Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

N. P. Isacov Iuliana
Data 15.01.2021
Anul, grupa Anul 2 gr. 2.5

TEST № 1
Examen la disciplina Psihopedagogia comunicării

Prezentarea eficientă. Comunicarea didactică și conflictele

1. Scrie în spaţiul de mai jos definiţia sintagmei prezentare informativă. 2 p.

Prezentarea informativă este un proces care presupune crearea ,,foamei de informație,, și curiozitate
,evitarea supraâncărcării și subâncărcării informaționale, implicarea audienței ,autenticitatea și
repetarea cuvintelor cheie pri folosirea explicațiilor,descrierilor și definițiilor.

2. Notează în spaţiul de mai jos: a) o trăsătură a prezentării persuasive; b) un exemplu care să


reflecte această trăsătură în context școlar. 4 p.
a)motivația logică
b)Spre exemplu la lectia de biologie al clasei a 6-a a venit un nou profesor dar în momentul în care
începe să prezinte tema noua observă că elevii nu au nici un interes față de discilina dată explicând
asta în următorul fel ,,profesorul nostru niciodată nu ne explica tema ci ne oferea timp să o citim
noua si după să realizăm sarcini, respective lecțiile erau plictisitoare ,în această situație noul pedagog
începe să prezinte tema cu ajutorul suportului prezentărilor power point plus materiale video și
jocuri didactice astfel implicând toți elevii iar spre sfârțit solicitând un feed-back de la clasă.Abea
atunci noul profesorul a înteles că a reusit să convingă elevi ca biologia este de fapt o disciplină
foarte interesantă și că a motivat elevii să o studieze și in continuare și de ce nu sa-i solicite
profesorului lor să le organizeze astfel orele.
3. Rezolvă următoarea situație de problemă. 9 p.

C. T., profesor de franceză, intră la lecția sa de la o clasă a IV-a. Deschizând ușa clasei,
constată că elevul A.N. țipa și îi amenința pe ceilalți colegi care se grupaseră cu toții într-un colț al
clasei. A.N. nu sesizează intrarea profesorului în clasă și începe să răstoarne băncile și scaunele
celorlalți colesgi. Profesorul se apropie de copil pe la spate, fără sa spună un cuvânt, și îi pune o
mână pe umăr. În acel moment, elevul se întoarce și, crezând că are de-a face cu un coleg, ridică
scaunul cu scopul de a-l lovi pe profesor în cap, dar amuțește văzând profesorul.

Scrie în spațiul propus: a) tipul conflictului; b) etapa la care se află conflictul; c) cel puțin trei
recomandări pentru rezolvarea acestui conflict.
a)conflict școlar
b) escaladare
c)1.În primul rând în momentul în care elevul se întoarce spre profesor și-l vede pe acesta ar fi
binevenit ca pedagogul să-i solicite să lase scaunul jos sau lent fără mișcări bruște să ia scaunul din
mâinile elevului pentru a nu provoda suferintă nimenui.
2.în al doilea rând ar fi binevenit să-l roage să se calmeze și mearga împreună în alt cabinet pentru a
putea discuta situația produsă sub supravegherea psihologului.
3.Să discute cu toti ceilalți participanți ai confictului pentru a examina varianta lor de răspuns cu
privire la aparitia acestui conflict.
4.desfășurarea unei discuții cu toti participanții (elevii) pentru a clarifica situația dată din interior .
5.în caz contrar ar fi binevenită organizarea unei adunări de părinți impreună cu elevii pentru a
discuta acest subiect astfel încât să nu mai aibă loc astfel de situații.. Însă în cazul în care nici
aceasta nu ar fi eficientă o altă soluție alternativă ar fi transferarea elevului A.N. în altă clasă sau
chiar instituție educațională.

Comunicarea nonverbală. Feed-back-ul didactic

1. Scrie în spațiul de mai jos definiția sintagmei comunicare nonverbală. 2 p.

Comunicarea nonverbală reprezintă o formă a comunicării realizată cu ajutorul limbajului trupului


cum ar fi gesturile, mimica, înfățișarea, postura și mișcarea ,care exteriorizează trăirile interioare
precum emoțiile , sentimente , atitudini și susține comunicarea verbală.

2. Scrie un argument pro afirmația:

,,Comunicarea nonverbală este o formă de limbă socială care de multe ori este mai bogată și
fundamentală decât cuvintele noastre”. 4 p.
Sunt total deacord cu această afirmație deoarece este demonstrat că într-o comunicare orală ,55% din
informație este perceput și reținut prin intermediul limbajului nonverbal,pentru că practic mesajul
nonverbal este cel mai apropiat de realitatea emientului și i se acordă atenția cea mai mare de către
interlocuitor,mai ales în situațiile când ceea ce simțim sau ce vrem să spunem nu putem reda prin
cuvinte atunci în ajutor ne vin privirea sau gesturile.

3. Scrie un text din 5-7 propoziții, în care să argumentezi rolul feed-back-ului oferit de profesor
în motivarea elevilor pentru învățare. 9 p.

Feed-back-ul este cea mai cunoscută modalitate de retroacțiune didactică ,care constă în inversarea
rolurilor ,efectele devenind cauze pentru acțiunile educative care urmează și reglarea cauzei prin
efortul obținut astfel asigurând continuitatea învățării. Cert este că oferirea corectă a feed-back-ului la
momentul potrivit și receptat corespunzător crește motivația și gradul de implicare precum și asigură
progresul școlar . Deoarece un avantaj major al utilizării feedback-ului în clasa de elevi este că
folosirea acestuia cu regularitate conduce la o învățare eficientă, ce se poate remarca nu numai la
nivel de conținut, ci și la nivelul metodelor și tehnicilor. Putem afirma cu cercitudine că învățarea
este mai eficientă dacă accentul se pune pe proces și nu pe rezultate. Astfel feedback-ul are rolul de
suport în învăţare şi motivare a elevilor, ajutându-i să devină mai încrezuţi în sine. În acest sens, are
valenţă formativă atunci când stimulează elevul să gândească cum să îşi îmbunătăţească rezultatele
învăţării. Respectiv prin oferirea unui feed-back constructive elevii nu doar vor înțelege motivul
evaluării lor într-un anumit fel dar vor atrage atenție asupra greșelilor comise astfel încît să nu le mai
repete dar și va creste dorința de a îndeplini cerințele profesorului pentru a fi evaluați obiectiv în
continuare .

Scala de notare

Puncte 8,9 9-10 11-15 16-19 20-23 24-27 28-30


Nota 4 5 6 7 8 9 10

S-ar putea să vă placă și