Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE DECAN,

Subsemnata/ul ........................................................................................................,
absolvent al Facultăţii de ....................................................................................., program de
studii de licentă ...................................................................................................................
promoţia...................................., telefon........................................, adresa e-
mail .............................................., vă rog să-mi aprobaţi elaborarea lucrării de licenţă cu tema:

• ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Cadru

didactic coordonator..................................................................................

• ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................Cadru

didactic coordonator..................................................................................

• ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Cadru didactic coordonator..................................................................................

Data.

Semnătura

Domnului Decan al Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului

S-ar putea să vă placă și