Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea


Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Băbeni
Str. Calea lui Traian, nr. 128
e-mail: educatieincluzivă@yahoo.com
Tel./fax. 0250 765374
www.csei-babeni.ro

Nr. din Aprobat,


DIRECTOR,
Prof. Nicula Florentina Cristina
………………………………………..

Doamnă Director,

Subsemnatul/Subsemnata ......................................................., angajat/ă la CSEI


Băbeni, avand funcţia de .........................................................................................................,
vă rog să aprobaţi achiziţionarea urmatoarelor materiale / produse / servicii / lucrări, după
cum urmează:

Lista MATERIALELOR / PRODUSELOR / SERVICIILOR / LUCRĂRILOR este următoarea:

Nr. MATERIALUL/PRODUSUL/SERVICIUL/LUCRAREA U/M CANTITAT VALOARE


Crt. E ESTIMATĂ(lei)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valoarea estimată a achiziţiei este de ...................... lei (fără T.V.A.).


Materialele / Produsele / Serviciile / Lucrările fiind necesare la ................................................
....................................................................................................................................................
Achiziţia se va efectua în perioada ........................................................
Data, Semnătura,