Sunteți pe pagina 1din 2

CONCURS JUDEȚEAN

”DARURILE TOAMNEI”
Ediția a XII –a,
18 noiembrie 2022

1. Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:


...................................................................................
2. Specialitatea cadrului didactic îndrumător:
..................................................................................
3. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
...................................................................................
Localitatea:/
Județul .............................................................................................................................
Telefon:.............................................................................................................................
E- Mail.............................................................................................................................
4. Telefon/ E – mail îndrumător………………………..
………………………………………...............

Numele și prenumele Grupa/ Secțiunea


Nr. preșcolarului/elevului Clasa
crt.
1
2
3
4
5

Cadrul didactic îndrumător, Director,


……………………….............. ………………………..............
Anexa 2
Liceul Tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni Şcoala .......................................................

Str. Principală , nr. 398, jud. Argeș Adresa .......................................................

Tel/fax. 0248/565531; mail grupsc_stalpeni@yahoo.com Tel. ...........................mail..........................


ACORD DE PARTENERIAT
Nr. 333 din 29.09.2022
În cadrul Proiectului Educațional Județean – Concurs „DARURILE TOAMNEI”,
ediţia a XII - a, an școlar 2022 - 2023.
Încheiat astăzi, .................. 2022, între:
 Liceul Tehnologic I.C.Petrescu Stâlpeni, jud. Argeș, reprezentat de director, prof.
Elena Postelnicu, prof. Costinela-Elena Panainte, prof Crăița Busuioc, prof. Cristina
Tudosescu și prof. Cătălina Ștefan, în calitate de coordonatori ai Proiectului
Educațional Județean – Concurs „Darurile toamnei”, ediţia a XII - a, 2022 - 2023 și
 ..................................................................................................................., reprezentat/ă
de prof. ................................................................ în calitate de director şi
prof. .......................................................... .......................................................................
......................, în calitate de cadre didactice implicate în Proiectul educațional
județean – Concurs „Darurile toamnei”, ediţia a XII- a, 2022 - 2023.

Durata: Septembrie 2022 – Februarie 2023.


Obligațiile părților:
Şcoala coordonatoare se obligă :
 Să informeze participanții despre organizarea proiectului/concursului prin
distribuirea regulamentului;
 Să respecte termenele de desfășurare a activităţilor şi concursului și să comunice
în timp util orice modificare apărută în calendarul activităților;
 Să asigure spațiile corespunzătoare pentru desfășurarea activităților din cadrul
proiectului educațional, a resurselor necesare și gestionarea lor;
 Să asigure evaluarea lucrărilor și evoluția participanților de către comisiile de
jurizare;
 Să distribuie diplomele/ premiile tuturor participanților, direct sau prin intermediul
unităților partenere și prin poștă în termenul stabilit;
 Să organizeze expoziție cu creațiile practice, plastice, literare ale preșcolarilor/
elevilor conform celor prevăzute în proiect;
 Să mediatizeze proiectul, rezultatele concursului și contribuția școlii partenere.
Şcoala parteneră se obligă:
 Să înscrie preșcolarii/elevii și să asigure deplasarea acestora la concurs;
 Să îndrume preșcolarii/elevii în realizarea lucrărilor;
 Să respecte termenele aferente cu privire la înscrierea elevilor pentru concurs;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite ;
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Partenerii se obligă sa colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze
conform planului stabilit.

Director, Director,
Prof. Elena POSTELNICU Prof.
………………................. ………………........................

S-ar putea să vă placă și