Sunteți pe pagina 1din 7

1

SESIUNEA DE REEVALUARE – ANUL ŞCOLAR 2017/2018

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (CCDG)


Membru cu Drepturi Depline al Fundaţiei de Educaţie pentru Mediul
Înconjurător
Tel: +40 / 740 966 038 Eco-Şcoala
E-mail: ccdgro@gmail.com Pagina web: www.ccdg.ro

CHESTIONAR DE REEVALUARE A UNITǍŢILOR


PARTICIPANTE LA PROGRAMUL MONDIAL „ECO-ŞCOALA”,
ÎN VEDEREA MENŢINERII STEAGULUI VERDE

Numele unităţii şcolare: ................................................................................................

Localitatea.........................................................Judeţul................................................

Adresa: ...........................................................................................................................

Director:..............................................................................Semnătura.........................

Director adjunct .................................................................Semnătura.........................

Coordonator Eco-Şcoală:

..............................................................................................Semnătura.........................

Director,
L. S. Data....................................

CHESTIONARUL SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE UNITATEA ŞCOLARĂ


(*PRINTAŢI PE AMBELE PĂRŢI)

SESIUNEA DE REEVALUARE – ANUL ŞCOLAR 2017/2018


2

Chestionar de reevaluare a şcolilor în vederea menţinerii


Steagului Verde şi a Statutului de Eco-Şcoală

Informaţii generale

 Data înscrierii iniţiale în Programul Eco-Şcoală ......................................................................................


 Data la care aţi fost evaluat: Prima dată ........................................................................
A doua oară .......................................................................
A treia oară ........................................................................
A patra oară ........................................................................

 Data la care vi s-a acordat Steagul Verde: Prima dată..........................................................................


A doua oară ........................................................................
A treia oară ........................................................................
A patra oară ........................................................................

 Motivarea rămânerii în program:


....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Impactul programului asupra elevilor:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Impactul asupra comunităţii locale:
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Neîmpliniri:
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

1. Comitetul Eco-Şcoală

 Cât de reprezentativ este Comitetul Eco-Şcoală pentru comunitatea şcolară şi locală?


o Conducerea şcolii
o Cadre didactice
o Elevi
o Părinţi
o Administraţia şcolii
o Autorităţi şcolare
o Sponsori
o Alţii
 Reprezentanţii elevilor în comitet sunt aleşi prin vot de către comunitatea şcolară?
o Da
o Nu
3
 Cât de des se reuneşte Comitetul?

..............................................................................................................................................................
 Pentru fiecare întâlnire a comitetului există un raport scris cuprinzând problemele discutate şi
deciziile luate, care sunt aduse apoi la cunoştiinţa întregii comunităţi şcolare (prin afişarea la panou,
discuţii la orele de dirigenţie, activităţi extraşcolare)
o Da
o Nu
 Elevii membri în comitet sunt veriga de legătură între acesta şi colectivul de elevi ai şcolii, făcând
cunoscute comitetului ideile şi observaţiile colegilor lor şi raportând apoi acestora deciziile comitetului
o Da
o Nu
Comentarii:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Analiza problemelor de mediu

 În realizarea acestei analize s-a colaborat cu specialişti în probleme de mediu din alte instituţii
(Menţionaţi care sunt aceştia).

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 Cum au fost elevii implicaţi în analiza problemelor de mediu?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 Analiza problemelor de mediu s-a realizat avându-se în vedere principalele teme ale programului
(Gestionarea deşeurilor şi curtea şcolii)
o Da
o Nu

 Rezultatele acestei analize sunt aduse la cunoştiinţa elevilor prin afişarea lor la panoul Eco-Şcoală
o Da
o Nu
Comentarii:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
3. Planul de acţiune

 Fiecare activitate are un responsabil şi o dată limită de îndeplinire


o Da
o Nu
4
o
 Planul de acţiune este realist, date fiind posibilităţile şcolii?
o Da
o Nu
 Elevii din Comitetul Eco-Şcoală sunt responsabili pentru unele din activităţile din plan
o Da
o Nu
 Cum au fost implicaţi elevii în identificarea şi stabilirea scopurilor Planului de acţiune?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

4. Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor

 Este bine definit modul în care se realizează monitorizarea acţiunilor (precizarea indicatorilor de
performanţă (ex. cantitatea de hârtie consumată, cantitatea de hârtie, fier sau aluminiu reciclată etc)
o Da
o Nu
 În acţiunile de monitorizare şi evaluare sunt implicaţi activ elevii
o Da
o Nu
 Întreaga şcoală cunoaşte rezultatele înregistrate în derularea programului şi are posibilitatea de a le
evalua în cadrul unor discuţii sau dezbateri
o Da
o Nu
Comentarii

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

5. Curriculum (Programa Şcolară)

 Şcoala are un plan curricular care integrează problemele de mediu, abordate prin planul de acţiune al
şcolii, în programa şcolară, la toate clasele şi la cât mai multe discipline de studiu? (Vă rugăm să
specificaţi)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
 Există cursuri opţionale pe probleme de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă introduse în
programă
o Da
o Nu
 În desfăşurarea orelor de protecţie a mediului şi pregătirea materialelor didactice ce colaborează se alte
instituţii şi organizaţii?
o Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM)
o Inspectoratul Şcolar Judeţean
o ONG-uri locale
o Altele (...........................................................................................................)
5
Comentarii

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

6. Informarea şi implicarea comunităţii şcolare şi a comunităţii locale

 Ce tipuri de acţiuni au avut loc pentru diseminarea conceptului de Eco-Şcoală şi a activităţilor


specifice?
o Avizier Eco-Şcoală
o Prezentări realizate de elevi
o Sesiuni de discuţii privind Eco-Şcoala
o Anunţuri speciale în adunările şcolii
o Broşuri interne
o Fluturaşi de informare
o Alte tipuri (.....................................................................................................)
 În revista şcolii sunt publicate detalii legate de derularea Programului Eco-Şcoală
o Da
o Nu
 Cum se realizează informarea şi implicarea comunităţii locale privind activitatea şcolii în cadrul
programului?
o Dezbateri publice
o Contactarea autorităţilor şi organizaţiilor locale
o Expoziţii în şcoală
o Expoziţii/activităţi în afara şcolii
o Broşură/afişe/fluturaşi adresate comunităţii locale
o Informarea presei locale
o Informarea presei naţionale
o Avizier în afara şcolii
o Altele (..........................................................................................................)
 Există Zile Verzi de acţiune în care toată şcoala este implicată?
o Da
o Nu
Comentarii

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

7. Eco-Codul

 Eco-Codul este creat pe baza sugestiilor şi propunerilor elevilor?


o Da
o Nu
 Elevii au avut posibilitatea de a vota Eco-Codul şcolii, realizând selecţia dintre propunerile iniţiale?
o Da
o Nu
 Este Eco-Codul afişat şi vizibil? Unde?
o În clase
6
o Pe coridor
o În cancelarie
o În sala de sport
 Este alcătuit din declaraţii ferme, nu din comentarii vagi?
o Da
o Nu
 Eco-Codul este cunoscut de majoritatea elevilor?
o Da
o Nu
Comentarii
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Numele tuturor coordonatorilor eco-scoala, de la inscrierea unităţii în program şi motivul
schimbării/retragerii:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Ce aşteptări aveţi de la CCDG şi cum vă poate sprijini în activitatea de educaţie pentru mediu?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Chestionarul a fost completat de:

 Nume şi prenume:..................................................................................................................

 Semnătura: ........................................................

 Data: ........................................................

Primit la Biroul Naţional Eco-Şcoala (Se completeaza de către CCDG)

Data primirii ........................................................

Număr de înregistrare ........................................................

Persoana care l-a înregistrat ........................................................

Semnătura ........................................................

SESIUNEA DE EVALUARE – ANUL ŞCOLAR 2017/2018


7

S-ar putea să vă placă și