Sunteți pe pagina 1din 75

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

Facultatea de Drept i Sociologie


Program de studiu: DREPT - FRECVEN REDUS

MURZEA CRISTINEL IOAN

DREPT
DREPT CIVIL
Succesiuni
Note de curs

2008

CUPRINS
Unitatea de nvare 1:

INTRODUCERE.................... .................... .................... .................... .................... .................... ........... 7


1.1.Obiectivele cursului .................... ......................... .................... .................... .................... ............. 7
1.2.Concepia curricular .................... .................... .................... .................... .................... ............... 7
1.3.Scopul unitilor de nvare .................... .................... .................... .................... .................... .. 7
1.4.Tematica unitilor de nvare .................... .................... .................... .................... .................. 7
1.5.Bibliografie general .................... .................... .................... .................... .................... ................ 8
Unitatea de nvare 2:

PRECIZRII PREALABILE................................... .................... .................................. ................... 9


2.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 9
2.2.Precizri terminologice .................... ............................. .................... .................... .................... ... 9
2.3.Felurile motenirii .................... .................... .................... .................... .................... .................... .. 10
2.4.Justificarea instituiei.................... .................... .................... .................... .................... ................ 10
2.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 11
2.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 11
Unitatea de nvare 3:

REGULI REFERITOARE LA MOTENIRE N GENERAL ................... ............................... 13


3.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 13
3.2.Caracterele juridice ale transmiterii motenirii .............. .................... .................... ................ 13
3.3.Deschiderea motenirii .................... .................... .................... .................... .................... ............ 14
3.3.1.Data deschiderii motenirii .................... ..................... .................... .................... ............... 15
3.3.2.Locul deschiderii motenirii .................... .................... .................... .................... ............... 15
3.4.Condiii generale ale dreptului la motenire .................... .................... .................... .............. 15
3.4.1.Capacitatea succesoral .................... .................... .................... .................... .................... 16
3.4.2.Vocaia la motenire ............... .................... .................... .................... .................... ............. 16
3.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 17
3.6.Bibliografie.................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 17
Unitatea de nvare 4:

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE ........................ .................... .................... 19


4.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................................. .... 19
4.2.Condiiile dreptului de motenire legal .................... .................... .................... .................... . 19
4.2.1.Aspecte generale.................... .................... .................... ................. .................... ................. 19
4.2.2.Vocaia succesoral legal .................... .................... .................... .................... ................ 19
4.2.3.Nedemnitatea succesoral .................... .................... ................................. .................... ... 20
4.3.Devoluiunea legal a motenirii .................... .................... .................... .................... ............... 21
4.3.1.Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii ............................... .............. 21
4.3.2.Reprezentarea succesoral .................... .................... .................... .................... .............. 22
4.4.Drepturile statului asupra motenirii vacante .................... .................... .................... ............ 23
4.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 24
4.6.Bibliografie .................... .................... ................... .................... .................... .................... ............... 24
Unitatea de nvare 5:

REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOTENITORI LEGALI........ 25


5.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 25
5.2.Dreptul de motenire al descendenilor .................... .................... .................... .................... .. 25
5.3.Dreptul de motenire al ascendenilor privilegiai i al colateralilor privilegiai ........... 26
5.4.Dreptul de motenire al ascendenilor ordinari.................... .................... .................... ......... 27
5.5.Dreptul de motenire al colateralilor ordinari .................... .................... .................... ............ 28
5.6.Lucrare de verificare .................... ........................... .................... .................... .................... ......... 29
5.7.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 29
DREPT SUCCESORAL

CUPRINS
Unitatea de nvare 6:

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR AL DEFUNCTULUI....... 31


6.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 31
6.2.Aspecte generale .................... .................... .................... .................... .................... .................... .. 31
6.3.Dreptul de motenire al soului supravieuitor n concurs cu clasele de motenitori legali..... 31
6.4.Dreptul de motenire special al soului supravieuitor .................... .................... ................ 32
6.5.Dreptul de abitaie al soului supravieuitor .................... .................... .................... ............... 33
6.6.Lucrare de verificare ...................... .................... .................... .................... .................... .............. 33
6.7.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 33
Unitatea de nvare 7:

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII TESTAMENTARE............................... .............. 35


7.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 35
7.2.Noiunea de testament.................... .................... .................... .................... .................... ............ 35
7.3.Condiii de fond privind validitatea testamentului .................... .................... ................. ....... 36
7.4.Condiii generale de form privind validitatea testamentului .................... .................... .... 37
7.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 38
7.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 38
Unitatea de nvare 8:

DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE.......................... .............................. .................... ........... 39


8.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 39
8.2.Aspecte generale .................... .......................... .................... .................... .................... ................ 39
8.3.Testamentul olograf .................... .................... .................... .................... .................... .................. 39
8.4.Testamentul autentic.................... .................... .................... .................... .................... ................ 40
8.5.Testamentul mistic.................... .................... .................... .................... .................... .................... 41
8.6.Testamentele privilegiate .................... .................... .................... .................... .................... ........ 42
8.7.Lucrare de verificare .................... .................... .................... ........................... .................... ......... 42
8.8.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 43
Unitatea de nvare 9:

REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE................ 45


9.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 45
9.2.Legatul.................... .................. .................... .................... .................... .................... .................... .... 45
9.2.1.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .............. 45
9.2.2.Clasificarea legatelor.................... .................... .................... .................... .................... ....... 45
9.2.3.Ineficacitatea legatelor.................... .................... .................... .................... ........................ 46
9.3.Exheredarea .................... .................... .................... .................... .................... .................... ........... 47
9.4.Execuiunea testamentar.................... .................... .................... ......................... .................... . 48
9.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 49
9.6.Bibliografie .................... .................... .............................. .................... .................... .................... .... 49
Unitatea de nvare 10:

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII.................... ............... 51


10.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 51
10.2.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .................... 51
10.3.Interzicerea pactelor asupra unei moteniri nedeschise i a substituiilor fideicomisare... 51
10.4.Rezerva succesoral .................... .................... .................... .................... .................... ............. 53
10.4.1.Rezerva succesoral i cotitatea disponibil .................... .................... .................... . 53
10.4.2.Motenitorii rezervatari .................... .................... .................... .................... .................... . 53
10.4.3.Calculul rezervei succesorale i al cotitii disponibile .................... .................... ... 54
10.4.4.Reduciunea liberalitilor excesive .................... .................... .................... .................. 54
10.4.5.Raportul donaiilor.................... .................... .................... .................... .................... .......... 55
10.4.6.Raportul datoriilor .................... .................... .................... .................... .................... ........... 55
10.4.7.Imputarea liberalitilor i cumulul rezervei cu cotitatea disponibil ................... 56
4

DREPT SUCCESORAL

CUPRINS

10.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... .............. 56


10.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... ............................. ... 57
Unitatea de nvare 11:

DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL............................. .................... .................... ............ 59


11.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... ...................... ............. 59
11.2.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .................... 59
11.3.Exercitarea dreptului de opiune succesoral .................... ......................... .................... ... 60
11.4.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... .............. 61
11.5.Bibliografie .................... .................... ............................ .................... .................... .................... .... 61
Unitatea de nvare 12:

TRANSMITEREA ACTIVULUI, PASIVULUI I A POSESIUNII MOTENIRII............. 63


12.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 63
12.2.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .................... 63
12.3.Transmisiunea activului motenirii .................... .................... .................... ............. ................ 63
12.4.Transmisiunea pasivului motenirii .................... .................... .................... .................... ....... 64
12.5.Separaia de patrimoniu .................... .................... .................... .................. .................... .......... 65
12.6.Transmisiunea posesiunii motenirii .................... .................... .................... .................... ..... 65
12.7.Lucrare de verificare .................... .................... .................... ........................... .................... ....... 66
12.8.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 66
Unitatea de nvare 13:

INDIVIZIUNEA I MPREALA MOTENIRII.......................... .................... .................... .. 67


13.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 67
13.2.Indiviziunea succesoral .................... .................... .................... .................... .................... ...... 67
13.3.mpreala motenirii.................... .................... .................... .................... .................... ............. 68
13.4.mpreala de ascendent.................... .................... .................... .................... .................... ...... 69
13.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .......................... ........ 70
13.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 70
Unitatea de nvare 14:

PROCEDURA SUCCESORAL NOTARIAL.............. .................... .................... .................... 71


14.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 71
14.2.Aspecte generale.................. .................... .................... .................... .................... .................... .. 71
14.3.Competena succesoral notarial .................... .................... .................... .................... ........ 71
14.4.Sesizarea biroului notarial .................... .................... .................... .................... .................... .... 71
14.5.Inventarierea bunurilor succesorale .................... .................... .................... .................... ...... 72
14.6.Desfurarea procedurii succesorale .................... .................... .................... .................. ..... 73
14.7.Certificatul de motenitor.................... .................... .................... .................... .................... ...... 74
14.8.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... .............. 75
14.9.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 75

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 1
INTRODUCERE
1.1.Obiectivele cursului.................... .................... .................... .................... .................... .................. 7
1.2.Concepia curricular .................... .................... .................... .................... .................... ............... 7
1.3.Scopul unitilor de nvare .................... .................... .................... .................... .................... .. 7
1.4.Tematica unitilor de nvare .................... .................... .................... .................................. .... 7
1.5.Bibliografie general .................... .................... .................... .................... .................... ................ 8
1.1. OBIECTIVELE CURSULUI.
Obiectivele cursului constau n formarea deprinderilor necesare n vederea nsuirii
instituiilor i principiilor ce guverneaz motenirea legal i cea testamentar;
cunoaterea claselor de motenitori i a regimului lor juridic pentru nelegerea
reprezentrii succesorale, a raportului i a reduciunii liberalitilor excesive; cunoaterea
mecanismului intrinsec viznd procedura succesoral notarial ca jurisdicie graioas.
1.2. CONCEPIA CURRICULAR.
Rolul pe care dreptul succesoral este chemat s-l joace n viaa juridic romn
reclam o bun cunoatere a sa de ctre toi juritii. Iat de ce, prezenta lucrare i
propune s ofere suportul de baz pentru nelegerea instituiilor fundamentale ale
dreptului succesoral. Ea este conceput ca o sintez a vastei problematici a dreptului
succesoral romn, abordat pe baza tradiiei doctrinei dreptului succesoral din ara
noastr, ns fr a neglija reglementarea anumitor aspecte ale acestei ramuri a dreptului
n viziunea proiectului noului cod civil.
1.3. SCOPUL UNITILOR DE NVARE.
Unitile de nvare selectate au fost astfel alese nct s ajute cursanii s
dobndeasc o serie de competene specifice legate de motenirea legal i de
motenirea testamentar, nelegnd prin aceasta capacitatea de a delimita elementele
specifice conceptelor fundamentale, instituiilor i principiilor ce guverneaz aceast
materie.
Astfel, cursul Drept succesoral este structurat n 15 uniti de studiu (capitole). Fiecare
unitate de studiu este presrat cu un numr de teste de autoevaluare care au rolul de
elemente active care s asigure comunicarea bidirecional simulat ntre autor i cursant.
Prin urmare scopul unitilor de nvare este constituit de aezarea temeliei teoretice a
dreptului succesoral pentru viitorii juriti.
1.4. TEMATICA UNITILOR DE NVARE.

Temele sunt urmtoarele:


Unitatea de nvare 1:
Unitatea de nvare 2:
Unitatea de nvare 3:
Unitatea de nvare 4:
Unitatea de nvare 5:
Unitatea de nvare 6:
Unitatea de nvare 7:
Unitatea de nvare 8:
Unitatea de nvare 9:
Unitatea de nvare 10:
Unitatea de nvare 11:
Unitatea de nvare 12:
Unitatea de nvare 13:
Unitatea de nvare 14:
Unitatea de nvare 15:
DREPT SUCCESORAL

Introducere;
Precizri prealabile;
Reguli referitoare la motenire n general;
Reguli generale ale motenirii legale;
Reguli speciale diferitelor categorii de motenitori legali;
Drepturile succesorale ale soului supravieuitor al
defunctului;
Reguli generale ale motenirii testamentare;
Diferite feluri de testamente;
Regimul juridic al principalelor dispoziii testamentare ;
Limitele dreptului de dispoziie aspra motenirii;
Dreptul de opiune succesoral;
Transmiterea activului, pasivului i a posesiunii motenirii ;
Indiviziunea i mpreala motenirii;
Petiia de ereditate;
Procedura succesoral notarial.
7

INTRODUCERE

1.5.

BIBLIOGRAFIE GENERAL.
***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2006.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn ,
tomul III - partea II i tomul IV - partea II, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti,
1914.
Bocan, Mircea Dan, Practic testamentar jurispruden romn 1865-2001,
Editura Rosetti, Bucureti, 2002.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Cpn, Octavian, Titlul gratuit n actele juridice, Editura Rosetti, Bucureti, 2003.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Ghigeanu, Gheorghe, Dreptul de motenire. Rezerva succesoral. Teorie i practic,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.
Popescu, Romeo, Dreptul de motenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte
juridice de bunurile motenirii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2004.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 2
PRECIZRI PREALABILE
2.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 9
2.2.Precizri terminologice .................... .................... .................... .................... .................... ............ 9
2.3.Felurile motenirii .............................. .................... .................... .................... .................... ............ 10
2.4.Justificarea instituiei.................... .................... .................... .................... .................... ................ 10
2.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 11
2.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... ........................... .................... ....... 11
2.1. OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul terminologiei specifice dreptului succesoral;
familiarizarea cursanilor cu cteva aspecte generale privind motenirea legal i
cea testamentar;
2.2. PRECIZRI TERMINOLOGICE.
Noiunea de motenire (succesiune):
Termenul motenire desemneaz un mod specific de dobndire sau de transmitere a
proprietii pentru cauz de moarte, respectiv motenirea legal i legatul, mod de
dobndire a proprietii pentru cauz de moarte (mortis causa) care ns care are la baz
voina celui decedat.
(articolul 7091 al proiectului Codului Civil prevede c Motenirea este transmiterea
patrimoniului unei persoane fizice decedate ctre una sau mai multe persoane n fiin).
Obiect al transmisiunii succesorale poate fi:
- fie ntregul patrimoniu al defunctului (transmisiune universal),
- fie o cot parte din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu universal),
- fie un bun individual determinat sau de gen din acest patrimoniu (transmisiune cu
titlu particular).
Prin urmare obiectul transmisiunii succesorale poate fi i un patrimoniu n ntregul su
sau o cot parte din acesta, adic un ansamblu de drepturi i obligaii cu coninut
patrimonial care a aparinut unei persoane fizice decedate.
Noiunea de de cuius:
Persoana despre a crei motenire este vorba, defunctul, se mai numete i de cuius,
abreviere din formula dreptului roman care se traduce prin: cel despre a crui motenire
este vorba.
Noiunea de motenitor (succesor):
Persoanele care dobndesc patrimoniul defunctului se numesc motenitori sau
succesori. Codul civil mai utilizeaz i denumirea de erede.
Noiunea de mas succesoral:
n cadrul dreptului de motenire, noiunea de motenire sau succesiune se
ntrebuineaz i pentru a desemna patrimoniul transmis din cauz de moarte, deci n sens
de mas succesoral.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Definii noiunea de motenire. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
..................................................................................................................... ..............................................
...................................................................................................................................................................
............................................... ....................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 9.

2. Enumerai tipurile de transmisiune mortis causa. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
....................................................................................................... ............................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 9.

DREPT SUCCESORAL

PRECIZRI PREALABILE

2.3. FELURILE MOTENIRII.


Articolul 650 Cod civil prevede c motenirea se defer sau prin lege, sau dup voina
omului, prin testament. Prin urmare motenirea poate fi legal sau testamentar.
Motenirea legal:
Dac o persoan decedeaz fr a lsa un testament prin care s dispun de bunurile
sale dup moarte, patrimoniul succesoral se transmite rudelor defunctului, soului
supravieuitor sau statului, potrivit regulilor stabilite de lege.
De asemenea regulile succesiunii legale se aplic i atunci cnd de cuius dispune
valabil prin testament doar de o parte din bunurile sale, iar pentru restul nu, aceste din
urm bunuri deferindu-se conform legii.
Motenirea legal mai este cunoscut i sub denumirea de motenire ab intestat (fr
testament).
Pe lng motenirea legal de drept comun exist i o motenire legal extraordinar
ce constituie o derogare de la principiul caracterului unitar al transmisiunii motenirii.
Aceast motenire legal extraordinar reprezint o devoluiune ntemeiat pe natura sau
proveniena bunurilor succesorale, fr a ine seama de regulile motenirii legale ordinare.
Motenirea testamentar:
Motenirea testamentar este cea care se defer n virtutea voinei lui de cujus,
manifestat pe timpul ct acesta a fost n via prin una din formele de testamente
prevzute de lege.
(articolul 711 al proiectului Codului Civil prevede la aliniatul 1 c Patrimoniul defunctului
se transmite prin motenire legal, n msura n care acela care las motenirea nu a
dispus altfel prin testament iar la aliniatul 2 se prevede c O parte din patrimoniul
defunctului se poate transmite prin motenire testamentar, iar cealalt parte prin
motenire legal).
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai felurile motenirii. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
...................................................................................................................................................................
......................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... .............
Rspunsul poate fi consultat la pagina 10.

2.4. JUSTIFICAREA INSTITUIEI.


Instituia motenirii este un corolar necesar al dreptului de proprietate. Astfel aceast
instituie se justific att prin ndatoririle care se nasc ntre membrii familiei, ct i prin
solidaritatea familiei.
Prima justificare a motenirii a fost gsit n caracterul familial al proprietii. Ct timp
bunurile nu aparineau individului, ci erau proprietatea familiei, eful acesteia se mulumea
s exercite drepturile grupului. La moartea sa, un alt membru al familiei devenea ef
pentru a asigura continuarea cultului domestic i exercitarea drepturilor care erau
coproprietatea familiei.
Testamentul era cunoscut nc din epoca primitiv a dreptului roman. El avea caracterul
unui act public, ntruct avea drept scop s deroge de la regulile grupului i probabil
servea la nceput s desemneze un motenitor ales de testator numai dintre coproprietarii
motenitori.
De ndat ce bunurile au ncetat s fie coproprietatea familiei, motenirea s -a impus ca
o urmare necesar a proprietii individuale.
De asemenea ar fi fost nedrept ca la moartea lui de cuius copiii, prinii sau soul
supravieuitor s rmn prad nevoii, astfel c aceleai idei morale din care a izvort
obligaia de ntreinere, justific dreptul de motenire n general i instituia rezervei n
special.
10

DREPT SUCCESORAL

PRECIZRI PREALABILE

ntruct de cuius poate face liberaliti prin donaie sau prin testament, legiuitorul, prin
instituia rezervei, ocrotete pe copii, pe prini i pe soul supravieuitor mpot riva voinei
liberale a defunctului, asigurndu-le, chiar mpotriva acestei voine, o parte important din
motenire. Legea presupune c defunctul nutrete sentimente de afeciune pentru so i
rude iar intensitatea acestor sentimente descrete cu ct rudenia este mai ndeprtat.
Astfel, legiuitorul cheam n primul rnd la succesiunea defunctului pe descendeni i pe
so, i numai apoi pe celelalte rude. Vechea coproprietate a familiei nu mi este de mult
cunoscut, ns solidaritatea acestui grup s-a meninut i, printre altele, i gsete
expresia n instituia motenirii.
De asemenea n interesul meninerii creditului, gajul comun al creditorilor asupra
patrimoniului debitorului trebuie s dinuiasc i dup decesul lui de cuius.
2.5. LUCRARE DE VERIFICARE.
Prezentai justificarea instituiei motenirii.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

2.6.

BIBLIOGRAFIE.
***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2006.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul IV, partea II (testamentele), Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.

DREPT SUCCESORAL

11

Unitatea de nvare 3
REGULI REFERITOARE LA MOTENIRE N GENERAL
3.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... ................................ ...... 13
3.2.Caracterele juridice ale transmiterii motenirii .................... .................... .................... .......... 13
3.3.Deschiderea motenirii .................... .................... .................... .................................. .................. 14
3.3.1.Data deschiderii motenirii .................... .................... .................... .................... ................ 15
3.3.2.Locul deschiderii motenirii .................... .................... ........................... .................... ........ 15
3.4.Condiii generale ale dreptului la motenire .................... .................... .................... .............. 15
3.4.1.Capacitatea succesoral .................... .................... ............................. .................... ........... 16
3.4.2.Vocaia la motenire .................... .................... .................... .................... ................... ......... 16
3.5.Lucrare de verificare .................... .................. .................... .................... .................... .................. 17
3.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 17
3.1. OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul regulilor generale ale dreptului de motenire;
familiarizarea cursanilor cu fiecare condiie general a dreptului de motenire;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrui
caracter juridic al transmisiunii motenirii prezentat n aceast unitate de
nvare.
3.2. CARACTERELE JURIDICE ALE TRANSMITERII MOTENIRII.
Transmisiunea drepturilor i obligaiilor care alctuiesc patrimoniul unei persoane fizice
decedate la motenitorii acesteia, adic transmisiunea motenirii se caracterizeaz prin
faptul c: - este o transmisiune mortis cauza,
- este universal,
- este unitar,
- este indivizibil.
Transmisiunea motenirii este o transmisiune pentru cauz de moarte:
Potrivit articolului 651 Cod civil succesiunile se deschid prin moarte. Faptul morii unei
persoane fizice determin dispariia acesteia ca subiect de drept, ns nu i a patrimoniului
acesteia. Patrimoniul succesoral se transmite la motenitorii care accept motenirea
chiar de la data i ca urmare a decesului lui de cujus, nu de la data acceptrii.
Transmisiunea succesoral opereaz doar cu privire la patrimoniul persoanelor fizice,
iar nu i al persoanelor juridice.
Astfel, n cazul desfiinrii unei persoane juridice patrimoniul acestora s e transmite la
alte persoane (fizice sau juridice) prin diverse acte juri dice, altele dect motenirea.
Transmisiunea motenirii este o transmisiune universal:
Decesul unei persoane fizice face ca patrimoniul lui de cujus s se transmit de la
acesta la motenitorii si cu vocaie universal (la ntregul patrimoniu) sau cu titlu
universal (la o cot parte ideal din patrimoniu).
Patrimoniul unei persoane fizice constituie o universalitate de drept cuprinznd
ansamblul drepturilor i obligaiilor cu coninu t patrimonial ale acelei persoane. Motenirea
confer motenitorilor legali, legatarilor univers ali sau cu titlu universal, ori, n cazul
motenirilor vacante, statului, vocaie la ntregul patrimoniu succesoral sau la cote-pri
ideale din acesta. Prin urmare se poate spune c transmisiunea motenirii are un caracter
universal.
Prin caracterul universal al motenirii se explic deosebirile dintre succesiunea pentru
cauz de moarte i transmisiunile prin acte ntre vii.
Nu se transmit prin motenire:
- drepturile patrimoniale care se sting la moartea titularului lor ntruct au caracter
viager sau sunt contractuale ori nscute ex lege intuitu personae ori din alte cauze;
- obligaiile patrimoniale legate de o calitate personal a defunctului i cele nscute
din contracte ncheiate intuitu personae.
DREPT SUCCESORAL

13

REGULI REFERITOARE LA MOTENIRE N GENERAL

Transmisiunea motenirii este o transmisiune unitar:


Potrivit Codul civil romn transmisiunea succesoral are, n principiu, un caracter unitar.
Prin urmare devoluiunea motenirii se face dup aceleai norme juridice, nu dup
proveniena i/sau natura bunurilor care compun masa succesoral, deci dup regulile
motenirii legale sau testamentare.
Caracterul unitar al dreptului succesoral corespunde unitii patrimoniului transmis i al
dreptului de proprietate, drept care formeaz obiectul principal al transmisiunii motenirii.
Caracterul unitar al transmisiunii motenirii cunoate ns i anumite excepii, adic
exist situaii n care anumite bunuri se transmit pe cale succesoral dup alte reguli dect
cele obinuite:
- cazul salariului, indemnizaiei de concediu i a pensiei nencasate,
- bunurile la care se refer articolul 5 al Legii nr. 3l9/1944 privitoare la dreptul de
motenire al soului supravieuitor,
- succesiunile cu elemente de extraneitate,
- bunurile reprezentnd amintiri de familie.
Nu constituie excepii de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale:
- asigurrile facultative de persoane;
- coexistena succesiunii testamentare cu cea legal;
- cazul cnd de cuius a mprit motenirea n mai multe mase deosebite (ex.
atribuirea bunurilor mobile unei persoane iar a celor imobile altei persoane).
Transmisiunea motenirii este indivizibil:
Transmisiunea motenirii este indivizibil n sensul c acceptarea sau renunarea la
motenire are un caracter indivizibil, neputnd avea ca obiect numai o parte din motenire.
Acest principiu nu se opune acceptrii motenirii sub beneficiu de inventar.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele juridice ale transmiterii motenirii. Folosii spaiul de mai jos
pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
............................................................................ .......................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 13.

2. Enumerai excepiile de la caracterul unitar al transmisiunii motenirii. Folosii


spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
................................................................................ ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 14.

3.3. DESCHIDEREA MOTENIRII.


Prin deschidere a motenirii se nelege faptul care d natere transmisiunii motenirii.
Faptul care d natere transmisiunii motenirii este moartea persoanei fizice, articolul 651
Cod civil preciznd c succesiunile se deschid prin moarte. Nu poate fi motenit un om
viu (nullas est viventis hereditas). Deschiderea motenirii nu trebuie confundat cu
deschiderea procedurii succesorale notariale reglementate de Legea nr. 36/1995.
Deschiderea motenirii este declanat de faptul juridic al morii unei persoane fizice, n
timp ce deschiderea procedurii succesorale notariale se face la cererea persoanelor
ndreptite.
(potrivit articolului 710 din Proiectul Codului Civil Motenirea un ei persoane se deschide
n momentul decesului acesteia. Motenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului.
Dovada ultimului domiciliu se poate face prin orice mijloc de prob. Dac ultimul domiciliu
al defunctului nu este cunoscut sau nu se afl pe teritoriul Romniei, motenirea se
deschide la locul din ar unde se gsesc bunurile cele mai importante din punct de
vedere economic ale celui care las motenirea.).
14

DREPT SUCCESORAL

REGULI REFERITOARE LA MOTENIRE N GENERAL

3.3.1.DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII.


Importana juridic a stabilirii momentului deschiderii motenirii:
- n raport cu aceast dat se determin persoanele care au vocaie la motenire,
capacitatea succesoral a acestora, precum i drepturile ce li se cuvin asupra
motenirii;
- aceasta este data pn la care retroactiveaz acceptarea sau renunarea la
motenire;
- aceasta este data de la care ncepe s curg termenul de prescripie a dreptului de
opiune succesoral;
- n raport cu aceast dat se stabilete compunerea masei succesorale;
- n cazul n care exist mai muli motenitori, aceasta este data de la care se nate
starea de indiviziune ntre motenitori i n raport cu care se va produce efectul
declarativ al partajului la ieirea din indiviziune;
- n cazul succesiunii n timp a unor legi succesorale diferite, legea aplicabil
succesiunii este cea n vigoare la data deschiderii acesteia.
3.3.1.LOCUL DESCHIDERII SUCCESIUNII.
Locul deschiderii motenirii constituie criteriul de determinare a competenei teritoriale a
unor organe cu atribuii n materie succesoral.
Importana juridic a locului deschiderii motenirii:
- n funcie de locul deschiderii motenirii se determin secretarul consiliului local
competent s cear deschiderea procedurii succesorale notariale n cazul n care n
masa succesoral lsat de defunct se afl bunuri imobile i, dac este cazul, s cear
luarea unor msuri de conservare;
- n funcie de locul deschiderii motenirii se determin notarul public competent s
efectueze procedura succesoral notarial;
- n funcie de locul deschiderii motenirii se determin instana judectoreasc
competent s judece aciunile privitoare la motenire.
Aceast instan, printre altele, este competent s judece:
- cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziiilor testamentare ,
- cererile privitoare la motenire, precum i cele privitoare la preteniile pe care
motenitorii le-ar avea unul contra celuilalt,
- cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului mpotriva vreunuia dintre
motenitori sau mpotriva executorului testamentar,
- cererile privitoare la anularea certificatului de motenitor.
Locul deschiderii motenirii este cel de la ultimul domiciliu al defunctului. Locul
deschiderii motenirii nu se confund cu locul decesului lui de cuius, acesta putnd
deceda ntr-un loc n care se afl doar ntmpltor i care nu are nici o legtur cu viaa,
activitatea i bunurile sale.
Potrivit dispoziiilor articolul 13 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i
juridice, domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea i are locuina statornic sau
principal. Locul deschiderii succesiunii n cazul celor declarai mori judectorete este
cel al domiciliului celui disprut la data stabilit ca fiind cea a morii prezumate.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai aspectele care se determin n funcie de locul deschiderii
succesiunii. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
................................................................................................................................................................. ..
...................................................................................................................................................................
........................................................................................... ........................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 15.

3.4. CONDIII GENERALE ALE DREPTULUI LA MOTENIRE.


Pentru a putea moteni o persoan trebuie s ntruneasc cumulativ trei condiii:
DREPT SUCCESORAL

15

REGULI REFERITOARE LA MOTENIRE N GENERAL

- una pozitiv: a exista la data deschiderii motenirii, adic de a avea capa citate
succesoral,
- una negativ: a nu fi nedemn de a moteni,
- existena vocaiei (chemrii) la motenire.
Capacitatea succesoral i vocaia la motenire sunt condiii care trebuie s fie ntrunite
att n cazul motenirii legale, ct i a celei testamentare, n timp ce condiia inexistenei
nedemnitii este specific doar motenirii legale.
(potrivit proiectului Codului Civil articolul 714 prevede c O persoan poate moteni dac
exist la momentul deschiderii motenirii iar articolul 717 prevede c Pentru a putea
moteni, o persoan trebuie s aib calitatea cerut de lege sau s fi fost desemnat de
ctre defunct prin testament. Dac, n cazul morii mai multor persoane, nu se poate stabili
c una a supravieuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se moteni una pe alta.).
3.4.1.CAPACITATEA SUCCESORAL.
Orice persoan care exist la momentul deschiderii motenirii are capacitatea de a
moteni. Orice persoan care nu exist la data deschiderii motenirii nu are capacitatea
de a moteni. Nu poate exista nici un moment un patrimoniu fr titular.
Persoane care au capacitate succesoral:
- persoanele fizice n via la data deschiderii motenirii;
- persoanele disprute;
- persoanele conceput dar nenscute la data deschiderii succesiunii;
- persoanele juridice n fiin la data deschiderii succesiunii.
Persoane care nu au capacitate succesoral:
- persoanele fizice care predecedate i persoanele juridice care au ncetat s aib
fiin;
- comorienii.
Comorienii:
Cronologia deceselor este important pentru stabilirea capacitii succesorale i,
implicit, a beneficiarilor patrimoniului succesoral. ntre persoanele care au vocaie
succesoral una fa de alta este important care dintre acestea a supravieuit celeilalte
ntruct doar persoanele n via la data deschiderii motenirii au capacitate succesoral,
nu i cele predecedate.
Exist situaii n care dou sau mai multe persoane care au vocaie reciproc sau
unilateral de a se moteni decedeaz n aceeai mprejurare (ex. accident rutier etc.) fr
a se putea stabili momentul decesului fiecreia dintre acestea. Articolul 21 din Decretul nr.
31/1954 stabilete c n cazul n care mai multe persoane au murit n aceeai
mprejurare, fr s se poat stabili dac una a supravieuit alteia, le sunt socotite c a u
murit deodat. Aceste persoane poart denumirea de comorieni.
Consecina aplicrii prezumiei morii concomitente n cazul comorienilor este aceea c
acetia nu se pot moteni, cci nesupravieuind unul altuia, sunt lipsii de capacitate
succesoral. Astfel, fiecare va fi motenit de ceilali succesibili ai si.
Codecedaii:
n cazul persoanelor fizice decedate n acelai timp i care nu sunt comorieni (moartea
lor nu a survenit n aceeai mprejurare) singura soluie posibil este tot cea prevzut
de articolul 21 din decretul de mai sus, adic prezumia morii concomitente, cu consecina
lipsei capacitii succesorale reciproce sau unilaterale, legale sau testamentare.
3.4.2.VOCAIA LA MOTENIRE.
Noiunea de vocaie la motenire are un dublu neles. n sens general desemneaz
vocaia eventual a unor persoane de a culege motenirea lsat de o persoan. n sens
concret desemneaz vocaia persoanelor care vor culege efectiv motenirea lsat de
defunct.
Vocaia succesoral (chemarea la motenire) este conferit fie prin voina legii, fie prin
voina lui de cuius exprimat prin testament. Determinarea persoanelor cu vocaie la
16

DREPT SUCCESORAL

REGULI REFERITOARE LA MOTENIRE N GENERAL

motenirea unei persoane decedate poart denumirea de devoluiune succesoral. Dup


cum devoluiunea se face n baza legii sau prin testament, aceasta poate fi legal sau
testamentar.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele care au capacitate succesoral. Folosii spaiul de mai jos
pentru formularea rspunsului.
........................................................... ........................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...........
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 16.

2. Enumerai persoanele care nu au capacitate succesoral. Folosii spaiul de mai


jos pentru formularea rspunsului.
............................................................................................... ....................................................................
...................................................................................................................................................................
......................... ..........................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 16.

3.5. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai importana juridic a datei deschiderii motenirii.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

3.6.

BIBLIOGRAFIE.
***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2006.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul III, partea II, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

17

Unitatea de nvare 4
REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE
4.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 19
4.2.Condiiile dreptului de motenire legal ............................... .................... .................... .......... 19
4.2.1.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .............. 19
4.2.2.Vocaia succesoral legal .............................. .................... .................... .................... ...... 19
4.2.3.Nedemnitatea succesoral .................... .................... .................... .................... ................ 20
4.3.Devoluiunea legal a motenirii .................... .................... .................... .................... ............... 21
4.3.1.Principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii .................... .................... ..... 21
4.3.2.Reprezentarea succesoral .............. .................... .................... .................... .................... 22
4.4.Drepturile statului asupra motenirii vacante .................... .................... .................... ............ 23
4.5.Lucrare de verificare .................... ...................... .................... .................... .................... .............. 24
4.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 24
4.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul regulilor generale ale motenirii legale ;
familiarizarea cursanilor cu fiecare condiie a dreptului de motenire legal, ct
i reprezentarea succesoral;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele spe cifice fiecrui
principiu general al devoluiunii legale a motenirii prezentat n aceast unitate
de nvare.
4.2. CONDIIILE DREPTULUI DE MOTENIRE LEGAL.
4.2.1.ASPECTE GENERALE.
Devoluiunea legal a motenirii are loc atunci cnd defunctul nu a dispus de bunurile
sale prin testament sau atunci cnd, dei a dispus prin testament, acesta este lipsit de
efecte.
Dreptul romn admite coexistena motenirii legale i testamentare cu privire la una i
aceeai motenire. Prin urmare n cazul n care o persoan a dispus prin testament numai
de o parte din patrimoniul su, restul patrimoniului succesoral va fi deferit celor n drept
conform regulilor motenirii legale.
Pentru ca o persoan s poat moteni n temeiul legii trebuie s ndeplineasc
cumulativ trei condiii:
- s aib vocaie succesoral legal;
- s nu fie nedemn;
- s nu fie dezmotenit.
4.2.2.VOCAIA SUCCESORAL LEGAL.
Legea, potrivit afeciunii prezumate a defunctului, a stabilit o anumit ordine de
preferin n care rudele defunctului sunt chemate la motenirea legal a acestuia.
Prin urmare rudele defunctului sunt ierarhizate n patru clase de motenitori, fiind
chemate la motenire n urmtoarea ordine:
- clasa I (descendenii n linie dreapt): copiii, nepoii, strnepoii etc. defunctului, fr
limit de grad;
- clasa II (ascendenii i colateralii privilegiai): prinii defunctului, fraii i surorile
defunctului, precum i pe descendenii frailor i surorilor pn la gradul al patrulea
inclusiv;
- clasa III (ascendenii ordinari): bunicii, strbunicii, str-strbunicii etc. defunctului,
fr limit de grad;
- clasa IV (colateralii ordinari) - rudele n linie colateral ale defunctului pn la gradul
patru inclusiv, altele dect cele din clasa a doua, adic unchii, mtuile (fraii i surorile
prinilor), verii primari (copiii unchilor i mtuilor), fraii i surorile bunicilor defunctului.
Soul supravieuitor al defunctului, conform dispoziiilor Legii nr.319/1944, este chemat
la motenire n concurs cu fiecare clas de motenitori.
DREPT SUCCESORAL

19

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE

n cazul n care nu exist motenitori legali iar defunctul nu a dispus n mod valabil de
bunurile sale nici prin testament, motenirea este vacant i revine statului potrivit articolul
680 Cod civil.
(n ceea ce privete vocaia la motenire, proiectul Codului Civil prevede c Pentru a
putea moteni, o persoan trebuie s aib calitatea cerut de lege sau s fi fost
desemnat de ctre defunct prin testament. - art. 717, Motenirea se cuvine... soului
supravieuitor i rudelor defunctului, i anume descendenilor, ascendenilor i colateralilor
acestuia, dup caz. Descendenii i ascendenii au vocaie la motenire indiferent de
gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai pn la gradul al patrulea inclusiv. n
lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei,
oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data
deschiderii motenirii. - art. 718, Rudele defunctului vin la motenire n urmtoarea
ordine: clasa nti: descendenii; clasa a doua: ascendenii privilegiai i colateralii
privilegiai; clasa a treia: ascendenii ordinari; clasa a patra: colateralii ordinari. Dac n
urma dezmotenirii, rudele defunctului din clasa cea mai apropiat nu pot culege ntrea ga
motenire, atunci partea rmas se atribuie rudelor din clasa subsecvent care
ndeplinesc condiiile pentru a moteni. nuntrul fiecrei clase, rudele de gradul cel mai
apropiat cu defunctul nltur de la motenire rudele de grad mai ndeprtat, cu excepia
cazurilor pentru care legea dispune altfel. ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad,
motenirea se mparte n mod egal, dac legea nu prevede altfel. - art. 719).
4.2.3.NEDEMNITATEA SUCCESORAL.
Nedemnitatea succesoral este decderea unui motenitor legal din dreptul de a
moteni o persoan decedat datorit svririi unor fapte grave fa de defunct sau
memoria acestuia, cu toate c are capacitate succesoral i vocaie efectiv la motenirea
defunctului. Nedemnitatea afecteaz doar pe cel vinovat, nu i pe succesorii acestuia care
pot veni la motenire n nume propriu.
Cauze de nedemnitate:
- atentatul la viaa celui care las motenirea;
- acuzaia capital calomnioas mpotriva celui care las motenirea;
- nedenunarea omorului cruia i-a czut victim de cuius.
Nedemnitatea opereaz de plin drept, fr a fi necesar aplicarea (pronunarea) ei de
instana de judecat. Instana nu pronun sau aplic nedemnitatea, ci doar constat
survenirea acesteia. Nedemnitatea nu poate fi iertat sau confirmat. Nedemnitatea poate
fi invocat de orice persoan interesat:
- comotenitorii chemai la motenire mpreun cu nedemnul;
- motenitorii subsecveni, care culeg motenirea n locul nedemnului;
- donatarii sau legatarii;
- creditorii celor de mai sus acionnd pe cale oblic;
- instana de judecat sau notarul public din oficiu;
- nedemnul.
(n ceea ce privete nedemnitatea absolut, proiectul Codului Civil prevede c Este de
drept nedemn de a moteni: a) persoana condamnat penal pentru svrirea unei
infraciuni cu intenia de a-l ucide pe cel care las motenirea; b) persoana condamnat
penal pentru svrirea, nainte de deschiderea motenirii, a unei infraciuni cu intenia de
a-l ucide pe un alt succesibil care, dac motenirea ar fi fost deschis la data svririi
faptei, ar fi nlturat sau ar fi restrns vocaia la motenire a fptuitorului. n cazul n care
condamnarea pentru faptele menionate la alin. (1) este mpiedicat prin decesul autorului
faptei, prin amnistie sau prin prescripia rspunderii penale, nedemnitatea opereaz dac
acele fapte au fost constatate printr-o hotrre judectoreasc civil definitiv.
Nedemnitatea absolut poate fi constatat oricnd, la cererea oricrei persoane interesate
sau din oficiu de ctre instana de judecat ori de ctre notarul public, pe baza hotrrii
judectoreti din care rezult nedemnitatea. - art. 7161; iar n ceea ce privete
20

DREPT SUCCESORAL

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE

nedemnitatea judiciar, proiectul Codului Civil prevede c Poate fi declarat nedemn de


a moteni: persoana condamnat penal pentru svrirea, cu intenie, mpotriva celui care
las motenirea a unor fapte grave de violen, fizic sau moral, ori, dup caz, a unor fapte
care au avut ca urmare moartea victimei; persoana care, cu rea-credin, a ascuns, a
alterat sau a falsificat testamentul defunctului; persoana care, prin dol sau violen, l-a
determinat sau, dup caz, l-a mpiedicat pe cel care las motenirea s ntocmeasc, s
modifice sau s revoce testamentul. - art. 7162).
Efectul principal al nedemnitii este excluderea nedemnului de la dreptul de a moteni
pe defunct: dreptul de motenire legal, nu i din dreptul de motenire testamentar.
nlturarea nedemnului de la motenire este complet, el neputnd culege nici rezerva
succesoral.
(n ceea ce privete nlturarea efectelor nedemnitii, proiectul Codului Civil prevede c
Efectele nedemnitii absolute sau judiciare pot fi nlturate expres prin testament sau
printr-un act autentic de ctre cel care las motenirea. Fr o declaraie expres, nu
constituie nlturare a efectelor nedemnitii legatul lsat nedemnului dup svrirea
faptei care atrage nedemnitatea. Efectele nedemnitii nu pot fi nlturate prin reabilitarea
nedemnului, amnistie intervenit dup condamnare, graiere sau prin prescripia executrii
pedepsei penale. - art. 7164).
Dac ntre momentul deschiderii succesiunii i momentul ndeplinirii condiiilor cerute de
lege pentru survenirea nedemnitii ori momentul constatrii acesteia nedemnul intr n
posesia bunurilor succesorale, acesta are obligaia de a restitui bunurilor respective celor
ndreptii.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai clasele de motenitori legali. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
................................................................... ................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 19.

2. Enumerai cazurile de nedemnitate. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea


rspunsului.
.................................................................................................................... ...............................................
...................................................................................................................................................................
.............................................. .....................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 20.

4.3. DEVOLUIUNEA LEGAL A MOTENIRII.


4.3.1.PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUIUNII LEGALE A MOTENIRII.
Principiile de stabilire a persoanelor chemate efectiv la motenire sunt urmtoarele:
- principiul chemrii la motenire a rudelor n ordinea claselor de motenitori legali;
- principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas ;
- principiul egalitii ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad chemate la
motenire.
Principiul chemrii la motenire a rudelor n ordinea claselor de motenitori legali:
Codul civil a mprit rudele defunctului n patru clase de motenitori, chemndu -le la
motenire n ordinea acestora:
- clasa I (descendenii n linie dreapt): copiii, nepoii, strnepoii etc. defunctului, fr
limit de grad;
- clasa II (ascendenii i colateralii privilegiai): prinii defunctului, fraii i surorile
defunctului, precum i pe descendenii frailor i surorilor pn la gradul al patrulea
inclusiv;
- clasa III (ascendenii ordinari): bunicii, strbunicii, str-strbunicii etc. defunctului,
fr limit de grad;
DREPT SUCCESORAL

21

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE

- clasa IV (colateralii ordinari) - rudele n linie colateral ale defunctului pn la gradul


patru inclusiv, altele dect cele din clasa a doua, adic unchii, mtuile (fraii i surorile
prinilor), verii primari (copiii unchilor i mtuilor), fraii i surorile bunicilor defunctului.
Soul supravieuitor al defunctului, conform dispoziiilor Legii nr.319/1944, este chemat
la motenire n concurs cu fiecare clas de motenitori.
Dac exist motenitori cu vocaie succesoral din clase diferite, pentru chemarea
efectiv la motenire esenial este criteriul ordinului clasei, nu gradul de rudenie cu
defunctul. Potrivit legii nr. 319/1944, soul supravieuitor vine la motenire n concurs cu
fiecare clas de motenitori: el nici nu nltur, nici nu este nlturat de la motenire de nici
o clas de motenitori.
Principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii din aceeai clas:
Potrivit acestui principiu, n cadrul aceleiai clase, rudele n grad mai apropiat cu
defunctul nltur rudele n grad mai ndeprtat.
Excepii:
- n clasa a doua de motenitori, prinii defunctului, rude de gradul nti, vin la
motenire mpreun cu colateralii privilegiai, care pot fi rude de gradul doi (fraii
defunctului) sau trei (nepoii de frate ai defunctului) ori patru (strnepoii de frate ai
defunctului);
- reprezentarea succesoral.
Principiul egalitii ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad chemate la
motenire:
Dac vin la motenire mai muli motenitori din aceeai clas i acelai grad de rudenie
cu defunctul, motenirea se mparte pe capete, adic n attea pri egale ci motenitori
sunt. Prin urmare, dac la motenire vin trei fii ai defunctului, acetia vor mpri
motenirea n trei pri egale.
Excepii:
- mprirea pe tulpini a motenirii n cazul venirii la motenire a rudelor de acelai
grad prin reprezentare succesoral;
- cnd la motenirea defunctului sunt chemai frai i surori care nu au aceeai prini,
mprirea motenirii se va face pe linii: fraii consangvini i uterini culegnd
motenirea fratelui lor decedat doar pe linia (jumtatea) printelui comun (patern sau
matern, dup caz), pe care o mpart ntre ei n pri egale.
4.3.1.REPREZENTAREA SUCCESORAL.
Reprezentarea succesoral este un beneficiu care permite anumitor motenitori legali
(descendenilor n linie dreapt i descendenilor frailor i surorilor defunctului) s urce n
locul i gradul unui ascendent decedat anterior deschiderii succesiunii, pentru a culege n
locul acestuia partea ce i s-ar fi cuvenit din motenire dac ar fi fost n via.
Ascendentul predecedat se numete reprezentat, iar motenitorul care vine la
motenire prin reprezentare se numete reprezentant.
Reprezentarea succesoral este permis:
- n cazul descendenilor n linie dreapt ai defunctului,
- n cazul descendenilor colateralilor privilegiai.
Reprezentarea n cazul descendenilor copiilor defunctului:
Articolul 665 alin. l Cod civil prevede c reprezentarea se ntinde nemrginit n linie
direct descendent. Prin urmare n linie direct descendent, reprezentarea opereaz
indiferent de gradul de rudenie al reprezentantului cu defunctul. Astfel, un strnepot de fiu,
rud de gradul trei cu defunctul, poate moteni pe strbunicul su alturi de un fiu al
defunctului rmas n via, dac pe tulpina pe care o reprezint sunt ntrunite condiiile
reprezentrii din grad n grad ntre el i bunicul su pe care l reprezint la motenirea
strbunicului su.
Reprezentarea nu poate opera dect dac exist mai multe tulpini, nu i cnd exist o
singur tulpin.
22

DREPT SUCCESORAL

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE

Reprezentarea n cazul descendenilor din frai i surori:


Articolul 666 Cod civil prevede c n linie colateral, reprezentarea este admis n
privina copiilor i descendenilor frailor sau surorilor defunctului, vie ei la motenirea sa n
concurs cu unchi sau mtu, ntmple-se ca toi fraii i surorile defunctului, fiind mori
mai dinainte, motenirea s se gseasc trecut la descendenii lor, n grade egale sau
neegale.
Prin urmare,pentru descendenii frailor i surorilor defunctului pn la gradul patru
inclusiv (nepoi i strnepoi) reprezentarea opereaz n condiii similare celor ale
descendenilor defunctului.
Condiiile reprezentrii:
Reprezentarea necesit ntrunirea anumitor condiii:
- reprezentatul trebuie s fie decedat la data deschiderii succesiunii lui de cuius,
- locul celui reprezentat s fie util (reprezentatul trebuie s fi avut chemare concret la
motenire dac ar fi fost n via),
- reprezentantul s ndeplineasc toate condiiile necesare pentru a culege
motenirea lsat de defunct (s aib capacitate succesoral; s aib vocaia
succesoral general proprie la motenirea lsat de defunct; s nu fie nedemn fa
de defunct, s nu fi renunat la motenirea acestuia; s nu fi fost exheredat).
Efectele reprezentrii:
- plasarea reprezentantului n locul reprezentatului (reprezentantul va culege partea ce ar
fi revenit acestuia din motenire dac ar fi fost n via).
- mprirea motenirii pe tulpini:
- efectul principal al mpririi motenirii pe tulpini (motenirea se va mpri n attea
pri ci copii sau frai i surori a avut defunctul, care vin efectiv la motenire sau
care, fiind predecedai, sunt reprezentai de descendenii lor, nu pe capete).
- efectele secundare ale mpririi motenirii pe tulpini:
- n caz de renunare la motenire a unuia dintre reprezentani, partea acestuia
din motenire va reveni motenitorilor care fac parte din aceeai tulpin cu
acesta, nu tuturor motenitorilor;
- dac exist obligaia de raport, reprezentantul inut la aceasta trebuie s
raporteze nu numai donaiile pe cere le-a primit el de la defunct fr scutire de
raport, ci i donaiile nescutite de raport pe care le-a primit reprezentatul de la
defunct.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai principiile generale ale devoluiunii legale a motenirii. Folosii spaiul
de mai jos pentru formularea rspunsului.
.................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................................................... ....
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 21.

2. Enumerai excepiile de la principiul proximitii gradului de rudenie ntre


motenitorii din aceeai clas. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
.......................................... .........................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 22.

4.4. DREPTURILE STATULUI ASUPRA MOTENIRII VACANTE.


Potrivit dispoziiilor articolul 680 Cod civil, n lips de motenitori legali sau
testamentari, bunurile lsate de defunct trec n proprietatea statului. Prin urmare statul
culege motenirile rmase fr succesori care s le poat culege, ntruct la data
deschiderii motenirii:
- fie nu exist nici un succesor legal sau testamentar n via,
DREPT SUCCESORAL

23

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII LEGALE

- fie succesorii legali n via la data deschiderii succesiunii sun t cu toii nerezervatari
i au fost exheredai total de defunct,
- fie succesorii legali sau testamentari n via renun la motenire sau sunt nedemni
cu toii;
- fie exist legate cu titlu universal care acoper ntreaga motenire sau particulare
care consum tot emolumentul motenirii, ns nu exist motenitori legali sau
testamentari cu vocaie la ntreaga motenire.
4.5. LUCRARE DE VERIFICARE.
Prezentai instituia reprezentrii succesorale.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

4.6.

24

BIBLIOGRAFIE.
***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2006.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul III, partea II, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 5
REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOTENITORI LEGALI
5.1.Obiective.................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 25
5.2.Dreptul de motenire al descendenilor .................... .................... .................... ...................... 25
5.3.Dreptul de motenire al ascendenilor privilegiai i al colateralilor privilegiai ........... 26
5.4.Dreptul de motenire al ascendenilor ordinari .................... .................... .................... ......... 27
5.5.Dreptul de motenire al colateralilor ordinari .................... .................... .................... ............ 28
5.6.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 29
5.7.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 29
5.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul regulilor speciale aplicabile diferitelor categorii
de motenitori legali;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice dreptului de
motenire al fiecrei categorii de motenitori legali prezentate n aceast unitate
de nvare.
5.2. DREPTUL DE MOTENIRE AL DESCENDENILOR.
n aceast categorie intr copiii defunctului (sunt inclui i copiii adoptai de defunct) i
urmaii acestora la infinit, indiferent dac s-au nscut din cstorie sau din afara
cstoriei.
Descendenii, fiind inclui n clasa nti de motenitori, nltur de la motenire pe
motenitorii din clasele subsecvente. Soul supravieuitor vine la motenire n concurs
inclusiv cu descendenii.
Descendenii sunt chemai la motenire n ordinea gradului de rudenie cu defunctul,
descendenii n grad mai apropiat nlturnd de la motenire pe descendenii n grad mai
ndeprtat.
Descendenii de acelai grad chemai la motenire n nume propriu mpart motenirea
pe capete (pri egale). Dac ntrunite condiiile reprezentrii succesorale, motenirea se
mparte pe tulpini, astfel nct, pot veni la motenire descendeni de grade diferite de
rudenie cu defunctul i se poate ntmpla ca descendeni rude de acelai grad cu
defunctul s primeasc din motenire cote diferite, iar nu egale.
Dac descendenii vin la motenire n concurs cu soul supravieuitor, cota de motenire
legal ce revine soului supravieuitor se va calcula n raport cu ntreaga motenire, iar
restul se va mpri ntre descendeni potrivit regulilor de mai sus.
Caracterele juridice ale dreptului de motenire legal al descendenilor:
- descendenii defunctului sunt motenitori rezervatari (defunctul nu poate dispune
prin liberaliti dect n limitele cotitii disponibile a motenirii ),
- descendenii defunctului sunt motenitori sezinari (au dreptul de a intra n stpnirea
motenirii fr a fi necesare ndeplinirea unor verificri sau formaliti prealabile ),
- ntre descendeni exist obligaia de raport (obligaia de a aduce la masa
succesoral pentru a fi mprite ntre ei donaiile primite direct sau indirect de la
defunct, afar de cazul n care donaia s-a fcut cu scutire de raport).
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele care intr n compunerea primei clase de motenitori
legali. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
................................................................................................... ................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 25.

2. Enumerai caracterele juridice ale dreptului de motenire


descendenilor. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.

DREPT SUCCESORAL

legal

al

25

REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOTENITORI LEGALI


................................................................... ................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 25.

5.3. DREPTUL DE MOTENIRE AL ASCENDENILOR PRIVILEGIAI I AL


COLATERALILOR PRIVILEGIAI.
Aceast clas de motenitori care cuprinde pe prinii, pe fraii i surorile defunctului i
descendenii acestora pn la gradul patru inclusiv. Acetia privilegiai ntruct sunt
preferai altor ascendeni i colaterali ai defunctului, numii ordinari, care fac parte din
clasele subsecvente de motenitori.
Ascendenii privilegiai (prinii defunctului).
Prinii defunctului sunt chemai la motenirea acestuia indiferent dac s-a nscut din
cstorie sau din afara cstoriei. Categoria ascendenilor privilegiai include i pe
adoptatorii defunctului.
Ascendenii privilegiai sunt chemai la motenire doar n lipsa motenitorilor din clasa
descendenilor sau n cazul n care acetia sunt renuntori ori nedemni.
mprirea motenirii:
mprirea motenirii se face diferit, dup cum ascendenii privilegiai vin singuri la
motenire sau mpreun cu colateralii privilegiai ori n concurs cu soul supravieuitor al
defunctului.
- dac ascendenii privilegiai vin singuri la motenire , atunci dac la motenire sunt
chemai ambii prini, motenirea se va mpri n pri egale (pe capete) ntre acetia
iar dac este chemat un singur printe, motenirea va reveni n ntregime acestuia.
- dac ascendenii privilegiai vin la motenire mpreun cu colateralii privilegiai ,
atunci motenirea se mparte diferit, dup cum la motenire vine unul sau mai muli
ascendeni privilegiai:
- dac la motenire vine un singur printe, acesta va primi 1/4 din motenire, restul
de 3/4 revenind colateralilor privilegiai, indiferent de numrul acestora, care o vor
mpri ntre ei n pri egale sau pe tulpini,
- dac la motenire vin tatl i mama defunctului, acetia vor primi 1/2 din
motenire, mprind-o ntre ei n pri egale (pe capete), restul de 1/2 revenind
colateralilor privilegiai, care o vor mpri ntre ei n pri egale sau pe tulpini.
- dac ascendenii privilegiai vin la motenire n concurs cu soul supravieuitor, atunci
cota legal a soului supravieuitor se va deduce din ntreaga motenire, iar restul
rmas se va mpri potrivit regulilor de mai sus.
Caracterele juridice ale dreptului de motenire legal al ascendenilor privilegiai:
- ascendenii nu pot veni la motenire dect n nume propriu,
- ascendenii privilegiai nu au obligaia de a raporta donaiile primite de la defunct,
- ascendenii privilegiai sunt motenitori rezervatari i sezinari.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele ce fac parte din a doua clas a motenitorilor legali.
Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
.............................................................................................................................. .....................................
...................................................................................................................................................................
........................................................ ...........................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 26.

2. Enumerai caracterele juridice ale dreptului de motenire legal al ascendenilor


privilegiai. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
....................................................... ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...............
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 26.

26

DREPT SUCCESORAL

REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOTENITORI LEGALI

Colateralii privilegiai (fraii i surorile defunctului i descendenii acestora ):


n categoria colateralilor privilegiai se includ fraii i surorile defunctului, precum i
descendenii acestora pn la gradul patru de rudenie cu defunctul inclusiv (nepoii i
strnepoii de frate sau sor).
Fac parte din aceast clas de motenitori att fraii buni (nscui din aceeai prini),
ct i fraii consngeni (consangvini) i uterini. Nu intr n aceast categorie fraii vitregi, ai
cror prini sunt cstorii, ns care nu au nici un printe comun.
Colateralii privilegiai sunt chemai la motenirea legal a defunctului dac nu exist
motenitori din clasa nti sau dac acetia sunt renuntori sau nedemni. Colateralii
privilegiai nltur de la motenirea legal a defunctului pe succesorii din clasele
subsecvente.
mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai care provin din aceeai prini:
- cnd colateralii privilegiai vin singuri la motenire , atunci mpart ntre ei motenirea
n pri egale (pe capete) dac vin la motenire n nume propriu, sau pe tulpini dac vin la
motenire prin reprezentare.
- cnd colateralii privilegiai vin la motenire mpreun cu ascendenii privilegiai ,
atunci le revine din motenire o cot de 3/4, dac vin la motenire n concurs cu un singur
ascendent privilegiat, sau o cot de 1/2, dac vin la motenire n concurs cu doi sau mai
muli ascendeni privilegiai.
- cnd colateralii privilegiai vin la motenire n concurs c u soul supravieuitor, atunci
cota soului supravieuitor se va deduce din ntreaga motenire, iar restul se va mpri
conform regulilor de mai sus.
mprirea motenirii ntre colateralii privilegiai care provin din prini diferii:
- dac la motenire vin frai i surori din prini diferii, motenirea se mparte pe dou
linii, matern i patern: fraii uterini vor moteni numai pe linie matern, fraii consngeni
vor moteni numai pe linie patern iar fraii buni vor moteni n ambele linii.
- mprirea pe linii a motenirii se realizeaz nu numai atunci cnd vin la motenire
fraii i surorile defunctului n nume propriu, ci i atunci cnd motenirea revine
descendenilor acestora, att n nume propriu ct i prin reprezentare.
Caracterele juridice ale dreptului la motenire legal al colateralilor privilegiai:
- colateralii privilegiai pot fi reprezentai la motenire de descendenii lor.
- colateralii privilegiai nu sunt rezervatari,
- colateralii privilegiai nu beneficiaz de sezin,
- colateralii privilegiai nu datoreaz raportul donaiilor.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele juridice ale dreptului la motenire legal al colateralilor
privilegiai. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
............................ .......................................................................................................................................
......................................................................................................................... ..........................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 27.

5.4. DREPTUL DE MOTENIRE AL ASCENDENILOR ORDINARI.


Aceast clas include pe ceilali ascendeni ai defunctului, alii dect prinii, adic
bunicii, strbunicii, str-strbunicii defunctului etc. la infinit. Ascendenii ordinari vin la
motenire doar dac nu exist motenitori din primele dou clase sau atunci cnd exist
asemenea motenitori, ns acetia sunt renuntori sau nedemni.
mprirea motenirii:
- ntre ascendenii ordinari motenirea se mparte potrivit principiilor proximitii
gradului de rudenie i al mpririi pe capete ntre rudele de acelai grad.
- dac la motenirea defunctului vine i soul supravieuitor, acesta va primi cota
prevzut de Legea 319/1944, restul mprindu-se ntre ascendenii ordinari
conform regulilor de mai sus.
DREPT SUCCESORAL

27

REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOTENITORI LEGALI

Caracterele juridice ale dreptului la motenire legal al ascendenilor ordinari:


- ascendenii ordinari pot veni la motenire numai n nume propriu,
- reprezentarea succesoral este exclus n cazul ascendenilor ordinari,
- ascendenii ordinari nu sunt motenitori rezervatari,
- ascendenii ordinari nu au obligaia de raport al donaiilor,
- ascendenii ordinari sunt motenitori sezinari.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele ce fac parte din a treia clas a motenitorilor legali. Folosii
spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
................... ................................................................................................................................................
................................................................................................................ ...................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 27.

2. Enumerai caracterele juridice ale dreptului la motenire legal al ascendenilor


ordinari. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
........................................................... ........................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...........
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 27.

5.5. DREPTUL DE MOTENIRE AL COLATERALILOR ORDINARI.


Aceast clas cuprinde pe unchii, mtuile, verii primari, precum i pe fraii i surorile
bunicilor defunctului (n linie colateral, motenirea este posibil pn la gradul patru de
rudenie inclusiv). Colateralii ordinari vin la motenire doar dac nu exist motenitori n
primele trei clase sau dac exist asemenea motenitori, ns acetia sunt renuntori sau
nedemni.
mprirea motenirii:
- ntre colateralii ordinari motenirea se mparte conform principiilor proximitii
gradului de rudenie i al mpririi pe capete ntre rudele de acelai grad ,
- n cazul colateralilor ordinari nu opereaz mprirea pe linii a motenirii, aa cum se
ntmpl n cazul frailor i surorilor defunctului care provin din prini diferii,
- dac la motenire colateralii ordinari vin n concurs cu soul supravieuitor, acesta
din urm va primi din motenire cota prevzut de Legea nr. 319/1944, restul
mprindu-se ntre colateralii ordinari conform regulilor de mai sus.
Caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor ordinari:
- colateralii ordinari pot veni la motenire numai n nume propriu, nu i prin
reprezentare.
- colateralii ordinari nu sunt motenitori rezervatari,
- colateralii ordinari nu sunt sezinari,
- colateralii ordinari nu datoreaz nici raportul donaiilor.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele ce fac parte din a patra clas a motenitorilor legali.
Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
.................................................................................. .................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 28.

2. Enumerai caracterele juridice ale dreptului la motenire al colateralilor ordinari.


Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
.................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................................................... ....
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 28.

28

DREPT SUCCESORAL

REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOTENITORI LEGALI

5.6. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai modul de mprire a motenirii ntre ascendenii privilegiai i ntre ei i
colateralii privilegiai.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

5.7. BIBLIOGRAFIE.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul III, partea II, Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

29

Unitatea de nvare 6
DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR AL DEFUNCTULUI
6.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 31
6.2.Aspecte generale .................... .................... .................... .................... .................... .................... .. 31
6.3.Dreptul de motenire al soului supravieuitor n concurs cu clasele de motenitori legali..... 31
6.4.Dreptul de motenire special al soului supravieuitor .................... .................... ................ 32
6.5.Dreptul de abitaie al soului supravieuitor .................... .................... .................... ............... 33
6.6.Lucrare de verificare ............ .................... .................... .................... .................... .................... .... 33
6.7.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 33
6.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul drepturilor succesorale ale soului
supravieuitor al defunctului;
familiarizarea cursanilor cu fiecare drept succesoral al soului supravieuitor al
defunctului;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrui
drept succesoral al soului supravieuitor al defunctului prezentat n aceast
unitate de nvare.
6.2. ASPECTE GENERALE.
Soul supravieuitor, pentru a putea moteni, trebuie s ntruneasc condiiile generale
cerute de lege pentru a putea moteni. Soul supravieuitor mai trebuie s aib calitatea de
so al defunctului la data deschiderii succesiunii (n cazul divorului, cstoria este
desfcut din ziua cnd hotrrea de divor va rmne irevocabil iar pn la aceast
dat cstoria este n fiin.
Legea nr. 319/1944 confer soului supravieuitor urmtoarele drepturi:
- drepturi de motenire proprii n concurs cu fiecare clas de motenitori;
- un drept special de motenire asupra mobilelor i obiectelor aparinnd gospodriei
casnice, precum i asupra darurilor de nunt;
- un drept temporar de abitaie asupra casei de locuit.
Caracterele juridice ale dreptului de motenire al soului supravieuitor:
- soul supravieuitor poate veni la motenirea defunctului numai n nume propriu, nu
i prin reprezentare,
- soul supravieuitor este motenitor rezervatar,
- soul supravieuitor datoreaz raportul donaiilor primite de la defunct n cazul n care
vine la motenire mpreun cu descendenii defunctului,
- soul supravieuitor nu este motenitor sezinar.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai drepturile conferite soului supravieuitor prin Legea nr. 319/1944.
Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
.................................................................................. .................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 31.

1. Enumerai caracterele juridice ale dreptului de motenire


supravieuitor. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.

al

soului

.................................................................. .................................................................................................
............................................................................................................................................................... ....
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 31.

6.3. DREPTUL DE MOTENIRE AL SOULUI SUPRAVIEUITOR N CONCURS CU


CLASELE DE MOTENITORI LEGALI.
Potrivit Legii nr. 319/1944, soului supravieuitor i revine:
DREPT SUCCESORAL

31

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR AL DEFUNCTULUI

- n concurs cu descendenii defunctului, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul i


de numrul acestora, 1/4 din motenire;
- n concurs cu ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai ai defunctului, atunci
cnd vin mpreun la motenire, indiferent de numrul acestora, 1/3 din motenire;
- n concurs fie doar cu prinii defunctului sau unul dintre acetia, fie doar cu fraii sau
surorile defunctului ori descendenii acestora, indiferent de numrul lor, 1/2 din
motenire;
- n concurs cu ascendenii ordinari sau cu colateralii ordinari, n am bele cazuri,
indiferent de numrul acestora, din motenire;
- dac nu exist motenitori legali n nici una din cele patru clase i nu exist nici
motenitori testamentari, soul supravieuitor va culege ntreaga motenire.
Imputarea cotei soului supravieuitor asupra masei succesorale:
- dac soul supravieuitor vine la motenire n concurs cu oricare dintre clasele de
motenitori se va proceda mai nti la stabilirea cotei soului supravieuitor raportat la
ntreaga motenire, dup care partea de motenire rmas se va mpri ntre ceilali
motenitori conform cotelor de motenire prevzute de lege.
- cota succesoral cuvenit soului supravieuitor n concurs cu fiecare clas de
motenitori restrnge drepturile succesorale ale celorlali motenitori leg ali.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai ctimile dreptului la motenire al soului supravieuitor n concurs cu
fiecare dintre clasele de motenitori legali. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
...................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 32.

6.4. DREPTUL DE MOTENIRE SPECIAL AL SOULUI SUPRAVIEUITOR.


Articolul 5 din Legea nr. 319/1944 prevede c soul supravieuitor, atunci cnd vine la
motenire n concurs cu ali succesori dect descendenii defunctului, va moteni, n afar
de partea sa succesoral, mobilele i obiectele aparinnd gospodriei casnice, precum i
darurile de nunt. Prin urmare dac la motenire vin descendenii defunctului, dreptul
special de motenire al soului supravieuitor nu exist.
Mobilele i obiectele aparinnd gospodriei casnice:
- intr n aceast categorie bunurile mobile succesorale care prin natura i
afectaiunea lor au fost destinate folosinei n gospodria casnic (ex. obiectele de
menaj, mainile de gtit, frigiderele, aspiratoarele, mainile de splat rufe,
bibliotecile etc.).
- nu intr n aceast categorie bunurile care se exclud prin natura lor (ex. autoturisme,
bunurile care au servit la exercitarea profesiei sau meseriei defunctului, etc.).
- mobilele i obiectele aparinnd gospodriei casnice se cuvin soului supravieuitor
numai n msura n care defunctul nu a dispus de acestea prin legate.
Dreptul special de motenire al soului supravieuitor este considerat a fi un drept de
motenire legal cu destinaie special.
Darurile de nunt:
- darurile de nunt sunt donaiile fcute soilor cu ocazia celebrrii cstoriei.
- regimul juridic al darurilor de nunt este identic cu acela al mobilelor i obiectelor
aparinnd gospodriei casnice.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Explicai noiunea de mobile i obiecte aparinnd gospodriei casnice . Folosii
spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.

32

DREPT SUCCESORAL

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR AL DEFUNCTULUI


............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
....................................................... ............................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 32.

6.5. DREPTUL DE ABITAIE AL SOULUI SUPRAVIEUITOR.


Potrivit articolului 4 alin. 1 din Legea nr. 319/1944 soul supravieuitor care nu are o
locuin proprie, va avea pn la executarea ieirii din indiviziune i n orice caz, cel puin
timp de un an de la ncetarea din via a soului su, n afar de dreptul de motenire
potrivit dispoziiilor de mai sus, un drept de abitaie asupra casei n care a locuit, dac
aceasta face parte din motenire.
Acest drept de abitaie, n principiu, are natur identic cu abitaia de drept comun
(drept real asupra lucrului altuia, constnd n dreptul de a utiliza exclusiv n interes propriu
casa care face parte din masa succesoral).
Soul supravieuitor nu poate ceda sau nchiria n nici un fel locuina care constituie
obiectul dreptului su de abitaie. Soul supravieuitor beneficiaz de dreptul de abitaie
asupra casei de locuit chiar i n concurs cu descendenii defunctului.
Caracterele juridice ale dreptul de abitaie al soului supravieuitor:
- dreptul de abitaie asupra casei n care a locuit este un drept care izvorte direct din
lege;
- dreptul de abitaie asupra casei n care a locuit este un drept real, dezmembrmnt
al dreptului de proprietate asupra locuinei.
- dreptul de abitaie asupra casei n care a locuit este un drept temporar, care dureaz
pn la data ieirii din indiviziune, ns nu mai puin de un an de la data deschiderii
motenirii;
- dreptul de abitaie asupra casei n care a locuit este un drept real strict personal, care
nu poate profita dect soului supravieuitor
- dreptul de abitaie asupra casei n care a locuit este inalienabil i insesizabil.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele juridice ale dreptul de abitaie al soului supravieuitor.
Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
.......................... .........................................................................................................................................
....................................................................................................................... ............................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 33.

6.6. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai dreptul de motenire special al soului supravieuitor.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

6.7.

BIBLIOGRAFIE.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Ghigeanu, Gheorghe, Dreptul de motenire. Rezerva succesoral. Teorie i practic,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998.
Popescu, Romeo, Dreptul de motenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte
juridice de bunurile motenirii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2004.

DREPT SUCCESORAL

33

DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOULUI SUPRAVIEUITOR AL DEFUNCTULUI

34

Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura


C.H.Beck, Bucureti, 2006.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 7
REGULI GENERALE ALE MOTENIRII TESTAMENTARE
7.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... ......................... ............. 35
7.2.Noiunea de testament.................... .................... .................... .................... .................... ............ 35
7.3.Condiii de fond privind validitatea testamentului .................... ........................ .................... 36
7.4.Condiii generale de form privind validitatea testamentului .................... .................... .... 37
7.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... ................................... .................... . 38
7.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 38
7.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul regulilor generale ale motenirii testamentare;
familiarizarea cursanilor cu fiecare condiie general de form i cu fiecare
condiie de fond privind validitatea testamentului.
7.2. NOIUNEA DE TESTAMENT.
Testamentul este potrivit articolului 802 Cod civil un act revocabil prin care testatorul
dispune, pentru timpul ncetrii sale din via, de tot sau o parte din avutul su.
Caracterele juridice ale testamentului:
- testamentul este un act unilateral i personal:
- testamentul ia natere exclusiv din voina testatorului, neputnd fi realizat dect de
testator, nu i prin mandatar;
- legatarul nu este obligat s primeasc ceea ce i-a lsat defunctul, astfel c are
dreptul de a opta fie pentru acceptarea, fie pentru repudierea legatului.
- testamentul este un act solemn:
- manifestarea de voin a testatorului trebuie s mbrace ad validitatem una din
formele anume prevzute de lege.
- testamentul este un act de dispoziie cu titlu gratuit:
- legatele presupun att o diminuare a patrimoniului dispuntorului i o mbogire a
patrimoniului legatarului, ct i intenia de a gratifica.
- testamentul este un act mortis causa:
- testamentul este un act conceput s produc efecte doar la decesul autorului su,
astfel c n timpul vieii testatorului, legatarii nu pot invoca nici un drept asupra bunurilor
dispuntorului.
- testamentul este un act revocabil:
- revocabilitatea este de esena testamentului: testamentul poate fi revocat oricnd de
testator pn la data decesului su, n tot sau n parte.
Cuprinsul testamentului:
- exheredri (nlturarea de la motenire a unor motenitori legali);
- numirea unui executor testamentar;
- sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali, de natur patrimonial sau de
alt natur;
- revocarea, total sau parial, a unui testament anterior sau a unei dispoziii
testamentare anterioare;
- partajul de ascendent;
- recunoaterea unui copil;
- alte dispoziii de ultim voin (ex. cele privind organizarea funeraliilor).
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele juridice ale testamentului. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
............................... ....................................................................................................................................
............................................................................................................................ .......................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 35.

DREPT SUCCESORAL

35

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII TESTAMENTARE


2. Enumerai cuprinsul testamentului. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
.................................................................................................................... ...............................................
...................................................................................................................................................................
.............................................. .....................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 35.

7.3. CONDIII DE FOND PRIVIND VALIDITATEA TESTAMENTULUI.


Consimmntul:
Consimmntul este manifestarea de voin juridic a unei persoane n vederea
formrii unui act juridic. Consimmntul nu produce efecte dect dac exist i dac este
neviciat.
- existena consimmntului: lipsa discernmntului testatorului - tulburare mental
care s fie suficient de grav pentru a-l priva pe cel atins de facultile sale de
discernmnt.
- consimmntul trebuie s fie neviciat: dac consimmntul a fost viciat, acesta
exist, ns este distorsionat.
- eroarea asupra cauzei testamentului: este esenial intenia de a gratifica a
dispuntorului (eroarea testatorului asupra cauzei atrage anularea testamentului).
- dolul (captaia i sugestia sunt forme specifice ale dolului n materie
testamentar): dolul se nfieaz sub formele specifice ale captaiei i sugestiei,
prin care dispuntorului i se poate sau inspira ura fa de motenitorii si naturali sau
insufla n profitul cuiva o afeciune fondat pe cauze artificiale.
Capacitatea:
- nimeni nu poate renuna n tot sau n parte la capacitatea de a dispune prin
liberaliti, astfel c este ilicit convenia prin care o persoan s-a obligat s nu dispun
prin testament de bunurile sale.
Incapacitile de a dispune prin testament:
- incapaciti absolute (incapacitatea minorilor i incapacitatea interziilor
judectoreti);
- incapaciti relative (incapacitatea minorilor ntre 16-18 ani de a dispune n favoarea
tutorilor lor).
Incapacitile de a primi prin testament:
- incapaciti de folosin;
- incapaciti absolute (incapacitatea persoanelor viitoare, incapacitatea
persoanelor incerte);
- incapaciti relative (incapacitatea tutorelui de a primi legate de la pupilul su atta
timp ct socotelile definitive ale tutelei nu au fost date i primite , medicii i
farmacitii nu pot primi legate de la persoanele pe care le-au ngrijit n ultima boal
de care acestea au decedat, dac liberalitatea a fost fcut n cursul acelei boli,
preoii nu pot primi legate de la cei pe care i-au asistat religios n cursul ultimei
boli, iar ofierii de marin de la cltorii aflai la bordul navelor n cursul cltoriilor
maritime);
- incapaciti de exerciiu (minorii, interziii judectoreti).
Obiectul:
- obiect testamentului const fie n subrogarea legatarului n poziia de titular al
ntregului patrimoniu sau cote pari din patrimoniul defunctului (legatul universal sau cu
titlu universal), fie n transferul unor anumite drepturi reale sau de crean din
patrimoniul dispuntorului n cel al legatarului (legatul particular).
- testamentul trebuie s aib un obiect determinat (sau determinabil), licit i posibil.
- legatul lucrului altuia este valabil dac testatorul a dispus n cunotin de cauz,
tiind c bunul nu-i aparine; legatul nu este valabil ntruct dispuntorul s-a aflat n
eroare dac testatorul a dispus de bun creznd c este al su.
36

DREPT SUCCESORAL

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII TESTAMENTARE

Cauza:
- cauza nu se confund cu intenia de a gratifica, aceasta din urm fiind abstract,
comun tuturor liberalitilor, constituind doar un element de difereniere ntre actele
cu titlu gratuit i actele cu titlu oneros.
- sanciunea inexistenei cauzei, cauzei false, cauzei ilicite sau imorale este nulitatea
absolut a testamentului sau caducitatea dac survine ulterior testamentului valabil
ncheiat.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai cinci incapaciti de a primi prin testament. Folosii spaiul de mai jos
pentru formularea rspunsului.
................................................................ ...................................................................................................
............................................................................................................................................................. ......
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 36.

2. Enumerai condiiile obiectului testamentului. Folosii spaiul de mai jos pentru


formularea rspunsului.
........................................................................................................ ...........................................................
...................................................................................................................................................................
.................................. .................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 36.

7.4. CONDIII GENERALE DE FORM PRIVIND VALIDITATEA TESTAMENTULUI.


- testamentul impune ad validitatem ndeplinirea unor condiii de form, astfel c nu
este suficient doar simplul consimmnt al testatorului, ci este necesar ca acesta s
mbrace una din formele anume prevzute de lege.
- forma scris:
- articolul 800 Cod civil prevede c nimeni nu va putea dispune de avutul su, cu titlu
gratuit, dect cu formele prescrise de lege pentru donaiuni ntre vii sau prin testament;
- articolul 858 Cod civil prevede c un testament poate fi sau olograf, sau fcut prin
act autentic sau n form mistic - toate aceste forme de testament sunt scrise.
- dac testamentul fcut de defunct este pierdut sau distrus (dup data decesului
dispuntorului) datorit unui caz de for major sau caz fortuit, dovada se poate face
prin orice mijloc de prob, inclusiv martori i prezumii.
- forma actului separat, interzicerea testamentului conjunctiv:
- articolul 857 Cod civil interzice testamentul conjunctiv, adic acela prin care dou
sau mai multe persoane testeaz prin acelai act una n favoarea celeilalte, sau n
favoarea unei a treia persoane (se urmrete a se mpiedica faptul ca buna-credin a
unuia dintre testatori s fie surprins ca urmare a revocrii emannd ulterior de la
cellalt, fr ca el s tie).
- forma fiind cerut ad validitatem, ca element constitutiv al actului, lipsa acesteia este
sancionat cu nulitatea absolut iar testatorul nu poate n nici un fel s suplineasc
aceast lips prin voina sa altfel dect prin refacerea testamentului conform cerinelor de
form impuse de lege.
- testamentul nul pentru lipsa formalitilor cerute pentru valabilitatea unui anumit fel de
testament poate fi valabil dac ntrunete condiiile de validitate ale unui alt testament (ex.
testamentul mistic nul pentru nendeplinirea condiiilor cerute de lege pentru valabilitatea
acestuia ar putea ntruni condiiile de validitate ale testamentului olograf, fiind scris, datat
i semnat de testator cu mna lui).
Legea nr. 105/1993 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaional privat
prevede c ntocmirea. Modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate valabile
dac actul respect condiiile de form aplicabile fie la data cnd a fost ntocmit, modificat
sau revocat, fie la data decesului testatorului, conform oricreia dintre legile urmtoare:
- legea naional a testatorului;
- legea domiciliului testatorului;
DREPT SUCCESORAL

37

REGULI GENERALE ALE MOTENIRII TESTAMENTARE

legea locului unde testamentul a fost ntocmit, modificat sau revocat;


legea situaiei imobilului ce formeaz obiectul testamentului;
legea instanei sau a organului care ndeplinete procedura de transmitere a
bunurilor motenite.

TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai condiiile generale de form privind validitatea testamentului. Folosii
spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................... ..............................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 37.

2. Enumerai legile aplicabile potrivit legii nr. 105/1992. Folosii spaiul de mai jos
pentru formularea rspunsului.
.............................................................................................. .....................................................................
...................................................................................................................................................................
........................ ...........................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 38.

7.5. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai caracterele juridice ale testamentului.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

7.6. BIBLIOGRAFIE.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul IV, partea II (testamentele), Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Bocan, Mircea Dan, Practic testamentar jurispruden romn 1865-2001,
Editura Rosetti, Bucureti, 2002.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

38

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 8
DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE
8.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 39
8.2.Aspecte generale .................... .................... .................... .................... ....................... ................... 39
8.3.Testamentul olograf .................... .................... .................... .................... .................... .................. 39
8.4.Testamentul autentic .................... .................... ........................ .................... .................... ............ 40
8.5.Testamentul mistic.................... .................... .................... .................... .................... .................... 41
8.6.Testamentele privilegiate ......................... .................... .................... .................... .................... ... 42
8.7.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 42
8.8.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... .............. 43
8.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul diferitelor feluri de testamente;
familiarizarea cursanilor cu fiecare form de testament din dreptul succesoral
romn;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrei
forme de testament prezentate n aceast unitate de nvare.
8.2. ASPECTE GENERALE.
Potrivit dispoziiilor articolul 858 Cod civil, testamentul poate fi:
- olograf,
- prin act autentic,
- n form mistic.
Pe lng aceste forme obinuite de testament, exist i anumite testamente privilegiate.
8.3. TESTAMENTUL OLOGRAF.
Testamentul olograf este testamentul scris n ntregime, datat i semnat de testator cu
mna lui. Nendeplinirea oricreia dintre cerinele referitoare la forma testamentului olograf
(cerute ad validitatem) atrage nulitatea absolut a acestuia.
Avantajele i inconveniente:
- gratuitatea, simplicitatea i pstrarea secretului aspra existenei i coninutului su;
- poate fi revocat oricnd, fie prin redactarea unui alt testament, fie prin distrugerea lui
material fcut n mod voluntar de testator;
- poate fi uor pierdut sau sustras ori c poate fi defimat ca fals.
Testamentul olograf trebuie s ntruneasc anumite cerine referitore la scriere, dat i
semntur.
Scrierea:
- trebuie s fie manuscris, astfel c dac se contest scrierea, se va proceda la
verificarea de scripte.
- testamentul poate fi scris cu orice instrument (stilou, cret, diamant etc.), cu orice
substan care las urme (cerneal, crbune, snge etc.), pe orice fel de suport
(hrtie, piatr, perete, sticl etc.) i n orice limb cunoscut de testator, chiar dac
este o limb moart.
- poate fi folosit att scrierea obinuit, cu caractere de mn sau de tipar, ct i
stenografia, ideogramele sau cifrele.
- testamentul poate fi scris pe mai multe foi separate cu condiia ca ntre acestea s
existe o legtur intelectual.
Data:
- permite stabilirea faptului dac la data testamentului dispuntorul avea sau nu
capacitatea de a testa;
- n cazul existenei unor testamente cu dispoziii contrare sau incompatibile, data
permite stabilirea testamentului care va fi luat n considerare, testamentul mai recent
revocnd implicit testamentele anterioare;
DREPT SUCCESORAL

39

DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE

poate contribui fie la interpretarea testamentului, fie la stabilirea unor eventuale


manevre de captaie sau sugestie exercitate asupra testatorului;
- n principiu, lipsa datei, ca i datarea incomplet atrag nulitatea absolut a
testamentului.
Semntura:
- semntura are rolul de a permite identificarea autorului actului i de a face proba
angajamentului propriu-zis, adic a faptului c actul respectiv nu este doar un simplu
proiect nedefinitiv;
- semntura poate fi att cea obinuit testatorului, ct i una aparte, cuprinznd fie
att numele i prenumele, fie doar prenumele sau o porecl, fie chiar iniialele
numelui i prenumelui;
Sanciunea nerespectrii condiiilor referitoare la scriere, dat i semntur sunt
sancionate cu nulitatea absolut a testamentului.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai avantajele i inconvenientele testamentului olograf. Folosii spaiul de
mai jos pentru formularea rspunsului.
............................................................ .......................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..........
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 39.

2. Enumerai condiiile privind datarea testamentului olograf. Folosii spaiul de mai


jos pentru formularea rspunsului.
........................................................................................... ........................................................................
...................................................................................................................................................................
..................... ..............................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 40.

8.4. TESTAMENTUL AUTENTIC.


Potrivit dispoziiilor articolul 860 Cod civil, testamentul autentic este acela care este
adeverit de autoritatea anume investit n acest scop.
Avantaje i inconveniente:
- testamentul autentic se bucur de fora probant a oricrui nscris autentic, limitnd
foarte mult posibilitile de a fi contestat;
- conservarea unui exemplar al testamentului la biroul notarului care l-a instrumentat
face ca pierderea, distrugera sau ascunderea lui s nu creeze nici un fel de
probleme pentru legatari;
- testatorul poate beneficia de sfaturile i ndrumrile notarului care instrumenteaz
testamentul, sporind n acest fel securitatea dispoziiilor testamentare ;
- testamentul autentic poate fi utilizat de persoanele care nu tiu sau nu pot s scrie.
- testamentul autentic este mai costisitor; poate ajunge mai uor la cunotina unor
persoane fr ca testatorul s doreasc acest lucru datorit unei indiscreii a
notarului;
- testamentul autentic necesit un oarecare efort pentru ndeplinirea formalitilor.
Potrivit dispoziiilor Legii nr. 36/1995, testamentul autentic se instrumenteaz de ctre
un singur notar, testatorul putnd ns solicita ca la semnarea testamentului s fie prezeni
i martori. Testamentul nu poate fi semnat de testator dect personal.
Testamentul autentic are aceeai for probant ca orice alt act notarial:
- n privina meniunilor fcute de notar pe baza propriilor sale constatri n temeiul
atribuiilor sale specifice (locul ntocmirii testamentului, data acestuia, identitatea
testatorului, voina declarat a acestuia etc.), testamentul autentic face credin
pn la nscrierea n fals;
- n privina declaraiilor fcute de testator sau a afirmaiilor fcute de notar n afara
atribuiilor sale legale i a posibilitilor sale concrete de verificare, testamentul
autentic face credin doar pn la proba contrar.
40

DREPT SUCCESORAL

DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE


TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai avantajele i inconvenientele testamentului autentic. Folosii spaiul de
mai jos pentru formularea rspunsului.
.................................................................................................. .................................................................
...................................................................................................................................................................
............................ .......................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 40.

2. Explicai fora probant a testamentului autentic . Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
...................................................... .............................................................................................................
................................................................................................................................................... ................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 40.

8.5. TESTAMENTUL MISTIC.


Testament mistic este scris i semnat de mna testatorului i prezentat de acesta
judectoriei.
Formaliti:
- scrierea i isclirea (subscrierea) testamentului de ctre mna testatorului (art.864 al.1)
testamentul se consider ca fcut n ziua n care s-a instrumentat actul de suprascriere;
- strngerea i sigilarea/pecetluirea testamentului (art.864 al.2): testamentul se consider
clos et scell, cu toate c peceile puse pe coperta ce cuprinde testamentul nu pot s
mpiedice scoaterea lui fr ruperea copertei, dac testamentul este lipit nuntrul
copertei printr-o pecete de cear, care se opune la substituirea unui alt testament.
sigilarea/pecetluirea se poate face cu orice material (cear tare, bulin), cu una sau mai
multe pecei, destul fiind ca testamentul s nu poat fi deschis, fr ruperea peceii sau
a sigiliului; testatorul poate utiliza pecetea sa sau o pecete strin.
judectorul care instrumenteaz va face bine, cu toate c legea nu-l oblig, s descrie
n actul de suprascriere marca peceii, artnd i numrul peceilor.
- prezentarea de ctre testator n persoan a testamentului naintea judectoriei (art.864
al.3).
- testatorul declar: Dispoziiile din aceast hrtie sunt testamentul meu, scris i isclit de
mine nsumi (art.864 al.4): declaraia se face, n genere, n sala de judecat, naintea
judectorului care instrumenteaz, asistat de grefier sau ajutorul de gref.
- declaraia testatorului constituie formalitatea cea mai esenial a testamentului mistic,
cci prin ea se stabilete c actul prezentat este expresia ultimei sale voine, ntruct prin
el nsui actul nu ntrunete elementele unui testament, afar de cazul cnd el ar fi fost
fcut n forma olograf, ceea ce legea nu presupune, fiindc acest testament poate fi
nedatat.
- judectoria face actul de suprascriere pe hrtia n care s-a scris testamentul sau pe
hrtia care servete de plic (art.864 al.6).
Actul de suprascriere: proces verbal care cuprinde:
- prezentarea testamentului la judectorie.
- artarea strii n care se gsete testamentul (meniunea c el a fost prezentat nchis
i sigilat).
- indicarea numrului peceilor i marca lor (recomandat).
- declaraia testatorului c cuprinsul hrtiei prezentate de el este testamentul su, scris
i isclit (i sigilat) de dnsul.
- actul se semneaz de testator i de judectorie (art.864 al.7) i contrasemnat de
grefier sau ajutorul su.
toat lucrarea de mai sus, care ncepe de la nfiarea testamentului, nu va putea fi
ntrerupt pentru nici o alt operaie, respectiv judectorul care instrumenteaz nu va
putea s suspende operaia sa spre a se ocupa de alte afaceri (unitate de context-art.864
al.8).
DREPT SUCCESORAL

41

DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE

Avantaje i inconveniente:
- poate fi ntrebuinat de persoanele care se afl n imposibilitate fizic de a scrie (din
cauza bolii, infirmitii etc.) ele nsele testamentul i din acest motiv nu pot testa n
form olograf, legea permind ca testamentul s fie scris de alt persoan, chiar i
dactilografiat, cerndu-se ns n toate cazurile s poat semna actul (articolul 864 alin.
1 Cod civil).
- nu pot testa n aceast form persoanele care nu pot citi testamentul, pentru a-i
verifica direct coninutul, fie ntruct nu tiu deloc s citeasc, fie ntruct nu cunosc
limba n care acesta a fost scris, fie ntruct sunt lipsite de vedere.
Fora probant:
- actul de suprascriere fiind act autentic face dovad pn la nscrierea n fals;
- nscrisul testamentar fiind nscris sub semntur privat face dovad pn la proba
contrar.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai coninutul acrului de suprascriere. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
................................................................................. ..................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 41.

2. Enumerai avantajele i inconvenientele testamentului mistic. Folosii spaiul de


mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
........................... ........................................................................................................................................
........................................................................................................................ ...........................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 2.

8.6. TESTAMENTELE PRIVILEGIATE.


Pentru anumite situaii, cnd testatorul nu poate recurge la testamentul autentic
obinuit, legea prevede posibilitatea de a dispune prin anumite forme simplificate de
testamente autentice, numite din aceast cauz testamente privilegiate.
Forme de testamente privilegiate:
- testamentul militarilor,
- testamentul fcut n timp de boal contagioas,
- testamentul fcut pe mare (maritim).
Testamentele privilegiate, pe lng reglementrile specifice fiecruia dintre ele, au i
unele reguli comune.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai formele de testamente privilegiate. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
...................... .............................................................................................................................................
................................................................................................................... ................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 42.

8.7. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai formalitile necesare realizrii unui testament mistic.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

42

DREPT SUCCESORAL

DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE

8.8.

BIBLIOGRAFIE.
***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2006.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul IV, partea II (testamentele), Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Bocan, Mircea Dan, Practic testamentar jurispruden romn 1865-2001,
Editura Rosetti, Bucureti, 2002.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Cpn, Octavian, Titlul gratuit n actele juridice, Editura Rosetti, Bucureti, 2003.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

43

Unitatea de nvare 9
REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE
9.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................. 45
9.2.Legatul.................... .................... .................... .................... .................................... .................... ...... 45
9.2.1.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .............. 45
9.2.2.Clasificarea legatelor .................... .................. .................... .................... .................... ......... 45
9.2.3.Ineficacitatea legatelor.................... .................... .................... .................... .................... .... 46
9.3.Exheredarea .................... .............................. .................... .................... .................... .................... . 47
9.4.Execuiunea testamentar.................... .................... .................... .................... .................... ...... 48
9.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... ................ 49
9.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... ............................ ...... 49
9.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul regimului juridic al principalelor dispoziii
testamentare;
familiarizarea cursanilor cu instituia exheredrii i cu cea a execuiunii
testamentare;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice fiecrui tip
de legat prezentat n aceast unitate de nvare.
9.2. LEGATUL.
9.2.1.ASPECTE GENERALE.
Dispoziiile testamentare referitoare la patrimoniul succesoral se realizeaz prin
intermediul legatelor.
Desemnarea legatarului trebuie fcut de testator, fie direct, fie indirect. Prin urmare
este nul att legatul fcut de testator cu mputernicirea unei alte persoane de a alege pe
legatar, ct i legatul secret, prin care bunurile legate sunt remise de testator unei
persoane de ncredere creia i comunic verbal legatarul pentru a fi remise acestuia.
Desemnarea legatarului poate fi fie direct , fie indirect (gratificatul identificat fie doar
implicit, prin deducie din celelalte dispoziii testamentare, fie prin indicarea mijlocului care
duce la identificare sa).
9.2.2.CLASIFICAREA LEGATELOR.
Dup obiectul lor, legatele pot fi:
- universale,
- cu titlu universal,
- particulare.
Legatul universal:
legatul universal confer vocaia la ntregul patrimoniu succesoral.
n practica judiciar i n doctrin, sunt considerate universale:
- legatul tuturor bunurilor mobile i imobile, cci, potrivit articolul 461 Cod civil, toate
bunurile sunt mobile sau imobile, ceea ce nseamn c vocaia pe care o confer este
la toate bunurile defunctului, motenirea neputnd cuprinde alte bunuri.
- legatul nudei proprieti a tuturor bunurilor succesorale ;
- legatul cotitii disponibile a motenirii, ntruct d dreptul legatarului s culeag
ntreaga motenire lsat de defunct dac nu exist rezervatari sau dac acetia
renun la motenire ori i-au primit de la defunct n timpul vieii acestuia donaii
nescutite de raport care acoper rezerva succesoral;
- legatul stipulat cu privire la surplusul (prisosul) sau a restul bunurilor rmase dup
plata legatelor particulare sau cu titlu universal.
Legatul cu titlu universal:
Legatul cu titlu universal poate avea de obiect o fraciune a motenirii, precum jumtate,
a treia parte sau toate imobilele sau toate mobilele, sau o fraciune din mobile sau imobile.
Sunt cu titlu universal urmtoarele categorii de legate:
DREPT SUCCESORAL

45

REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE

- legatul unei fraciuni din motenire;


- legatul tuturor bunurilor imobile;
- legatul tuturor bunurilor mobile;
- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor imobile;
- legatul unei fraciuni din totalitatea bunurilor mobile.
Articolul 805 Cod civil prevede posibilitatea ca prin testament nuda proprietate s fie
lsat unei persoane, iar uzufructul unei alte persoane. Att legatul uzufructului ntregii
moteniri, ct i legatul uzufructului unei cote-pri din motenire sunt legate cu titlu
universal.
Legatul particular:
Legatul particular sau cu titlu particular (singular) este acel legat care nu este nici
universal, nici cu titlu universal.
Legatele particulare sunt nu numai legatele care se refer la unul sau mai multe bunuri
determinate, ci i cele referitoare la imobilele sau mobilele situate ntr-un anumit loc,
legatele al cror obiect este determinat prin natura economic a bunurilor, ca i legatele
referitoare la ansambluri de bunuri desemnate global, chiar dac este vorba de
universaliti de fapt.
9.2.3.INEFICACITATEA LEGATELOR.
Revocarea voluntar:
Testamentul este revocabil prin definiie. Revocarea poate fi fcut oricnd de testator
pn la momentul decesului. Testatorul nu poate renuna la acest drept nici direct, nici
indirect.
- revocarea legatelor este expres atunci cnd rezult dintr-o declaraie formal
ulterioar a testatorului n acest sens.
- revocarea tacit are loc n cazul redactrii unui nou testament care conine dispoziii
incompatibile cu cel dinti, n cazul nstrinrii obiectului legatului de ctre testator naintea
deschiderii motenirii, n cazul distrugerii voluntare a testamentului de ctre testator.
Revocarea unui testament sau a unei simple dispoziii testamentare poate fi la rndul ei
revocat sau retractat. Retractarea poate fi expres (act autentic distinct sau printr-un
testament posterior) sau tacit (fie distrugerea voluntar de ctre testator a actului de
revocare expres, fie redactarea unui nou testament care conine dispoziii incompatibile
cu actul sau testamentul revocatoriu).
Revocarea judectoreasc:
n cazul legatelor cu sarcini, a cror ndeplinire nu se poate verifica dect dup data
decesului testatorului, precum i cazul nendeplinirii de ctre legatar a obligaiei de
recunotin fa de testator prin svrirea unor fapte de ingratitudine la adresa acestuia,
Codul civil prevede revocarea judectoreasc a legatelor pentru cauze legale.
Prin urmare la cererea motenitorilor interesai, revocarea judectoreasc a legatelor
poate surveni fie pentru nendeplinirea sarcinilor fie pentru ingratitudine.
Caducitatea legatelor:
Caducitatea atrage ineficacitatea legatelor, ns ea presupune un legat valabil format i
se datoreaz:
- fie decesului legatarului naintea deschiderii succesiunii,
- fie dispariiei unui element esenial al legatului,
- fie neacceptrii unui legat de ctre beneficiarul acestuia.
Codul civil menioneaz urmtoarele cazuri de caducitate:
- predecesul legatarului,
- pieirea lucrului legat n timpul vieii testatorului,
- refuzul legatarului de a primi legatul,
- incapacitatea legatarului survenit naintea deschiderii motenirii

46

DREPT SUCCESORAL

REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE

Consecinele ineficacitii legatelor:


Revocarea sau caducitatea legatelor, ca i nulitatea acestora, atrag lipsirea de efecte a
legatelor.
Atribuirea bunurilor celor obligai la plata legatelor:
Ineficacitatea legatelor va profita celor obligai la plata acestora, crora legatul sau
legatele le-ar fi restrns drepturile dac ar fi fost valabile, adic, dup caz, motenitorilor
legali, legatarilor universali, cu titlu universal sau chiar particulari.
Legatele conjunctive i dreptul de acrescmnt:
Obiectul unui legat particular poate fi lsat la doi sau mai muli legatari cu vocaia
fiecruia la ntreg, situaie n care ineficacitatea unuia sau altuia din aceste legate va
profita colegatarului sau colegatarilor ale cror legate au rmas eficace (legat conjunctiv).
Dreptul colegatarilor de a beneficia de ineficacitatea legatului unuia sau altuia dintre ei
poart denumirea de drept de acrescmnt. Dreptul de acrescmnt este obligatoriu,
ntruct, pe de o parte, legatul conjunctiv confer vocaie la ntregul bun, iar pe de alt
parte, acceptarea unui legat nu poate fi fracionat.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai categoriile de legatele considerate universale. Folosii spaiul de mai jos
pentru formularea rspunsului.
................................................................................................................................ ...................................
...................................................................................................................................................................
.......................................................... .........................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 45.

2. Enumerai categoriile de legate cu titlu universal. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
.................................................................................... ...............................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 46.

9.3. EXHEREDAREA.
n limitele dispoziiilor legale imperative (rezervei), exheredarea este un drept
discreionar al testatorului.
Felurile exheredrii:
- din punctul de vedere al ntinderii sale, exheredarea poate fi total sau parial;
- dup cum lovete pe motenitori fr a se lua n considerare comportamentul
acestora ulterior deschiderii motenirii sau, dimpotriv, cu titlu de s anciune pentru
cazul n care ar refuza executarea unei anume dispoziii testamentare, exheredar ea
poate fi ferm sau cu titlu de clauz penal (sanciune a neexecutrii testamentului
conform voinei defunctului).
Efectele exheredrii:
- n cazul motenitorilor rezervatari ei motenesc (ca motenitori legali) rezerva,
exheredarea avnd efecte cel mult n limitele cotitii disponibile;
- exheredarea ferm produce efecte de la data deschiderii motenirii.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai felurile exheredrii. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
................................ ...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 47.

DREPT SUCCESORAL

47

REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE

9.4. EXECUIUNEA TESTAMENTAR.


Executorul testamentar este persoana desemnat prin testament pentru a-l reprezenta
post-mortem pe testator, asigurnd aducerea la ndeplinire a ultimelor dorine ale acestuia
manifestate cu respectarea formelor i condiiilor de fond testamentare.
Prin urmare testatorul poate ns desemna n acest scop una sau mai multe persoane
n care are ncredere, fie c este vorba de unul sau altul dintre succesorii si legali sau
testamentari, fie de persoane strine de motenire. Executorul testamentar exercit
anumite puteri, ns nu pentru sine ci pentru altul (executorul testamentar este mandatarul
defunctului).
Caracterele juridice ale execuiunii testamentare:
- execuiunea testamentar este intuitu personae (dac este refuzat de cel desemnat
sau acesta decedeaz naintea deschiderii motenirii, survine caducitatea, iar dac
executorul decedeaz dup deschiderea motenirii, ns naintea ndeplinirii misiunii,
puterile acestuia nu trec la motenitorii si);
- execuiunea testamentar este n principiu gratuit, executorul avnd dreptul doar la
rambursarea cheltuielilor fcute pentru ndeplinirea misiunii sale, sarcin ce revine
succesiunii, ns, prin excepie, executorul poate fi gratificat pentru serviciile fcute cu un
legat remuneratoriu de valoare modic;
- execuiunea testamentarpune n sarcina executorului obligaia de a da socoteal de
gestiunea sa.
Deosebiri fa de mandantul de drept comun:
- executorul testamentar este desemnat printr-un act unilateral;
- mandatul obinuit se refer n principiu la ncheierea de acte juridice, n timp ce
execuiunea testamentar poate include sau s aib exclusiv ca obiect ndeplinirea unor
acte materiale, cum ar fi distrugerea unor documente ale defunctului;
- mandatul obinuit nceteaz n principiu prin moartea mandantului, n timp ce
execuiunea testamentar ncepe s produc efecte la data decesului testatorului, fiind
un act juridic mortis causa;
- mandatul obinuit poate fi revocat oricnd de mandant, n timp ce execuiunea
testamentar este irevocabil dup data deschiderii motenirii.
Dac exist pluralitate de executori, fiecare dintre acetia are puteri depline i poate
ndeplini ca i cnd ar fi singur orice act specific execuiunii testamentare, afar de cazul
n care testatorul a prevzut altfel, fie dispunnd s lucreze mpreun, fie atribuind
fiecruia o gestiune anume.
Puterile conferite executorului testamentar difer dup cum execuiunea testamentar
este fr sezin (fr dreptul de a prelua bunurile succesorale - rolul executorului
testamentar fr sezin este redus, rezumndu-se doar la supravegherea i controlul
executrii dispoziiilor testamentare de ctre cei inui la aceasta) sau cu sezin (nu poate
primi dect sezina bunurilor mobile iar sezina poate fi conferit executorului pentru o
durat de timp care nu poate depi un an).
Sezina a executorului testamentar i sezina motenitorilor nu se exclud, ci coexist, cea
a executorului testamentar restrngnd puterea motenitorilor.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele juridice ale execuiunii testamentare. Folosii spaiul de mai
jos pentru formularea rspunsului.
......................................................................................................................................................... ..........
...................................................................................................................................................................
................................................................................... ................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 48.

2. Enumerai deosebirile execuiunii testamentare fa de mandatul de drept


comun. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.

48

DREPT SUCCESORAL

REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIII TESTAMENTARE


...................................................................................................................................................................
................................................................................. ..................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 48.

9.5. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai cauzele de ineficacitate a legatelor.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

9.6.

BIBLIOGRAFIE.
***Proiectul Noului Cod Civil, Editura C. H. Beck, Bucureti, 2006.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul IV, partea II (testamentele), Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Bocan, Mircea Dan, Practic testamentar jurispruden romn 1865-2001,
Editura Rosetti, Bucureti, 2002.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

49

Unitatea de nvare 10
LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII
10.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 51
10.2.Aspecte generale.................... .................... .................... ..................... .................... ................... 51
10.3.Interzicerea pactelor asupra unei moteniri nedeschise i a substituiilor fideicomisare... 51
10.4.Rezerva succesoral .................... .................... .................... ............................. .................... .... 53
10.4.1.Rezerva succesoral i cotitatea disponibil .................... .................... .................... . 53
10.4.2.Motenitorii rezervatari .................... .................... .................... ..................... .................... 53
10.4.3.Calculul rezervei succesorale i al cotitii disponibile .................... .................... ... 54
10.4.4.Reduciunea liberalitilor excesive .................... .................... .................. .................... 54
10.4.5.Raportul donaiilor.................... .................... .................... .................... .................... .......... 55
10.4.6.Raportul datoriilor .................... .................... .................... .......................... .................... ..... 55
10.4.7.Imputarea liberalitilor i cumulul rezervei cu cotitatea disponibil ................... 56
10.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... ..................... ............. 56
10.6.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 57
10.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul limitelor de dispoziie asupra motenirii;
familiarizarea cursanilor cu calculul rezervei succesorale i al cotitii disponibile ;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice pactelor
asupra unei moteniri nedeschise i a elementelor specifice substituiilor
fideicomisare.
10.2. ASPECTE GENERALE.
Persoana fizic are puterea de a dispune de bunurile sale mortis causa, ns aceast
putere ns nu este discreionar, avnd anumite limite.
10.3. INTERZICEREA PACTELOR ASUPRA UNEI MOTENIRI NEDESCHISE I A
SUBSTITUIILOR FIDEICOMISARE.
Pactele asupra unei moteniri nedeschise.
Alineatul 2 al articolul 965 Cod civil prevede c nu se poate face renunarea la o
motenire ce nu este deschis, nici (nu) se pot face nvoiri asupra unei astfel de
succesiuni, chiar de s-ar da consimmntul celui a crui motenire este n chestiune.
Prin urmare succesiunile nedeschise nu pot forma obiectul unei vnzri i nici al vreunei
alt act juridic.
Justificarea prohibiiei pactelor asupra succesiunilor:
- considerentul de ordin moral c pactul ar nate dorina morii celui care las
motenirea;
- considerentul c ar nclca regulile motenirii legale i mai ales principiul egalitii
succesorale;
- necesitatea de a proteja motenitorii contra abuzului de influen sau leziunii;
- libertatea de a testa nu poate fi alienat prin acte ntre vii.
Interdicia se refer la pactele ncheiate cu privire la elementele unei succesiuni
nedeschise (patrimoniul unei persoane care este nc n via). Pactul poate avea ca
obiect fie ntreaga universalitate succesoral, fie o cot-parte din aceasta.
Excepii:
- donaia-partaj, prin care ascendenii pot mpri nc din timpul vieii cu titlu de
drepturi succesorale ntre descendenii lor bunurile pe care le dein la momentul actului;
- clauzele societare n societile civile sau de persoane prin care e stipuleaz
continuarea societii cu asociaii rmai n via sau cu motenitorii acestora (se
reglementeaz n avans soarta drepturilor n societate ale asociatului predecedat).

DREPT SUCCESORAL

51

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII

Substituia fideicomisar.
Substituia fideicomisar const n orice dispoziie prin care autorul unei liberaliti
nsrcineaz persoana gratificat de a conserva ntreaga sa via bunurile donate sau
legate pentru a le transmite la moartea sa unei alte persoane desemnate de dispuntor.
- substituia fideicomisar testamentar este o manifestare de voin care se refer la
o dubl dispoziie cu privire la acelai obiect, implicnd indisponibilizarea obiectului
legatului n patrimoniul instituitului pe tot parcursul vieii acestuia.
- substituia fideicomisar nu trebuie confundat cu substituia vulgar care const
ntr-o singur liberalitate fcut n favoarea a doi gratificai, dintre care unul principal,
chemat n primul rnd s culeag liberalitatea, iar cellalt subsidiar, chemat s culeag
liberalitatea doar dac gratificatul principal nu vrea (fiind renuntor) sau nu poate (fiind
predecedat) primi acea liberalitate. Substituia vulgar este valabil potrivit articolului 804
Cod civil.
Condiiile substituiei fideicomisare:
- existena a dou liberaliti succesive;
- obligarea primului gratificat (instituitului) la conservarea i transmiterea obiectul
legatului celui de al doilea gratificat (substituitului);
- reportarea transmiterii legatului ctre substituit la momentul i ca urmare a decesului
instituitului.
Situaii asemntoare substituiei fideicomisare:
- legatul alternativ sau dublu condiional (const n instituirea de ctre testator a dou
persoane ca legatari sub una i aceeai condiie, ns pentru un legatar acea condiie este
rezolutorie, iar pentru cellalt suspensiv - nu exist dou transmisiuni succesive, ci doar
una singur: atunci cnd condiia nu se ndeplinete, legatarul sub condiie rezolutorie i
vede dreptul consolidat definitiv, cu efecte de la data deschiderii motenirii, n timp ce
legatarul sub condiie suspensiv este pentru totdeauna n situaia unui strin de
motenire, att pentru trecut, ct i pentru viitor).
- fiducia (actul juridic prin care o persoan, fiduciarul, dobndete de la o alt
persoan, fiduciant, un drept patrimonial, ns cu obligaii care i limiteaz exerciiul,
printre care figureaz n general aceea de a transfera acest drept, la termenul fixat, fie
fiduciantului, fie unui ter beneficiar).
- legatul de residuo (al rmiei sau a ceea ce va rmne - legatul prin care un
testator las bunuri unui prim legatar n ideea ca la decesul acestuia ceea ce va rmne
din aceste bunuri, numit reziduu, s fie cules de un ter beneficiar ales de testator - nu
exist pentru primul legatar obligaia de a conserva obiectul legatului primit de la
testator, acesta avnd libertatea de a dispune de bunurile primite).
Sanciunea prohibiiei substituiilor fideicomisare:
Substituia fideicomisar este nul absolut att n privina instituitului, ct i n privina
substituitului. Sanciunea afecteaz ntreaga operaiune, nu doar cea de a doua liberalitate
(cea fcut n favoarea substituitului).
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai condiiile substituiei fideicomisare. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
.............................................. .....................................................................................................................
........................................................................................................................................... ........................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 52.

2. Enumerai situaiile asemntoare substituiei fideicomisare. Folosii spaiul de


mai jos pentru formularea rspunsului.
.............................................................. .....................................................................................................
........................................................................................................................................................... ........
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 52.

52

DREPT SUCCESORAL

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII

10.4. REZERVA SUCCESORAL.


Printre dispoziiile legale care limiteaz dreptul de a dispune de propriile bunuri se
numr i cele referitoare la rezerv.
10.4.1.REZERVA SUCCESORAL I COTITATEA DISPONIBIL.
n cazul n care de cuius las n via rude apropiate (descendei sau prini) ori so
supravieuitor, nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit ntre vii (donaii) sau
mortis causa (legate) dect n limitele unei anumite cote-pri din patrimoniul su
Partea din patrimoniul succesoral de care de cuius poate dispune nengrdit se
numete cotitate disponibil, iar partea de care nu poate dispune i care revine n temeiul
legii rudelor sale cele mai apropiate i soului supravieuitor se numete rezerv.
Rezerva i cotitatea disponibil se exprim ambele prin fraciuni din unitatea care este
patrimoniul defunctului.
Rezerva protejeaz pe rezervatari nu numai contra liberalitilor fcute terilor strini de
motenire, ns i contra celor fcute n favoarea unuia sau altuia dintre acetia peste
limitele cotitii disponibile. Rezervatarii gratificai pot cumula rezerva i cotitatea
disponibil.
Rezerva succesoral se caracterizeaz prin faptul c :
- reprezint o parte a succesiunii,
- are un caracter de ordine public,
- este colectiv,
- este datorat n natur.
10.4.2.MOTENITORII REZERVATARI.
Motenitorii rezervatari sunt doar descendenii, ascendenii privilegiai i soul
supravieuitor ai defunctului.
Descendenii.
Cnd la motenire vin copii ai defunctului, cotitatea disponibil a motenirii nu poate
depi:
- 1/2 din motenire, dac las un copil;
- 1/3 din motenire, dac las doi copii;
- 1/4 din motenire, dac las trei sau mai muli copii.
Prin urmare rezerva va fi de: 1/2 din motenire pentru un copil, 2/3 din motenire pentru
doi copii i 3/4 din motenire pentru trei sau mai muli copii.
Dac unul dintre copiii defunctului este predecedat, avnd la rndul su copii, n via la
deschiderea motenirii, iar la motenire vin i unul sau mai muli copii ai defunctului care i au supravieuit, calculul se va face n funcie de numrul tulpinilor, ntruct sunt ntrunite
condiiile reprezentrii succesorale.
Ascendenii privilegiai.
Cotitatea disponibil a motenirii nu poate trece peste 1/2 din motenire dac cel
decedat las n via ambii prini sau peste 3/4 din motenire dac las n via un singur
printe. Prin urmare rezerva va fi de 1/2 sau 1/4 din motenire.
Soul supravieuitor.
Cnd defunctul las un so supravieuitor, liberalitile fcute de soul predecedat nu pot
depi jumtate din cotele de motenire legal prevzute n favoarea soului
supravieuitor. Prin urmare rezerva soului supravieuitor va fi de:
- 1/8 din motenire n concurs cu descendenii (jumtate din cota legal de 1/4);
- 1/6 din motenire n concurs cu ascendenii i colateralii privilegiai, da c acetia vin
mpreun la motenire (jumtate din cota legal de 1/3);
- 1/4 din motenire n concurs fie cu ascendenii privilegiai, fie cu colateralii privilegiai
(jumtate din cota legal de 1/2);
- 3/8 din motenire n concurs cu ascendenii ordinari sau cu colateralii ordinari
(jumtate din cota legal de 3/4);

DREPT SUCCESORAL

53

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII

- 1/2 din motenire cnd exist donaii care se imput asupra cotitii disponibile a
motenirii i liberaliti testamentare (jumtate din ntreaga motenire, care ar fi
revenit soului supravieuitor n lips de motenitori legali).
Dac soul supravieuitor vine la motenire n concurs cu copii ai defunctului dintr-o
cstorie anterioar, acesta nu poate beneficia de liberalitile fcute de soul decedat
dect n limita unei cotiti disponibile speciale, limita aceste cotiti speciale fiind partea
copilului care a luat cel mai puin din motenire, ns fr a putea depi valoric a patra
parte din motenire.
10.4.3.CALCULUL REZERVEI SUCCESORALE I AL COTITII DISPONIBILE.
ntregul la care se raporteaz rezerva succesoral i cotitatea disponibil a
motenirii nu se confund cu bunurile pe care le las de cuius la data deschiderii
motenirii, cci rezerva protejeaz pe cei n drept nu numai contra legatelor fcute de
defunct, ci i mpotriva donaiilor fcute de acesta n timpul vieii.
Prin urmare masa de calcul pentru determinarea rezervei i a cotitii disponibile a
motenirii este patrimoniul pe care de cuius l-ar fi lsat dac nu ar fi fcut donaii, adic un
patrimoniu reconstituit fictiv prin calcul pe hrtie.
Masa succesoral cuprinde doar bunurile defunctului care se defer prin motenire, iar
nu i donaiile fcute de acesta n timpul vieii, dect dac sunt supuse reduciunii n
favoarea rezervatarilor.
Masa partajabil cuprinde bunurile succesorale care se defer universal sau cu titlu
universal, iar nu i cele deferite cu titlu particular (legatele particulare).
Operaiuni pentru determinarea masei de calcul:
- stabilirea activului brut prin determinarea bunurilor lsate de defun ct la data
decesului i a valorii acestora;
- stabilirea activului net prin scderea pasivului succesoral din activul brut;
- reunirea fictiv (pentru calcul) la activul net a valorii donaiilor fcute de defunct n
timpul vieii.
Se prezum c nstrinrile fcute n favoarea unui succesibil n linie dreapt de de
cuius n timpul vieii sub forma unor acte cu titlu oneros cu pstrarea dreptului de uzufruct
sau contra unei rente viagere sunt donaii care trebuie reunite valoric pentru calcul la
activul net al succesiunii, imputarea lor fcndu-se n primul rnd pe cotitatea disponibil a
motenirii, iar pentru diferen, dac exist, asupra prii de rezerv cuvenite celui
gratificat.
10.4.4.REDUCIUNEA LIBERALITILOR EXCESIVE.
Reduciunea nu opereaz de drept, ci trebuie cerut de ctre rezervatarii n interesul
crora a fost reglementat rezerva. Reduciunea poate fi realizat:
- pe cale convenional,
- pe cale de excepie,
- pe cale de aciune.
Pornind de la principiul potrivit cruia rezerva trebuie asigurat mo tenitorilor n natur,
regula este aceea a reduciunii n natur, adic prin reintegrarea obiectului legatelor sau
donaiilor n rezerva succesoral i doar excepia cea a reduciunii prin echivalent, prin
compensarea valoric a obiectului liberalitii reduse, rezerva reconstituindu-se prin plata
unei sume de bani.
Reduciunea prin echivalent se face n urmtoarele cazuri:
- dac donaia excesiv a fost fcut unui descendent sau soului supravieuitor cu
scutire de raport, iar motenirea conine bunuri de aceeai natur.
- dac donatarul este un succesibil obligat la raport, iar obiectul donaiei este un imobil
i partea supus reduciunii este mai mic de jumtate din valoarea acestui bun.
- dac donatarul a nstrinat naintea deschiderii motenirii bunu l care a format
obiectul donaiei reductibile.

54

DREPT SUCCESORAL

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII

- dac bunul donat a pierit din culpa donatarului, acesta este obligat s suporte
reduciunea prin echivalent bnesc, dup valoarea pe care bunul pierit ar fi avut -o la
data deschiderii motenirii;
- dac obiectul donaiei l-a constituit o cantitate de bunuri fungibile, reduciunea se va
face prin restituirea unei cantiti similare de bunuri.
Ordinea reduciunii liberalitilor excesive:
- legatele se reduc naintea donaiilor;
- legatele se reduc toate deodat i n mod proporional (regula reduciunii
proporionale a legatelor este supletiv, ntemeindu-se pe voina prezumat a
testatorului, poate fi nlturat printr-o dispoziie prin care se prevede o anumit
ordine de reduciune);
- donaiile se reduc n ordinea invers a datei lor (dac mai multe donaii au fost
fcute la aceeai dat, ele se vor reduce n mod proporional).
10.4.5.RAPORUL DONAIILOR.
Raportul este instituia n virtutea creia un motenitor este obligat s readuc la masa
succesoral, n natur sau prin echivalent, donaia primit pentru ca astfel reconstituit
masa succesoral s fie mprit conform cotelor de motenire legal ntre motenitorii
obligai la raport.
Dac la motenire vin doi sau mai muli descendeni ai defunctului ori soul
supravieuitor mpreun cu unul sau mai muli descendeni, iar unul sau mai muli dintre
aceti motenitori au fost gratificai de defunct cu donaii, cel gratificat va fi obligat s
raporteze la masa succesoral donaia primit, dac donatorul nu a dispus altfel.
Raportul donaiilor nu trebuie confundat cu reunirea fictiv (pentru calcul) la activul net
al motenirii a valorii donaiilor fcute de defunct n timpul vieii, raportul privind doar
anumite donaii, n timp ce reunirea fictiv toate donaiile fcute de defunct.
- reunirea fictiv este o operaiune de stabilire a masei de calcul (elementul de
referin pentru stabilirea rezervei i a cotitii disponibile) .
- raportul liberalitilor este o operaiune ulterioar celei de reunire fictiv (pentru
calcul) a donaiilor, care are menirea de a stabili componena prii din masa de
mprit care se defer potrivit regulilor motenirii ab intestat ntre descendenii celui
decedat i soul supravieuitor al acestuia.
- donaiile exceptate de la raport prin voina dispuntorului produc efecte n limitele
cotitii disponibile, pentru rest fiind supuse reduciunii,
- donaiile exceptate de la raport prin voina donatarului, care renunnd la motenire este
considerat strin de aceasta, se vor imputa asupra cotitii disponibile, fiind supuse
reduciunii dac trec peste limitele acesteia.
Persoanele inute la raport:
- obligaia de raport revine descendenilor i soul supravieuitor atunci cnd
cumuleaz calitatea de motenitor legal cu aceea de beneficiar al unei donaii
nescutite de raport.
- raportul nu este datorat dect de motenitorii legali acceptani, nu i de ctre cei
care renun la motenire, devenind strini de aceasta.
- dac sunt ntrunite condiiile reprezentrii, reprezentantul trebuie s raporteze
donaiile primite de reprezentat, chiar dac a renunat la motenirea acestuia.
Modalitile executrii raportul donaiilor:
- n natur (presupune reunirea la masa partajabil chiar a bunului care a fost donat,
acesta putnd fi atribuit la partaj oricrui coindivizar),
- prin echivalent valoric sau luare mai puin (presupune pstrarea de ctre cel
gratificat n natur a bunului donat, la partaj).
10.4.6.RAPORTUL DATORIILOR.
Raportul datoriilor este un mijloc de stingere a obligaiei de plat pe care coindiviviz arul
debitor o are fa de motenire. n loc ca debitorul s fac plata ctre motenire, iar apoi
DREPT SUCCESORAL

55

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII

s i se atribuie cota-parte de bunuri cuvenit, se atribuie direct n lotul coindivizarului debitor creana, iar acesta devenind creditor i debitor al acelei ai creane, datoria se
stinge prin confuziune.
Datoriile supuse raportului:
- orice datorii care sunt n fiin la data deschiderii motenirii, avnd legtur cu
indiviziunea succesoral i care sunt certe i lichide.
Persoanele inute la raportul datoriilor:
- la raportul datoriilor pot fi inui nu numai descendenii defunctului i soul
supravieuitor, cum se ntmpl la raportul donaiilor, ci toi motenitorii legali ai
defunctului, precum i legatarii universali sau cu titlu universal.
10.4.7.IMPUTAREA LIBERALITILOR I CUMULUL REZERVEI CU COTITATEA
DISPONIBIL.
Dac exist motenitori rezervatari acceptani, masa de calcul se mparte n rezerva
succesoral i n cotitatea disponibil a motenirii. Este necesar determinarea sectorului
(rezervei sau cotitii disponibile) asupra creia trebuie imputate (calculate) liberalitile
fcute de defunct. Dac imputarea se face asupra rezervei, cotitatea disponibil rmne
deschis altor liberaliti. Dac imputarea se face asupra cotitii disponibile, aceasta se
restrnge prin liberalitile succesive pn la epuizarea ei.
Gratificatul nu este motenitor rezervatar:
- n cazul donaiilor i legatelor fcute n favoarea terilor strini de motenire sau a
motenitorilor nerezervatari, imputarea (calculul) li beralitilor se va face ntr-o
anumit ordine, invers celei a reduciunii acestora, ntotdeauna din cotitatea
disponibil a motenirii pentru a se determina dac se nscriu n limitele acesteia.
Gratificatul este motenitor rezervatar iar liberalitatea este raportabil:
- motenitorul rezervatar beneficiar al unei donaii nescutite de raport poate renuna la
calitatea de motenitor legal (i rezervatar), pstrnd donaia, fr a mai fi obligat la
raport, aceasta imputndu-se asupra cotitii disponibile a motenirii, ca i cum
donatarul ar fi un ter gratificat strin de motenire, iar donaia neraportabil.
- fiind un avans n contul motenirii, fr intenia de avantajare a donatarului n
detrimentul celorlali rezervatari, principiul este c donaiile raportabile se imput
asupra rezervei celui gratificat, iar nu asupra cotitii disponibile a motenirii.
Gratificatul este motenitor rezervatar iar liberalitatea nu este raportabil:
- liberalitile se imput asupra cotitii disponibile a motenirii dac au o valoare mai
mic sau cel mult egal aceleia a prii disponibile;
- imputarea acestor liberaliti asupra disponibilului se va face n ordinea invers a
reduciunii lor.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai ctimile rezervei soului supravieuitor n concurs cu fiecare dintre
clasele de motenitori legali. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
............................................................................................................................................... ....................
...................................................................................................................................................................
......................................................................... ..........................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 53.

2. Enumerai ordinea reduciunii liberalitilor excesive. Folosii spaiul de mai jos


pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
............................................................................................... ....................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 55.

10.5. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai calculul rezervei succesorale i al cotitii disponibile.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.

56

DREPT SUCCESORAL

LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIIE ASUPRA MOTENIRII


Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

10.6. BIBLIOGRAFIE.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Ghigeanu, Gheorghe, Dreptul de motenire. Rezerva succesoral. Teorie i practic,
Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1998.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.
Popescu, Romeo, Dreptul de motenire. Limitele dreptului de a dispune prin acte
juridice de bunurile motenirii, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2004.
Stnciulescu, Liviu, Drept civil. Partea special: contracte i succesiuni, Editura
Hamangiu, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

57

Unitatea de nvare 11
DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL
11.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 59
11.2.Aspecte generale.................... .................... .................... ..................... .................... ................... 59
11.3.Exercitarea dreptului de opiune succesoral .................... .................... .................... ........ 60
11.4.Lucrare de verificare .................... .................... .......................... .................... .................... ........ 61
11.5.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 61
11.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul dreptului de opiune succesoral;
familiarizarea cursanilor cu exercitarea dreptului de opiune succesoral.
11.2. ASPECTE GENERALE.
Dreptul de opiune aparine tuturor succesibililor, indiferent dac titlul lor de motenire
este legea sau testamentul, ori dac vocaia lor este universal, cu titlu universal sau
particular.
- pentru minorii sub 14 ani i pentru interzii dreptul de opiune succesoral se
exercit de prini sau tutori,
- minorii ntre 14-18 ani i exercit singuri acest drept, cu ncuviinarea prinilor sau
tutorilor,
- minorii i interziii sunt protejai i prin faptul c n cazul lor acceptarea motenirii nu
poate fi fcut dect sub beneficiu de inventar, afar de cazul acceptrii forate a
motenirii care este pur i simpl, pentru aceasta cerndu-li-se ns capacitate
delictual,
- creditorii succesiunii nu pot opta pe cale oblic n locul i n numele succesibililor,
- creditorii succesibililor nu pot opta pe cale oblic n locul i n numele succesibililor.
Caracterele juridice ale dreptului de opiune succesoral:
- opiunea succesoral este liber,
- opiunea succesoral este pur i simpl,
- opiunea succesoral este indivizibil,
- opiunea succesoral este irevocabil,
- opiunea succesoral este retroactiv.
Ascunderea sau dosirea unor bunuri succesorale de ctre unii succesibili este
sancionat prin:
- atribuirea forat a calitii de acceptant pur i simplu,
- pierderea drepturilor sale asupra bunurilor ascunse sau dosite.
Opiunea succesoral este ineficace:
- cnd este fcut naintea deschiderii motenirii,
- cnd consimmntul pe care l conine este viciat,
- n caz de leziune.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele juridice ale dreptului de opiune succesoral. Folosii
spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
................................................................................ ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 59.

2. Enumerai cazurile cnd opiunea succesoral este ineficace. Folosii spaiul de


mai jos pentru formularea rspunsului.
................................................................................................. ..................................................................
...................................................................................................................................................................
........................... ........................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 59.

DREPT SUCCESORAL

59

DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL

11.3. EXERCITAREA DREPTULUI DE OPIUNE SUCCESORAL.


Termenul de opiune succesoral:
- de ndat ce motenirea s-a deschis, creditorii succesorali pot cere executarea
creanelor succesibililor defunctului care nu pot fi ns obligai la plat dect dac
accept motenirea,
- succesibilii au posibilitatea de a cere suspendarea urmririi pn la ntocmirea
inventarului bunurilor succesorale, pentru aceasta avnd la dispoziie un termen de
3 luni de la data deschiderii motenirii, iar de la data ntocmirii inventarului, ns nu
mai trziu de 3 luni de la data deschiderii motenirii, pentru deliberare asupra
opiunii succesorale, au la dispoziie un termen de 40 de zile,
- dreptul de a accepta motenirea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la
deschiderea succesiunii.
Variante de opiune:
- acceptarea pur i simpl.
- acceptarea pur i simpl a motenirii este actul juridic prin care succesibilul
chemat la motenirea celui decedat i nsuete, dac vrea, calitatea de erede pe
care o are nc de la data deschiderii motenirii, consolidnd astfel transmisiunea
succesoral care a operat la acest moment prin simplul fapt al decesului,
dobndind drepturile succesorale odat cu obligaia de plat a datoriilor
succesorale chiar i peste limitele activului succesoral dac acesta se dovedete
insuficient.
- acceptarea pur i simpl a motenirii este irevocabil, afar de cazul n care
succesibilul i-a manifestat voina sub imperiul unui viciu de consimmnt.
- acceptarea pur i simpl a motenirii poate fi expres (cnd se nsuete titlul
sau calitatea de erede ntr-un act autentic sau privat) sau tacit (cnd eredele face
un act, pe care n-ar putea s-l fac dect n calitatea sa de erede, i care las a
se presupune neaprat intenia de acceptare).
Actele a cror ndeplinire implic n genere acceptarea tacit sunt:
- actele de dispoziie juridic asupra bunurilor succesorale,
- actele de dispoziie juridic asupra drepturilor succesorale,
- actele de dispoziie material asupra bunurilor succesorale,
- actele de administrare definitiv i de folosin,
- actele care au ca finalitate atribuirea n tot sau n parte a succesiunii.
- acceptarea sub beneficiu de inventar.
- permite succesibilului care o adopt s dobndeasc motenirea punndu-se la
adpost de pericolul obligrii sale la plata pasivului succesoral cu bunurile sale
personale, dincolo de limitele activului succesoral.
- acceptarea sub beneficiu de inventar nu poate fi dect expres, necesitnd
ndeplinirea unor formaliti ad solemnitatem.
- beneficiul de inventar face s opereze o separaie de patrimonii ntre cel
succesoral i cel al acceptantului n aceast form.
Obligaii n sarcina motenitorului beneficiar:
- eredele beneficir administreaz bunurile succesiunii,
- acceptantul beneficiar nu poate nstrina imobilele succesorale dect cu autorizarea
justiiei i numai prin licitaie public, asigurndu-se astfel garania unui pre loial
stabilit.
Decderea din beneficiul de inventar intervine cnd:
- motenitorul ascunde obiecte ale succesiunii sau cu rea-credin omite s le
treac n inventar,
- n cazul nstrinrii bunurilor succesorale fr respectarea formelor cerute de lege.

60

DREPT SUCCESORAL

DREPTUL DE OPIUNE SUCCESORAL

- renunarea la motenire.
- renunarea la motenire poate fi tacit, atunci cnd succesibilul las s treac
termenul de prescripie prevzut de lege fr a face acte de acceptare a
motenirii, sau expres, atunci cnd rezult dintr-un act fcut n forma cerut de
lege din care rezult voina de a repudia motenirea.
- succesibilul pierde dreptul la activul succesoral, fiind eliberat totodat i de
obligaia de plat a pasivului succesoral.
- renunarea la motenire se face printr-o declaraie fcut n faa notarului public i
nscrierea acesteia n registrul special inut de notarul public desemnat din
circumscripia judectoriei unde defunctul i-a avut ultimul domiciliu.
- eredele ce renun este considerat c nu a fost niciodat erede, adic strin de
motenire cu efecte retroactive, de la data deschiderii motenirii.
- partea de motenire care ar fi revenit renuntorului dac ar fi acceptat motenirea
revine comotenitorilor sau motenitorilor su bsecveni, dup caz, care au acceptat
motenirea.
- renuntorul nu poate fi reprezentat de descendenii si, acetia putnd veni la
motenire doar n nume propriu atunci cnd sunt ntrunite condiiile cerute de lege.
- renuntorul poate pstra iberalitile primite n limitele cotitii disponibile a
motenirii.
- renunarea la motenire poate fi retractat.
Retractarea renunrii poate surveni numai dac:
- nu s-a mplinit n raport cu renuntorul termenul de prescripie a dreptului de opiune
succesoral;
- motenirea nu a fost acceptat de ali motenitori.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai variantele de opiune succesoral. Folosii spaiul de mai jos pentru
formularea rspunsului.
.................................................................... ...............................................................................................
................................................................................................................................................................. ..
Rspunsul poate fi consultat la pagina 60.

2. Enumerai cazurile cnd poate surveni retractarea renunrii la succesiune.


Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................... .............................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 61.

11.4. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai termenul de opiune succesoral.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

11.5. BIBLIOGRAFIE.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.
DREPT SUCCESORAL

61

Unitatea de nvare 12
TRANSMITEREA ACTIVULUI, PASIVULUI I A POSESIUNII MOTENIRII
12.1.Obiective .................... .................... .................... .................... ................................. .................... .. 63
12.2.Aspecte generale.................... .................... .................... .................... .................... .................... 63
12.3.Transmisiunea activului motenirii .................... .......................... .................... .................... ... 63
12.4.Transmisiunea pasivului motenirii .................... .................... .................... .................... ....... 64
12.5.Separaia de patrimoniu .................... ............................... .................... .................... ................. 65
12.6.Transmisiunea posesiunii motenirii .................... .................... .................... .................... ..... 65
12.7.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... .............. 66
12.8.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 66
12.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul transmiterii activului i pasivului motenirii;
familiarizarea cursanilor cu separaia de patrimoniu;
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita elementele specifice transmisiunii
posesiunii motenirii ctre motenitorii sezinari i elementele specifice
transmisiunii posesiunii motenirii ctre motenitorii nesezinari .
12.2. ASPECTE GENERALE.
Transmisiunea succesoral are ca obiect universalitatea patrimoniului defunctului sau o
cot-parte din aceasta n cazul transmisiunilor cu titlu universal.
Transmisiunea succesoral opereaz de plin drept de la data deschiderii motenirii,
chiar fr ca succesorii s tie, consecin a principiului c un patrimoniu nu poate rmne
fr titular nici un moment.
Patrimoniul succesoral cuprinde, pe de o parte, drepturile, adic activul succesoral, iar
pe de alt parte, obligaiile, adic pasivul succesoral.
Activul motenirii cuprinde toate drepturile reale i de crean care nu se sting prin
moartea titularului lor:
- dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile i imobile;
- drepturile reale derivate din dreptul de proprietate;
- dreptul real de folosin sau de accesiune;
- drepturile de crean;
- drepturile patrimoniale de autor;
- dreptul de a exercita aciunile patrimoniale care s-au nscut n patrimoniul
defunctului.
Pasivul motenirii cuprinde n primul rnd datoriile succesiunii: obligaiile nscute n
timpul vieii lui de cuius, indiferent dac izvorul acestora este contractual, delictual, quasidelictual sau quasi-contractual.
Obligaiile intuitu personae nu se transmit pe cale succesoral ntruct se sting prin
decesul debitorului.
Se includ i cheltuielile legate de nmormntarea defunctului (este vorba att de
nmormntarea porpriu-zis, ct i de slujbele religioase de pomenire ulterioare acesteia),
n msura n care nu sunt excesive n raport cu starea material a celui decedat, precum
i cheltuielile de sigilare, de inventariere, taxele succesorale, de lichidare i partaj ale
motenirii.
12.3. TRANSMITEREA ACTIVULUI MOTENIRII.
Drepturile fcnd parte din activul succesoral sunt dobndite de succesori imediat i de
plin drept de la data deschiderii motenirii, oricare ar fi natura acestora, i indiferent dac
motenirea este legal sau testamentar.
Transmisiunea universal.
Dac testatorul are motenitori rezervatari, predarea legatelor universale va fi cerut
acestora. Descendenii i ascendenii privilegiai fiind motenitori sezinari, sunt inui la
DREPT SUCCESORAL

63

TRANSMITEREA ACTIVULUI, PASIVULUI I A POSESIUNII MOTENIRII

predarea legatelor chiar de la data deschiderii motenirii. n schimb, soul supravieuitor,


care este motenitor rezervatar, ns nu i sezinar, nu este inut la predare dect dup
data trimiterii sale n posesie.
Dac nu exist motenitori rezervatari, predarea se va cere notarului public competent
s ndeplineasc procedura succesoral notarial, care, atunci cnd testamentul este
autentic, va cita doar pe legatar, iar atunci cnd testamentul este olograf sau mistic, va cita
i pe motenitorii legali nerezervatari exheredai prin instituirea legatului..
Transmisiunea cu titlu universal.
- dac exist numai motenitori rezervatari, predarea legatelor se va solicita acestora
ncepnd din momentul deschiderii motenirii;
- dac exist motenitori legali nerezervatari care vin la motenire, predarea se va
cere acestora dup punerea lor n posesie;
- dac exist motenitori rezervatari i un legatar universal nepus n posesie, predarea
se va cere rezervatarilor;
- dac exist motenitori legali i un legatar universal pus n posesie, predarea se va
cere acestuia din urm;
- dac nu exist nici motenitori legali rezervatari, nici nerezervatari i nici legatari
universali, predarea legatului cu titlu universal se va cere curatorului numit de notarul
public s administreze motenirea vacant.
Transmisiunea cu titlu particular.
- predarea legatelor particulare se face conform regulilor predrii legatelor cu titlu
universal, putnd fi cerut i legatarului cu titlu universal trimis n posesie sau
legatarului particular obligat la plata unui alt legat particular, dup predarea le gatului
su.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele crora li se poate cere predarea legatelor cu titlu
universal. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
.......................................................................... .........................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 64.

2. Enumerai persoanele crora li se poate cere predarea legatelor cu titlu


particular. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
................................................................................................................................................................ ...
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................... .........................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 64.

12.4. TRANSMITEREA PASIVULUI MOTENIRII.


La plata pasivului succesoral sunt inui motenitorii universali sau cu titlu universal.
Legatarii particulari nu sunt inui la plata pasivului succesoral. Totui legatarul particular
poate fi inut la plata unor elemente ale pasivului succesoral prin voina defunctului(ex.
plata unei datorii a defunctului cu titlu de sarcin a liberalitii).
Diviziunea de drept a obligaiei de plat a pasivului succesoral:
- dac la motenire vin mai muli succesori inui la plata pasivului succesoral pasivul
succesiunii se divide de drept din momentul deschiderii succesiunii, motenitorii fiind
inui la plat n proporie cu partea ce le revine din motenire;
- creditorii vor trebui s urmreasc pe fiecare pentru o cot-parte din pasiv
corespunztoare prii ce i revine din motenire i vor suporta riscul insolvabilitii
unora sau altora dintre acetia dac sunt acceptani pur i simplu, chiar dac
motenirea este solvabil, afar de cazul n care au cerut separaia de patrimonii.
- dac un succesor a pltit spontan datorii succesorale n proporie mai mare dect
este obligat are dreptul la un recurs contra celorlali pentru plata prii contributive a
fiecruia.
64

DREPT SUCCESORAL

TRANSMITEREA ACTIVULUI, PASIVULUI I A POSESIUNII MOTENIRII


TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele inute la plata pasivului succesoral. Folosii spaiul de mai
jos pentru formularea rspunsului.
............................................................ .......................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..........
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 64.

12.5. SEPARAIA DE PATRIMONIU.


Interesul separaiei patrimoniului succesoral de acela al motenitorului defunctului
apare cnd motenirea este solvabil, iar motenitorul insolvabil. Separaia de patrimonii
este un beneficiu, un privilegiu care confer creditorilor succesorali, dreptul de a avea
prioritate la urmrirea bunurilor succesorale, nlturnd concurena creditorilor
motenitorului, ns cu pstrarea dreptului de a urmri bunurile personale ale
motenitorului.
12.6. TRANSMITEREA POSESIUNII MOTENIRII.
Trimiterea n posesie a motenitorilor sezinari:
Potrivit articolului 653 Cod civil descendenii i ascendenii au de drept posesiunea
motenirii din momentul morii defunctului iar ceilali motenitori intr n posesiunea
motenirii cu permisiunea justiiei.
Prin urmare motenitorii sezinari sunt doar descendenii i ascendenii, adic rudele n
linie dreapt ale defunctului.
Caracterele sezinei:
- caracterul individual (nu este conferit tuturor motenitorilor sezinari n acelai timp,
ci conform ordinii n care sunt chemai de lege la motenire).
- caracterul succesiv (n cazul renunrii la motenire a succesorului n rang preferat,
sezina trece la urmtorul chemat de lege la motenire);
- caracterul indivizibil (dac motenirea este deferit mai multor motenitori legali de
acelai rang, sezina aparine tuturor acestora).
Efectele sezinei:
- sezina confer motenitorilor sezinari urmtoarele puteri:
- de a verifica titlurile motenitorilor nesezinari,
- de a prelua i administra bunurilor succesorale,
- de a reprezenta interesele succesiunii att activ (exercitnd aciunile n justiie), ct
i pasiv (ca prt n aciunile intentate de teri).
Trimiterea n posesie a motenitorilor nesezinari:
- cu excepia rudelor n line dreapt ale defunctului, toi ceilali motenitori legali
(colateralii, soul supravieuitor i statul) dobndesc sezina numai dup trimiterea lor
n posesie, adic dup ndeplinirea unei proceduri de verificare a vocaiei la
motenire.
- trimiterea n posesie a legatarilor, indiferent de natura legatului, se realizeaz prin
predarea legatelor.
n principiu, procedura de trimitere n posesie este graioas i se realizeaz de notarul
public de la locul deschiderii motenirii. Trimiterea n posesie se realizeaz prin eliberarea
certificatului de motenitor sau de vacan succesoral.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai caracterele sezinei. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
................................................................................................................................... ................................
...................................................................................................................................................................
............................................................. ......................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 65.

2. Enumerai efectele sezinei. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
DREPT SUCCESORAL

65

TRANSMITEREA ACTIVULUI, PASIVULUI I A POSESIUNII MOTENIRII


.................. .................................................................................................................................................
............................................................................................................... ....................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 65.

12.7. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai transmiterea posesiunii motenirii.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

12.8. BIBLIOGRAFIE.
Adam, Ioan; Rusu, Adrian, Drept civil. Succesiuni, Editura All Beck, Bucureti, 2003.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Ju ridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.

66

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 13
INDIVIZIUNEA I MPREALA MOTENIRII
13.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 67
13.2.Indiviziunea succesoral .................... .................... ................................. .................... ............. 67
13.3.mpreala motenirii.................... .................... .................... .................... .................... ............. 68
13.4.mpreala de ascendent.................... ............................ .................... .................... .................. 69
13.5.Lucrare de verificare .................... .................... .................... .................... .................... .............. 70
13.6.Bibliografie ............. .................... .................... .................... .................... .................... ................... 70
13.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul indiviziunii i mprelii motenirii;
familiarizarea cursanilor cu regimul juridic al indiviziunii succesorale.
dezvoltarea capacitii cursanilor de a delimita efectele specifice fiecrui tip de
mpreal prezentat n aceast unitate de nvare.
13.2. INDIVIZIUNEA SUCCESORAL.
Dac motenirea este deferit la doi sau mai muli motenitori cu vocaie la ntreg sau la
cote-pri din aceasta ntre ei se nate starea de indiviziune. Indiviziunea se
caracterizeaz prin faptul c fiecare dintre motenitori, conform vocaiei sale, are dreptul la
o cot-parte ideal din motenire.
Oricare coindivizar putnd solicita oricnd partajul iar dup partaj, starea de indiviziune
este nlturat chiar i pentru trecut, motenitorii crora li sau atribuit individual bunurile
succesorale fiind considerai proprietari de la data deschiderii motenirii.
Principiile regimului juridic al indiviziunii succesorale:
- fiecare coindivizar are un drept individual, absolut i exclusiv asupra cotei-pri ideale ce i se
cuvine avnd ca obiect bunurile din indiviziune;
- nici unul din coindivizari nu este titular exclusiv asupra vreunui bun sau bunuri indivize
privite n materialitatea lor.

Bunurile care compun patrimoniul lsat de defunct la data deschiderii motenirii pot fi
nlocuite pe parcursul indiviziunii cu alte bunuri:
- fie prin vnzarea lor contra unui pre,
- fie prin schimb,
- fie prin plata unei indemnizaii de asigurare n cazul distrugerii unui bun asigurat etc.
n temeiul principiului subrogaiei reale, bunul care nlocuiete pe cel succesoral va
avea situaia juridic a acestuia, fiind supus la partaj acelorai reguli.
Toate fructele i veniturile bunurilor succesorale sporesc masa indiviz, cuvenindu -se
coindivizarilor conform cotelor ce le revin fiecruia din motenire.
ntre deschiderea motenirii i partajul succesoral, bunurile fcnd parte din indiviziunea
succesoral pot cunoate variaii de valoare n plus (prin sporirea valorii lor) sau n minus
(prin scderea valorii lor). Ca efect al principiului potrivit cruia bunurile succesorale se
mpart dup valoarea lor de la data partajului, sporirea sau scderea valorii bunurilor
succesorale profit sau, dimpotriv, afecteaz, indiviziunea, fiecare coidivizar suportndule n raport cu cota-parte ce i revine din motenire.
Oricare coindivizar poate cere oricnd partajul. Coindivizarii pot avea n anumite
circumstane interesul de a menine starea de indiviziune, prin convenii care i oblig la
aceasta, ns pe perioade care nu pot depi cinci ani iar acordul ntre coindivzari trebuie
s fie unanim.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai principiile regimului juridic al indiviziunii succesorale. Folosii spaiul
de mai jos pentru formularea rspunsului.
.............................................................................................................................................................. .....
...................................................................................................................................................................
........................................................................................ ...........................................................................
DREPT SUCCESORAL

67

INDIVIZIUNEA I MPREALA MOTENIRII


Rspunsul poate fi consultat la pagina 67.

13.3. MPREALA MOTENIRII.


Partajul este operaiunea juridic prin care se pune capt strii de indiviziune prin
transformarea drepturilor la cote-pri abstracte de proprietate din motenire n drepturi de
proprietate individual. Partajul poate fi solicitat oricnd de oricare dintre coindivizari, cu
excepia cazului cnd ntre coindivizari exist o nelegere de suspendare temporar a
dreptului de a cere partajul.
Partajul poate fi:
- total, n privina ntregului patrimoniu succesoral i n privina tuturor coindivizarilor,
- parial, fie doar n privina unor anumite bunuri, restul rmnnd n indiviziune, fie
doar n privina unuia sau unora dintre coindivizari, restul rmnnd n indiviziune.
Partajul poate fi realizat:
- amiabil,
- pe cale judectoreasc.
Opoziia la partaj:
- este un mijloc specific de aprare a intereselor creditorilor coindivizarilor.
- opoziia la partaj d dreptul opozanilor doar de a participa la operaiunile de partaj,
acesta neputndu-se realiza fr prezena lor, nu de a se opune n vreun fel la partaj.
- creditorii, n lipsa opoziiei, nu pot s atace o mpreal svrit, afar numai de s-a
fcut n lips-le i fr s se in seama de opoziia lor.
- opoziia poate fi fcut att n cazul partajului amiabil, ct i n cazul partajului judiciar.
Efectele opoziiei la partaj:
- coindivizarii trebuie s convoace pe creditorii opozani s asiste la partaj ;
- indisponibilizarea drepturilor succesorale ale debitorului (coindivizarul al crui
creditor a fcut opoziie nu mai poate s-i nstrineze drepturile succesorale dup
facerea opoziiei, cci dac ar putea s fac acest lucru l-ar priva pe creditor de gajul
su).
Efectele partajului:
- fiecare coindivizar este proprietar al bunurilor succesorale atribuite de la data
deschiderii motenirii, succedndu-l direct pe defunct, ceilali coindivizari fiind
considerai c nu au avut nici un drept asupra acelor bunuri;
- drepturile constituite n favoarea terilor prin acte de administrare i de dispoziie fcute
de coindivizarii neatributari pe timpul indiviziunii se rezoluioneaz ;
Garaniile partajului:
- coerezii sunt datori garani unul ctre altul numai despre tulburrile i eviciunile ce
proced dintr-o cauz anterioar mprelii - dac unul dintre ei sufer pierderi datorit
unei cauze anterioare partajului, aceasta nu va fi suportat doar de cel cruia i s -a
repartizat bunul, ci de ctre toi, n proporie cu partea ce le revine din motenire.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai efectele opoziiei la partaj. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
.............................................................................................. .....................................................................
...................................................................................................................................................................
........................ ...........................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 65.

2. Enumerai efectele partajului succesoral. Folosii spaiul de mai jos pentru


formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
............................................................ .......................................................................................................
......................................................................................................................................................... ..........
Rspunsul poate fi consultat la pagina 65.

68

DREPT SUCCESORAL

INDIVIZIUNEA I MPREALA MOTENIRII

13.4. MPREALA DE ASCENDENT.


mpreala (partajul) de ascendent este actul prin care tatl sau mama ori alt ascendent
face n avans, n timpul vieii, repartizarea bunurilor sale ntre copiii sau descendenii lui.
Partajul de ascendent se poate realiza:
- prin donaie (donaie-partaj), adic printr-un contract, act juridic ntre vii de formaie
bilateral,
- prin testament (testament-partaj), adic printr-un act juridic unilateral mortis causa.
Partajul de ascenedent este un act mixt, care combin regulile partajului cu cele ale
donaiei sau testamentului.
n timp ce donaia-partaj, fiind un contract, se poate realiza numai cu acordul
donatarului i nu poate fi revocat unilateral de donator, testamentul-partaj este un act
unilateral esenialmente revocabil.
mpreala de ascendent prin donaie:
Donaia-partaj este un contract (act juridic ntre vii) prin care un ascendent dispune
irevocabil cu titlu gratuit n timpul vieii de toate sau o parte din bunu rile sale prezente n
favoarea tuturor copiilor sau descendenilor si n considerarea drepturilor succesorale ale
acestora, realiznd un partaj anticipat ntre acetia. Pot face donaii-partaj doar tatl,
mama i ceilali ascendeni, iar beneficiari ai donaiei-partaj nu pot fi dect copiii sau
ceilali descendeni ai dispuntorului.
Donaia-partaj este destinat s nlocuiasc partajul care ar fi trebuit fcut dup decesul
ascendentului. Donaia-partaj care nu cuprinde pe toi descendenii cu vocaie util la
motenire la momentul deschiderii acesteia este nul. Donaia-partaj poate avea ca obiect
doar bunurile asupra crora ascendentul dispuntor este unic proprietar la momentul
ncheierii actului, iar nu i bunurile viitoare. mpreala poate avea ca obi ect toate bunurile
dispuntorului sau doar o parte.
mpreala de ascendent prin testament:
Partajul de ascendent realizat prin testament este un act juridic unilateral mortis causa,
revocabil, prin care un ascendent face ntre copiii si distribuirea i p artajul bunurilor pe
care le va lsa la moartea sa.
Partajul de ascendent realizat prin testament se deosebete de testamentul obinuit n
privina coninutului su ntruct menirea lui principal este de a repartiza bunurile
ascendentului ntre descendenii si care vin la motenire n temeiul vocaiei lor legale.
Partajul de ascendent realizat prin testament nu produce efecte dect la data
deschiderii motenirii, pn la acest moment putnd oricnd fi revocat sau modificat de
dispuntor.
Dup decesul testatorului, descendenii defunctului culeg succesiunea cu titlu de
motenire legal. n privina motenirii care formeaz obiectul partajul de ascendent
realizat prin testament, descendenii sau accept motenirea i se supun voinei
defunctului n privina partajului, sau renun la motenire i nu primesc nimic din aceasta.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele care pot face un partaj de ascendent. Folosii spaiul de mai
jos pentru formularea rspunsului.
.......................................... .........................................................................................................................
....................................................................................................................................... ............................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 69.

2. Enumerai actele prin intermediul crora se poate face un partaj de ascendent.


Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................................................................................
................................................................ ...................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 69.

DREPT SUCCESORAL

69

INDIVIZIUNEA I MPREALA MOTENIRII

13.5. LUCRARE DE VERIFICARE.


Prezentai condiiile partajului de ascendent.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

13.6. BIBLIOGRAFIE.
Alexandresco, Dimimitrie, Explicaiunea teoretic i practic a dreptului civil romn,
tomul IV, partea II (testamentele), Atelierele Grafice Socec & Co., Bucureti, 1914.
Cantacuzino, Matei B., Elementele dreptului civil, Editura All Educational, Bucureti,
1998.
Chiric, Dan, Drept Civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureti, 1996.
Deak, Francisc, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureti,
2002.
Eliescu, Mihail, Curs de succesiuni, Editura Humanitas, Bucureti, 1997.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.

70

DREPT SUCCESORAL

Unitatea de nvare 14
PROCEDURA SUCCESORAL NOTARIAL
14.1.Obiective .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............... 71
14.2.Aspecte generale.................................. .................... .................... .................... ...................... .... 71
14.3.Competena succesoral notarial ......................... .................... .................... .................... ... 71
14.4.Sesizarea biroului notarial .................... .................... .................... ........................... ................. 71
14.5.Inventarierea bunurilor succesorale .................... .................... .................... .................... ...... 72
14.6.Desfurarea procedurii succesorale .......................... ................... .................... .................. 73
14.7.Certificatul de motenitor........................ .................... .................... .................... .................... .. 74
14.8.Lucrare de verificare .................... .................... ........................... .................... .................... ....... 75
14.9.Bibliografie .................... .................... .................... .................... .................... .................... ............ 75
14.1.OBIECTIVE.
introducerea cursanilor n studiul procedurii succesorale notariale;
familiarizarea cursanilor cu fiecare etap a desfurrii procedurii succesorale
notariale.
14.2. ASPECTE GENERALE.
Reglementarea acestei proceduri se regsete n dispoziiile Legii nr. 36/1995 privitoare
la notarii publici i activitatea notarial, precum i ale Regulamentului de punere n
aplicare a Legii nr. 36/1995.
Procedura succesoral notarial este o procedur graioas, necontencioas.
Procedura succesoral notarial nu este obligatorie, ns parcurgerea acesteia este util
ntruct asigur succesorilor obinerea certificatului de motenitor, act care face dovada
calitii lor, a drepturilor ce le revin i a coninutului patrimoniului succesoral. Evident, n
caz de litigiu, motenitorii se pot adresa instanei de judecat pentru rezolvarea conflictelor
dintre ei ori dintre ei i teri.
Potrivit articolul 76 alin.1 din Legea nr. 36/1995, n cadrul procedurii succesorale,
notarul public stabilete calitatea motenitorilor i legatarilor, ntind erea drepturilor
acestora, precum i compunerea masei succesorale (transmisiunea succesiunii de la
defunct la motenitorii si nu este condiionat n nici un fel de ndeplinirea procedurii
succesorale notariale).
14.3. COMPETENA SUCCESORAL NOTARIAL.
Potrivit articolul 68 din Legea nr. 36/1995, competena teritorial de rezolvare a
procedurii succesorale notariale revine notarului public mai nti sesizat din circumscripia
teritorial a judectoriei de la locul ultimului domiciliu al defunctului. n cazul persoanelor
care nu au avut ultimul domiciliu n ar, competena revine notarului public din
circumscripia judectoriei locului din ar n care defunctul a avut bunurile cele mai
importante ca valoare. Notarul public sesizat are obligaia de a -i verifica n prealabil
competena teritorial, iar dac va constata necompetena sa, se va desesiza fr citarea
prilor, trimind dosarul notarului competent.
14.4. SESIZAREA BIROULUI NOTARIAL.
Potrivit articolul 68 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, procedura succesoral notarial se
deschide la cererea oricrei persoane interesate (care are vocaie succesoral concret),
a procurorului, precum i a secretarului consiliului local al localitii n raza creia defunctul
i-a avut ultimul domiciliu, atunci cnd n motenire se afl bunuri imobile.
n cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menionate datele de stare
civil ale defunctului, numele, prenumele i domiciliul motenitorilor prezumtivi, bunurile
defunctului, cu menionarea valorii acestora, precum i a pasivului succesoral. Cererea va
fi nscris n registrul succesoral al notarului public.

DREPT SUCCESORAL

71

PROCEDURA SUCCESORAL NOTARIAL

Notarul public, dup ce constat c este legal sesizat i nregistreaz cererea de


deschiderea a procedurii succesorale, dispune citarea motenitorilor legali care au vocaie
la motenire, a legatarilor i a executorilor testamentari, dac este cazul.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai persoanele care pot cere deschiderea procedurii succesorale
notariale. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
...................................................................................................................................................................
................................................................................ ...................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 2.

14.5. INVENTARIEREA BUNURILOR SUCCESORALE.


n cazurile prevzute de lege sau la cererea celor interesai, notarul public, personal sau
printr-un delegat, va face inventarierea bunurilor succesorale. Dac nu exist cerere
anterioar pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere ine loc i
de cerere de deschidere a acestei proceduri.
Inventarierea notarial se va putea face numai cu acordul persoanei n posesia creia
se afl bunurile defunctului. n caz de refuz, se va ncheia un proces-verbal, semnat de cei
prezeni.
Procesul-verbal de inventariere va cuprinde enumerarea, descrierea i evaluarea
provizorie a bunurilor ce se aflau n posesia defunctului la data decesului. Bunurile a cror
proprietate este contestat se vor meniona separat. n inventar se cuprind meniuni
privind pasivul succesoral.
Bunurile defunctului care se gsesc n posesia altei persoane vor fi inventariate cu
precizarea locului unde se afl i a motivului pentru care se gsesc acolo.
n cazul n care, cu ocazia inventarierii, se va gsi testament lsat de defunct, va fi vizat
spre neschimbare i va fi depus n depozit la biroul notarului public.
Inventarul se semneaz de cel care l-a ntocmit, de succesibilii aflai la locul
inventarului, iar n lipsa acestora sau a refuzului lor de a semna, inventarul va fi semnat de
martorii prezeni.
Dac exist pericol de nstrinare, pierdere, nlocuire sau distrugere a bunurilor, notarul
public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.
Dac n timpul efecturii inventarului se vor gsi sume de bani, hrtii de valoare, cecuri
sau alte valori, se vor depune n depozitul notarial sau la o instituie specializat, fcndu se meniune despre aceasta i n procesul-verbal de inventariere.
Din sumele de bani gsite la inventariere se vor lsa motenitorilor sau celor care
locuiau cu defunctul i gospodreau mpreun cu acesta sumele necesare pentru:
- ntreinerea persoanelor ce era n sarcina celui decedat, pentru maximum 6 luni;
- plata sumelor datorate n baza contractelor de munc sau plata asigurrilor sociale;
- acoperirea cheltuielilor pentru pstrarea i administrarea averii succesorale.
n succesiunea n care exist indicii c urmeaz a fi declarat vacant, notarul public va
putea ncredina administrarea provizorie a bunurilor succesorale unui curator desemnat,
cu ncunotinarea autoritii administrativ-teritoriale.
Msurile de conservare luate de notarul public se vor comunica motenitorilor legali,
legatarilor i, dup caz, executorilor testamentari, dovada comunicrii anexndu-se la
dosar.
Completarea sau modificarea msurilor de mai sus poate fi dispus de notar pn la
ncheierea final a procedurii succesorale. Efectele msurilor de conservare nceteaz la
data finalizrii procedurii succesorale.
Oricine se consider vtmat prin inventarul ntocmit sau prin msurile de conservare
luate de notarul public poate face plngere la judectorie.

72

DREPT SUCCESORAL

PROCEDURA SUCCESORAL NOTARIAL


TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai n ce scop pot fi lsate motenitorilor sumele de bani gsite la
inventariere. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea rspunsului.
................................................................................................................................................. ..................
...................................................................................................................................................................
........................................................................... ........................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 72.

14.6. DESFURAREA PROCEDURII SUCCESORALE.


Dup ce constat c este legal sesizat, notarul public nregistreaz cauza i dispune
citarea celor care au vocaie la motenire, iar dac exist testament, citeaz i pe legatari
i executorul testamentar instituit.
Dac printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citeaz, n lips
de motenitori rezervatari, numai legatarul; dac testamentul este olograf sau mistic, se
citeaz i motenitorii legali. n ambele cazuri se va cita i executorul testamentar, dac a
fost desemnat prin testament.
n succesiunea ce urmeaz a fi declarat vacant, notarul public citeaz autoritatea
administraiei publice competent a prelua bunurile. n cazul motenitorului incapabil, se
citeaz reprezentantul su legal i autoritatea tutelar.
n cazul existenei unui testament gsit la inventar sau prezentat de partea interesat ,
notarul public procedeaz la deschiderea lui. Dac testamentul este olograf sau mistic se
constat starea lui material i se ntocmete un proces-verbal.
Pe baz de declaraie sau probe administrate n cauz se va stabili dac succesorii au
acceptat succesiunea n termenul legal.
Declaraiile de renunare la succesiune i cele de acceptare sub beneficiu de inventar
se nscriu ntr-un registru special.
Calitatea de motenitor i numrul acestora se stabilesc prin acte de stare civil i cu
martori, iar bunurile ce compun masa succesoral se dovedesc prin nscrisuri sau orice
alte mijloace de prob admise de lege.
n succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii i ale soului
supravieuitor, cotele de contribuie ale acestora la dobndirea bunurilor se stabilesc prin
acordul motenitorilor.
Procedura succesoral se poate suspenda n urmtoarele cazuri:
- au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii i, dei au fost legal citai, succesibilii
nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesoral, fr a cere eliberarea
certificatului de motenitor i exist dovada c cel puin unul dintre ei a acceptat
motenirea;
- succesibilii i contest unii altora calitatea sau nu se neleg cu privire la
compunerea masei succesorale i la ntinderea drepturilor care li se cuvin;
- motenitorii sau alte persoane interesate prezint dovada c s-au adresat instanei
de judecat pentru stabilirea drepturilor lor.
n ncheierea de suspendare se consemneaz elementele care au rezultat din
dezbateri, pn la momentul suspendrii, cu privire la identitatea celor prezeni, opiunea
succesoral a acestora i compunerea masei succesorale.
La cererea prilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricnd,
dac se constat ncetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui.
n cadrul dezbaterilor succesorale, la fiecare termen notarul public ntocmete o
ncheiere motivat, care va cuprinde meniunile referitoare la ndeplinirea procedurii,
declaraiile prilor, prezena martorilor i msurile dispuse n vederea soluionrii cauzei.
Dac notarul public constat c n masa succesoral nu exist bunuri, dispune prin
ncheiere nchiderea procedurii succesorale i claseaz cauza ca fr obiect.

DREPT SUCCESORAL

73

PROCEDURA SUCCESORAL NOTARIAL

n succesiunea n care exist bunuri, s-a realizat acordul ntre motenitori i s-au
administrat probe ndestultoare, notarul public ntocmete ncheierea final a procedurii
succesorale.
ncheierea final va cuprinde, pe lng meniunile comune ncheierilor notariale,
numele, prenumele i ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, numele, domiciliul i
ntinderea drepturilor tuturor motenitorilor i legatarilor, bunurile i datoriile succesiunii,
taxele de timbru, onorariul, precum i alte date care au fost necesare la soluion area
cauzei. Dac motenitorii i-au mprit bunurile prin bun-nvoial, n ncheiere se va
arta modul de mpreal i bunurile succesorale atribuite fiecruia. Actul de mpreal
va putea fi cuprins n ncheierea final sau se va putea ntocmi separat, ntr-una din
formele prescrise de lege.
TEST DE AUTOEVALUARE.
1. Enumerai n ce cazuri se poate suspenda procedura succesoral. Folosii spaiul
de mai jos pentru formularea rspunsului.
............................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................................................ .......
...................................................................................................................................................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 73.

2. Enumerai cuprinsul ncheierii finale. Folosii spaiul de mai jos pentru formularea
rspunsului.
...................................................................................................................................................................
................................ ...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
Rspunsul poate fi consultat la pagina 74.

14.7. CERTIFICATUL DE MOTENITOR.


Potrivit articolul 83 din Legea nr. 36/1995, pe baza ncheierii finale, n termen de 20 de
zile de la data acesteia, se va elibera certificatul de motenitor, care va cuprinde
constatrile fcute de notar referitor la compunerea masei succesorale, numrul i
calitatea motenitorilor, precum i la cotele ce revin motenitorilor universali sau cu titlu
universal, ori la bunurile ce revin legatarilor particulari.
Cte un exemplar al certificatului de motenitor se va elibera fiecrui succesor, dup
achitarea taxelor notariale i a onorariului cuvenit notarului public.
Dac prin testament s-a instituit un executor testamentar, se va elibera n condiiile
menionate mai sus un certificat constatator al acestei caliti.
Cnd nu se face dovada existenei unor bunuri n patrimoniul defunctului ori cnd
determinarea acestora ar presupune operaiuni de durat, la cererea motenitorilor, se
poate emite un certificat de calitate de motenitor.
Certificatul de motenitor constituie un mijloc de dovad care atest calitatea de
motenitor, cota-parte sau bunul (n cazul legatelor particulare) ce revine fiecrui
motenitor, precum i componena masei succesorale.
Dup emiterea certificatului de motenitor nu se mai poate ntocmi alt certificat, dect n
situaiile prevzute de lege. Cu acordul tuturor motenitorilor, notarul public poate relua
procedura succesoral, n vederea completrii ncheierii finale cu bunurile omise din masa
succesoral, elibernd un certificat de motenitor suplimentar. Erorile materiale cuprinse
n ncheierea final, precum i eventualele omisiuni se vor putea ndrepta, la cererea
motenitorilor, n baza unei ncheieri, fcndu-se meniune despre aceasta n ncheierea
final i pe toate exemplarele certificatului de motenitor.
Cei care se consider vtmai n drepturile lor prin emiterea certificatului de motenitor
pot cere instanei judectoreti anularea acestuia i stabilirea drepturilor lor, conform legii.
Pn la anularea sa prin hotrre judectoreasc, certificatul de motenitor face dovada
deplin n privina calitii de motenitor i a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecrui
motenitor n parte.
74

DREPT SUCCESORAL

PROCEDURA SUCCESORAL NOTARIAL

n cazul anulrii certificatului de motenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe


baza hotrrii judectoreti definitive i irevocabile. n acest scop, instanelor judectoreti
le revine obligaia de a trimite la biroul notarului public competent n soluionarea cauzei
copie de pe hotrrea rmas definitiv i irevocabil, mpreun cu dosarul notarial, dac
a fost cerut n timpul judecii.
14.8. LUCRARE DE VERIFICARE.
Prezentai etapele procedurii succesorale notariale.
Instruciuni privind testul de evaluare:
- se folosete n primul rnd cursul, ns pentru un punctaj ridicat este necesar parcurgerea bibliografiei indicate.
Criteriile de evaluare sunt:
- claritatea exprimrii i absena formulrilor nesigure,
- identificarea elementelor de coninut solicitate,
- utilizarea bibliografiei precizate.

14.9. BIBLIOGRAFIE.
Le, Ioan, Manual de drept notarial, Editura All Beck, Bucureti, 2001.
Murzea, Cristinel-Ioan; Poenaru, Emil, Procedura succesoral notarial, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2006.

DREPT SUCCESORAL

75

S-ar putea să vă placă și