Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitate şcolara: Școala Gimnazială nr.2 Rm. Vâlcea


Data: 05.11.2020
Clasa: a V-a C
Disciplina : Educaţie fizică şi Sport
Tipul lecţiei : mixtă
Efectiv : 27 elevi (8 F+19 B)
Loc de desfăşurare: On-line
Durata: 40 min.
Profesor: Dina Alin

TEME:

1. Dezvoltarea calităților motrice combinate - viteza - forţa


2. Un joc preferat la alegere ( TEMA DE CASA )

COMPETENȚE:
1.1. Aplicarea modalităţilor de menţinere a principalilor indicatori ai stării de sănătate;
2.2. Aplicarea celor mai importante măsuri pentru dezvoltarea fizică armonioasă;
2.4. Aplicarea procedeelor tehnice de bază în acţiuni tactice specifice.
3.2. Aplicarea pe parcursul activităţilor a prevederilor regulamentare.

STRATEGIA DIDACTICA:
Metode si procedee: explicaţia, demonstraţia, exerciuțiul, observația, conversația.
Forme de organizare: platforma Classroom.
Materiale didactice: apa pentru hidratare, obstacole (creioane colorate si 3 scaune), o minge

1
OBIECTIVE:
Formarea , corectarea , mentinerea unei posturi corporale corecte;
Creşterea indicilor de viteza – forţa.

BIBLIOGRAFIE:
1. Eugeniu Scarlat, Educație fizică și sport , Editura Didactică și Pedagogică București, 2002

SCENARIUL PEDAGOGIC

VERIGILE COTINUŢUL LECŢIEI DOZARE FORMAŢII DE LUCRU ŞI INDICAŢII OBS.


LECŢIEI METODICE
1. 2. 3. 4. 5.

-trimiterea invitatiei pe platforma 3’ ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺


1.Organizarea -prezența, verificarea ținutei și a stării de sănătate;
colectivului de -anunțarea temelor și a obiectivelor lecției; 1’
elevi ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
(5’) 1’

Variante de mers: se poate executa de pe loc sau din deplasare ,în
funcție de spațiul fiecăruia. Individual…
10 m
2.Pregătirea - mers pe vârfuri cu brațele întinse sus cu o minge în mâini;
organismului 10 m
- mers pe călcâie cu brațele la spate cu o minge în mâini;
pentru efort. ☺☺☺☺☺☺
- mers pe partea exterioară a labei piciorului cu o minge în mâini; 10 m ☻
INCALZIREA ☺☺☺☺☺☺
(8’) - mers pe partea interioară a labei piciorului cu o minge în mâini. 10 m

Variante de alergare ritmată pe un traseu marcat cu obstacole


joase (creioane colorate), așezate la o distanță de 50 cm unul față Revenire la locul de plecare ...
de celălalt:

- Alergare usoară cu trecere prin pășire peste obstacole, dus - intors; 5m

- Alergare usoară cu trecere prin pășire printre obstacole - serpuit, 5m


2
dus - intors; Individual…

- Alergare cu genunchii sus, cu trecere prin pășire alternativă 5m


(piciorul drept și piciorul stâng) peste obstacole, dus- intors;

- Alergare cu genunchii sus, cu trecere prin pășire alternativă 5m


(piciorul drept și piciorul stâng) printre obstacole - serpuit, dus- ☺☺☺☺☺☺
intors; ☻
☺☺☺☺☺☺
- Alergare cu pas adăugat, umărul stâng pe direcția de alergare, cu 5m
trecere peste obstacole cu piciorul stâng înainte, dus-intors; ☺☺☺☺☺☺

- Alergare cu pas adăugat, umărul stâng pe direcția de alergare, cu 5m ☺☺☺☺☺☺
trecere printre obstacole – serpuit, cu piciorul stâng înainte, dus-
intors;

Revenire la locul de plecare ...


Complex de exerciții  :
Formație de lucru:
3.Influiențare Exerciţiul 1
a selectivă a P.I Stând depărtat, brațele îndoite, pe sold : Individual...
aparatului T1-2 aplecarea capului înainte, arcuire 2x8t
locomotor. T3-4 extensia capului,arcuire ; ☺ ☺ ☺ ☺
(10’) T5-6 îndoirea capului spre dreapta, arcuire ;
T7-8 îndoirea capului spre stanga, arcuire ; ☺ ☺ ☺ ☺

Exerciţiul 2
P.I Stând depărtat, brațele îndoite, pe sold: ☺ ☺ ☺ ☺
T1-4 Rotarea capului spre stânga ; 2x8t
T5-8 Rotarea capului spre dreapta. ☺ ☺ ☺ ☺

Exerciţiul 3
P.I. Stând depărtat, braţele îndoite la nivelul pieptului, :
T1-2 extensia braţelor cu antebratul flexat la nivelul pieptului- 2x8t
arcuire ;
T 3-4 extensia braţelor cu intinderea antebratelor – arcuire ;
T 5-6 extensia bratelor in plan sagital (stangul sus, dreptul jos)-
arcuire ;
3
T 7-8 extensia bratelor in plan sagital (dreptul sus, stangul jos)-
arcuire.

Exerciţiul 4
P.I. Stând depărtat, brațul stîng cu antebrațul flexat la niveul 2x8t
pieptului, brațul drept pe lângă trunchi :
T1-4 Rotarea brațului drept spre înainte;
T5-8 Rotarea brațului drept spre înapoi;

Exerciţiul 5
P.I. Stând depărtat, brațul stâng îndoit, mâna pe șold, brațul drept
sus : 2x8t
T1 Îndoirea trunchiului spre stânga cu  brațul drept sus (coaroană), :;
T2-3-4 arcuiri ;
T5 Idem spre dreapta ;
T6-7-8 arcuiri.

Exerciţiul 6
P.I. Stând depărtat, brațele flexate cu antebrațele la piept, la
nivelul umerilor:
T1-2 Răsucirea trunchiului spre dreapta-arcuire ; 2x8t
T3-4 Răsucirea trunchiului spre dreapta-arcuire ;
T5-6 Răsucirea trunchiului spre dreapta, cu deschiderea (întinderea)
brațului drept.
T7-8 Răsucirea trunchiului spre stânga, cu deschiderea (întinderea)
brațului stâng ;

Exerciţiul nr 7
P.I. Stând depărtat, brațele sus, deasupra capului,:
T1-4 Rotarea trunchiului spre stânga ; 2x8t
T5-8 Rotarea trunchiului spre dreapta.

Exerciţiul nr 8
P.I. Stând, brațele jos:
T1 Fandare cu piciorul stâng spre înainte; 2x8t
T2 Revenire;
T3Fandare cu piciorul drept spre înainte;
T4 Revenire
Ex. 1. Se execută ...
4
Dozare -
4.Dezvoltarea - CURSA ”BROSCUȚEI” SĂRITURI DIN GHEMUIT ÎN 5 curse ,
calităților GHEMUIT CU O MINGE ÎN MÂNĂ, DUS-ÎNTORS , distanța 5m pauză
motrice între
combinate, repetări
viteza- forta: 50 sec.
(13’)

Ex.2. Se execută ...


Dozare -5
- ”CURSA PE UN PICIOR” SĂRITURĂ PE PICIORUL curse ,
DREPT ȘI PE PICIORUL STANG, CU O MINGE ÎN MÂNĂ, pauză
DUS-ÎNTORS , distanța 5 m între
repetări
50 sec.

Ex. 3. Se execută ...


Dozare -5
-SĂRITURĂ DE PE/PE DOUĂ PICIOARE CU FAȚA PÂNĂ repetari ,
LA PRIMUL OBSTACOL - SĂRITURĂ CU SPATELE PE pauză
DIRECȚIA
între
DE MERS PÂNĂ LA URMĂTORUL OBSTACOL DUS-ÎNTORS,
repetări
distanța 5 m
50 sec.

5 m;
-alergare ușoară cu spatele pe direcția de alergare ;
5.Revenirea
5 m. Individual…
organismului -mers cu mișcări de respirație.

5
după efort
( 2’)
☺☺☺☺☺☺☺☺

☺☺☺☺☺☺☺☺

Individuala…
60”
6. Concluzii , - Aprecieri asupra obiectivelor propuse.
aprecieri și -Aprecierea elevilor care s-au evidenţiat. 30” ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
recomandări - Salutul. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
asupra 30”
activității ☻
(2’)