie are formula contabila :

161 = 505

a) anularea actiunilor rascumparate;

b) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

c) anularea obligatiunilor rascumparate si stingerea imprumutului;

d) emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;

e) nici un raspuns nu este corect.

99. Care este semnificatia urmatoarelor formule contabile:

581 = 5311

5121 = 581

a) se ridica bani de la banca;

b) se face plata prin casierie a unei sume de bani;

c) se incaseaza prin contul de la banca o suma de bani;

d) se depune in contul bancar o suma de bani prin casierie;

e) nici un raspuns nu este corect.

100. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5121 = 503 - vanzari la bursa a unor actiuni la un pret mai mare decat cel de cumparare;

b) 5121 = % - vanzarea unor actiuni la bursa la un pret mai mic decat cel de cumparare;
               501  

           6642

c) 5121 = 506 - vanzarea la bursa a unor obligatiuni la un prêt mai mic decat cel de cumparare;

d) 5121 = % - vanzarea unor obligatiuni la bursa la un pret mai mare decat cel de cumparare;

              506  

             7641

e) toate inregistrarile nu sunt corecte.

101. Care din urmatoarele formule contabile exprima cresterea capitalului social prin
incorporarea profitului net din exercitiul curent?

a) 129 = 1012; b) 129 = 1011; c) 1011 = 1012;

d) 117 = 1012; e) 121 = 1012.

102. Care din urmatoarele inregistrari contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 5121 - plata unui furnizor de imobilizari prin casierie;

b) 203 = 721 - receptia unui proiect de dezvoltare executat cu forte proprii;

c) 6811 = 2803 - amortizarea aferenta unui proiect de dezvoltare;

d) 6811 = 2805 - amortizarea aferenta unui program imformatic;

e) 203 = 404 - receptia unui proiect executat in regie proprie.

103. Ce semnificatie are inregistrarea contabila:

% = 2131

2813

671

a) scoaterea din evidenta a unui mijloc fix ca urmare a vanzarii

b) scoaterea din evidenta a unui utilaj, amortizat partial datorita unor calamitati

c) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral


d) scoaterea din evidenta a unui utilaj amortizat integral datorita unor calamitati

e) scoatere din evidenta a unui mijloc fix amortizat partial ca urmare a casarii lui

104. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:

a) soldul creditor al contului 302 "materiale consumabile" reflecta valoarea materiilor prime
existente in stoc evaluate la pret de inregistrare;

b) la metoda inventarului intermitent nu se utilizeaza conturile de diferenta de pret;

c) la cumparari se utilizeaza contul 4426 TVA deductibila;

d) la vanzari se utilizeaza contul 4427 TVA colectata;

e) pretul de vanzare cu amanuntul are in structura sa si adaosul comercial.

105. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 711 - animale tinere achizitionate de la terti

b) 361 = 401 - animale tinere obtinute din productie proprie

c) 701 = 361 - descarcarea gestiunii cu animale tinere trecute la animale de munca;

d) 2134 = 722 - animale tinere inregistrate la mijloace fixe (animale de munca);

e) toate inregistrarile sunt corecte.

106. Care este formula contabila de inregistrare a costului prelucrarii materiilor prime trimise la
terti(cost prelucrare 5.000 lei):

a) % = 401 5.950 b) % = 401 5.950

301            5.000 351            5.000

4426           950 4426             950
c) % = 401     5.950 d) % = 404     5.950

301                 5.000 301                 5.000

4427                 950 4426                  950
e) % = 401      5.950

351                  5.000

4427                   950
107. Ce semnificatie prezinta inregistrarea:

418 =     %

          707

          4428

a) livrari de marfuri pe baza de factura;

b) livrari de marfuri fara acte de insotire;

c) livrari de produse finite fara factura;

d) livrari de semifabricate fara factura;

e) livrari de marfuri fara factura.

108. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 461 = 161 - emiterea obligatiunilor si constituirea imprumutului;

b) 505 = 5121 - rascumpararea obligatiunilor emise;

c) 666 = 1681 - inregistrarea dobanzii aferente imprumutului din emisia de obligatiuni;

d) 161 = 505 - anularea obligatiunilor si stingerea imprumutului;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

109. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date:

a) 5321 = 5311 - procurarea de timbre postale si fiscale prin casierie;

b) 401 = 5311 - plata unui furnizor din avansuri de trezorerie;

c) 627 = 5321 - utilizarea timbrelor postale pentru corespondenta;

d) 625 = 542 - plata unor cheltuieli de deplasare prin casierie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

110. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

671 =    %

          361
          368 (rosu sau negru)

a) calamitati privind animale inecate, evidenta se tine la pret standard;

b) descarcarea gestiunii cu animalele vandute;

c) distrugeri de materii prime din calamitati;

d) descarcarea gestiunii cu animalele constatate lipsa la inventar;

e) nici un raspuns nu este corect.

111. Care este semnificatia inregistrarii contabile:

261 = 5121

a) rascumpararea obligatiunilor inainte de termen;

b) cumpararea de la bursa de actiuni pentru revanzare;

c) aport la capital sub forma de actiuni;

d) vanzarea de actiuni cu incasare prin contul bancar;

e) rascumpararea de la actionari a propriilor actiuni.

112. Care din urmatoarele inregistrari contabile nu corespund explicatiei date.

a) 461 = 7583 - constituirea creantei si a venitului din vanzarea proiectului;

b) 5121 = 461 - incasarea creantei;

c) 2803 = 203 - amortizarea aferenta proiectului de dezvoltare;

d) 205 = 404 - achizitia unui brevet de la furnizori;

e) 205 = 133 - primirea unui brevet prin donatie.

113. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

232 = 5121

a) plata unor lucrari executate in avans;

b) acordarea unui avans unui furnizor;

c) acordarea unui avans unui salariat;


d) acordarea unui avans antreprenorului de lucrari;

e) plata in avans a unor lucrari de constructie.

114. Ce semnificatie are formula contabila de mai jos:

% = 408

601

4428

a) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului permanent;

b) achizitii de materii prime fara factura in cazul utilizarii metodei inventarului intermitent;

c) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului intermitent;

d) achizitii de materii prime pe baza de factura in cazul metodei inventarului permanent;

e) nici un raspuns nu este corect.

115. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) % = 401 29.750 - achizitii de animale de la furnizori la cost de achizitie;

  361           25.000

4426             4.750

b) 361 = 711 10.000 - inregistrarile sporului in greutate

c) 4111 = %  59.500 - vanzarea animalelor in viu

              708  50.000

           4427    9.500

d) 606 = 371 25.000 - descarcarea gestiunii cu animalele vandute la pret de achizitie;

711 = 361 10.000 - descarcarea gestiunii cu sporul in greutate;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

116. Ce semnificatie are formula contabila:

401 = 403
a) achitarea furnizorului din contul bancar ;

b) plata furnizorului prin casierie;

c) acceptarea de catre furnizor a unui bilet la ordin pentru decontarea datoriei;

d) constituirea datoriei fata de furnizor;

e) nici un raspuns nu este corect.

117. Care din formulele contabile corespund explicatiei date?

a) 418 = 4111 - inregistrarea creantei neincasata devenita incerta

b) 5121 = 4111 - incasarea unei creante prin casierie;

c) 5311 = 4118 - incasarea prin banca a unei creante in litigiu;

d) % =   4118 - creanta irecuperabila trecuta pe pierderi;

  654

 4427

e) 418 = % - livrari de marfuri cu factura.

          707

          4428

118. Ce semnificarie are formula contabila:

6868 = 169

a) inregistrarea primelor de rambursare aferente obligariunilor emise;

b) amortizarea primelor de rambursare a obligariunilor;

c) emisiuni de obligariuni cu prime de rambursare;

d) includerea pe cheltuieli a obligariunilor emise cu prima de rambursare;

e) nici un raspuns nu este corect.

119. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

5411 = 5191
a) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in contul bancar;

b) utilizarea sumelor din acreditiv pentru plata unui credit pe termen scurt ;

c) deschiderea unui acreditiv din disponibilul existent in casierie;

d) deschiderea unui acreditiv in lei dintr-un credit pe termen scurt obtinut de la banca;

e) nici un raspuns nu este corect.

120. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

6811 = 281

a) amortizarea terenurilor;

b) amortizarea imobilizarilor in curs de executie;

c) amortizarea imobilizarilor necorporale;

d) amortizarea imobilizarilor corporale;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

121. Ce semnifica articolul contabil:

1012 = 109

a) rascumpararea propriilor actiuni de la actionari;

b) distribuirea catre salariati a actiunilor proprii;

c) aport la capitalul social sub forma de actiuni;

d) reducerea capitalului social prin anularea propriilor actiuni rascumparate;

e) vanzarea la bursa a propriilor actiuni.

122. Scoaterea din activul patrimonial a unui brevet,amortizat partial se inregistrata prin
formula contabila:

a) 6583 = 205;       b) 6811 = 205;        c) 205 = 2805;

d) 2805 = 205;       e) % = 205.

                         2805
                         6583

123.Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 231 = 404 - antreprenorul termina lucrarea dar nu o receptioneaza;

b) 212 = 232 - se face receptia definitiva a lucrarilor terminate

c) 212 = 404 - receptia lucrarilor executate in regie proprie;

d) 212 = 722 - receptia lucrarilor executate de o unitate specializata;

e) nici un raspuns nu este corect

124. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) % = 711  15.000 - semnificate obtinute din procesul de

  341            16.000 productie la pret standard cu

 348               1.000 diferente favorabile;

b) 711 = %   15.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi

           341  16.000 prelucrate in alte sectii cu diferente favorabile;

             348    1.000

c) 341 = 711  10.000 - semifabricate obtinute din procesul de productie la cost de productie;

d) 711 = 341  10.000 - eliberarea semifabricatelor pentru a fi prelucrate in alte sectii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

125. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 361 = 5311 - achizitii de animale din contul bancar;

b) 361 = 711 - animale primite prin donatie;

c) 361 = 456 - animale achizitionate de la furnizori;

d) 361 = 542 - animale achizitionate prin casierie;

e) nici o inregistrare nu este corecta.

126. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:


% = 408

371

4428

a) intrari de marfuri pe baza de factura;

b) iesiri de marfuri pe baza de factura;

c) iesiri de marfuri pe baza avizului de expeditie;

d) achizitii de marfuri de la furnizor cu factura;

e) achizitii de marfuri fara factura.

127. Ce semnificatie are formula contabila:

4282 = 706

a) retinerea chiriilor pe statul de plata;

b) chirii datorate de salariati pentru spatiile de locuit ocupate, proprietate a unitatii;

c) venituri inregistrate pentru redeventele datorate din concesiune

d) venituri din vanzarea de produse catre salariatii unitatii;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

128. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

501 = 509

a) achizitii de obligatiuni cu plata ulterioara;

b) achizitii de actiuni proprii cu plata imediata;

c) achizitii de actiuni cu plata ulterioara;

d) achizitii de actiuni de la entitati afiliate cu plata ulterioara;

e) toate raspunsurile nu sunt corecte.

129. Care din urmatoarele formule contabile corespund explicatiei date?

a) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in devize din contul curent in lei;
b) 5411 = 5121 - deschiderea unui acreditiv din disponibilul in valuta existent in contul bancar;

c) 401 = 5121 - plata unui furnizor de marfa din acreditiv;

d) 404 = 5411 - plata unui furnizor de imobilizari din acreditiv;

e) toate inregistrarile sunt corecte.

130. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

6868 = 169

a) amortizarea echipamentului de protectie si a aparaturii birotice;

b) amortizarea primelor privind capitalul;

c) amortizarea imobilizarilor financiare;

d) prime de rambursare pentru obligatiuni emise si nerascumparate;

e) amortizarea primei privind rambursarea obligatiunilor.

131. Care este formula contabila ce reflecta creanta constituita fata de buget pentru subventia
pentru investitii de primit.

a) 475 = 445    b) 5121 = 445    c) 131 = 7584

d) 445 = 475    e) 5121 = 131

132. Ce semnificatie are formula contabila:

475 = 7584

a) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea imobilizarii primite prin aport la capital;

b) inregistrarea de venituri din subventii pentru exploatare;

c) subventii pentru investitii primite de societate;

d) trecerea la venituri a cotei parti din valoarea neamortizata a imobilizarii primite prin donatie
si scoasa din evidenta fiind vanduta sau amortizata;

e) nici un raspuns nu este corect.

133. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 404 = 231 - inregistrarea lucrarilor la terminare , fara receptie;


b) 404 = 232 - retinerea avansului acordat anterior din datoria fata de furnizorul de imobilizari;

c) 404 = 5121 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;

d) 401 = 5311 - plata furnizorului de imobilizari prin casierie;

e) 212 = 231 - recepÑia definitiva a unui utilaj executat in regie

134. Ce semnificatie are inregistrarea:

4111 = %

702

4427

a) vanzarea de semifabricate fara facturi;

b) vanzarea de semifabricate cu incasare directa prin banca;

c) vanzarea de semifabricate conform facturii;

d) vanzarea de produse finite cu factura;

e) vanzarea de produse reziduale cu factura.

135. Ce semnificatie are inregistrarea:

361 = 7582

a) animale primite ca aport la capital;

b) animale primite cu titlu gratuit;

c) animale achizitionate din avansuri de trezorerie;

d) animale intrate din productie proprie;

e) animale achizitionate de la terti.

136. Care din urmatoarele formule contabile concorda cu explicatia data ?

a) 5412 = 5124 - deschiderea unui acreditiv in valuta;

b) 371 = 401 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;

c) 5412 = 5121 - deschiderea unui acreditiv in lei;


d) 371 = 404 - achizitii de materii prime de la furnizorul extern;

e) 401 = 5411 - plata furnizorului dintr-un acreditiv in valuta.

137. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 4482 =7582 - creante constituite fata de buget pentru varsaminte efectuate in plus;

b) 445 = 475 - inregistrarea unei subventii pentru activitatea de exploatare, de primit de la


buget;

c) 5121 = 445 - incasarea de la buget a subventiei;

d) 445 = 741 - inregistrarea unei subventii pentru exploatare de primit de la buget;

e) 4423 = 5121 - virarea la buget a TVA de plata.

138. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

509 = 5121

a) plata ulterioara prin contul de la banca a actiunilor achizitionate;

b) plata ulterioara prin casierie a actiunilor achizitionate;

c) plata imediata a actiunilor achizitionate;

d) plata imediata prin casierie a actiunilor achizitionate;

e) nici un raspuns nu este corect.

139. Care din urmatoarele formule contabile nu corespund explicatiei date?

a) 542 = 5314 avans acordat in valuta;

b) 623 = 542 cheltuieli efectuate pentru protocol;

c) 5314 = % restituirea avansului in valuta neconsumat cu diferenta favorabila;

               542

             765

d) 624 = 542 cheltuieli postale efectuate din avansul de trezorerie;

e) nici un raspuns nu este corect.


140. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 129 = 691 - inchiderea contului de impozit pe profit;

b) 691 = 441 - inregistrarea impozitului pe profit;

c) 446 = 5121 - plata la buget a impozitului pe profit;

d) 456 = 5311 - plata devidentelor cuvenite actionarilor;

e) toate formulele contabile sunt corecte.

141. Care este formula contabila care reflecta incasarea creantei (a subventiei) de la bugetul
statului pentru achizitionarea unui teren:

a) 5121 = 131     b) 5121 = 7584         c) 5121 = 2111

d) 5311 = 131    e) 5121 = 445

142. Care din urmatoarele inregistrari sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 461 = 706 - redeventa cuvenita pentru un mijloc fix concesionat (la concendent);

b) 5311 = 461 - incasarea redeventei prin contul bancar;

c) 5121 = 461 - incasarea redeventei prin casierie;

d) 6811 = 2805 - inregistrarea cheltuielilor cu redeventa curenta

e) 205 = 167 - predarea mijlocului fix in concesiune (la concesionar).

143. Care din urmatoarele formule contabile sunt in concordanta cu explicatia data:

a) 2112 = 722 - receptia unor lucrari de amenajari de teren executate de unitati specializate;

b) 2111 = 462 - aducerea unui teren ca aport la capital;

c) 231 = 456 - aducerea unei constructii ca aport la capital, dar nu s-a facut receptia;

d) 212 = 231 - aducerea unei cladiri ca aport la capital;

e) 2111 = 231 - aducerea unui teren ca aport la capital.

144. Produsele nesupuse probelor tehnologice sunt considerate:

a) produse finite;
b) semifabricate;

c) produse reziduale

d) marfuri;

e) productie in curs de executie.

145. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare:

% = 401

371

4426

a) achizitii de materiale de la furnizori la pret de achizitie;

b) achizitii de animale de la furnizori, la pret de achizitii;

c) achizitii de ambalaje de la furnizori la pret de achizitie;

d) achizitii de marfuri de la furnizori la pret de achizitie;

e) achizitii de materii prime de la furnizori.

146. Care din urmatoarele formule contabile, nu sunt in concordanta cu explicatia data?

a) 409 = 767 - inregistrarea unui scont obtinut;

b) % = 408 - receptia provizorie a materilor prime sosite fara factura;

  301

 4428

c) 409 = 5121 - plata unui avans in vederea livrarii de bunuri;

d) 401 = 409 - retinerea avansului la decontarea datoriei fata de furnizor;

e) 401 = 5411 - plata unui furnizor din acreditiv de la banca.

147. Care din urmatoarele inregistrari corespund explicatiei date:

a) 481 = 301 - unitatea transmite subunitatilor stocuri de materii prime;

b) 301 = 481 - subunitatile primesc de la unitate stocuri de prime;


c) 482 = 345 - subunitatea A, transmite subunitatii B, stocuri de produse finite;

d) 345 = 482 - subunitatea B, primeste de la subunitatea A stocuri de produse finite;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

148. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

5121 = 4111

a) incasarea prin casierie a unei creante de la un client;

b) incasarea prin contul bancar a unei creante de la un client incert;

c) incasarea prin contul bancar a unei sume de bani de la debitori diversi;

d) incasarea prin contul bancar a unei creante de la clienti;

e) nici un raspuns nu este corect.

149. Ce semnificatie are formula contabila :

505 = 5121

a) incasarea obligatiilor emise;

b) emisiuni de obligatiuni;

c) plata obligatiunilor emise;

d) rascumpararea obligatiunilor emise anterior;

e) nici un raspuns nu este corect.

150. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

% = 711

345

348

a) costul produselor finite la pret standard cu diferente de pret fata de pretul efectiv (favorabile-
rosu sau nefavorabile-negru);

b) costul semifabricatelor la pret standard cu diferente de pret;


c) costul produselor finite in curs de executie;

d) costul semifabricatelor in curs de executie;

e) toate raspunsurile sunt corecte.

Aplicarea principiului(conventiei) necompensarii presupune: 


4)nu este admisa compensarea intre elemente de venituri si cheltuieli

Investitiile financiare pe termen scur cuprind: 

A.actiuni achizitionate de unitate de la entitatile afiliate, obligatiunile emise si


rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori mobiliare cumparate de
agentul economic in vederea realizarii unui profit intr-un termen scurt

Capitalul propriu este posibil sa aiba valoare negativa? 

da,daca pierderile sunt mai mari decat celelalte resurse proprii

Care dintre principiile sau conventiile contabile are legatura directa cu


imaginea fidela a performantei  financiare?  

A.continuitatea activitatii

C.independenta exercitiului

Independenta financiara a intreprinderii este ilustrata de urmatoarea


relatie:  

B.capital strain egal cu capital propriu

A.capital strain mai mic decat capital propriu

Care sunt structurile situatiilor financiare?      

B.active,datorii,capitaluri proprii,venituri,cheltuieli

Care elemente nu au fost incadrate corect?        


B.timbre fiscale si postale (active circulante)
C.imprumuturi acordate pe termen lung (imobilizari financiare)
D.decontari cu asociatii privind capitalul (active circulante)
A.timbre fiscale si postalee (datorii fiscale)

Dubla reprezentare in contabilitate se realizeaza prin ecuatia:        


A.Activ=Capital propriu+Datorii

Dispunem de urmatoarele informatii (solduri finale ale conturilor):


furnizori-debitori 100 lei, materii  prime 500 lei, clienti 600 lei, cheltuieli
inregistrare in avans 150 lei, furnizori 80 lei, profit 40 lei, clienti- creditori
50 lei, ajustari pentru deprecierea materiilor prime 300 lei.Care este
valoarea activelor  circulante in bilant?          
E.1.200 lei
D.1.250 lei
C.1.340 lei
B.900 lei

Care elemente se vor inscrie in bliantul societatii comerciale in situatia


cunoasterii urmatoarelor  date: materii prime reprezentand aport in natura
20.000lei, numerar depus in casieria unitatii ca aport  10.000 lei si capital social
subscris nevarsat: 2.000 lei:      
A.materii prime 20.000 lei, casa in lei 10.000lei si capital social 30.000 lei
C.materii prime 20.000 lei, decontari cu asociatii privind capitalul 2.000 lei,
casa in lei 10.000 lei si capital social 32.000 lei din care capital subscris
varsat 30.000 lei

Care dintre urmatorii utilizatori sunt interesati, cu precadere, de informatii


privind continuitatea activitatii:      
B.clientii
A.creditorii financiari
C.investitorii

Rezultatul exercitiului se stabileste la sfarsitul perioadei de gestiune si


apare:        
A.ca efect al inchiderii conturilor de cheltuieli si a celor de venituri ale
exercitiului financiar respectiv
D.intotdeauna in capitalurile proprii
C.sub forma pierderii, cand cheltuielile perioadei depasesc veniturile
aceleiasi perioade
B.sub forma profitului, daca veniturile perioadei de gestiune sunt mai mari
decat cheltuielile aceleiasi perioade

Dubla inregistrare in contabilitate se realizeaza prin ecuatia:        


C.Capital propriu=Active-Datorii
A.Activ=Capital propriu+Datorii
D.Rezultat financiar=Venituri-Cheltuieli
B.Debitul conturilor=Creditul conturilor

Termenul de pasiv cuprinde:          


C.datorii pe termen lung
A.activ brut
D.datorii pe termen scurt
B.capitaluri proprii
E.datorii totale

Dispunem de urmatoarele solduri finale ale conturilor: instalatii tehnice,


mijloace de transport,  animale si plantatii 100.000lei, amortizarea
instalatiilor, mijloacelor de transport,animale si plantatii  40.000lei,
produse finite 8.000lei, ajustari pentru deprecierea produselor 2.000lei,
cheltuieli cu  materialele consumabile 30 lei, contributia unitatii la
asigurarile sociale 600 lei. Precizari care este  valoarea activului in
bilant:          
C.68.300 lei
B.108.300 lei
A.66.900 lei
E.66.000lei

Care dintre relatiile de calcul ale activului net contabil este corecta?        
A.capitalurile proprii+datorii
B.activ bilantier-active fictive-datorii
C.capitaluri proprii+datorii pe termen lung
D.activ bilantier+posturi de regularizare-datorii
Dispuneti de urmatoarele informatii: furnizori-debitori 1000lei, materii
prime 5000lei, clienti 6000 lei,cheltuieli in avans 1500lei, furnizori
800lei,profit 400 lei, clienti-creditori 500lei.Precizati care este valoarea
activelor circulante in bilant:           
E.12.900lei
D.12.500lei
B.12.400lei
C.13.400lei
A.11.500lei
Prin ce relatie se obtine capitalul propriu?          
D.venituri-cheltuieli
B.activ-pasiv
E.activ-venituri
C.activ-datorii
A.activ-cheltuieli
Precizati care element nu a fost incadratcorect in bilant:          
C.avansuri de trezorerie (active circulante)
D.decontari cu asociatii privind capitalul(active circulante)
E.avansuri primite de la clienti (active circulante)
A.avansuri acordate furnizorilor (active circulante)
B.timbre fiscale si postale (active circulante)
Care este obiectivul principal al contabilitatii financiare?      
A.furnizeaza informatii pentru necesitati proprii
C.furnizarea informatiilor necesare tertilor
(clienti,furnizori,banci,salariati,organe fiscale)
D.furnizarea informatiilor necesare atat pentru cerintele interne ale entitatilor
cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si
comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori
B.determinarea relatiilor unitatii cu ceilalti agenti economici
(furnizori,clienti,organe fiscale,banci,public)
E.nici un raspuns nu este corect
Unul dintre urmatoarele active nu este clasificat ca activ curent:         
B.stocuri realizate (pruduse) de unitate
C.dreante comerciale
E.titluri de plasament care se asteapta sa fie realizare intr-o perioada ce
depaseste 12 luni de la data blantului
A.stocuri achizitionate
d.titluri de plasament care se asteapta sa fie realizate in 12 luni de la data
bilantului