Sunteți pe pagina 1din 30

Prelucrarea mecanică a

canalelor radiculare.
Tehnici și metode.
STANDARDUL TRATAMENTULUI
ENDODONTIC
Procesul de tratament endodontic include mai multe
etape:
- diagnosticare (inspecția, examinarea radiologică);
- anestezie locala;
- deschiderea cavității dentare;
- deschiderea ostiumurilor canalelor radiculare;
- determinarea lungimii de lucru a canalului
radicular;
- tratamentul mecanic și medicamentos al canalului
radicular;
- restaurarea coroanei dentare.
TOPOGRAFIA OSTIUMURILOR CANALELOR
RADICULAREA DINȚILOR MAXILARI

Incisivi/ Premolari Molari


Canini
TOPOGRAFIA OSTIUMURILOR CANALELOR
RADICULAREA DINȚILOR MANDIBULARI

Incisivi/ Premolari Molari


Canini
TOPOGRAFIA OSTIUMURILOR
CANALELOR
RADICULAREA DINȚILOR MAXILARI ȘI
MANDIBULARI
LĂRGIREA OSTIUMURILOR CANALELOR RADICULARE
LĂRGIREA OSTIUMURILOR CANALELOR RADICULARE
OSTIUMURILE CANALELOR
RADICULARE LARGITE
MARGINI DENTINARE DEBORDANTE
PRELUCRAREA MECANICĂ A
CANALULUI RADICULAR

SCOP:
Prepararea pereților canalului
radicular în scop de profilaxie a
contaminării spațiului periodontal
cu microorganisme patogene din
interiorul canalului radicular
propulsate periapical.
PRELUCRAREA MECANICĂ A
CANALULUI RADICULAR

OBIECTIVE:
1. Înlăturarea dentinei necrotizate de pe
pereții canalului radicular.
2. Păstarea curburii naturale a canalului
radicular.
3. Largirea uniformă pe intreg traiectul
curburii canalului radicuclar.
4. Păstarea apexului fiziologic.
5. Crearea stopului apical.
METODE DE APRECIERE A
LUNGIMII DE LUCRU
Lungimea de lucru a dintelui este
determinată de la apexul fiziologic pe
o parte până la un punct selectat de
pe marginea incizală sau suprafața
ocluzală a coroanei dintelui pe
cealaltă parte.

Mărimea primului instrument (fyle-ul


inițial) este fixată de numărul fișierului
setat la lungimea de lucru.
METODE DE APRECIERE A LUNGIMII DE
LUCRU

1. Metoda radiologică
(precizia aprecierii
lungimii de lucru în c/r
în 83,5% din cazuri)

2. Metoda electronică
(precizia aprecierii lungimii de lucru în c/r în 73,1% din cazuri)
METODE DE APRECIERE A
LUNGIMII DE LUCRU

3. Metoda anatomo-
topografică
Raportul mediu de înălțime a
coroanei dentare față
de lungimea rădăcinii este 1 la 2.

4. Metoda tabelară
Lungimea c/r este determinată
în baza
datelor despre lungimea medie
a dinților
METODE DE APRECIERE A
LUNGIMII DE LUCRU
 5. Metoda radiologică cu ace introduse în
canal – este metoda cu cea mai înaltă rată
de precizie.
METODE DE PRELUCRARE MECANICĂ A
CANALULUI RADICULAR
1. Tehnica tradițională de pregătire a
canalului radicular, „pas înapoi” sau
telescopică - Step Back
2. Tehnica de prelucrare mecanică a
canalului Crown Down, de la ostium la
apex, adică de la acul mai mare la cel mai
mic
3. Tehnica de prelucrare mecanică a
canalului folosind metoda «Forței
balansate»
Step Back - «PAS ÎNAPOI» -
«TELESCOPICĂ»
SCHEMA:
1. INSTRUMENTAREA CANALULUI DE LA APEX
CĂTRE OSTIUM.
2. DETERMINAREA LUNGIMII DE LUCRU ÎN C/R.
3. INSTRUMENTAREA CANALULUI ÎN TREIA APICALĂ.
4. INSTRUMENTAREA CANALULUI ÎN TREIA MEDIE.
5. PRELUCRAREA MECANICĂ FINALĂ A ​C/R.
6. DIAMETRUL CANALULUI RADICULAR ÎN TREIMEA
APICALĂ ESTE SUSȚINUT CÂT MAI MIC POSIBIL.
7. FORMAREA OBLIGATORIE A UNUI STOP APICAL.
Step Back - «PAS ÎNAPOI» -
«TELESCOPICĂ»

SCHEMA:
8. TOATE INSTRUMENTE FIXATE LA LUNGIMEA DE LUCRU ÎN C/R.
9. MIȘCARE „REEMING” (DE PILIRE) ȘI „ MIȘCĂRI ROTATIVE”.
10. VOM LARGI CANALUL CU 3-4 MĂRIMI (NU MAI PUȚIN DE NR. 25).
11. PREVENIREA BLOCĂRII ACULUI ÎN CANAL:
A) ÎNTOARCEREA LA UN INSTRUMENT CU O MARIME
MAI MICA # 10 - # 15 - # 20 - # 25 - # 30 - # 25 - # 35
- # 25 - # 40 - # 25 – # 45 - # 25
B) IRIGAREA PERMANENTA A C/R DIN SERINGA ENDODONTICĂ
Protocolul tehnicii «STEP BACK»
Tehnica «STEP BACK» (pas-inapoi sau apicalo-coronară) prevede lărgirea canalului de la apex la
ostium prin instrumentare cu ace cu diametrul în creștere.
 1. Aprecierea lungimii de lucru.
 2. în canal se introduce K-file sau Reamer de marime minimală, care intră pe toată lungimea de
lucru, se instrumentează pînă la o trecere liberă a acului pe traiectul canalului. După care
procedura se repetă cu acul de mărime ulterioară. Cînd obținem o instrumentare liberă cu acest
ac, se va efectua un control al canalului cu un ac de marime precedentă pentru a preveni blocarea
foramenului apical cu pilitura din canal. În așa mod se va lărgi canalul pe toată lungimea de lucru,
minim pînă la acul №25 (Master Apical File или MAF).

 3. După care canalul se instrumentează cu un ac de mărime №30 cu lungimea de lucru mai


mică cu 1 mm decît MAF. După finalizarea instrumentării cu №30 se vor înlătura resturile de
dentină și se vor netezi pereții canalului cu №25.

 4. După №30 se va folosi №35 cu lungimea de lucru mai mică cu 2 mm decît lungimea MAF,
după care №40 – cu 3mm mai scurt, etc. După lucrul cu fiecare mărime, se va înlătura rumegușul
cu MAF pe traiectul lungimii de lucru.

 5. Ostiumurile canalelor radiculare se v-or instrumenta cu freze Gates Glidden sau Largo.

Derzavantajele tehnicii «STEP BACK» este posibila propulsare a resturilor din canal în zona
periapicală sau chiar obliterarea orificiului apical cu rumeguș de dentină contaminată.
Modificarea poziției stricturii apicale din contul modificării necontrolate a lungimii de lucru în timpul
instrumestării canalelor radiculare încurbate.
Posibilitatea creării unui perfor în peretele canalul radicular..
Algoritmul lărgirii canalului radicular de la apex spre ostium.
Cu linie punctată este insemnată limita profunzimii de
instrumentare a canalului radicular.
Metoda CROWN DOWN
«DE LA MAI MARE LA MAI MIC»

SCHEMA:

1. Instrumentarea se efectuiaza mecanic sau manual, începînd cu


cel mai mare fyle sau cu freza Gates Glidden sau Largo.
2. Micșorarea treptată a mărimilor fyle-urilor pe măsură ce ne
deplasăm spre apex.
3.Folosirea lubrifiantelor de tip Сanal plus (în scop de profilaxie a
blocării acului în canal sau a supraîncălzirii sau chiar fracturării
acestuia).
4. Lucrul în canalul radicular se va efectua respectînd strict
lungimea de lucru.
CROWN DOWN
Metoda Crown Down (de la mai mic la mai mare) — propusă în 1985.
Este deosebit de eficient în tratamentul periodontitei apicale cronice exacerbate cu
canalele radiculare infectate, atunci când este necesar să se prevină propulsarea
maselor putride dincolo de foramenul apical.
În primul rând, se lărgește treimea coronară a canalului, ajungând treptat la treimea
apicală. Extinderea se efectuează folosind un micromotor sau un endomotor la o
viteză de 250-300 rpm.

Pentru a evita ruperea acului, se recomandă:

 Nu se va exercita o forță semnificativă spre apex


 Instrumentul se va deplasa constantă prin mișcări line de ,,dute – vino”
 Nu se va opri motorul atunci când instrumentul este în canal (în contact cu pereții
canalului)
 Se va monitoriza starea părții active a fyle-lui
 În toate etapele prelucrării canalului radicular, este important de îndepărtat rumegușul
de dentină și de irigat canalul.
Tehnica se bazează pe lucrări secvențiale cu instrumente de la mai mare la m

Protocolul tehnicii «CROWN DOWN»

Tehnica «CROWN DOWN» este utilizată în canale înguste, greu-trecătoare, precum și în periodontite.
Tehnica se bazează pe lucrări secvențiale cu instrumente de la mai mare la mai mic.
 1. Ostiumul canalului se instrumentează cu LARGO sau Gates Glidden.
 2. K-file №35 se introduce în canal pînă la urma, fixînd lungimea de lucru(optimal, se consideră
prelucrarea canalului cu acest fyle pe o lungime de 15mm). Se efectuiază lărgireaa canalului pînă
la instrumentarea liberă în canal. Se poate de folosit în acest scop și endomotorul.
 3. După care se introduce în canal fyle-ul №30 pînă la urmă, fixînd lungimea de lucru, Se
efectuiază lărgireaa canalului pînă la instrumentarea liberă în canal, după care K-file №2, etc.
 4. După trecerea canalului pe întreaga lungime de lucru, operația se repetă, dar începând cu
instrumentul, nu # 30, ci # 40, în timp ce partea apicală va fi extinsă la o dimensiune mai mare.
 5. Apoi procedura se repetă din nou din fișierul K-fyle nr. 50 și așa mai departe până când partea
apicală este extinsă la dimensiunea 25.

Tehnica «CROWN DOWN» are următoarele avantaje:


reduce riscul de a propulsa dentina infectată periapical,
creează condiții bune pentru irigarea canalelor,
controlează procesarea părții apicale creând inițial un acces bun la aceasta;
reduce riscul ca instrumentul endodontic să treacă de apex.
METODA
«FORȚEI BALANSATE» - combinarea rotației și
presiunii
1. Un fișier cu un vârf neagresiv este introdus până
la capăt și rotit în sensul acelor de ceasornic cu
90-180º.
2. Instrumentul este apoi rotit în sens invers acelor
de ceasornic 120-270º cu o presiune apicală
ușoară.
3. Instrumentele se schimbă de la mai mici la mai
mari.
4. LUBRICANT UTILIZAT Canal plus (pentru a
preveni blocarea instrumentului în canal și
supraîncălzirea).
5. Este important ca presiunea asupra fișierului să
fie astfel încât să se rotească la același nivel
(nu se extrage). Apoi fișierul împreună cu
dentina este îndepărtat din canal, canalul este
curățat și spălat.
6. Astfel, canalul este prelucrat pe toată lungimea,
neatingând 1-1,5 mm până la constricția
apicală. După o astfel de prelucrare, se creează
o suprafață plană a canalului cu o conicitate
corespunzătoare conicității instrumentului.
c

d
b

Structura apexului radicular (schema):


a - constricția apicală (apexul fiziologic)
b – orificiul anatomic (apexul anatomic)
c – apexul radiologic
d – cementul radicular
Apexul dentar
Rezultatul prelucrării mecanice a
canalului radicular

Pînă la preparare După preparare

conicitate
Forma
corectă

Pereții
netezi

Stopul Strictura
apical apicală
Criteriile calității prelucrării mecanice a
canalelor radiculare
(Schilder, 1967)

1. Formarea unui canal radicular conic.


2. Tratamentul tuturor suprafețelor
canalului radicular.
3. Instrumentul nu depășește foramenul
apical.
4. Menținerea unei dimensiuni adecvate a
foramenului apical.
Careva complicații posibile în timpul prelucrării mecanice a canalului
radicular:
1 – oblitirarea apexului radicular cu rumeguș
2 – Formarea unei scărițe în peretele canalar; 3 – Perfor apical; 4 – perfor
canalar lateral; 5 – fracturarea peretelui în zona apicală