Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lectie

Unitatea de invatamant:

Data:

Ora:

Clasa: IV

Obiectul : Religie ortodoxă

Profesor :

Subiectul: Lumea – este un dar pentru toţi oamenii

Concepte cheie:

*Dumnezeu

*natură

*lume

*viaţă

*casă

Competenţe specifice:

1.1. Compararea unor opinii cu semnifi cație religioasă, exprimate în raport cu diferite
situații de viață

1.2. Sintetizarea principalelor îndatoriri ale unui creștin, pe baza valorifi cării unor situații
din viața cotidiană, a exemplelor unor persoane din Biblie și a unor sfi nți

1.3. Analizarea modului în care sunt aplicate reguli de comportament moral-creștin, în


diferite contexte de viață familiare

2.2. Analizarea unor tipuri de relații și atitudini sociale, din perspectiva moralei
religioase, pornind de la situații concrete

Resurse:

Umane: elevi, profesor


Materiale: text suport, fișă de lucru, creioane, caiet , laptop,manual de religie

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Religie%20Cultul
%20Ortodox/Corint/Partea%20I/#Manual/pagina10-pagina11

Metodologice: povestirea, explicația, conversația

Temporale: 40’

Spațiale: online - Classroom

Tipul lecţiei: lecţie de predare - învăţare

Modalitatea de desfăşurare:

Rugăciunea la intrarea în clasă.

Notarea absenţilor.

Verificarea cunoştinţelor: Elevii răspund la întrebări

Care este casa lui Dumnezeu pe pământ?

Când mergem în casa lui Dumnezeu?

Ce ne impresionează și ne încântă cel mai mult în casa lui Dumnezeu?

Se citeşte lecţia din manualul de religie , pag. 10

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Religie%20Cultul
%20Ortodox/Corint/Partea%20I/#Manual/pagina10-pagina11

Elevii răspund la întrebări:

1. Care este darul lui Dumnezeu pentru lume?


2. Ce datorii are omul faţă de lume?
3. Cum îşi poate manifesta omul grija faţă de lume?

Să aflăm mai multe:

– cât le trebuie deşeurilor ca să se descompună - pag. 11

Să descoperim împreună:

- Dumnezeu a creat omul în ziua a şasea- pag. 11

Se noteaza titlul lecţiei si se va copia în caiete Indemnuri pentru micul crestin-


manual pag. 13
Lectură:

Acasă la Dumnezeu - fişă pe cursul de Classroom

Activitate practica: - de realizat până ora viitoare

Elevii sunt împărţiţi în trei grupe în ordine alfabetică

Grupa 1- Realizarea unui copac din carton.Pe o coala alba de hârtie desenăm frunze.
Pe fiecare frunză notăm câte o dorinţă a noastră a carei îndeplinire va duce la armonie
între oameni.

Grupa 2- Realizarea unui tablou cu tema LUMEA – CASĂ PENTRU TOŢI OAMENII
utilizând metoda colajului. Foloseşte materiale culese din natură (seminţe, flori
presate,frunze, etc)

Grupa 3 – Realizarea de obiecte confecţionate din materiale reciclabile ( peturi, doze,


pahare de plastic, hârtie, carton, etc)

Lectura:

Citiți textul de mai jos:

Acasă la Dumnezeu

Într-un sat, pe un deal, o echipă de muncitori lucra de zor, să termine de ridicat o


biserică. Mai aveau puțin de lucrat la acoperiș și clădirea avea să fi e gata. Pictorii deja
veniseră în sat și așteptau și ei să fi e acoperită biserica, pentru a o putea împodobi cu
multe chipuri frumoase de sfinți. De dimineața până seara, pe lângă muncitori se tot
plimba ctitorul bisericii, un om cu multă dare de mână.

„Să puneți cărămizile cum trebuie!” le spunea el muncitorilor.

„Să aveți grijă la acoperiș!” le striga el de jos meșterilor.

„Să-mi faceți o biserică mândră, în care să mă pot ruga și să mă simt eu bine!” le dădea
el în grijă tuturor.

La fi nalizarea construcției, când pictorii se apucau de lucru, ctitorul a mers la cele mai
renumite ateliere să dea comandă de sfeșnice, candelabru, strane, sfinte vase și tot ce
mai trebuie în biserică. Tuturor le spunea cu mândrie: „Să lucrați cu grijă cele mai
frumoase modele! Îmi fac biserică și vreau să fi e cea mai aleasă!”. Meșterii se uitau
lung la ctitor, dar niciunul nu spunea nimic.

Când biserica a fost pictată aproape în întregime, ctitorul a căutat cea mai reușită poză
a sa și le-a dat-o să-l picteze și pe el la intrare, lângă părintele mitropolit. Era în culmea
fericirii și povestea tuturor ce biserică și-a zidit și cât de mândru este de ea. Apoi a mers
la părintele mitropolit împreună cu preotul satului pentru a cere sfințirea bisericii.

Ctitorul spuse:

- „Am venit, părinte mitropolit, să ne spui când poți sfinți biserica mea din sat!”
Mitropolitul se uită la el și răspunse:

- „Biserica ta? Eu nu sfințesc decât bisericile lui Dumnezeu, în care toți credincioșii
cinstesc Sfânta Treime! Așadar, cine va fi cinstit în biserica din sat?”.

Ctitorul, înțelegându-și greșeala, și-a plecat rușinat capul și a răspuns:

- „Dumnezeu va fi cinstit în biserica din sat! Este casa Lui.... și a tuturor creștinilor care
Îl cinstesc!”