Sunteți pe pagina 1din 4

I.P. ŞCOALA PROFESIONALĂ NR.

Evaluare sumativă
Modulul III:Valorificarea patrimoniului turistic al Republicii moldova
Varianta I
Numele, prenumele elevului ___________________________ Grupa_________
„____” _________________ 0
1
Punctajul max. posibil: ____puncte Punctajul acumulat: _______ 2
Nota:______ (_________) 3
4
SUCCES! 5
Nr. ITEM Scor
6
Completează în coloana din dreapta tabelului de mai jos definiţiiile pentru 7
următoarele noţiuni conform Hotărârii Guvernului 643 din 27.05.2003. 8
Denumirea Descrierea noțiunii
noțiunii
Patrimonial ____________________________________________________________
turistic ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Turismul ____________________________________________________________
I
receptor ____________________________________________________________

____________________________________________________________
Turismul ____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
Obiectiv ____________________________________________________________
natural ____________________________________________________________
____________________________________________________________
În coloana A sunt indicate categoriile de resurse turistice, iar în coloana B exemple de
resurse turistice. Scrie, pe liniile din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B .
Coloana A Coloana B
________ Resurse turistice naturale 1. Cetatea Tighina 0
2. Lacul Beleu 1
II ________ Resurse turistice antropice 3. Rezervaţia peisagistică „Trebujeni” 2
4. Mănăstirea Cosăuţi 3
5. Conacul Balioz
6. Peştera Surprizelor
Încercuieşte litera corespunzătoare variantei corecte:
1. Peştera „Emil Racoviţă” este o peşteră săpată în: 0
a. ghips b. argilă c. sare d. calcar 1
2. Mănăstire care nu şi-a întrerupt activitatea în perioada sovietică: 2
a. Căpriana b. Japca c. Saharna d. Rudi 3
III 3.Excursionist este persoana care vizitează o destinaţie pentru o durată ce nu depăşeşte: 4
a.12 ore; b. 48 ore; c. 72 ore. d. 75 ore. 5
4.Vizitator este persoana care vizitează o destinaţie pentru o durată ce nu depăşeşte:
a. o zi; b. o lună; c. un an.

IV Scrie în coloana din stînga tabelului de mai jos tipul de transport căruia i se potriveşte 0
cel mai bine avantajul indicat în coloana din dreapta. 1
2
3
4
5

Tipul de transport Caracterizarea mijlocului de transport utilizat în turism


1. Unicul mijloc de transport ce se deplasează indiferent de condițiile
climaterice.
2. Costul ridicat al călătoriei transortului.
3. Libertatea de mișcare: alegerea traseului, a orei de plecare și de sosire, a
opririlor pe parcurs, posibilitatea de a vizita mai multe destinații.
4. Regularitatea și certitudinea voiajului.
5. Viteza de deplasare mai redusă la deplasare.
Citeşte atent toate forme de turis enumerate în tabelul din stînga şi alege doar pe cele 0
care fac parte din formele de turism active conform Strategiei de Dezvoltare a 1
Turismului ,,Turism 2020”. 2
Formele de turism active sunt: Formele de turis sînt : gastronomic, de aventură, 3
1.___________________________week-end, academic, rural, de afaceri, social, 4
V
2.___________________________acvatic, medical, sportiv, automobilistic, viti- 5
3.___________________________vinicol, de excursii, religios, de tranzit, 6
4.___________________________
nostalgic, balnear, urban, cultural.
5.___________________________
6.___________________________
Citeşte enunţul din coloana stîngă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în
coloana din dreapta, litera A, dacă afirmaţia este adevărată şi litera F, dacă este falsă.
0
Nr.do Conţinutul enunţului A/F 1
Cele mai vechi case cu arhitectură tradiţională din Moldova datează de 2
1.
la sfîrşitul secolului XV. 3
Cea mai mare bibliotecă mănăstirească din Basarabia a existat la 4
2.
Căpriana
VI 5
3. Muzeele sunt monumente de arhitectură locativă.
4.
5.
Citeşte atent descrierile prezentate în partea dreaptă a tabelului şi scrie în coloana din
stănga cărui obiectiv de pe teritoriul Republicii Moldova îi corespunde.
III
Obiectivul Caracteristica
Această rezervaţie peisagistică este situată la vest de satul
omonim din raionul Rezina. Cuprinde un defileu stîncos cu
peşteri, un rîu şi cascade. Unele peşteri au fost locuite de
oamenii primitive. Pe teritoriul rezervaţiei se află Stînca
Grimidon. 0
1
Acest monument al naturii are înălţimea de 388 m şi aspectul 2
unui deal mare şi izolat. În perioada postbelică pe acest 3
obiectiv a fost înalţată o cruce. Potrivit unor legende sub
IV aceste movile se găsesc cimitire ale oamenilor de milioane de
ani în urmă. Conform altor legende aici a fost ascuns aur de
către turci, ceea ce atrage pe cei dornici de a descoperi comori.
Cetatea se află pe teritoriul raionului Soroca fiind construită de
daco-geţi acum 2500 de ani. Patru rînduri de valuri cu o
înălţime de pînă la 5 m şi şanţuri cu adîncimea de 2 m se pot
vedea şi astăzi.
VI
În imaginea de mai jos este expusă o casă tradiţională de pe teritoriul Republicii Mol-
dova. Analizează imaginea indicînd:
a. Zona geografică la care se atribuie casa 0
__________________________________ 1
2
b. Materialul utilizat la construcţie în depen-
3
denţă de zona geografică
4
__________________________________
5
c. Ce rol are construcţia prispei 6
__________________________________ 7
VII __________________________________
__________________________________
__________________________________
d. Trei particularităţi utilizate la construcţia casei tradiţionale din imagine
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Elaborează o prezentare a obiectivului turistic „Conacul Manuc Bei”, indicînd: 0
Localizarea _______________________________________________________________ 1
Anul construcţiei_____________________ şi secolul______________________________ 2
Fondatorul conacului________________________________________________________ 3
Arhitectorul_______________________________________________________________ 4
Stilul de construcţie_________________________________________________________ 5
Dotări____________________________________________________________________ 6
_________________________________________________________________________ 7
_________________________________________________________________________ 8
Condiţii de cazare___________________________________________________________ 9
_________________________________________________________________________ 10
_________________________________________________________________________ 11
Starea actuală a conacului_____________________________________________________
12
_________________________________________________________________________
13
_________________________________________________________________________
14
_________________________________________________________________________I
Importanţa turistică a conacului________________________________________________ 15
IX _________________________________________________________________________ 16
_________________________________________________________________________ 17
_________________________________________________________________________ 18
_________________________________________________________________________
Trei măsuri ce ar trebui întreprinse de autorităţi pentru includerea parcului în circuitul
turistic şi motivarea populaţiei de a-l vizita:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Indică în spaţiul rezervat denumirea obiectivelor turistice marcate pe hartă cu cifre

7 1

0
10
1
2
3
4
2 5
6
7
5 8
8
9
3
4 10

X
Mănăstirea
9
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________
Rezervaţia ştiinţifică

5. _________________________________
6. _________________________________
Parcul natural

7. _________________________________
8._________________________________
Conacul

9. _________________________________
10. ________________________________ 6